pátek 23. listopadu 2007

Kapitola č .56: Nový život?

Překlad a slohová stylizace - IgMen

Přesně v takovém stavu objevil holčičí záchody Ron.

„Do prdele, co se tu stalo?“ nadával zrzavý kouzelník. Pohledem zhodnotil situaci a uviděl podstavec, na kterém stával Oblouk. „Je pryč!“ zvolal potěšeně. „Oblouk je zničen,“ křičel tak nahlas, aby ho slyšeli všichni kolemjdoucí. „Harry to dokázal. Dokázal to jako vždy,“ radoval se a objímal Hermionu, která se objevila vedle něj. I ona se usmívala.

„Jste všichni v pořádku?“ zeptala se a pohlédla na všechny přicházející.

Někteří měli pár odřenin či jiných lehčích zranění, ale žádné zranění nebylo příliš vážné.

„Ten Severusův lektvar účinkoval opravdu dokonale,“ konstatovala profesorka McGonagallová. „Co se vlastně stalo?“

„Viděla jsem jen, jak se venku všechno rozzářilo a najednou všichni, co byli mrtví, zmizeli. Ostatní se pak hned dali na útěk,“ vysvětlovala Hermiona. Ostatní přikyvovali, že souhlasí.

„Ale kde je Harry?“ zeptala se najednou znepokojeně Minerva, když viděla přicházet stále další a další, ale její vnuk mezi nimi nebyl.

Rozhlédli se mezi sebou a když ho ani po půlhodinovém hledání v hradu nenašli, úsměvy na jejich tvářích pohasůy- Ron s otcem a bratry opatrně vstoupili do polorozpadlých záchodů a začali se probírat popadanými kameny. Při pomyšlení, že Harryho tělo leží někde pod nimi se všem hrnuly slzy do očí. Přidávali se k nim další a další a nakonec se jim podařilo projít celou místnost, ale Harryho nenašli.

„Možná se pustil za Zmijozelem nebo za někým od nich. Určitě... určitě je v pořádku,“ snažila se je uklidnit roztřeseným hlasem Hermiona a podepírala ředitelku, kterou Harryho zmizení rozrušilo na nejvyšší možnou míru. A nebyla sama.

„Hlavně to zatím nesmíme říkat Ginny. Dokud nebudeme vědět, co se stalo, nikdo jí to neprozradí,“ rozhodla za všechny Molly Weasleyová.

Po nejnutnějších ošetřeních mezi sebou vybrali dvě skupiny, které měly zůstat na stráži, kdyby s Zmijozelovi spojenci vrátili, i když se to zdálo nepravděpodobné. Nikdo z nich nevěděl, jestli je Zmijozel mrtvý nebo přežil a hlavně, nikdo nevěděl, co je s Harrym. Ostatní si šli odpočinout.


Následující dva dny byly pro všechny velmi smutné. Prohlídka hradu neukázala žádné vážné poškození, takže hrad opět odolal dalšímu náporu. Bystrozoři zajali některé spojence Zmijozela, buď když se snažili utéct z pozemků, nebo se pohybovali v okolí lesa. Kingsley Pastorek nařídil kontrolu Grimmauldova náměstí, ale dům byl prázdný a jen pár stop nasvědčovalo tomu, že jeho poslední obyvatelé odešli velmi narychlo. Členové BA se velmi rychle vzpamatovali z boje a nikdo nepotřeboval moc času na uzdravení. Všichni byli schopní zapojit se do pátracích akcí po Harrym.


Až druhého dne po této bitvě se na obrazech v ředitelně objevili Brumbál se Severusem. Minerva právě seděla nad dopisem od ministra, který jí oznamoval, že prohlídka Siriusova domu nepřinesla žádné nové informace. Povzdechla si a tiše vzlykala do kapesníku.

„Kde jsi Harry?“ zašeptala otázku, která zůstala viset ve vzduchu.

„Minervo? Co se děje?“ zeptal se Brumbál a úsměv, který do teď zářil na jeho tváři pohasínal. „Chtěl jsem poblahopřát Harrymu, že to opět zvládl,“ dokončil.

„Takže on není s vámi? HArry není mrtvý?“ zeptala se s nadějí v hlase.

„Potter a mrtvý? Proč by měl být?“ zeptal se Snape podrážděně.

„Už dva dny o něm nemáme žádné zprávy. Na těch záchodech, kde se to všechno stalo se zřítil strop a ten Oblouk se roztříštil na kusy. Mysleli jsme, že ho to zavalilo, ale jeho tělo se nenašlo a nepodařilo se nám ho najít ani nikde jinde,“ vysvětlovala jim ředitelka a její výraz naznačoval, že si dělá opravdu velké starosti. Vystrašeně pohlédla na Snapea a nahlas vyslovila své největší obavy. „Řekni mi, Severusi. Co se stalo? Myslíš, že se Harry nějakým způsobem dostal do toho mezisvěta?“

„Jediné, co vím je, že se nám v poslední chvíli podařilo dostat se zpět a průchod se za námi hned zavřel. Co se dělo poté bylo jen a jen na Potterovi. pokud udělal nějakou chybu, mohlo se vytvořit určité vakuum a přenést ho kamkoli. Mezisvět je jen jedna z tisíce dalších možností, Minervo,“ odpověděl jí vážným hlasem.

„Co tedy můžeme dělat? Je nějaká možnost zjistit, kde je?“

„Nevím o žádném způsobu, jak to zjistit. Jediná možnost je čekat, jestli se sám neobjeví. Pokud Potter žije, neopustí svou rodinu a vrátí se,“ konstatoval Snape a mračil se stále víc.

„Všichni ostatní jsou v pořádku?“ zeptal se starostlivě Brumbál.

„Ano, díky Severusovi a jeho lektvaru,“ přikývla a Brumbál pochválil Snapea za skvělý nápad. Ten byl však zamyšlený a nějaká slova díků nevnímal.


Toho večera se z Georgeova kabinetu ozývaly rozčílené hlasy a zjevně se hádaly.

„Ale my jí to musíme říct. Ginny je dost inteligentní na to, aby si dala dvě a dvě dohromady a přišla na to, že se něco děje mami,“ rozčiloval se George.

„Myslím, že by jsme jí neměli znepokojovat, dokud nemáme jistotu. Už si toho také dost vytrpěla, chuděrka,“ stále trvala na svém Molly Weasleyová.

„Co se tu děje?“ zeptala se pohoršeně ředitelka, která právě vešla v závěsu s Ronem a Hermionou. Klepali, ale kvůli hádce je ani jeden z nich neslyšel a tak vešli dovnitř.

Vysvětlili jí o co jde.

„George má pravdu Molly. Ginny je silná a lépe se vyrovná s pravdou, než s nějakou vymyšlenou historkou. Vlastně se divím, že tu ještě není. Zvláště když bylo ve včerejším vydání Denního věštce oznámení o zničení Oblouku. Tvá dcera bude Harryho příchod očekávat každým dnem a když nepříjde on, první její zastávka bude tady,“ snažila se jí přesvědčit ředitelka.

„Já vím. Chci jí jen ušetřit trápení,“ povzdychla Molly.

„Všichni chceme jen to nejlepší pro své děti,“ ubezpečila jí, že jí rozumí.

„Myslím, že bychom dnes měli zajít společně k Nevillově babičce a oznámit to Ginny,“ navrhla hermiona a dohodli se na tom, že hned po obědě tak učiní.


Skupina asi sedmi kouzelníků se přemístila na zahradu před domem obrostlým z celé jedné strany nějakou rostlinou. Z domu se na ně vyřítili děti a radostně křičely. Ve dveřích se objevili i dvě dospělé ženy. Lenka s pěkným kulatým bříškem se šla přivítat s Nevillem. Hugo a Rose se vrhli na své rodiče a Albus, James a Lilly zase na strýčka George a prarodiče. Minerva, která se nakonec nechala přesvědčit, aby se k nim jako nový člen rodiny také přidala, stála trochu bokem a sledovala tuto radostnou scénu. Nakonec došla až k Ginny, která s radostným pohledem sledovala děti.

„Harry s vámi nepřišel? Myslela jsem, že mu dá Kingsley aspoň den volna, když už včera nemohl přijít,“ povzdychla si, ale stále se na Minervu usmívala. Z radosti, že je všechny vidí živé a zdravé, si ani nevšimla jejich smutných a vyhýbavých pohledů. Pronikl jí zvláštní pocit, že se děje něco, co se jí ale vůbec nebude líbit.

Nevillova babička je všechny pozvala dovnitř a usadila je v rozlehlé obývačce. Pak jim naservírovala čaj, ale Ginny se svého šálku ani nedotkla. Výraz její tváře se najednou změnil a byl neproniknutelný.

„A teď už mi konečně někdo řekněte, co se stalo,“ řekla rozhodně a přeměřila si je všechny zkoumavým pohledem.

Každý se zdráhal pohlédnout jí do očí a její neblahé tušení sílilo.

„Kde je Harry? Georgi? Rone? Mluvte!“ vyzvala je a její hlas byl podobný tomu Mollyině, když vyžadovala pravdu a nesnesla žádné vytáčky.

„Ginny, uklidni se zlato,“ utěšovala jí Molly a držela jí za ruku. jenže Ginny její slova nevnímala a nespouštěla oči z bratra. „V Denním věštci psali, že nikdo nebyl vážně zraněn ani zabit. Takže o co jde?“ zdůrazňovala každé slovo. Napětí v pokoji bylo hmatatelné.

„Víš, Ginny, my totiž...“ začal Ron a tvář mu hořela vzrušením.

Nakonec se George zhluboka nadechl a dokončil to za něj.

„My nevíme, kde je Harry. Zmizel hned poté, co byl Oblouk zničen. Prohledali jsme celý hrad, pozemky, les a nic. Po Harrym ani stopa,“ vychrlil ze sebe co nejrychleji.

Ginny si to nejprve musela všechno uvědomit, než mohla nějak reagovat.

„Zmizel? Ale není...“ tázavě hleděla z jednoho na druhého.

„Profesor Brumbál i Snape mě ubezpečili, že ne,“ zašeptala McGonagallová, ale v tom tichu jí slyšeli všichni jasně a zřetelně.

„Takže ho unesl Zmijozel? Zen přežil, nebo ne?“

Ginny se snažila vymyslet nejrůznější varianty Harryho zmizení, ale jedna byla nevěrohodnější než druhá.

„Zmizel zřejmě v okamžiku, kdy zničil Oblouk. Může být prakticky kdekoli,“ upřesnila Minerva, ale nedodala to, co Snape, že mezisvět je jednou z možností.

Ginny si to však domyslela.

„Omluvte mě,“ řekla potichu a s neurčitým výrazem na tváři vyšla po schodech do pokoje, kde v posledních dnech spávala.

Molly už chtěla jít za ním, ale Artur jí zadržel.

„Dej jí čas Molly. Hermiono, možná bys mohla za ní zajít, kdyby něco potřebovala. my se vrátíme domů,“ řekl a naznačil Molly, aby se nehádala.

„Dobře. Kdyby jste něco potřebovali, víte kde mě najdete,“ povzdechla si poraženecky.
Rozloučili se a v domě zůstali jen Neville s Lenkou, Ron s Hermionou a George. Ředitelka se také omluvila, že musí zařídit ještě pár drobností, aby se studenti mohli vrátit do školy a dokončit poslední měsíc vyučování.


Hermiona tiše vkročila do Ginnyinyho pokoje. Našla jí schoulenou na posteli a slzy se jí kutálely po tváři. Sedla si k ní na nechala jí, aby se vyplakala ze svého žalu.

„Myslela jsem, že to všechno skončí a budeme zase spolu, s dětmi, šťastní jako do teď,“ šeptala. „Měla jsem pro něj připravené překvapení, až se vrátí. Ale vrátí se vůbec?“ uvažovala dál. „Albus poctivě cvičil, jak mu kázal Snape. Harry by na něj byl hrdý. James se velmi zlepšil v létání a Lilly, ta se naučila pár šikovných věcí od Rose,“ mluvila Ginny.

Hermiona jí mlčky poslouchala. Najednou se Ginny prudce posadila a pohlédla jí do očí.

„Hermiono,“ oslovila jí naléhavě, „nevím to určitě a Harry měl být první, kdo to měl vědět, ale musím to někomu říct,“ pokračovala a oči se jí znovu zalily slzami. „Myslím, že jsem těhotná. Vím, že by z toho měl Harry radost a já také, ale teď se bojím, jestli to zvládnu,“ odhalila své tajemství.

Hermiona vzala obě její dlaně do svých rukou.

„Zvládneš Ginny. My všichni jsme s tebou a Harry tam někde určitě nemyslí na nic jiného, jen na vás. Víš, co jsi mi říkala, když byl ztracený v Bulharsku? Musíme věřit. Harry není mrtvý a jednou se vrátí. Určitě. jen musíme čekat,“ povzbuzovala jí. Nevěděla, co jiného v této chvíli říct.

„Jednou se vrátí,“ zopakovala po ní Ginny a zahleděla se někam do dálky.

Uzavřela se do sebe a jen nejasně vnímala Hermioninu přítomnost. Přemýšlela nad tím, jak se její život opět v jediném okamžiku změnil a myslela na to, jak to všechno zvládne. „Rozhodně to nebude lehké,“ pomyslela si a touto myšlenkou upadla do bezesného spánku, který jí měl provázet po několik dalších dní, týdnů, možná měsíců.

15 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Hezky akorat trochu dlouhej zacatek a kratkej konec...jinak velka poklona :-)

Anonymní řekl(a)...

Moc hezký! Bude pokračování?

Anonymní řekl(a)...

super doufám že bude pokračování je to moc fajn:)

Anonymní řekl(a)...

ano, taky se přimlouvám k pokračování.

Anonymní řekl(a)...

dúfam, že sa dočkáme pokračovania..je to zaujímavý príbeh.....

Anonymní řekl(a)...

a co harry vrátil se a giny je fakt těhotná??

Anonymní řekl(a)...

je to sice super ale ten konec...mohla by byt nejaka zmínka o tom co je s Harrym..nebo alespon doufam ze bude pokracovani..nebo epilog..

Anonymní řekl(a)...

Čekala bych , že se dozvíme co je s Harrym , ale tohle je jedna ze tří povídek , která mě opravdu zaujala , takže snad ani kritizovat nemůžu . Ale pokračování by to chtělo .

Anonymní řekl(a)...

no určitě pokračování co se děje takové konce nesnáším i u filmů
ale jinak pochvala prvního stupně bezvadný jenom co je stím herym--novodobý příběh o svobodné matce se čtyřmi dětmi ???? to není hezký konec.....
a jelikož jedno a to jenom jedno mámn vím o čem mluvím----chuděrka ginny

Anonymní řekl(a)...

Jj zacatek je hodne dlouhej a konec narvaly do poslednich par kapitol coz je blby protoze i tak chyby konec

Anonymní řekl(a)...

skvelý!!ale bylo by fajn,kdybychom se dozveděli,kde harry je a jestli bude zas s rodinou

Anonymní řekl(a)...

opravdu hezký,fakt poklona ,ale opravdu dlouhej začátek a krátkej konec ,nemohlo by být pokračování nebo něco aby sme se dozvěděli co je s Harrym? ,ale jinak fak pěkný

Anonymní řekl(a)...

ja prosim taky pokračování je to skvělí doma mam všch 7 originalu a haždej jsem přečet už aspon 50

Anonymní řekl(a)...

Lidi ale ono je pokračování. Na to navazuje Harry Potter a Ztracené odpovědi. Jinak taky se přidávám ke gratulaci. Je to fakt skvělý

Anonymní řekl(a)...

Vážně moc hezké , poklona písálkovi . já sama bych si na něco takového netroufla ! jsem moc spokojená a těším se na pokračování ...