pondělí 23. července 2007

14. kapitola - Zloděj

Harry otevřel oči a byl oslněn zlatou a zelenou barvou. Netušil, co se stalo, věděl jen, že leží na něčem, co se zdálo býtlistím a větvemi.

Jakmile popadl dech, zamrkal, a zjistil, že ona oslňující záře bylo sluneční světlo, dopadající na něj skrze listí vysoko nad ním.

Kousek od jeho tváře se něco zaškubalo. Harry se zvedl na kolena, připravenčelit nějakému malému divokému stvoření, avšak zjistil, že oním stvořením byla Ronova noha. Když se rozhlédl kolem, zjistil, že všichni tři leželi v
lese, očividně sami.Harryho první myšlenka byla Zapovězený les, a na okamžik, ačkoli věděl, jak hloupé a nebezpečné by bylo se objevit na Bradavických pozemcích, jej napadlo vyplížit se z lesa až do Hagridovy hájenky.

Za pár chvil Ron vydal dlouhý vzdech, a když se Harry začal plazit k němu, zjistil s jistotou, že nebyli v Zapovězeném lese:Stromy byly mladší, byly dále od sebe a zem byla čistší.

S Hermionou, která byla také ještě na kolenou, se setkal u Ronovy hlavy. V okamžiku, kdy se Harry podíval na Rona, ho zaplavily obavy. Levá strana Ronova těla byla pokryta krví, jeho šedobílá tvář působila, v kontrastu s listím pokrytou zemí hrozivě.

Mnoholičný lektvar právě vyprchával: Ron se přeměňoval z Cattermolea zpět do své normální podoby. Jeho vlasy byly čím dál červenější a jeho tvář ztratila i ten zbytek barvy, co jí zbyl.

„Co se mu stalo?“

„Rozštěpení,“ odpověděla Hermiona, a její prsty již trhaly Ronův rukáv tam, kde byla krev nejtemnější.

Harry zděšeně sledoval, jak Hermiona úplně roztrhla Ronovo tričko. Vždycky o rozštěpení přemýšlel jako o něčem komickém, ale tohle...

Zvedl se mu žaludek, když spatřil, jak Hermiona pokládá obnaženou paži, na níž chyběl velký kus masa, odstraněný čistě jako nožem.

„Harry, rychle, v mém batohu, je tam malá lahvička s popiskou "Výtažek z dobromyslu".“

„Batoh... dobře...“

Harry doběhl k místu, kde Hermiona dopadla, popadl malý batůžek a vložil do něj ruku. Po hmatu poznával Harry jeden po druhém všechny možné předměty - obaly knih, vlněné svetry, boty...

„RYCHLE!“

Harry zvedl svou hůlku ze země, namířil ji na magický batoh, a zvolal, „Accio Dobromysl!

Malá hnědá lahvička vyletěla ven. Chytil ji a běžel zpět k Hermioně a Ronovi, jehož oči byly teď napůl otevřené, avšak za víčky byla vidět jen bělma.

„Omdlel,“ řekla Hermiona, která již byla také velmi bledá.

Již nevypadala jako Mafalda, ačkoli její vlasy ještě stále byly místy hnědé.

„Otevři to prosím, Harry, hrozně se mi klepou ruce.“¨

Harry odšrouboval víčko lahvičky, Hermiona ji vzala a tři kapky nalila do krvácejícího místa. Rána nyní vypadala několik dní stará. Nová pokožka přerůstala přes to, co jen před pár okamžiky bylo odhaleným masem.

„Wow,“ řekl Harry.

„To je to jediné, co se odvažuji udělat,“ řekla Hermiona roztřeseně.

„Jsou sice kouzla, která by ho zcela vyléčila, ale na to se teď opravdu necítím, a chyba by udělala mnohem více škody než užitku... Už tak ztratil hrozně moc krve...“

„Jak se mu to stalo? Myslím jako“ - Harry zatřásl hlavou, aby si ji vyčistil a ujasnil si, co se stalo - „Proč jsme tady? Myslel jsem, že jsme se vraceli na Grimauldovo náměstí, ne?“

Hermiona se zhluboka nadechla. Vypadalo to, že skoro brečí.

„Harry, myslím, že se tam už nebudeme moci vrátit.“

„Proč to...?“

"Když jsme se přemísťovali, Yaxley se mě chytil a já se ho nemohla zbavit, byl moc silný. Pořád mě ještě držel, když jsme dorazili na Grimauldovo náměstí, a pak - bojím se, že viděl dveře, a když jsme se tam dostali, tak jsem se vás rychle chytila a přenesla nás sem.“

„Ale kde je tedy on? Počkej... Chceš tím říct, že je na Grimmauldově
náměstí? Vždyť se tam nemůže dostat, ne?“

Její oči se leskly slzami, když odpovídala.

„Harry, myslím že může. Já-já jsem ho donutila, aby mne pustil tím, že jsem
použila Překážecí kletbu, ale to už jsem jej dostala dovnitř ochrany Fidelia
Charma. Od té doby, co Brumbál zemřel, jsme všichni Strážci tajemství,
pamatuješ? Takže já jsem mu to tajemství předala, že?“

Nebylo se o čem hádat, Hermiona měla naprostou pravdu. Toto pro ně byla silná rána. Pokud se mohl Yaxley dostat do domu, nemohli se tam vrátit. Díky Přemístění tam navíc mohl dostat i ostatní Smrtijedy. I když byl dům temný a depresivní, bylo to jejich jediné bezpečné útočiště a navíc, teď, když byl Krátura mnohem milejší a přátelštější, svým způsobem domov. S pocitem viny si Harry vzpomněl na domácího skřítka chystajícího koláč, který Harry, Ron ani Hermiona nikdy neochutnají.

„Harry, je mi líto. Je mi to tak líto!“

„Nebuď hloupá, to nebyla tvoje vina! Když už něčí, tak moje..“

Harry strčil ruku do kapsy a vytáhl Pošukovo oko. Hermiona ucouvla a tvářila
se vyděšeně.

„Umbridgeová ho zadělala do dveří své kanceláře aby mohla špehovat ostatní. Nemohl jsem ho tam nechat... Ale díky tomu zjistili, že v budově jsou vetřelci.“

Než mohla Hermiona odpovědět, Ron vydal vzdych a otevřel oči. Stále ještě
byl bledý a jeho tvář se leskla potem.

„Jak se cítíš?“ zašeptala Hermiona.

„Hrozně,“ odvětil Ron skřehotavě a škubl sebou, když ucítil svoji zraněnou
paži.

„Kde to jsme?“

„V lese, kde se pořádalo Mistrovství světa ve famrpále," objasnila Hermiona.

„Chtěla jsem nějaké kryté, uzavřené místo a tohle bylo...“

„... první místo, co tě napadlo,“ dořekl za ni Harry a rozhlédl se po očividně zcela vylidněném okolí.

Pořád myslel na to, co se stalo, když se přemístili naposledy, a když je Smrtijedi našli během několika minut. Mohlo to být čtení myšlenek? Věděl Voldemort nebo jeho lidé, kam je Hermiona vzala tentokrát?

„Myslíš, že bychom měli vyrazit?“ zeptal se Ron Harryho, a ten na jeho tváři
viděl, že myslí na to samé.

„Nevím.“

Ron stále vypadal bledě a zpoceně. Ani se nepokusil posadit, a zdálo se, že
byl příliš slabý, aby to zkoušel. Myšlenka, že by s ním hýbali, byla
nepředstavitelná.

„Prozatím tu zůstaneme,“ řekl nakonec.

Hermiona, které se očividně ulevilo, vyskočila na nohy.

„Kam jdeš?“ zeptal se Ron.

„Jestli tady zůstaneme, měli bychom použít nějaká ochranná kouzla,“ odpověděla, pozvedla hůlku, začala opisovat velký kruh kolem Harryho a Rona a mumlala zaklínadla.

Harry si všiml poruch v okolním vzduchu. Bylo to, jakoby Hermiona tvořila nad mýtinou tepelný závoj.

„Salvio Hexia... Protego Totalum... Repello Muggletum... Ševelisimo.... Mohl bys vyndat stan, Harry?“

„Stan?“

„Z tašky!“

„Z... jo, jasně,“ řekl Harry.

Neobtěžoval se ho hledat uvnitř a raději použil vyvolávací kouzlo. Stan se vynořil jako beztvará hromada plátna, lan a tyček. I díky zápachu koček, který byl úplně stejný, Harry poznal, že se jedná o stejný stan, ve kterém posledně spali na mistrovství světa ve famfrpálu.

„"Myslel jsem, že patří tomu chlápkovi Perkinsovi z ministerstva,“ řekl a začal rozplétat zamotané kolíky.

„Zjevně jej nechtěl vrátit, má housera,“ pronesla Hermiona, zatímco předváděla složité pohyby hůlkou.

„Takže si ho Ronův taťka mohl půjčit. Erecto!“ dodala a zamířila hůlkou na neforemné plátno, které se v plynném skupenství vzneslo do vzduchu a zcela pevné se usadilo na zem před Harryho, kterému z rukou vyletěl kolík a s hukotem přistál na konci lana.

Cave Inimicum,“ dokončila Hermiona a mávla k nebi.

„To je vše, co můžu udělat. Přinejmenším bychom měli vědět, že přicházejí; nemůžu ale zaručit, že nás ochrání před Vol-“

„Nevyslovuj to jméno!“ přerušil ji Ron hrubě.

Harry a Hermiona se na sebe podívali.

„Omlouvám se,“ zaúpěl Ron, když se napřímil a podíval se na ně. „ale jakoby to nosilo smůlu nebo tak. Nemůžeme mu prostě říkat Vy-víte-kdo, prosím?“

„Brumbál říkal, že strach ze jména-“ pokračoval Harry.

„Uvědom si, že nazývání Ty-víš-koho jeho jménem nakonec Brumbálovi nepřineslo moc dobrého,“ odsekl Ron. „Prostě prokaž Ty-víš-komu nějakou úctu, ano?“

„Úctu?“ zopakoval Harry, ale Hermiona po něm hodila varovný pohled; očividně se nechtěla s Ronem hádat, když byl tak slabý.


Harry s Hermionou Rona napůl donesli, napůl dovlekli skrz vchod do stanu. Uvnitř to vypadalo přesně tak, jak si Harry pamatoval; malý byteček s koupelnou a kuchyní. Postrčil stranou staré křeslo a položil Rona opatrně na spodní patro poschoďové postele. I tak krátká cesta způsobila, že Ron ještě více zbledl, a jen co ho položili na matraci, zavřel oči a nějakou chvíli neřekl ani slovo.

„Udělám čaj,“ řekla Hermiona udýchaně, vytáhla z hloubi svého batohu konvici s hrnky a zamířila do kuchyně.

Pro Harryho byl teplý nápoj stejně příjemný, jako ohnivá whisky v tu noc, kdy zemřel Pošuk. Zdálo se, že zahnal pryč alespoň malou část vzteku, který se rozkmital v jeho hrudi. Po minutě či dvou prolomil Ron mlčení.

„Co myslíte, že se stalo s Cattermolovými?“

„S trochou štěstí se odtamtud dostali pryč,“ řekla Hermiona svírajíc svůj horký šálek.

„Jen co se pan Cattermole dovtípil, co se stalo, a svou ženou se přemístil a teď právě opouští zemi i se svými dětmi. Udělali, co jim Harry řekl.“

„Hrome, doufám, že se odtamtud dostali,“ řekl Ron, a opřel se zády o polštáře.

Zdálo se, že mu čaj dělá dobře. Už se mu do obličeje vrátila trocha barvy.

„Podle toho, jak na mě mluvili, když jsem byl on, to
nevypadalo, že by byl nějak zvlášť důvtipný. Bože, doufám, že to zvládli. Jestli kvůli nám oba skončí v Azkabanu...“

Harry se podíval na Hermionu a na mysli mu vytanula jediná otázka – zda
to, že paní Cattermoleová u sebe neměla hůlku, nezabránilo tomu, aby se společně
se svým manželem přemístila a...nezemřela v jeho náruči.

Hermiona pozorně sledovala Rona, který teď projevoval tak velkou starost o osud Cattermoleových. V jejím pohledu byla cítit taková něha, že Harry skoro myslel, že ji nachytá při tom, až Rona políbí.


„Takže ho máš?“ zeptal se ji Harry částečně i proto, aby jí připomněl, že tu stále je.

„Mám...co?“ řekla trochu překvapeně.

„Kvůli čemu jsme právě prošli tím vším? Ten medailon. Kde je?“

„Vy ho máte?“ vykřikl Ron a posunul se na podušce o něco výš. „A nikdo mi nic
neřekne! Sakra, to jste se nemohli ani zmínit?“

„No, utíkali jsme, abychom si zachránili život a pronásledovali nás Smrtijedi, ne?“ řekla Hermiona. „Tady.“Vyndala z kapsy medailon a podala ho Ronovi.

Byl velký jako slepičí vejce. Ozdobné písmeno „S“ vysázené z drobných zelených kamínků rozptylovalo jemné světlo pronikající sem skrze střechu stanu.

„Asi není možné, že by ho někdo zničil od doby, co se o to pokoušel Krátura?“
zeptal se Ron s nadějí v hlase. „Chci říct...víme, že je to pořád viteál?“

„Myslím, že ne,“ řekla Hermiona potom, co si ho vzala zpátky a zblízka si ho prohlížela. „Kdyby ho někdo kouzlem zničil, byly by vidět nějaké známky poškození.“

Podala ho Harrymu, který ho otáčel v prstech. Vypadal jako nový. Vzpomněl si na to, co zbylo z denníku a na prasklý kámen v prstenu poté, co ho Brumbál zničil.

„Myslím, že Krátura měl pravdu,“ řekl Harry. „Musíme zjistit, jak ho otevřít před tím, než ho budeme schopní zničit.“

Náhle si uvědomil, co drží v ruce, co přežívá za zlatými dvířky. Po všem tom úsilí, které museli vynaložit na to, aby ho získali, najednou cítil silné nutkání se ho rychle zbavit. Překonávaje sám sebe, snažil se prsty otevřít medailon. Potom zkusil zaklínadlo, které použila Hermiona, aby otevřela Regulusovu ložnici. Nic z toho nepomohlo. Podal medailon zpátky Ronovi a Hermioně, kteří se oba snažili vydat ze sebe to nejlepší, ale nebyli o nic úspěšnější, než on sám.

„Cítíte to?“ zeptal se Ron tichým hlasem, když držel medailon pevně sevřený v pěsti.

„Co myslíš?“

Ron podal viteál Harrymu.

Po chvíli Harry zjistil, co asi Ron myslel. Byla to jeho vlastní krev pulsující v jeho žilách nebo něco bilo uvnitř medailonu jako malé kovové srdce?

„Co s ním uděláme?“ zeptala se Hermiona.

„Schováme ho, dokud nepřijdeme na to, jako ho zničit,“ odpověděl Harry ,a ač se mu moc nechtělo, pověsil si medailon kolem krku a schoval si ho pod oblečení, kde teď odpočíval hned vedle tobolky, kterou dostal od Hagrida.

„Myslím, že bychom si měli rozdělit hlídky před stanem,“ dodal směrem k Hermioně,
vstal a protáhnul se. „A musíme vymyslet, kde získat nějaké jídlo. Ty zůstaneš
tady,“ dodal ostře, když viděl, jak se Ron snaží posadit a do tváře se mu opět
vlila šedá barva.

Spolu s Lotroskopem, který dala Hermiona Harrymu k narozeninám, strávili zbytek dne střídáním se na hlídce. Lotroskop se však celý den klidně a tiše vznášel nad stolem, ať už díky tomu, že Hermiona rozmístila kolem ochranná kouzla a bariéry proti mudlům nebo prostě proto, že tudy lidé moc nechodili. Část lesa, ve které se nacházeli, zůstávala opuštěná až na pár ptáků a veverek.

Večer nepřinesl žádnou změnu. Harry rozsvítil svou hůlku, když si v deset hodin
vyměnil místo s Hermionou a rozhlížel se kolem po opuštěném prostranství.
Neviděl nic, kromě pár netopýrů přelétajících nad nimi přes jediný, mezi stromy
viditelný, pruh oblohy.

Měl hlad a trochu se mu točila hlava. Hermiona s sebou nezabalila žádné jídlo, protože si myslela, že se ještě dnes vrátí na Grimmauldovo náměstí, takže neměli vůbec nic k snědku až na pár chorošů, které Hermiona posbírala z okolních stromů a povařila je v kotlíku. Po pár soustech odstrčil Ron svou porci pryč a tvářil se znechuceně. Harry to neudělal jenom proto, aby nezranil Hermioniny city.

Ticho v okolí bylo přerušeno podivným chrastěním a čímsi, co znělo jako lámání větviček, ale Harry věřil tomu, že spíš než člověk, bylo jejich původcem nějaké větší zvíře. Přesto zvedl svou hůlku, aby byl připraven. Jeho vnitřnosti, už tak rozházené nevhodnou porcí hub, teď vypadaly velmi neklidně.

Myslel, že bude cítit radost, až se jim podaří získat viteál, ale bůh ví proč, ten pocit nepřicházel. Vše, co teď cítil, když seděl a hleděl do okolní temnoty, z níž jeho hůlka mohla osvítit jen nepatrnou část, byl strach o to, co bude dál. Bylo tak těžké, dostat se až sem a snažil se o to celé týdny, měsíce, možná i roky, ale teď, když byl tady, náhle zastavil a sešel z přímé cesty. Někde venku byly další viteály, ale neměl nejmenší tušení, kde. Ani nevěděl, jak všechny vypadají a dokonce ani netušil, jak zničit ten, který se teď opíral o jeho hruď. Zvláštní bylo, že se od jeho těla vůbec nezahřál, ale zůstával chladný, jako kdyby ho právě vytáhl z ledové vody. Čas od času si Harry myslel nebo možná jen představoval, že cítí nepatrný tlukot srdce v trochu jiném rytmu, než byl jeho vlastní. Jak tak seděl v temnotě před stanem, visela nad ním nepojmenovatelná předtucha. Snažil se jí čelit, odtlačit myšlenky pryč ze své hlavy, ale stále se
k němu vracely. Ani jeden nemůže žít, když druhý zůstává naživu.

Ron a Hermiona, kteří teď tiše mluvili uvnitř stanu, mohli kdykoliv odejít, pokud by chtěli. On ale nemohl. Zdálo se mu, že zatímco sedí ve tmě a snaží se ovládnout vlastní strach a vyčerpání, viteál na jeho hrudi tikal a odpočítával čas, který mu ještě zbývá...Hloupý nápad, říkal sám sobě, takhle nemysli...


Jizva ho začínala znovu pálit. Přepokládal, že si to způsobil sám, svými myšlenkami a pokusil se začít myslet na něco jiného. Přemýšlel o chudáku Kráturovi, který na něho čekal doma a místo toho k němu dorazil Yaxley. Bude skřítek mlčet nebo řekne Smritijedovi všechno, co věděl? Harrymu se chtělo věřit, že Krátura se za posledních pár měsíců změnil natolik, aby k němu byl loajální, ale kdo může vědět, co všechno se stane?

Co když ho Smrtijedi budou mučit? Do Harryho hlavy vtrhli nepříjemné představy a tak se pokusil je také zatlačit pryč. Nebylo nic, co by mohl pro Kráturu udělat. Rozhodli se spolu s Hermionou, že se nebudou pokoušet ho přivolat – co kdyby někdo z ministerstva přišel s ním. Nemohli počítat s tím, že by přemísťování skřítků bylo oproštěno od stejné trhliny, která způsobila, že se Yaxley dostal na Grimmauldovo náměstí přichycen na okraji Hermionina rukávu.

Harryho jizva teď přímo žhnula. Věděl o tolika věcech, které ještě musí vyřešit. Lupin měl pravdu s kouzly, se kterými se v životě nesetkali, ani si je nepředstavovali. Proč mu Brumbál nevysvětlil víc? Možná si myslel, že bude mít více času, že bude žít ještě roky, možná století, jako jeho přítel Nicolas Flamel? Pokud ano, mýlil se...Snape to viděl...Snape, spící had, který zaútočil na vršku věže...

A Brumbál spadl dolů...spadl...

„Dej mi to Gregorovitchi!“

Harryho hlas byl vysoký, jasný a chladný, hůlku držel před sebou dlouhými bílými
prsty. Muž, na kterého mířil, visel vzhůru nohama ve vzduchu, ač nebyly vidět žádné provazy, které by ho tam držely. Houpal se tam, svázaný neviditelnými lany, ruce a nohy zkroucené kolem sebe a jeho vystrašená tvář byla červená od krve, která se mu hrnula do hlavy. Měl čistě bílé vlasy a huňaté neupravené vousy. Trochu jako Santa Claus.

„Nemám ho, už ho nemám! Ukradli mi ho před mnoha lety!“

„Nelži Lordu Voldemortovi, Gregorovitchi. On to pozná...vždycky to pozná.“

Oči muže, který tu před ním visel, byly rozšířené, plné strachu a zdálo se, že se stále rozšiřují víc a víc, dokud jejich temnota nepohltila Harryho úplně.

„A Harry spěchal skrze temnou chodbu v malém Gregorovitchově stavení a držel před sebou lucernu. Gregorovitch vrazil do místnosti na konci chodby a jeho lucerna osvětlila něco, co vypadalo jako dílna. Vyřezávané kusy dřeva a zlato zářící v houpavém světle lucerny. A na okně seděl jako nějaký obří pták mladý muž se zlatými vlasy. V krátkém okamžiku, když jeho tvář osvítilo mihotavé světlo lampy, uviděl Harry v jeho obličeji zvláštní uspokojení. V tom ale muž
vypálil omračující kouzlo a skočil pozpátku z okna s jásavým smíchem.

A Harry zase vyrazil ven z těch obrovských očí a Gregorovitchova tvář byla plná
hrůzy.

„Kdo byl ten zloděj, Gregorovitchi?“ řekl vysoký studený hlas.

„Nevím, nikdy jsem ho už neviděl, ne – prosím – PROSÍM!“

Bylo slyšet výkřik a objevil se záblesk zeleného světla...

„Harry!“

Otevřel oči a ruku si tisknul na čelo. Sklouznul po stanu a opíral se ze strany o plátno zkroucený na zemi. Podíval se nahoru na Hermionu, jejíž vlasy teď zakrývaly ten malinký kus oblohy viditelný mezi větvemi stromů nad nimi.

„Sen,“ řekl, a rychle se posadil, aby se vyhnul Hermionině zlostnému pohledu. „Musel jsem si zdřímnout, promiň.“

„Vím, že to byla tvoje jizva! Je ti to vidět na očích! Díval ses Vol...“

„Nevyslovuj jeho jméno!“ ozval se Ronův rozčílený hlas zevnitř stanu.

„Dobře,“ odsekla Hermiona, „tak tedy do Ty-víš-čí mysli!“

„Nechtěl jsem, aby se to stalo!“ řekl Harry. „Byl to sen! Ty snad můžeš kontrolovat, o čem jsou tvoje sny, Hermiono?“

„Kdyby ses naučil používat Nitrobranu...“

Ale o tom Harry nechtěl diskutovat. Chtěl probrat to, co právě viděl.

„Našel Gregorovitche, Hermiono, a myslím, že ho zabil, ale před tím nahlédnul do jeho mysli a viděl tam...“

„Myslím, že by bylo lepší, kdybych si vzala hlídku, když jsi tak unavený, že usínáš,“ řekla chladně Hermiona.

„Já ji dokončím!“

„Ne, očividně jsi vyčerpaný. Jdi dovnitř a lehni si.“

Odešla zpět do stanu a vypadala naprosto neústupně. Harry, ač rozzlobený, ji následoval dovnitř.

Ronova stále ještě šedá tvář vykukovala z pod přikrývky na spodní posteli. Harry vyšplhal nad něj, lehnul si a hleděl na tmavý plátěný strop nad sebou. Po chvíli promluvil Ron tak tiše, aby se jeho hlas nedonesl až k Hermioněm choulící se u vchodu.

„Co Ty-víš-kdo dělá?“

Harry pevně zavřel oči, aby si vzpomněl i na sebemenší detaily toho, co před chvílí viděl. Potom zašeptal.

„Našel Gregorovitche. Zavěsil ho vzhůru nohama a mučil ho.

„Jak mu může Gregorovitch udělat novou hůlku, když visí vzhůru nohama?“

„Nemyslím...je to divný, že jo?“

Harry zavřel oči a přemýšlel o tom, co viděl a slyšel. Čím víc to probíral, tím méně smyslu mu to dávalo...Voldemort neříkal nic o Harryho hůlce, nic o spojení mezí nimi, nic o tom, že by mu měl Gregorovitch vyrobit novou, mocnější hůlku, aby porazil Harryho...

„Něco od Gregorovitche chtěl,“ řekl Harry, oči stále ještě pevně zavřené. „Chtěl, aby mu to dal, ale Gregorovitch řekl, že mu to někdo ukradl
před mnoha lety...a pak...pak...“

Vzpomněl si, jak on jako Voldemort pronikl skrz Gregorovitchovy oči
do jeho vzpomínek...

„Četl v Gregorovitchově mysli a viděl mladého muže sedícího na okenním parapetu, který po Gregorovitchovi vypálil kletbu a ztratil se mu z dohledu. Ukradl to, ukradl něco, co Ty-víš-kdo chce. A já...já myslím, že už jsem ho někde viděl...“

Harry si přál ještě jednou alespoň zahlédnout tvář toho smějícího se chlapce. Ta krádež se podle Gregorovitche stala před mnoha lety. Proč mu ta tvář přišla známá?

Zvuky okolního lesa zněly uvnitř stanu tlumeně. Vše, co mohl Harry slyšet bylo Ronovo dýchání. Po chvíli Ron zašeptal: „Neviděl jsi, co ten zloděj drží?“

„Ne,...muselo to být něco malého.“

„Harry?“

Dřevěná konstrukce Ronovy postele zapraskala, jak změnil polohu.

„Harry, nemyslíš si, že Ty-víš-kdo chce něco dalšího, aby z toho vytvořil viteál?“

„Nevím,“ řekl Harry pomalu. „Možná. Ale nebylo by to pro něj nebezpečné? Neříkala Hermiona, že už teď dostal svou duši na samou hranici svých možností?“

„Jo, ale co když o tom neví.“

„No...možná,“ řekl Harry.

Byl si jistý, že Voldemort hledal řešení, jak obejít pouto mezi svojí a jeho hůlkou a že ho chce získat od starého mistra...ale teď, když ho zabil, očividně bez toho, že by se ho zeptal byť jen na jedinou otázku o jeho vědomostech o hůlkách...

Co chce Voldemort najít? Proč, když mu leží Ministerstvo kouzel a vlastně i celý kouzelnický svět u nohou, je pryč, někde daleko a chce získat předmět, který kdysi dávno vlastnil Gregorovitch a který mu byl ukraden neznámým zlodějem?

Harry před sebou stále viděl toho blonďatého mladíka. Byl veselý, divoký, v jeho očích byl náznak darebáctví, které vyzařovalo i z Freda a George. Zmizel z okenního parapetu, jako pták a Harry už ho někdy před tím viděl, ale nemohl si vzpomenout kde...

Když je teď Gregorovitch mrtvý, je to mladý zloděj, který je v ohrožení života a ve chvílích, kdy se začalo zdola ozývat Ronovo chrápání a Harry sám pomalu upadal do spánku, byl to on, okolo kterého se točily Harryho myšlenky.

142 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Jste skvělí...jen tak dál:-*

Anonymní řekl(a)...

jupííí, další část:), už se těšim na druhou

Anonymní řekl(a)...

děkuju moc a mám pro vás radu-tyhle komentáře naprosto vypouštějte-je jenom na vás jak si povedete vlastní blog a kdy co přeložíte...

Anonymní řekl(a)...

v tomhle s váma plně souhlasím a doufám že tyhle lidi přestanou prudit. Ps : kdybyste něco potřebovali tak stačí napsat na 295-022-484
E-rror

Anonymní řekl(a)...

bezva!! dík moc za překlady a všechnu práci, co pro to děláte!!! a prudiči ať si TRHNOU!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Děkuji za další kapitolu, nevím jak ostatní, ale já ji mám černým písmem, takže toho moc nevidím :(

Anonymní řekl(a)...

máte naprostou pravdu. Takové výlevy dokáží člověka jen znechutit. Říkala jsem si, jak dlouho bude trvat, než vás to znechutí natolik, že vám "spadne řemen". Díky za spoustu odvedené práce a radost, kterou nadšeným fanouškům HP poskytujete.

Anonymní řekl(a)...

Super jste skvělý a sť si jdou prodiči prudit jinam...

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, rozhodne si nic nedelejte z tech volu spameru a pomlouvacu co nic jineho neumi, taky to znam. Mate muj obdiv ze v tom prekladani vytrvavate i kdyz tihle lidi to pak ctou aniz by meli nejake uznani.. Dekuji vam vsem! Skvely preklad.

Anonymní řekl(a)...

Jé super strašne ďakujem za váš preklad s angličtinou mám problémy a je to super, číta to aj moja mama a spoločne sa tešíme že nemusíme čakať až to preložia a vydajú knižne.
Len tak ďalej a tých mudrlantou si nevšímajte, asi nemajú čo robiť. vero

Anonymní řekl(a)...

Moc vám děkuju za vaší skvělou práci, jste opravdu super. Sice po kousíčkách, ale aspoň je to napínavější děkuju.

PedyMaster řekl(a)...

Diky vam

Anonymní řekl(a)...

jste super, tech debilu co vas kritizujou si vubec nevsimejte!!

Anonymní řekl(a)...

Hezkyyy, honem pokračovat :)

Anonymní řekl(a)...

mocinky klýsná kapitola a naprosto souhlasim s tim ze prekládaci delaj co muzou

Anonymní řekl(a)...

Dobře vy!! Už se těšim až to bude hotový

Anonymní řekl(a)...

to fenix team:rozhodne si tych reci typu,,co vam to tak trva"nevsimajte,to hovoria ludia co vzivote neprekladali a nevedia ze jedno slovo moze mat stovky vyznamov a este v takto narocnom texte..kaslite na to a len vklude..radsej pomalsie ale kvalitne:)drzim palce..a diky!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

pani!!!! ste skveli! bohuzel to je ale fakt jako droga, takze uz se nemuzu dockat pokracovani... jen tak dal:)!!!!

Anonymní řekl(a)...

Díky aspon za ten kousek, jen tak dále...:) Už se nemůžu dočkat na další pokračování...

Anonymní řekl(a)...

Jaj,tak zase díky za další porci čtení,číst u jídla se prý nemá,ale neodolala jsem:)

Anonymní řekl(a)...

bezva jen tak dál ;) a díky vám že se kvůli nám namáháte

Anonymní řekl(a)...

je to bomba....:) super a díky

Anonymní řekl(a)...

jste skvělí, jen tak dál:-))

Anonymní řekl(a)...

jste zkátka geniální!!! Jen tak dál a moc dík. Svou prací děláte spoustu radosti druhým, takže se rýpaly nenechte otrávit. Držím pěsti a jsem nažhavená na pokračování..

Anonymní řekl(a)...

super. Díky moc :-)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj,velmi vás všechny obdivuji jak tvrdě makáte ve dne v noci jak to jen jde. Chtěla bych vám vyjářit úctu a pochválit vás protože na to jak je HP na překlad těžký vy se s tím perete naprosto exklusivně!!!Pozor na Voldemorta:-)!!!

Anonymní řekl(a)...

Tahle kapitola je preložená suprově. Moc diky

Anonymní řekl(a)...

Tak jsem se rozhodl, že si počkám, až bude přeložená celá kniha a pak si jí přečtu pěkně celou najednou. Překladatelům děkuji za kvalitní překlad a rozhodně nemusí spěchat. Kdo chce kvalitu, ten si počká.

Unknown řekl(a)...

Moooooc, moc diky!!! Aspon se muzu konecne v klidu najist, kdyz vim, ze jsou ok. Jste super!

Anonymní řekl(a)...

drsný, moc dík... nemihla jsme to vydržet a s trochou štěstí jsem si to začala překládat sama, ale jako děj jse pochopila, ale hodně mi uiká, kdyžto ted čtu, teřba celej ten stan... pořád jsem pa přemýšlela, kam chodí na záchod a tak a porč nemaj stan a oni ho maj celou dobu... nebo mluví pak o křesle, tak jsme to nechápala... vážně díky moc... obdivuju vaši angličtinu, trpělivost atalent.. tohle bych nikdy nezvládla! díky moc

Unknown řekl(a)...

Skvělé, vážně skvělé. Už se moc těším na pokračování :)

Anonymní řekl(a)...

Hlavně bych chtěla poděkovat za práci, kterou děláte. Není to jednoduché a je to náročné na čas. Už mi také lezou na nervy otázky typu kdy ... Mám asi nepopulární návrh - stanovit dva časy denně, kdy budou přidávány přeložené texty, ať je jich, kolik chce.
Ještě jednou dík, jste perfektní i s překlepy :)

Anonymní řekl(a)...

Dekuju Vám,preju hodne trpelivosti s nekterymi hrubymi jedinci ,pro ktere mam vzkaz: nikdo vas to tady nenuti cist,muzete si koupit origos a prekladat si to sami!
Jeste jednou dikyuz se moc tesim na dalsi kapitolky!! Vas obdivovatel a fanousek HP!

Anonymní řekl(a)...

Super! Jaké že sou ty příznaky absťáku? Abych věděl, jak jsem na tom...

Anonymní řekl(a)...

Líbí se mi to, jak pouštíte kapitoly postupně, má to určitý napínavý náboj. Není nutné zveřejňovat až celé kapitoly, ale prosím nepřeskakovat, viz starší problém se sedmičkou. Ale mám prosbu. Vždy když dáte další část, můžete třeba udělat na rozhraní třeba oranžovou linku? Když vidím v hlavičce, že přiskočila další část, tak chvíli hledám, co jsem již četl a co ne. Díky

Anonymní řekl(a)...

hosi ste fakt super jedna otazka kolik ma harry potter 7 kapitol

Anonymní řekl(a)...

! ! !THE FENIX TEAM IS BEST ! ! !
MATE MOJ OBDIV
Som slovák a samozrejme že rozumiem po česky,takže som veeeelmi ,,HAPPY" Ze to robíte :-)
Aaaaa odkaz pre prudičov : Ste ko.oti vyj.bany a včerasom vám je.al psa !!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Jste fakt super,už se těšim na druhou část ikdyž nevim jestli si ji stihnu vytisknout než odjedu na dovču:(Ale to neva :) nějak to přežiju xD Jo a ty co pruděj,jsou to závistivci a v podstatě nuly,který se snažej akorát znepříjemnit život a myslej si u toho jak jsou skvělý.Takže na prudiče kašlete,protože nás,kteří vás podporují,a obdivují je hrozná spousta,protože tohle by hodně lidí pro někoho zadarmo neudělala.Jste super a hrozně vám za to děkuju,že nám takhle umožníte dozvědět se napínavý konec posledního dílu HP:)

Anonymní řekl(a)...

Já taky děkuju za ten překlad,jste fakt borci,já bych přeložila tak za rok.Moc díííííky

Anonymní řekl(a)...

Děkuji!
Odvádíte skvělou práci. Vaše opatření pokládám za velmi rozumná. Zatím Vám nebudu nic dalšího psát, jelikož i schvalování komentářů Vás určitě zdržuje.

Anonymní řekl(a)...

Ste super že to překládáte. Být váma tak se na ty komentáře typu "Pohněte si" vykašlu, protože tyhle lidi asi neumějí být vděční za to, že to vůbec někdo překládá.

Anonymní řekl(a)...

Taky mám závislost. Kapitola 14/1 mi vydrží na 3 hodiny než se dostaví další absťák

Anonymní řekl(a)...

Jste skvělí. Díky moc. Souhlasím, že tohle čtení je návykové. Jsem závislák první třídy!

Anonymní řekl(a)...

Díky, díky, díky!!! fakt že jo, uz se tesim na pokráčko!!

Anonymní řekl(a)...

Dobrá práce boys!!!

Anonymní řekl(a)...

jo je to skvely...jako než sem to zacala cist, tak sem sama sebe přemlovala, at se na to vybodnu a pockam si na knizku...jenomže vždycky dojdu k nazoru, že se mi Medkuv preklad stejne nelibi:D takže čtu a je to bajecny...jako joo, mate to takovy zmateny, ale na to jak rychle to stihate je to fakt super...nevim, co komu vadi...kdybyste tam meli vylozene pravopisny chyby, tak taky nečtu...to se pak neda...ale takle?Nevim, jak si nekdo muze stezovat...jenomže nejhorší je, že až to dočtu, tak to stejne budu muset číst pořád dokola, protože nebudu moct na nic jinyho myslet:D

Anonymní řekl(a)...

skvělé! do knížky bych čekat nevydržela, fakt ste super a po chvíli čtení už mám zase potterovský zápal :)) jinak přeju do budoucna samé kladné příspěvky a zdařilé překládání :))

Anonymní řekl(a)...

Opravdu díky, je to sqělí ;-) Sice jsem so to zkoušela trochu přeložit, ale s mojí angličtinou ... Tak vynechám téměř každou pátou větu , ale tohle je fakt super. Nemohli byste někde například do infa napsat rozpis, v kterých dnech budou uveřejněny , které kapitoly . Díky :)

Anonymní řekl(a)...

sure, jen tak mimochodem opet se kapitola zobrazuje v novém okně =)

Anonymní řekl(a)...

jE TO FAKT SKVĚLÝ. JÁ SICE ANGLICKY UMIM , ALE NEJSEM NA TOM TAK DOBŘE, ABYCH SI DOKÁZALA TAK RYCHLE PŘELOŽIT KNÍŽKU. jSEM VÁŠ VELKEJ FANDA. THANK YOU.

Anonymní řekl(a)...

Jste fakt bezva a uzasni, jestli prelozite celou knihu, tak byste zaslouzili milion :-)...
Diky

Anonymní řekl(a)...

moc dík!!!!

Anonymní řekl(a)...

super blog aspon sem zase závislej na něčem jiným a ne na Call of Duty 2

Anonymní řekl(a)...

super,super,super!!nemuzu se dockat pokracka

Anonymní řekl(a)...

ste super dekujeme moc

Anonymní řekl(a)...

Vynikající!!! :)...
překlad je skvělej, díky za něj...
jen tak dál ;)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, strááááááášne moc ďakujem za preklad a moc sa teším na ďaľšiu kapitolu. Ste fakt dobrý, že to prekladate. :)

díííííííííííííííík

Anonymní řekl(a)...

fénixové, nečilte se....;)
můmi

Anonymní řekl(a)...

to fenix: Váš blog sem objevila až teď, tudíž sem si přečetla všechny kapitolky naráz. Je to vážně super, že překládáte HP7, já sem se zmohla na 5 kapitol od vydání, ale číst to už v češtině je lepší! Takže děkuju a jen tak dál(upřímně vám, v dobrém slova smyslu, závidím úroveň angličtiny, já sem na tom bohužel průměrně, jinak bych ráda pomohla)Zdraví Kristýna

Anonymní řekl(a)...

sice sem šeredně nedočkavá a nejradši bych na vás ječela rychleji rychleji ale sama vím jak dlouho to trvá :) je to jak tu někdo řekl opravdu droga a jestli nebudu mít brzo další tak umřu na nedostatek :-D ale ste fakt báječní anglinu sem dělala od základky až po střední a že by ve mě něco zůstalo bych neřekla :) se vlastně divím jak sem se mohla dostat až k maturitě:) (naštěstí sem mohla maturovat z matekmatiky) tak jen tak dál a nenechte se rozptylovat idiotama kerý maj leda plnou hubu keců ale v palici na*ráno. simka

Anonymní řekl(a)...

Nemůžu Vám dost poděkovat. Nejenom za závratné tempo, ale přijde mi, že se zvyšuje i úroveň. Jste prostě nejlepš *hug*

Barunka řekl(a)...

Jste uzasni,doufam ze vas hloupi kritici neodradi,mate muj obdiv,jste supééééééééééééér

Anonymní řekl(a)...

Ahoj Fénixové - je to drobnost, ale : ne kouzlo Fidelia charma, ale "Fideliovo zaklínadlo".

Anonymní řekl(a)...

Opravdu dokonalé, jsem za to moc ráda. Jen, já vím, je to hrozné, ale pokud tu je někdo, kdo to již přečetl, mohl by mi napsat jak to přibližně zkončí? Mám starší sestru, co to již přečetla a dělá si ze mě srandu, že jsem hloupá a debilní, když neumím anglicky :-( Nemám ani peníze si zatím anglickou verzi koupit a ona mi jí nepůjčí. Už mě to fakt mrzí,tak bych jí chtěla říct, že to také vím, jak to dopadne :-( Stačilo by mi pár vět, odstaveček na mail : Cho.Paja@centrum.cz .. Pokud se najde človíček, budu fakt vděčná, a ještě jednou děkuju za překlad, jste moje záchrana.

Anonymní řekl(a)...

můžu se zeptat, kolik těch kapitol je celkem?:) jinka supr, jen tak dál:)

Anonymní řekl(a)...

ted me tak napadlo ze kdyby jste za to vybirali prachy tak ste v baliku .)tim nechci ovsem naznacit ze by to tak mnelo byt xD

Mia řekl(a)...

Děkuji Vám za tak perfektní překlad.Pokoušelajsem se to přelouskat v angličtině mnoha věcem jsem rozuměla a naopak zase ruhé polovině nerozuměla, ale pochopila sjem symsl této kapitoly , ale je skvělý si doplnit maličkosti , kterým jsem nerozumněla.I když Vaše slohová stylistika se mi zdá místami trošičku zpřehazená, ale to chápu vzhledem ktomu, že to děláte víc lidí a ještě k tomu pro zábavu a nesnažíte se o nějaké mistorvské dílo..Takže jen tak dál , těším se na další kapitolu a doufám až se za 14 dní vrátím z Beskyd tak tu budu mít celou knížku ;P...

Anonymní řekl(a)...

ahoj fenix tyme hlavne si z tech blbcu co vas tady urazej nic nedelejte jinak odvadite supr praci uz se tesim na pokracovani

Anonymní řekl(a)...

já vám fandim klucííííí ste fuck dobbrý 8)))))))

Peťa řekl(a)...

ste uzastny.. ja uz som na 16. kapitole.. a asi 60% sloviek musim furt hladat.. alebo cih vobec nenajdem.. ste super.. viem si predstavit kolko je to prace :)

Anonymní řekl(a)...

jste skvělí... moooooooc dííííky i za všechny ostatní...
a kašlete na ty kteří za to nestojej...jen tak dál...díky:))

Anonymní řekl(a)...

super už se těšim na další.....

Anonymní řekl(a)...

Jsem ráda, že se našlo pár skvělých lidí co umí anglicky a že rádi překládájí! Rozohdně se mi nechce čekat do Vánoc! A i když je to na rychlo, je to super! Díky! Terčík

Anonymní řekl(a)...

Jé... další kapitolka....super... právě jsem si ji přelouskala v angličtině... a musím uznat, že další části jsou hodně náročné na slovíčka... takže nespěchejte, raději pomalu a kvalitně. ;) Jinak vás musím pochválit.... Teď je radost číst váš překlad.... ta korektura dělá své. Jste super!!!

Anonymní řekl(a)...

Jste báječní. Vydržte prosím až do konce. Čteme celá rodina a už se těšíme i na oficiální překlad, který musíme stejně koupit řikrát, aby měl každý svou knihu, protože se jinak hádáme, kdo bude zrovna číst. Takže díky Vám, díky, díky..... Do ledna se nedá vydržet.

Anonymní řekl(a)...

mocinky díky za ten překlad. Moje angličtina není tak dobrá abych si to mohla přeložit sama. Myslím, že jste udělali radost všem fanouškům, protože čekat na překlad až do ledna se pole mě nechce nikomu. Já si určitě i přesto koupim v lednu přeložinou celou knihu. Budu netrpělivě čekat na další kapitoly. Jo a ta kapitola o sedmi pottrech je suprová. Thank you.

Anonymní řekl(a)...

Je dobře, že teď to musí být autorizované...myslím ty komentáře...ach jo tolik sem jim pral ze se maj kde schovat a ted tohle..ted tam jeste prileti smrtijedi a bude bitva ne?..to by byl dej..:D:D

2 fenix team: ste super!!!prekladejte rychle jak chcete..stejne se sem dostanu jen tak jednou denne..a vzdycky zde neco pribyda...super ste!!

Anonymní řekl(a)...

Jste nespoutaní živlové!!!!!!JEN TAK DÁL!!!!

Netris řekl(a)...

Skvělí moc vám děkuju za překlad sice je i lepší ale ne taky rychlej jako vy. Je to jako droga dík. Už se nemůžu dočkat na další část:-).P.S.Je dobrý že máte tu kontrolu komentářů zároveň máte i dobrý že je tam ta spam ochrana. Dík moc:-)

Liska.Vasek řekl(a)...

Jste úžasný jste dokonalý, mám vás rád.

Anonymní řekl(a)...

Ježíši to je napínavý.Moc dík za překlad.Do oficiálního překladu bych asi umřela nedočkavostí...

Anonymní řekl(a)...

Nechci na vás spěcha, ale už se nemůžu dočkat další části 14. kapitoly. Jste super, že tím vůbec strácíte čas. Patří vám velký dík a nic si nedělejte z těch co vám jenom kazí radost blbými kecy. Díky moc.=o)

Anonymní řekl(a)...

Jste fakt super už se moc těším na další část a to zvlášť proto, že už jsem zase na suchu. Moc vám fandím. Nejdřív jsem se pokoušela o překlad sama, ale šlo to příšerně pomalu tak jsem za vás strašně moc ráda, vydržte... :)

Anonymní řekl(a)...

Ahojky, je to super!!! miluju Vas :-* :-D

Anonymní řekl(a)...

Díky za tu čtrnáctou kapitolu. Myslím, že ji upravovat už ani nemusíte :). Mám dotaz: možná už to tu bylo, ale já stahuju HP5 film a tak se mi trošku spomalil net a proto nemám čas se tu rozhlížet. Proč tu ještě není 15.,16.,17. kapitola? Psalo se, že tu bude dnes dopoledne... Proč tu nejsou a kdy tu budou? Odpovězte pls co nejdřív, ať vím kdy se mám stavit, DÍK!

Netris řekl(a)...

Dík za celou kapitolu:-)Poměrně dobrá ale něco jí chybí.Akorát mi je ohromě líto Krátury.:-(

Anonymní řekl(a)...

Paráda, díky za kapitolu ale horší formátování jste už zvolit nemohli :)

Anonymní řekl(a)...

Hele a kolik má Herry Potter vlastně dohromady kapitol, aby jsme věděli v jaké části knihy se teď tak nalézáme.

Anonymní řekl(a)...

Ahoky bude jeat dneska ve
er 15 kapitola? díky za odpoved

Anonymní řekl(a)...

co je to dobromysl? som slovak a keby mi to niekto vysvetlil,budem rad :)

Snape řekl(a)...

Jak ten horcrux otevřít viz. asi kapitola 7. Jen by to tam chtělo přesný význam toho "close" - zavřít, blízko, konec...?

Anonymní řekl(a)...

vynikajuce...vdaka za to ze to robite:)

Anonymní řekl(a)...

Bravo. Na to nejde říct nic jiného. Jste fakt dobří.

Jakub Gábor řekl(a)...

Skladám Vám rešpekt chalani, to čo ste dokázali je obdivuhodné.. Potešili ste mnoho ľudí. Nevšímajte si tých ktorí závidia. Len tak ďalej.

Anonymní řekl(a)...

nečtěte to je to fakt dobrý a vím že to děláte rychle ale kdybyste nečetli ty komentáře vůbec...tak byste to mněli ještě rychlejší

Netris řekl(a)...

Hele a kolik má Herry Potter vlastně dohromady kapitol, aby jsme věděli v jaké části knihy se teď tak nalézáme.//má 36 kapitol(snad to teda neńi spoiler:-D)

Anonymní řekl(a)...

Tohle je dobromysl http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/196285-dobromysl

Anonymní řekl(a)...

NAZDAR všici tady.... taksem konečně přišla na to ..no vlastně já ne ale moje kamarádka jak sem mám přidat komentář. No jo sem trochu natvrdlýk...jinak je fakt dobrééé že to atdy je ..ale to píše každej že ... tak co že...nooo je to ale napínavý jak guma vod trenek že....haha takže zatim a až zničím ten viteál tak vám dám vedět...váš harry...ne to je prdel zdaaaar

Metalistka řekl(a)...

Děkuji vám za dopsání 14.kapitoly a doufám, že další budou ještě dnes nebo co nejdříve:-)))

Anonymní řekl(a)...

supéééér!!!! jen tak dál!!! jsem moc ráda, že to překládáte!! já totiž umím anglicky jenom ano a ne takže bych si asi musela hodně dlouho počkat než bych si to přečetla v češtině!! :D :)

Anonymní řekl(a)...

jste fakt super parta.jen tak dal doufam ze brzy budou dalsi kapitoly:)

Anonymní řekl(a)...

dobromysl neboli Origanum vulgare,zname preci vsichni,jen se mu rika Oregano

Anonymní řekl(a)...

Je to naprosto úžasný. Myslím, že ten zloděj je Brumbálův bratr, protože říkali, že je to dávno a navíc měl blond vlasy, ne? Určitě by ho JKR nevzpomínala, kdyby nesehrál nějakou roli.

Anonymní řekl(a)...

Nevíte někdo co je vlastně ta relikvie smrti?

Anonymní řekl(a)...

ahoj. Chtěla bych poděkovat za to, co děláte. Jste super :-)

PedyMaster řekl(a)...

supr dalsi davka. Tady to vsichni prirovnavaji k drogam, ale reknete mi: Ktera droga zpusobuje, ze jste jeste ani nespotrebovali celou jednu davku a hned premysliste o dalsi? chcete ji a tak?

Anonymní řekl(a)...

Kdyby to nemuseli číst,bylo by to fakt super a byli by rychlejší,ale to by se jich tady taky nesměl nikdo na nic ptát.

Anonymní řekl(a)...

smekám před vámi. jen tak cvičně si překládám 15. kapitolu:) už nad tím trčím hodku a konec v nedohlednu. díky moc- jste úžasní. jířa

Snape řekl(a)...

Proč je to černým písmem na černém podkladě?

Anonymní řekl(a)...

Ďakujem za preklad, je to fajn, držte sa.
Pre kolegu vyššie: dobromysl je pamajorán, ináč tiež oregano. To je to, čo sa dáva ma pizzu, ale pôsobí to aj proti bolestiam hlavy a migrénam (preto sa to volá dobromysl).

Anonymní řekl(a)...

Vrelá vďaka fešákom a fešandám spoza Moravy, ktorí to prekladajú. Iná fajnovosť, takto ležať a nemusieť sa trápiť s AJ :o)

Anonymní řekl(a)...

nechci rýpat.....ale text je cerny....staci ho jen oznacit a vsechno jde precist...ale prece jen primo bily by byl lepsi;) Ale jinak...jen tak dal

Anonymní řekl(a)...

Ahojky,

moc vám děkuji za Vaši práci, kterou děláte pro nás, kteří na překlad anglické verze nemají čas či dostatečné znalosti angličtiny.

Mám jednu malou prosbu, nemohli by jste pokaždé vystavovat u informací, kdy přibližně dáte na blog další kapitolu???a zda ten den ještě nějakou kapitolu budete přidávat???Vím, že je to pro Vás namáhavé a Vaší práce si vážím, ale my fanoušci, kteří netrpělivě čekáme na další příběhy Harryho, by jsme to docela ocenili...a mohli například v klidu jít spát..:-)

S pozdravem Lena

Anonymní řekl(a)...

Super, fakt super...

Fenix: anglictinu jste uz opravili a Rowling taky, ale tohle? "Tento překlad 7. dílu Harryho Potterera" nepotrebujete jeste jednoho korektora ?? hehe :) delam si srandu

CARRY ON !!!

Anonymní řekl(a)...

dakujem!!!vela ludom robite radost dakujeme!!

Anonymní řekl(a)...

Hele netušíte někdo kdo by moh byt ten zloděj? Nechci spoilery, ale jenom jestli nemáte někdo nějakou představu..?

Anonymní řekl(a)...

Jste proste paradni!! jen tak dale!!

Anonymní řekl(a)...

Úžasný! Obdivuju vaší vytrvalost při překladu! Jsem hrozně ráda, že nám dáváte možnost si to přečíst! Je to skvělý...těším se na další kapitolu! A ti, co vás tady prudí jsou ubožáci...jen pokračujte dál, koukám, že máte mnoho příznivců a já se k nim přidávám! Supeeeeeer!!

werewolf řekl(a)...

Připojuji se k díkům za překlad a doufám že vydržíte až do konce... Na zoufalce kteří se potřebují zviditelnit kašlete, nás kterým se tu líbí je víc :)

Anonymní řekl(a)...

že zloděj je brumbálův bratr mě také napadlo ihned, když sem to poprvé přečetla, připadá mi to celkem dost pravděpodobné:)) jinak moc děkuju za to co děláte:))

Anonymní řekl(a)...

podla mna ten blondaty chalan bol dumbledore

Anonymní řekl(a)...

CHTĚL BYCH SE ZEPTAT KDE MŮŽU TÁHNOUT FILM HARRY POTTERA FÉNIXŮV ŘÁD??? DÍKY MOC ZA ODPOVĚĎ.

Anonymní řekl(a)...

Chcela by som pekne poprosit prekladatelov ci by mohli uverejnovat datum pripadne pravdepodobny cas zverejnenia dalsieho prekladu kapitoly. Dakujem.

Anonymní řekl(a)...

já si myslím, že ten zloděj je láskorád. Má taky žlutou palici a ke všemu Krum říkal, že nosí ten znak Grindewalda. A to už je moc velká náhoda, aby se potkali 4 lidi s jednou spojitostí

Anonymní řekl(a)...

Sorry ze prudim bude dneska 15ta kapitola?

Anonymní řekl(a)...

cauky hele predem diky za preklad a byla bych moc rada kdyby mi sem nekdo moch napsat nazvy zbyvajicich kapitol fakt mocinky dekuju sem vase velka faninka

Anonymní řekl(a)...

ahojda... Moc děkuji za práci, kterou odvádíte... Jste supr.. Už se nemůžu dočkat 15. kapitoly...Moc děkuji a těším se moc moc na další kapitolu....

Anonymní řekl(a)...

cauky predem diky za preklad a chtela sem se jenom zeptat, jestli by mi sem nekdo mohl napsat nazvy zvyvajicich kapitol fakt dikys

Anonymní řekl(a)...

Já vim že to neradi slyšíte..Vim taky že to neuveřejníte..ale snaha je snaha.. Prosííííííííííííííííím kdy bude další kapitola? Bude to ještě dnes..... Děkuji ...:)

Martin řekl(a)...

OBROVSKA VDAKA ZA PREKLADY. RUKY VAM BOZKAVAT...

decadent řekl(a)...

Lidi, moc vám děkuju za tenhle překlad!!! Mám z toho obrovskou radost! Tolik čekání, tak proč si to ještě prodlužovat a čekat na oficiální český překlad?:)
Akorát ten sedmý díl mě zatím trochu zklamal... nějak to není ono. Ale určitě to kvůli tomu nezavrhnu a nepřestan číst. Je to droga! :D

Anonymní řekl(a)...

Už tam přece je.

Anonymní řekl(a)...

Už tam přece je.

rewkon řekl(a)...

Tenhle příspěvek pro fenix team mohli byste vzdicky na boku psat aspon psat treba kapitola 15 26.7 cas dokonceení vecer kapitola 16 cas dokonceni 27.6 dopoledne nejak podobne informovat lidi

Anonymní řekl(a)...

neviem preco ale ten blondaty zlodej by podla mohol byt otec Lenky Laskoradove... je to iba odhad necitala som este dalsie kapitoly...

btw: ste vazne skvely a drzim vam palce:)

Anonymní řekl(a)...

decká ste super....normálne vás milujem...:-)

Anonymní řekl(a)...

jste skvělej tým, a je super, že pro nás překládáte :o) Jsme vám vděční!!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj,
chci vám poděkovat za volně přístupný překlad a jenom se zeptat, kolik má vlastně ten díl stránek?

Anonymní řekl(a)...

tento dil ma 607 stranek (v originale)

Anonymní řekl(a)...

dobrá práce, pánové...

Anonymní řekl(a)...

Vážně skvělý moc vás za to obdivuju

Anonymní řekl(a)...

hej prečo sa mi neda stiahnuť 14.ta kapitola?????a ostatne hej????