neděle 22. července 2007

23. kapitola - Maylfoyovo panství


UPOZORNĚNÍ: Hermiona uvalila na Harryho bodavou kletbu, aby ho nepoznali doplněno zde

*Harry se podíval na dva ostatní, teď již pouhé obrysy ve tmě. Viděl Hermionu mířit hůlkou ne směrem ven, ale přímo do jeho obličeje.
Ozvala se rána, výbuch bílých jisker a pak…spadl v agónii neschopen nic vidět. Cítil, jak mu rychle natýká obličej pod jeho rukama, stejně jako slyšel kroky kolem sebe. *

„Zvedni se, ty nicko!“

Předtím, než to stačil zastavit, ho něčí ruce surově zvedly ze země. Někdo prohledal jeho kapsy a vzal trnkovou hůlku. Harry si svíral v dlaních nesnesitelně bolící tvář. Byla nateklá a rudá, jako by právě dostal nějaký alergický záchvat. Jeho oči připomínaly maličké štěrbiny, přes které sotva viděl. Když byl svázaný před stanem, spadly mu brýle, vše, co viděl, byly obrysy čtyř nebo pěti lidí zápasících s Ronem a Hermionou.

„Jdi-od-ní!“ zařval Ron.Ozval se neomylný zvuk zlomeného kloubu: Ron zavřeštěl bolestí a Hermiona zakřičela, „Ne! Nech ho být, nech ho být!“

„Tvůj kluk dostane víc, než by dostal, když bude na mém seznamu,“ řekl nechutně známý skřehotající hlas. „Rozkošné děvče…jaké jednání…zajisté si užiji hebkosti kůže…“

Harrymu se protočil žaludek. Věděl, kdo to je, Fenir Šedohřbet, vlkodlak, který nosil smrtijedský plášť, na oplátku za to mohl povolit uzdu své divokosti.

„Prohledejte ten stan!“ řekl jiný hlas.

Harry byl otočen směrem k zemi. Zadunění mu ovšem napovědělo, že Ron byl hozen vedel něj. Slyšeli kroky a rány, muž při prohledávání stanu převrátil židle.

„Tak, teď se podíváme, kohopak to tu máme,“ řekl Šedohřbet seshora škodolibým hlasem a převrátil Harryho na záda. Paprsek světla z hůlky mu dopadl na tvář a Šedohřbet se zasmál.

„Potřeboval bych máslový ležák, abych tohle dal dolů. Co se ti stalo, ty ohavo?“

Harry neodpověděl ihned.

„Ptal jsem se“, zopakoval Šedohřbet a Harry dostal ránu do bránice, což mu způsobilo dvojnásobnou bolest, „co se ti stalo?“

„Bodnutí,“ zamumlal Harry. „Bodli mě.“

„Jo, vypadá to tak,“ řekl druhý hlas.

„Jak se jmenuješ?“ zavrčel Šedohřbet

„Dudley,“ odpověděl Harry.

„A křestní méno?“

„Já totiž --Vernon. Vernon Dudley.“

„Zkontroluj seznam, Scabiore,“ nařídil Šedohřbet a Harry ho pozoroval, jak se přemístil bokem, podívat se dolů na Rona. „Co ty, zrzku?“

„Stan Silnička,“ řekl Ron.

„To tak,“ řekl muž, který se jmenoval Scabior. „Známe Stana Silničku, ten pro nás udělal trochu práce.“

Ozvalo se další zadunění.

„Jsem Bardy,“ pokračoval Ron, a Harry mohl jistojistě říci, že v tu chvíli měl Ron plnou pusu krve.
„Bardy Weasley.“

„Á Weasley?“ zaskřehotal Šedohřbet. „Tak to seš spřízněný s krvezdrádcem, ikdyž nejseš mudla. A nakonec, tvoje krásná malá přítelkyně…“ Tón jeho hlasu zbystřil Harrymu smysly.

„Jednoduché, Šedohřbete,“ řekl s výsměchem v hlase ostatním Scabior.

„Á, nemíním ji zatím zakousnout, uvidíme, jestli si vzpomene na své méno rychleji, než Barny. Kdo jsi ty, děvče?“

„Penelope Clearwater,“ řekla Hermiona. Zněla vyděšeně, ale přesvědčivě.

„Jak jsi na tom s krví?“
„Poloviční krev,“ odpověděla Hermiona.

„Dost jednoduché to zjistit,“ řekl Scabior „Ale všichni vypadají, jako by to byli ještě Bradavický studenti-“

„Odefli jsme,“ řekl Ron.

„Odešli jsme, si chtěl říct, co, zrzku?“ řekl Scabior „Rozhodli jste si zatábořit, co? A mysleli jste si, že jen tak pro legraci můžete říkat jméno Temného pána?“

„Ne pfo legfaci,“ řekl Ron „Nechoda.“

„Nehoda?“ Ozvalo se mnoho výsměšných hlasů.

„Víš, kdo rád říká jméno Temného Pána, Weasley?“ zabručel Šedohřbet, „Fénixův řád. Říká ti to něco?“

„De.“

„Dobrá, neprokazují Pánovi Zla dostatečný respekt, tedy jméno bylo Tabooed. Pár členů Řádu následovalo tuhle cestu. No, uvidíme. Svažte je spolu s těmi dvěma dalšími zajatci.“

Někdo zatáhl Harryho za vlasy a kousek ho odtáhl a pustil ho na zem do sedu. Pak ho začal svazovat zady k sobě s ostatními vězni. Harry byl stále na půl slepý, sotva něco přes své nateklé oči viděl. Když je muž konečně pořádně svázal, zeptal se Harry šeptem k ostatních zajatců.

„Má ještě někdo hůlku?“

„Ne.“ Ozvali se Ron i Hermiona z různých stran.

„Je to moje chyba. Řekl jsem to jméno. Omlouvám se-“

„Harry?“

„Byl to nový, avšak známý hlas, který přicházel zezadu za Harrym, od osoby svázané po Hermionině levici.“

„Deane?“

„Jsi to ty! Kdyby zjistili, koho mají-! Jsou to zloději, hledají jen zajatce, které prodají za zlato.“

„To nebyl špatný tah za jednu noc,“ říkal Šedohřbet, když pár okovaných bot procházel kousek od Harryho a slyšeli spousty ran zevnitř ze stanu. „Mudla, skřet na útěku, a tihle ulejváci. Zkontroloval jsi už jejich jména na seznamu, Scabiore?“ zaburácel.

„Jo. Žádný Vernon Dudley na něm není, Šedohřbete.“

„Zajímavé,“ řekl Šedohřbet. „Jak zajímavé.“

Přikrčil se dolů za Harrym, který skrze neuvěřitelně maličkaté mezery mezi svýma napuchlýma očima viděl tvář pokrytou rozcuchanými vlasy, vousy se špičatými zahnědlými zuby a boláky v koutcích úst. Šedohřbet páchl stejně jako oné noci na vrcholu věže, kde zemřel Brumbál: špínou, potem a krví.

„Tak, ty nejsi hledaný co, Vernone? Nebo jsi na seznamu pod jiným jménem? V jaké koleji jsi byl v Bradavicích?“

„Zmijozel,“ odpověděl automaticky Harry.

„Vtipné, jak si všichni myslí, že to chceme slyšet,“ zašilhal Scabior pryč od stínů. „Ale žádný z nich nám není schopný říct, kde je jejich společenská místnost.“

„Je v podzemí,“ řekl Harry zřetelně. „Vstoupíte tam skrze zeď. Je plná kostí a harampádí a je pod jezerem, takže světlo je tam zelené,“

Nastala krátká pauza.

„Dobrá, dobrá, vypadá to, že jsme vážně chytili malýho Zmijozela,“ řekl Scabior. „Bod pro tebe,Vernone, protože není moc mudlovských žáků ve Zmijozelu. Co dělá tvůj otec?“

„Pracuje na ministerstvu,“ zalhal Harry.

Věděl, že celý tenhle příběh může zkolabovat při jediném pokusu o ověření, ale na druhé straně to bylo to jediné, co mohl dělat, dokud jeho tvář znovu nezíská normální podobu. „Oddělení kouzelných nehod a katastrof.“

„Víš co, Šedohřbete,“ řekl Scabior. „Myslím, že tam nějakej Dudley je.“

Harry nemohl ani dýchat. Může jim pomoci štěstí, obrovské štěstí, aby se z toho ještě dostali?

„Tak, tak.“ řekl Šedohřbet a Harry slyšel malinké znepokojení v jeho bezcitném hlase a věděl, že Šedohřbet přemýšlí, jestli zrovna nenapadl a nezajal syna ministerkého úředníka..

Harryho srdce tlouklo tak silně, že mu připadalo, že naráží o provazy okolo hrudníku. Nepřekvapilo by ho, kdyby si toho Šedohřbet všiml.

„Pokud mluvíš pravdu, ty malej hnuse, nemusíš se bát malého výletu na ministerstvo. Myslím, že tvůj otec nás odmění za to, že tě doprovodíme.“

„Ale,“ řekl Harry a pusu měl vyschlou na kost, „kdybyste nás prostě nechali...“

„Hej!“ bylo slyšet výkřik zevnitř stanu. „Podívej na tohle, Šedohřbete!“

Temná postava chvátala proti nim a Harry uviděl stříbrný odlesk světla hůlky. Našli Nebelvírův meč.

„Moooc pěkný,“ řekl Šedohřbet uznale a vzal si od kumpána meč. „Vážně moc pěkný. Vypadá to jako skřetí práce. Kde jste vzali něco tak pěknýho?“

„Je mého otce,“ zalhal Harry a doufal, že je příliš velká tma, než aby Šedohřbet přečetl jméno vyryté přímo pod jílcem. „Půjčili jsme si ho na dříví...“

„Počkej chvíli, Šedohřbete! Podívej na tohle ve Věštci!“

Jak to Scabior řekl, Harryho jizva, která byla hluboko v jeho opuchlém čele, začala ostře pálit. Příliš jasně, než aby mohl vnímat cokoliv okolo sebe, uviděl věžovitou budovu, ponurou pevnost, temnou a odpudivou. Voldemortovy myšlenky byly najednou zase ostré. Klouzal směrem obrovské budově s euforickým pocitem blízkosti svého cíle...

Tak blízko..tak blízko...

S vypětím všech sil uzavřel Harry svou mysl Voldemortovým tužbám a vrátil se zpět do míst, kde zrovna ve tmě seděl připoutaný k Ronovi, Hermioně, Deanovi a Griphookovi a poslouchal Scabiora s Šedohřbetem.

„Hermiona Grangerová,“ říkal Scabior, „Mudlovská šmejdka, o které je známo, že cestuje s Harry Potterem.“

Harryho jizva v tichu žhnula, ale on se překonával, aby zůstal na místě a nepřeskočil do Voldemortovy mysli. Slyšel zaskřípění Šedohřbetových bot, když si dřepl před Hermionu.

„Víš co, holčičko? Tenhle obrázek mi tě pekelně připomíná.“


„To ne! To nejsem já!“

Hermionin vystrašený výkřik zněl spíš jako doznání.

„...o které je známo, že cestuje s Harry Potterem,“ opakoval tiše Šedohřbet.

Zavládlo hrobové ticho. Harryho jizva příšerně bolela, ale vší silou zápasil proti Voldemortovým myšlenkám. Nikdy nebylo tak důležité zůstat ve svých myšlenkách sám sebou.

„Nu, tohle nám trochu mění pohled na věc, že?“ zašeptal Šedohřbet.

Nikdo nepromluvil. Ztuhlý Harry cítil, jak ho bandité pozorují a jak se Hermionina ruka chvěje stejně jako jeho. Šedohřbet vstal a popošel pár kroků směrem k místu, kde seděl Harry. Znovu si dřepl, aby viděl Harrymu do jeho znetvořených rysů.

„Co to máš na čele, Vernone?“ zeptal se ho jemně a Harry ucítil jeho dech ve chvíli, kdy přitiskl prst na jeho hlubokou jizvu.

„Nedotýkejte se jí! Vykřikl Harry. Nemohl to zastavit. Myslel, že ho ta bolest zničí.“

„Myslel jsem, že nosíš brýle, Pottere?“ dýchal Šedohřbet.

„Našel jsem brýle!“ vyštěknul jeden z banditů stojících opodál. „Tam ve stanu jedny byly, Šedohřbete, počkej...“

A o chvíli později už měl Harry brýle zpátky na nose. Bandité se teď přibližovali a zírali na něj.

„Je to on!“ vykřikl Šedohřbet. „Chytili jsme Pottera!“

Všichni ustoupili několik kroků zpět ohromeni tím, co udělali. Harry stále ještě bojující sám se sebou, aby zůstal v přítomnosti, nemohl přijít na nic, co by jim řekl. Kusé vize se míhaly na okraji jeho mysli...

...skrýval se pod vysokými zdmi pevnosti...

Ne, on je Harry, spoutaný a bez hůlky v obrovském nebezpečí...

...díval se nahoru, do nejvyššího okna té nejvyšší věže...

Je Harry a oni mluví tichým hlasem o jeho osudu...

...čas vyletět vzhůru...
„...a na ministerstvo?“

„Jdi někam s ministerstvem,“ zavrčel Šedohřbet. „Shrábnou odměnu a my z ní neuvidíme ani ň. Říkám vám, že ho vezmeme přímo k Vy-Víte-Komu.“

„Přivoláš ho? Sem?“ řekl Scabior a z jeho hlasu byla cítit úcta a strach.

„Ne,“ vyštěknul Šedohřbet, „Já nemám...říkali, že používají Malfoyův dům jako základnu. Vezmeme ho tam.“

Harry si myslel, že ví, proč Šedohřbet Voldemorta nezavolá. Vlkodlak mohl nosit šaty Smrtijedů, pokud ho potřebovali, ale pouze nejužší okruh okolo Voldemorta byl označen znamením smrti. Šedohřbetovi nebylo dovoleno požívat této nejvyšší pocty.

Harryho jizva znovu vzplanula...

...a on vystoupil do noci, letěl přímo k oknům na vrcholu věže...

„...opravdu jistej, že je to on? Protože jestli není, Šedohřbete, tak jsme mrtvý.“

„Kdo tady velí?“ zařval Šedohřbet a zakrýval tak svou slabou chvilku. „Řek sem, že je to Potter a on a jeho hůlka, to je dvě stě tisíc galeonů, jasný? Ale jestli jste takový zbabělci, že nechcete jít se mnou – kdokoliv z vás – tak je všechno moje! A vezmu si k tomu i tu holku!“

...okno bylo zasazeno v černé skále, ne dost velké na to, aby se jím protáhl dospělý člověk...skrz něj byla vidět jen vychrtlá postava zkroucená pod přikrývkou...Mrtvá nebo spící...?

„Dobře!“ řekl Scabior. „Takže jsme domluvený! A co se zbytkem, Šedohřbete, co uděláme s nima?“

„Mohlo by z nich taky něco kápnout. Máme dva mudlovský šmejdy, to je dalších deset galeonů. Ukaž ten meč. Jestli to jsou rubíny, tak je to dneska další malý štístko.“

Vytáhli vězně na nohy. Harry slyšel Hermionin rychlý vystrašený dech.

„Vemte je a držte. Já si beru Pottera!“ řekl Šedohřbet a chytl ho za chomáč vlasů. Harry cítil, jak mu jeho dlouhé žluté nechty škrábou o hlavu. „Na tři! Jedna – dva – tři...

Přemístili se a táhli vězně s sebou. Harry se cukal a snažil se vyprostit z Šedohřbetova sevření, ale bylo to beznadějné. Ron a Hermiona k němu byli přitisklí z druhé strany. Nemohl se od skupiny oddělit a tím, jak z něho byl vytlačený vzduch, jeho jizva pálila o to víc...

...protlačil se štěrbinou okna jako had a přistál uvnitř cely lehce jako pára...

Ve chvíli, kdy přistáli na venkovské silničce, vězni se zakývali a vráželi jeden do druhého.

Harryho oči, stále ještě oteklé, potřebovali chvíli, aby uvykly na světlo a uviděl dvě křídla brány z tepané oceli. Zkoumal každý detail okolí. To nejhorší ještě nepřišlo. Voldemort tu nebyl. Harry věděl, ač s útočícími vizemi bojoval, že je v nějaké podivné pevnosti, na vrcholku věže. Jak dlouho bude trvat Voldemortovi dostat se sem, až zjistí, že tu je Harry, byla jiná otázka...

Jeden z banditů zamířil k bráně a strčil do nich.
„Jak se dostaneme dovnitř? Je zamčená, Šedohřbete. Nemůžu...sakra!“

Vystrašeně odtáhnul ruce. Ocel se kroutila a měnila se ve smičkách a záhybech na jakousi děsivou tvář, která promluvila řinčivým rozléhajícím se hlasem. „Jaký je účel vaší návštěvy?“

„Máme Pottera!“ zakřičel Šedohřbet triumfálně. „Zajmuli jsme Harryho Pottera!“
Brána se prudce otevřela.

„Jdeme!“ řekl Šedohřbet svým mužům, kteří odvedli vězně skrz bránu na cestu vedoucí mezi vysokými živými ploty, které tlumily jejich kroky.

Harry nad sebou uviděl jako ducha bílou postavu a zjistil, že je to albínský páv. Klopýtl, ale Šedohřbet ho vytáhl zpátky na nohy. Potácel se podél cesty tlačen ze stran ostatními vězni. Zavřel své oteklé oči a nechal bolest v jizvě, aby ho na chvíli přemohla. Chtěl vědět, co Voldemort dělá, jestli ví, že byl chycen...

Vyzáblá postava se pod svou přikrývkou pohnula a převalila se k němu. Otevřela oči zapadlé v pohublé tváři...Slabý muž se posadil, obrovské propadlé oči upřené na něho, na Voldemorta, a pak se usmál. Většina jeho zubů byla pryč...

„Takže jsi přišel. Myslel jsem si to...jednoho dne. Ale tvoje cesta byla zbytečná. Nikdy jsem ji neměl.“

„Lžeš!“

Harryho jizva pulsovala bolestí, jak v něm bublal Voldemortův vztek a on přesunul své myšlenky zpět do vlastního těla, a snažil se udržet v přítomnosti, ve které byli vězni tlačeni přes štěrkem vysypané prostranství.
Zalilo je světlo.

„Co to má znamenat?“ řekl studený ženský hlas.

„Jsme tu, abychom viděli Toho-jehož-jméno-nesmíme-vyslovit!“ zasípal Šedohřbet.

„Kdo jste?“

„Znáte mě!“ Ve vlkodlakově hlase byla cítit nelibost. „Fenrir Šedohřbet! Chytili jsme Harryho Pottera!“

Šedohřbet chytil Harryho a vytáhl ho na světlo tlače přitom ostatní vězně dál.

„Vím, že je oteklý, madam, ale je to on!“ pípnul Scavior. „Pokud se podíváte víc zblízka, uvidíte tu jizvu. A tady, vidíte tu holku? Mudlovská šmejdka, která cestovala s ním, madam. Není pochyb, že je to on, a máme i jeho hůlku! Tady madam...“

Přes své oteklé oči uviděl Harry Narcissu Malfoyovou zkoumající jeho oteklou tvář. Scabior jí ukázal hlohovou hůlku. Pozvedla obočí.

„Vemte je dovnitř,“ řekla.

„Harry a ostatní byli vytlačeni a vykopáni po kamenných schodech do haly olemované portréty.

„Za mnou,“ řekla Narcissa, a vyrazila napřed přes halu. „Můj syn, Draco, je doma na velikonočních prázdninách. Pokud je to Harry Potter, pozná ho.“

Přijímací místnost byla ve srovnání s venkovní temnotou oslňující. Ač měl Harry téměř zavřené oči, mohl zhruba odhadnout rozměry pokoje.
Křišťálový lustr vysel ze stropu, a na tmavě fialových zdech visely další portréty. Ve chvíli, kdy byli vězni vtlačeni do místnosti, z židlí stojících před mramorem zdobeným krbem vystoupily dvě postavy.

„Co to má znamenat?“

Dobře známý děsivý hlas Luciuse Malfoye dopadl do Harryho uší. Zachvátila ho panika. Neviděl žádnou cestu ven a jak jeho strach narůstal, bylo jednodušší blokovat Voldemortovy myšlenky, i když ho jizva stále nesnesitelně pálila.

„Říkali, že dopadli Pottera,“ řekla Narcissa studeným hlasem. „Draco, pojď sem.“

Harry se nedíval přímo na Draca, ale částečně ho viděl. O něco vyšší postava, než on, se zvedla z křesla, bledá tvář, která splývala s jeho blonďatými vlasy.
Šedohřbet znovu zatlačil na vězně, aby se otočili, a Harry stál přímo pod lustrem.

„Nu chlapče?“ zaskřehotal vlkodlak.

Harry stál přímo proti zrcadlu, které bylo zasazené ve složitě zdobeném zlaceném rámu. Přeš štěrbiny svých očí viděl poprvé od doby, kdy opustil Grimmauldovo náměstí, svůj odraz.

Jeho tvář byla ohromná, lesklá a růžová, celá postižená Hermioninou kletbou. Jeho tmavé vlasy mu dosahovaly až po ramena a okolo jeho čelisti byl černý stín. Kdyby nevěděl, že to je on, kdo tu stojí, divil by se, kdo to nosí jeho brýle.
Rozhodl se nemluvit, aby se neprozradil. Stále se vyhýbal očnímu kontaktu s Dracem, dokud se nepřiblížil.

„No Draco?“ řekl Lucius Malfoy a jeho hlas zněl zaníceně. „Je to on? Je to Harry Potter?“

„Nevím...Nemůžu si být jistý,“ řekl Draco. Držel se dál od Šedohřbeta a vypadal, že se bojí na Harryho podívat, ač se on nedíval na něj.

„Ale podívej se pořádně, podívej se! Jdi blíž!“

Harry nikdy neslyšel Luciuse Malfoye tak rozrušeného.

„Draco, pokud to budeme my, kdo předvede Pottera Temnému pánovi, vše nám bude promin...“
„Nebudeme, doufám pane Malfoyi, hned zapomínat na to, kdo ho ve skutečnosti chytil?“ řekl Šedohřbet výhružně.

„Samozřejmě, že ne, samozřejmě!“ řekl Lucius netrpělivě. Sám přišel k Harrymu tak blízko, že mohl vidět každý detail jeho mdlé bledé tváře i přes své oteklé oči.

„Co jsi mu udělal?“ zeptal se Lucius Šedohřbeta. „Jak se dostal do tohoto stavu?“

„To jsme nebyli my.“

„Připadá mi to jako bodavá kletba,“ řekl Lucius a svýma šedýma očima propichoval Harryho čelo.
„Něco tam má,“ šeptal, „mohla by to být hluboko roztažená jizva...Draco, pojď sem, podívej se pořádně! Co myslíš?“

Harry uviděl Dracovu tvář teď již docela blízko, hned vedle jeho otce. Byli si neobvykle podobní, až na to, že jeho otec vypadal velice vzrušeně. Dracův výraz byl spíše znechucený.„Nevím,“ řekl a odešel ke krbu, kde stála jeho matka.

„Radši bychom se měli ujistit, Luciusi,“ zavolala Narcisa na svého manžela jejím ostrým ledovým hlasem. „Musíme si být naprosto jistí, že je to Potter před tím, než zavoláme Temného pána...říkali, že tohle je jeho,“ dívala se zblízka na hlohovou hůlku, „ale nevypadá tak, jak ji Ollivander popisoval...Pokud bychom se zmýlili a zavolali sem Temného pána pro nic...Pamatuješ, co udělal Rowlovi s Dolohovem?“

„A co potom ta mudlovská šmejdka?“ zavrčel Šedohřbet. Harry málem upadl ve chvíli, kdy bandité znovu zatlačili na vězně, aby se otočili, a světlo dopadlo na Hermionu.

„Počkejte,“ řekla Narcissa ostře. „Ano, ano...byla u madam Malkinové s Potterem! Viděla jsem její fotku ve Věštci! Podívej Draco, není to ta Grangerovic holka?“

„Já...možná...jo.“

„Ale potom tohle je Weasley!“ vykřikl Lucius kráčeje okolo vězňů, aby viděl na Rona. „Jsou to oni, Potterovi kamarádi – Draco, podívej se na něj, není to syn Arthura Weasleho, jak se jmenuje...?“

„Jo,“ řekl znovu Draco zády k vězňům. „Mohl by to být on“

Přijímací místnost se za Harrym otevřela. Nějaká žena promluvila a její hlas vystrašil Harryho ještě víc, než už teď byl.

„Co je to? Co se stalo, Cisso?“

Bellatrix Lestrangeová pomalu procházela kolem vězňů a zastavila se po Harryho pravici, kde zírala svýma kovovýma očima na Hermionu.

„Ale jistě,“ řekla tiše, „To je ta mudlovská šmejdka? Ta Grangerová?“

„Ano, ano, je to Grangerová!“ vykřikl Lucius. „A vedle něj, myslíme si, stojí Potter! Potter a jeho kamarádíčci konečně dopadeni.“


„Potter?“ zajíkla se Bellatrix a ustoupila dál, aby lépe viděla na Harryho. „Jste si jistí? Ale pak musí být Temný pán okamžitě informován!“

Vyhrnula si levý rukáv a Harry uviděl Znamení zla vypálené v mase na její paži. Věděl, že stačí se ho dotknout, aby přivolala svého milovaného pána...

„Chtěl jsem ho přivolat!“ řekl Lucius a zadržel svou rukou její zápěstí, aby se nedotkla znamení. „Já bych ho měl přivolat, Bello. Potter byl přiveden do mého domu, takže je to na mně...“

„Na tobě!“ ušklíbla se a snažila se vytrhnout ruku z jeho sevření. „Svojí reputaci jsi ztratil spolu se svou hůlkou, Luciusi! Jak se odvažuješ! Dej ode mě ruce pryč!“

„Tohle s tebou nemá co dělat, ty jsi nezajala toho chlapce...“

„Prosím, odpusťte, pane Malfoyi,“ přerušil je Šedohřbet, „ale byli jsme to my, kdo chytil Pottera a budeme to my, kdo má nárok na zlato...“

„Zlato!“ smála se Bellatrix a stále se snažila odhodit svého švagra a svou volnou rukou šmátrala v kapse po hůlce. „Vezměte si svoje zlato, vy špinaví mrchožrouti, co bych s ním já dělala? Mně jde jen o čest jeho...jeho..“

Přestala bojovat a svoje tmavé oči upřela ne něco, co Harry neviděl. Oslavujíc její kapitulaci, odhodil Lucius její ruce a vyhrnul si svůj vlastní rukáv...

„ZADRŽ!“ vykřikla Bellatrix, „nedotýkej se toho, všichni zemřeme, pokud Temný pán přijde teď!“

Lucius ztuhnul, svůj ukazovák těsně nad vlastním znamením. Bellatrix ustoupila z Harryho zorného pole.

„Co to je?“ slyšel ji říkat.

„Meč,“ zavrčel bandita.

„Dej mi ho.“

„Není váš, slečno, je můj, já jsem ho našel.“

Bylo slyšet ránu a záblesk červeného světla. Harry věděl, že bandita byl omráčen. Bylo slyšet zlostnou reakci jeho druhů. Scabior vytáhl svou hůlku.

„Na co si tu hrajete, ženská?“

„Mdloby na tebe!“ zaječela, „Mdloby na vás!“

Nebyl tam nikdo, kdo by se jí rovnal. Jak Harry věděl, byla to čarodějka s ohromnými schopnostmi a bez známky svědomí. Spadli na místě, všichni, až na Šedohřbeta, který byl stlačen na kolena a roztáhl ruce. Koutkem oka viděl Harry Bellatrix s voskovou tváří, jak se ohýbá k vlkodlakovi a v ruce svírá Nebelvírův meč.

„Kde jsi vzal ten meč?“ zašeptala na Šedohřbeta, když vytáhla hůlku z jeho strnulé ruky, která nekladla žádný odpor.

„Co si to dovolujete?“ vrčel a jeho ústa byla jedinou částí těla, která se mohla hýbat. Vycenil na ní své ostré zuby. „Pusťte mě, ženská!“

„Kde jsi našel ten meč? Opakovala, a ohnala se mu s ním do tváře, „Snape ho poslal do mého trezoru u Gringottových!“

„Byl v jejich stanu,“ vrčel Šedohřbet. „Říkám vám, pusťte mě!“

„Mávla hůlkou a vlkodlak vyskočil na nohy, ale vypadal příliš ostražitě, než aby se k ní přiblížil. Proplížil se za křeslo a svými zahnutými špinavými nehty sevřel jeho opěradlo.

„Draco, vyhoď ty šupáky ven,“ řekla Bellatrix a sledovala bezvědomé muže na zemi. „Jestli nemáš žaludek na to, abys to s nimi skoncoval, tak je nech na nádvoří pro mě.“

Neopovažuj se mluvit s Dracem jako...“ řekla zuřivě Narcissa, ale Bellatrix vykřikla.
„Ztichni! Tahle situace je mnohem vážnější, než si vůbec umíš představit, Cisso! Máme velice vážný problém!“

Stála, lehce dýchala a dívala se na meč zkoumajíc jeho jílec. Potom se otočila na mlčící vězně.

„Jestli je to vážně Potter, nesmí být zraněný,“ mumlala víc k sobě, než k ostatním. „Temný pán se chce Potterovi postavit sám...Ale kdyby zjistil...musím...musím vědět...“

Otočila se zpátky na svou sestru.

„Vězni musí být umístěni do cely, dokud nevymyslím, co dělat!“

„Tohle je můj dům, Bello, nebudeš vydávat rozkazy v mém...“

„Udělej to! Neumíš si představit, v jakém jsme nebezpečí!“ prskala Bellatrix. Vypadala k šílenství vystrašená. Úzký plamen vyšlehl z její hůlky a propálil díru v koberci.
Narcissa chvíli zaváhala a pak se obrátila na vlkodlaka.

„Vezmi ty vězně dolů do vězení, Šedohřbete.“

„Počkej, řekla ostře Bellatrix. „Všechny, až na...až na mudlovskou šmejdku.“

Šedohřbet zavrčel radostí.

Ne!“ vykřikl Ron. „Můžete si vzít mě, nechte si mě!“

Bellatrix ho uhodila do tváře. Rána se ozvěnou odrážela po místnosti.

„Pokud zemře při výslechu, vezmu tě jako dalšího,“ řekla. „Krvezrádce je na mém seznamu hned za mudlovskou šmejdkou. Vem je dolů, Šedohřbete, a ujisti se, že neutečou. Ale nic víc jim neudělej...alespoň zatím.“


Hodila Šedohřbetovi zpět jeho hůlku a potom z pod pláště vyndala stříbrný nůž. Odřízla Hermionu od ostatních vězňů a za vlasy jí odtáhla doprostřed místnosti, zatímco Šedohřbet tlačil zbytek vězňů pryč, do dalších dveří, do tmavé chodby. Hůlku držel před sebou a tlačil je neviditelnou silou, jíž nešlo vzdorovat.

„Myslíš, že mi nechá kousek tý holčičky, až s ní skoncuje?“
Šedohřbet si broukal, zatímco je tlačil dál chodbou. „Myslím, že si dám jedno nebo dvě kousnutí, co ty na to, zrzku?“

Harry cítil, jak se Ron třese.

Šedohřbet je dotlačil až k příkrým schodům, stále přivázáni zády k sobě a v nebezpečí, že mohou kdykoli zakopnout a zlomit si vaz. Dole byly masivní dveře. Šedohřbet je odemkl klepnutím své hůlky a zatlačil vězně do vlhké zatuchlé místnosti, kde je zanechal v naprosté tmě. Ozvěna bouchnutí dveří ještě ani neutichla, když se přímo nad nimi ozval příšerný ohlušující výkřik.

„HERMIONO!“ křičel Ron a začal se kroutit a zápasit s lany, která je poutala dohromady. „HERMIONO!“

„Ticho!“ řekl Harry. „Ztichni, Rone, musíme zjistit, jak se odsud...“

„HERMIONO! HERMIONO!“

„Potřebujeme plán, přestaň křičet – musíme dostat ty lana...“

„Harry?“ bylo slyšet zašeptání skrze temnotu. „Rone? Jsi to ty?“

Ron přestal křičet. Byl slyšet pohyb blízko nich a v tom Harry uviděl blížící se stín.


“Harry? Rone?”

“Lenko?”

“Ano, jsem to já! To ne, nechtěla jsem, aby vás chytili!”

“Lenko, můžes nám pomoct sundat ty provazy?” řekl Harry.

“Oh, ano, myslím že ano… Je tu starý hřebík, který používáme, když chceme něco rozdělat… Jenom chviličku…”

Hermiona zakřičela znovu přímo nad nimi, a slyšeli také křik Bellatrix, ačkoli jejím slovům nebylo rozumět. Ron zakřičel znovu, „HERMIONO! HERMIONO!”

„Pane Olivandere?” zaslechl Harry Lenku. „Pane Olivandere, máte ten hřebík? Kdybyste se jen trošku posunul bokem…..myslím, že byl hned vedle džbánu s vodou.”

Za chviličku byla zase u nich.

„Nesmíte se hýbat,” řekla.

Harry cítil, jak bodá hřebíkem do tuhých vláken provazu a snaží se uvolnit uzly. Shora uslyšeli hlas Bellatrix.

„Zeptám se tě ještě jednou! Kde jste získali ten meč? Kde?”

„Našli jsme ho – našli jsme ho – PROSÍM!” Hermiona zakřičela znovu, Ron se roztřásl mnohem víc než předtím a starý hřebík sjel po Harryho zápěstí.

„Rone, prosím, nehýbej se!” zašeptala Lenka. „Nevidím, co dělám-“

„Moje kapsa!” řekl Ron, „Mám v kapse zhasínadlo a je plné světla!”

Za chvilku uslyšeli cvaknutí, a svítící koule, které zhasínadlo nasálo z lamp ve stanu, se rozletěly po sklepě. Nemohly se však vrátit na své místo a tak zůstaly viset ve vzduchu jako malá slunce, zaplavujíce podzemí světlem.

Harry spatřil Lenku se zářícíma očima v bledé tváři a nehybnou postavu výrobce hůlek, pana Ollivandera, zkrouceného v rohu na podlaze. Rozhlédl se a uviděl své spoluvězně: Deana a skřeta Griphooka, který byl sotva při smyslech, stále v provazech, do kterých ho přivázali lidé.

„Teď to jde mnohem lépe, díky Rone,” řekla Lenka a začala opět sekat do provazů.

„Ahoj Deane!”

Shora se opět ozvala Bellatrix.

„Lžeš, špinavá mudlovská šmejdko, já to vím! Byla jsi v mém trezoru u Gringottů! Řekni mi pravdu, řekni mi pravdu!”

Další hrozivý výkřik-

„HERMIONO!”

„Co jste si ještě vzali? Co ještě máte? Řekni mi pravdu nebo, přísahám, že tě probodnu tímhle nožem!”

„Tady!”

Harry ucítil, že provazy spadly dolů z jeho zápěstí, uviděl Rona běhajícího po sklepě jak pozoruje nízký strop a hledá padací dveře. Dean, jehož obličej byl pohmožděný a krvavý, poděkoval Lence a celý se na místě třásl, ale Griphook se zhroutil na podlahu, vypadal vyčerpaný a dezorietovaný, na jeho obličeji bylo mnoho šrámů.


Ron se snažil přemístit bez hůlky.

„Není cesta ven, Rone,” řekla Lenka, když sledovala jeho marné úsilí. „Sklep je úplně zajištěný proti útěku. Dříve jsem to zkoušela. Pan Olivander je tu už dlouho, zkusil všechno.”

Hermiona opět zakřičela, ten zvuk prakticky působil fyzickou bolest. Ačkoli byl kvůli bolesti v jeho jizvě sotva při smyslech, i on začal pobíhat pobíhat po sklepě a osahávat stěny, ikdyž v hloubi srdce věděl, že je to beznadějné.


„Co dalšího jste vzali, co dalšího? ODPOVĚZ! CRUCIO!”

Hermioniny výkřiky se nesly podél zdí až k nim. Ron napůl vzlykal z pokusů prorazit zeď svými pěstmi a Harry v hluboké beznaději sundal z krku váček od Hagrida a sáhl do něj: vytáhl Brumbálovu Zlatonku a bez důvodu s ní zatřásl – nic se nestalo – zamával zlomenými kusy své hůlky, ale nemělo to žádný efekt – kousek zrcadla spadl se zatřpytěním na zem a Harry spatřil záblesk té nejjasnější modré…

Brumbálovo oko na něj zíralo ze zrcátka.

„Pomozte nám!“ vykřikl na něj zoufale. „Jsme ve sklepě Malfoyovic sídla, pomozte nám!“
Oko mrklo a bylo pryč.

Harry si ani nebyl jistý, jestli tam opravdu bylo. Nakláněl úlomkem sem a tam, avšak nic než zdi a spoluvězni se v něm neobjevilo. Hermiona shora zakřičela ještě hůře, než předtím, a Ron vedle něho řval dál, „HERMIONO! HERMIONO!“

„Jak jste se dostali do mého sejfu?“ slyšeli Bellatrix. „Pomohl vám ten špinavý malý skřet v cele?“

„Setkali jsme se s ním až dnes v noci!“ vzlykla Hermiona. „Nikdy jsme ve vašem sejfu nebyli… Tohle není skutečný meč! Je to kopie, jenom kopie!“

„Kopie?“ zaječela Bellatrix. „Oh, jak úžasný příběh!“

„Můžeme to jednoduše zjistit!“ slyšeli hlas Luciuse. „Draco, přiveď toho skřeta, ten nám může říct, jestli je ten meč pravý nebo ne!“

Harry přeběhl celu k místu, kde byl na podlaze schoulený Griphook.

„Griphooku,“ zašeptal do skřetova ucha, „musíte jim říct že ten meč je falešný, nesmějí vědět, že tenhle je pravý, Griphooku, prosím…“

Zaslechli nad sebou kroky a v dalším okamžiku také Dracův chvějící se hlas.

„Ustupte. Postavte se proti zadní zdi. Nic nezkoušejte, nebo vás zabiju!“

Udělali, co jim bylo přikázáno. Když uslyšeli zámek, Ron stiskl zhasínadlo a světla vletěla zpět do jeho kapsy, a ve sklepě opět zavládla tma. Dveře se otevřely, dovnitř vpochodoval bledý a odhodlaný Malfoy s hůlkou připravenou.

Malého skřeta chytil za paži a couval zpět ze sklepa, Griphooka táhl s sebou. Dveře se zabouchly a ve stejný okamžik se ve sklepě rozlehl hlasitý zvuk – crack.

Ron stiskl zhasínadlo. Tři světla vylétla z jeho kapsy zpět do vzduchu a odhalila domácího skřítka Dobbyho, který se právě přemístil mezi ně.

„DOB…!“

Harry praštil Rona do paže aby přestal křičet, a ten se zděsil kvůli své chybě. Nad hlavou se jim ozývaly kroky: Draco vedl Griphooka k Bellatrix.

Dobbyho enormní oči ve tvaru tenisových míčů byly doširoka otevřeny; třásl se od nohou až po špičky svých uší. Byl zpět v domě svých bývalých pánů, a bylo jasné, že je vyděšený.

„Harry Pottere,“ zapištěl co nejtišeji, „Dobby Vás přišel zachránit.“


„Ale jak jsi…?“


Strašlivý řev dolehl k Harryho uším: Hermiona byla opět mučena. Zaměřil se na podstatné věci.

„Můžeš se přemístit z tohoto sklepa?“ zeptal se Dobbyho. Ten kývl hlavou, uši se mu zatřásly.


„Můžeš s sebou vzít také lidi?“


Dobby opět přikývl.


„Dobře. Dobby, chci abys chytil Lenku, Deana, a pana Ollivandera a vzal je… vzal je k…“

„Billovi a Fleur,“ řekl Ron. „Jejich chata na okraji Tunworthu!“


Skřítek přikývl potřetí.


„A pak se vrať,“ řekl Harry. „Můžeš to udělat, Dobby?“


“Samozřejmě, Harry Pottere,“ zapištěl domácí skřítek. Přispěchal k panu Ollivanderovi, který se zdál být stěží při vědomí. Vzal výrobce hůlek jednou rukou, druhou napřáhl k Lence a Deanovi. Ani jeden z nich se nepohnul.


„Harry, my ti chceme pomoct!“ zašeptala Lenka.


„Nemůžeme vás tady nechat,“ řekl Dean.


„Jděte, oba! Uvidíme se u Billa a Fleur.“


Když Harry mluvil, jeho jizva se rozbolela víc než předtím a několik vteřin shlížel dolů, avšak ne na výrobce hůlek, ale na jiného muže. Starého, vyzáblého, ale opovržlivě se smějícího.


„Tak mě tedy zabij, Voldemorte, já uvítám smrt! Ale moje smrt ti nepřinese, co hledáš… Je mnoho věcí, které nechápeš…“


Cítíl Voldemortův hněv, ale když Hermiona opět zakřičela, vrátil se odtamtud, zpět do sklepa a k hrůze, kterou zrovna zažíval on.


„Jděte!“ zapřísahal Lenku a Deana. „Jděte! Půjdeme po vás, prostě jděte!“


Chytili se napřažených prstů domácího skřítka. Opět se ozvalo hlasité crack a Dobby, Lenka, Dean a Ollivander zmizeli.


„Co to bylo?“ zakřičel Lucius Malfoy nad nimi. „Slyšeli jste to? Co to bylo ve sklepě za hluk?“


Harry a Ron na sebe okamžik zírali.


„Draco… ne, zavolej Červíčka! Ať tam jde a zkontroluje to!“


Kroky nahoře prošly přes místnost a pak bylo ticho. Harry věděl, že lidé nahoře čekali na další hluk ze sklepení.


„Musíme ho zkusit odzbrojit,“ zašeptal Ronovi. Neměli na výběr: V okamžik, kdy by někdo vstoupil do místnosti a viděl, že tři vězni chybí, by byli ztraceni. „Nech svítit světla,“ dodal Harry a když zaslechli za dveřmi kroky, couvli ke zdi na protější straně.


„Ustupte,“ slyšeli Červíčkův hlas. „Odstupte od dveří. Jdu dovnitř.“

Dveře se rozletěly. Zlomek vteřiny zíral Červíček na zdánlivě prázdnou celu osvícenou světlem ze tří miniaturních sluncí. Pak na něj Harry a Ron skočili. Ron chytil Červíčkovu ruku s hůlkou a namířil ji nahoru. Harry mu dal ruku přes pusu a utlumil tak jeho hlas. Tiše bojovali: Červíčkova hůlka vysílala jiskry; jeho stříbrná ruka chytila Harryho kolem krku.


„Co se děje, Červíčku?“ zavolal Lucius Malfoy seshora.


„Nic!“ zakřičel Ron a imitoval přitom Červíčkův sípavý hlas. „Všechno v pořádku!“

Harry mohl stěží dýchat.

„Ty se mě chystáš zabít?“ Harry se dusil, avšak dál se pokoušel sundat stříbrné prsty. „Potom, co jsem ušetřil tvůj život? Dlužíš mi, Červíčku.“


Stříbrné prsty povolily. Harry to nečekal: Užasle se uvolnil a dál držel ruku přes Červíčkova ústa. Viděl, že jeho malá vodnatá očka byla rozšířena strachem a překvapením: Zdálo se, že je stejně překvapen tím, co udělala jeho ruka v ten kraťoučký okamžik z milosrdnosti, kterou projevil, a bojoval dál ještě více, aby odčinil onu chvilku slabosti.

„To by bylo,“ zašeptal Ron a vytrhl Červíčkovi hůlku z jeho druhé ruky.

Bez hůlky a bez pomoci, Pettigrewovy zorničky se rozšířily strachem. Jeho oči sklouzly z Harryho tváře na něco jiného. Jeho vlastní stříbrné prsty se neúprosně blížily k jeho vlastnímu hrdlu.


„Ne…“


Aniž by se Harry nad tím zamyslel, pokusil se jeho ruku stáhnout zpět, ale nedala se zastavit. Stříbrná pomůcka, kterou dal Voldemort svému nejvíce zbabělému služebníkovi, se obrátila proti svému neozbrojenému a neužitečnému majiteli; Pettigrew platil za svou váhavost, za svou chvilku slabosti; byl škrcen před jejich očima.


„Ne!“


Ron také uvolnil Červíčka a spolu se pokusili uvolnit stříbrné prsty kolem Červíčkova krku, ale nebylo to k ničemu. Pettigrew již modral.


„Relashio!“ řekl Ron a zamířil hůlku na stříbrnou ruku, avšak nic se nestalo; Pettigrew dopadl na kolena a ve stejný okamžik Hermiona opět srdceryvně vykřikla. Červíčkovy oči se v purpurové tváři protočily; naposledy se zaškubal a přestal se pohybovat.


Harry a Ron se na sebe podívali. Červíčkovo tělo nechali ležet za sebou a běželi nahoru po schodech vedoucích do salonu. Opatrně pokračovali, dokud nedorazili k pootevřeným dveřím. Nyní jasně viděli Bellatrix, která shlížela na Griphooka držícího Nebelvírův meč ve svých rukou. Hermiona ležela u Bellatrixiných nohou. Sotva se hýbala.


„Takže?“ řekla Bellatrix Griphookovi. „Je to ten pravý meč?“


Harry čekal, zadržel dech, a bojoval proti bolesti v jizvě.


„Ne,“ odpověděl Griphook. „Je falešný.“


„Jste si jistý?“ zalapala po dechu Bellatrix. „Úplně jistý?“


„Ano,“ řekl skřet.


Po tváři se jí rozlila úleva, veškeré napětí vyprchalo.

„Dobře,“ řekla a nedbalým máchnutím hůlkou vytvořila další hluboký zářez ve skřetově tváři. Ten padl s řevem na zem. Odkopla ho stranou. „A teď,“ řekla hlasem, z něhož čišel triumf, „zavoláme Temného pána!“


Vyhrnula si rukáv a ukazováčkem se dotkla Temného znamení.

V ten okamžik měl Harry pocit, jako by mu jizva znovu explodovala. Vše okolo něho zmizelo: Byl Voldemort a kostnatý čaroděj před ním se bezzubě smál; byl rozzuřen vyrušením, které pocítil – varoval je, řekl jim, aby jej volali jedině kvůli Potterovi. Jestli se pletli…


„To mě raději zabij!“ vykřikl starý muž, „protože ty nevyhraješ, nemůžeš vyhrát! Ta hůlka nikdy nebude tvoje, rozumíš? Nikdy!“


Voldemortova zuřivost se zlomila, výbuchy zeleného světla zaplnily vězeňskou celu, křehké staříkovo tělo bylo vyzvednuto z tvrdého lůžka, potom mrštěno bez života zpět a Voldemort se vrátil k oknu, jen stěží dokázal opanovat svůj vztek. Jjestli nemají opravdu dobrý důvod k tomu, že ho přivolali, pocítí jeho hněv...


„Myslím,“ bylo slyšet Bellatrixin hlas, „že teď se můžeme zbavit té mudlovské šmejdky. Šedohřbete, vem si ji, jestli chceš.“


„NÉÉÉÉ!“


Ron vrazil do pokoje, Belatrix se v úžasu ohlédla, zamířila hůlku na Rona místo aby...

Expeliarmus!“ zařval Ron a ukázal na ní Červíčkovu hůlku, zatímco její vylétla do vzduchu, takže se jí mohl zmocnit Harry, který sprintoval za Ronem.

Lucius, Narcissa, Draco a Šedohřbet se otočili, Harry vykřikl „Mdloby na tebe!“ a Lucius Malfoy se zhroutil, zasažen do hrudi. Proudy světla vytryskly z Dracovy, Narcissiny a Šedohřbetovy hůlky, Harry sebou praštil na zem a odkutálel se za pohovku, aby se jim vyhnul.

„STŮJTE, NEBO ZEMŘE!“

Těžce oddychujíc, nakoukl Harry přes okraj pohovky. Bellatrix držela Hermionu, která se zdála být v bezvědomí, malou stříbrnou dýku jí tiskla k hrdlu.


„Odhoďte hůlky,“ zašeptala, „odhoďte je, nebo uvidíte, jak moc špinavá ta její krev ve skutečnosti je!“


Ron stál bez hnutí a svíral Červíčkovu hůlku. Harry se vztyčil a Bellatrixinu měl stále v ruce.


„Řekla jsem, odhoďte je!“ zavřískla a přitiskla čepel ještě těsněji k Hermionině krku, Harry viděl, jak se objevilo několik kapek krve.


„Dobrá!“ vykřikl a upustil Bellatrixinu hůlku k nohám, Ron udělal totéž s Červíčkovou. Oba zvedli ruce vzhůru.


„Výborně!“ zašilhala. „Draco, zvedni je! Temný pán už přichází, Harry Pottere, tvoje smrt je blízko!“


Harry to věděl, jeho jizva vystřelovala bolestí a cítil, jak Voldemort letí temnou oblohou daleko, daleko odtud, přes rozbouřené moře a za chvíli už bude natolik blízko, že se sem bude moci přemístit. Harry neviděl žádný způsob, jak uniknout.


„A nyní,“ řekla Bellatrix měkkce, zatímco Draco už k ní spěchal s hůlkami, „Cissy, myslím, že bychom měly tyhle malé hrdiny zase svázat, zatímco se Šedohřbet bude věnovat slečně šmejdce. Jsem si jistá, že by ti Temný pán to děvče neupřel, po tom, co jsi dnes v noci dokázal, Šedohřbete.“


Při jejích posledních slovech něco nad jejich hlavami zaskřípalo. Všichni vzhlédli právě včas, aby viděli, jak se křišťálový lustr zatřásl, a pak, s vrzáním a cinkáním, se utrhl.

Bellatrix stála přímo pod ním, pustila Hermionu a s výkřikem se vrhla stranou. Lustr narazil na podlahu, bylo to jako výbuch krystalů a řetízkou, padl na Hermionu a skřeta, který stále ještě svíral Nebelvírův meč. Třpytící se střepy křišťálů létaly všemi směry, Draco si rukama chránil zkrvavený obličej.


Když Ron vyskočil, aby vytáhl Hermionu z trosek, Harry se chopil šance, naklonil se přes křeslo a vykroutil z Dracova sevření tři hůlky, zamířil s nimi na Šedohřbeta a vykřiknul:

„Mdloby na tebe!“ Trojité kouzlo zvedlo vlkodlaka z podlahy, vylétl ke stropu a potom byl sražen k zemi.

Narcissa strhla Draca do bezpečí. Bellatrix vyskočila na nohy, vlasy jí vlály když mávala stříbrným nožem, ale Narcissa ukázala hůlkou na dveře.

„Dobby!“ zavřeštěla tak, že i Bellatrix ztuhla, „Ty, to ty jsi shodil lustr?“


Domácí skřítek vklusal do pokoje, třesoucí prst namířený na svou bývalou paní.


„Nesmíte ublížit Harrymu Potterovi!“ kvílel.


„Zabij ho, Cissy!“ ječela Bellatrix, ale ozvalo se další hlasité prásknutí a Narcissina hůlka odlétla na druhou stanu pokoje.


„Ty špinavá malá opice!“ vyla Bellatrix, „Jak se opovažuješ zmocnit se hůlky? Jak se opovažuješ vzdorovat svým pánům?“


„Doby nemá žádného pána!“ pištěl, „Dobby je svobodný skřítek. Doby přišel zachránit Harryho Pottera a jeho přátele!“


Bolest v jizvě Harryho omračovala. Byl si jistý, že od příchodu Voldemorta ho dělí jen pár okamžiků, několik vteřin.


„Rone, drž se.. a JDEM!“ vykřikl, hodil mu jednu z hůlek, pak se sehnul, vytáhl Griphooka zpod lustru. Přehodil si sténajícího skřeta, který stále ještě nepustil meč přes jedno rameno a chytl se Dobbyho, aby se mohli přemístit.

Jak vířil v temnotě, uviděl ještě na jeden okamžik pokoj, v něm bledé zmrazené postavy Draca a Narcissy, rezavou čmouhu Ronových vlasů a modrý záblesk stříbrného nože, který Bellatrix vrhla přes místnost do místa, kde právě mizeli...


Billova a Fleuřina … Škeblová chajda … Billova a Fleuřina...


Zmizel kamsi. Jediné, co mohl dělat, bylo opakovat jméno místa a doufat, že to bude stačit k tomu, aby se tam opravdu dostal. Bolest z jizvy jím pronikala, tíha skřeta ho táhla dolů, cítil jak mu čepel Nebelvírova meče naráží do zad. Dobbyho ruka se v jeho dlani cukala, nevěděl, zda se skřítek snaží převzít velení, odtáhnout je správným směrem, tak se mu snažil stiskem ruky dát najevo, že takhle je to v pořádku...


Najednou narazili na pevnou zem a ucítili slaný vzduch. Harry padl na kolena, vymanil se z Dobbyho sevření a pokusil se Griphooka šetrně položit na zem.


„Jsi v pořádku?“ zeptal se, protože se skřet nehýbal, ale Griphook jen zakňoural.


Harry se rozhlédl po temnotě, která je obklopovala. Vypadalo to, že chatrč je od nich vzdálená jen malý kousek cesty, měl dokonce pocit, že ve světle hvězd před ní zahlédl nějaký pohyb.

„Dobby, je to Škeblová chajda?“zašeptal a v ruce svíral dvě hůlky, které získal u Malfoyů, připravené k boji, kdyby bylo třeba. „Jsme tu správně? Dobby?“


Ohlédl se, skřítek stál ani ne půl metru od něj.


„DOBBY!“


Skřítek se trochu zakymácel, hvězdy se zaleskly v jeho doširoka otevřených, zářících očích. Oba pohlédli dolů na střenku stříbrného nože trčící ze skřítkovy zvedající se hrudi.


„Dobby, ne! POMOC!“ Harry se rozkřičel směrem k chajdě, k lidem kteří se před ní pohybovali. „POMOC!“


Nevěděl, zda jsou to mudlové nebo kouzelníci, přátelé nebo nepřátelé, a bylo mu to jedno, viděl před sebou jen temný pramínek vytékající z rány. Dobby vstáhl k Harrymu ruce s prosebným pohledem. Harry ho zachytil a položil do chladné trávy.


„Dobby, ne, neumírej, neumírej!“


Skřítkovy oči se na něj upřely, rty se mu zachvěly, jak se snažil promluvit:


„Harry... Potter...“


Pak se malinko zachvěl a zůstal klidně ležet, jeho oči už nebyly ničím než velkými skleněnými koulemi, odrážely se v nich hvězdy, které už nemohl vidět.

191 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

mate tam tuhle kapitolu dvakrat,
tisicere diky, ze to prekladate, je videt, ze se najde jeste nekdo, kdo nedela vsechno pro prachy. bohuzel nemam cas pomahat, jinak bych se rad pridal. faktem je, ze se divim, ze to nekdo dalsi preklada, tusim medek, me tenhle preklad prijde naprosto perfektne ctivej, krom par korekci tiskuschopnej.

Anonymní řekl(a)...

1. komentář, je to hustý

Honzass řekl(a)...

Dik supeer

Anonymní řekl(a)...

Bože ten Harry je fakt stupidní.

Anonymní řekl(a)...

Perfektné, len tak ďalej a veľmi Vám ďakujem!

Anonymní řekl(a)...

juchu juchu dalsia a ja mam prvy coment ste super sa tesim ked ju dokoncite dufam ze sa najdu neaky cesky prekladatelia bohuzial som slovak

Anonymní řekl(a)...

super moc moc dik

Anonymní řekl(a)...

Ou jé, a jsou v maléru :))

Anonymní řekl(a)...

V nadpisu je Maylfoyovo...
Ináč supr, jen tak dál, kdy bude dokončení? (já vim, sem hrozná) :D

Anonymní řekl(a)...

dik ale preco je ta ista kapitola 2X ?

Anonymní řekl(a)...

Super...NICE WORK

Anonymní řekl(a)...

máte můj obrovský obdiv! jste naproto úžasní! díky díky díky

Anonymní řekl(a)...

Hustý...Díky Vám!!

Anonymní řekl(a)...

Shit!Zas v tom nejlepším.To jsem zvědavej jak se z toho vykecaj teď.

Anonymní řekl(a)...

good

Anonymní řekl(a)...

po ktoru kapitolu to dnes spravíte pls potrebujem vediet ze kedy mam ist spat .........

Anonymní řekl(a)...

Zase v tom nejlepším :)

Anonymní řekl(a)...

je to hodně napínavé, už aby tam byl zbytek ;-)

Anonymní řekl(a)...

tak to sem zvedav jak se z toho dostanou

Anonymní řekl(a)...

díky!:)první koment:D

Anonymní řekl(a)...

super, jen tak dál

Anonymní řekl(a)...

Super, moc líbííííííííííííí

Anonymní řekl(a)...

mam prvni koment!:D díky

Anonymní řekl(a)...

jsem rád, že mám první komentář, divil jsem se, že se zda tato kapitola objevila tak brzy po té minulé -goooood, prosím pohněte ať je tu celá

Anonymní řekl(a)...

Supeeer

Anonymní řekl(a)...

juchuuu som 1!!!!!!!!!!!!!!!!inac mockrat diki seckym co prekladaju :D..sice wem anglicky ale netrufam si prelozit knihu takze fakt DIKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Hurááááááááááááááááá, konečně další kapitola... pls co nejrychleji další kapitolku!!! :) :) :) :) :) :) :) :)

Anonymní řekl(a)...

Hmm,a jak se z toho vyhrabou teď?

Anonymní řekl(a)...

Tak další kousek přečtenej, ale usekli jste to zrovna v nejlepším, je to nervák. Ten Harry se vážně nekdy chová jako úplnej pitomec. Díky!

Anonymní řekl(a)...

de vam to hezky od ruky:), dobra prace!!! ale je to siiilene napinavy, takze i pri vasi superrychlosti to nemuzu vubec vydrzet!!!!!!!!!!!! tak jen tak dal!

Anonymní řekl(a)...

Butterbeer není pivní máslo ale máslový ležák....Tento překlad je nějáký zvláštní-jiný než ty ostatní ale dá se číst.Děkuju moc.

Anonymní řekl(a)...

dalsi kousek, super

Anonymní řekl(a)...

super bude konec dneska nebo az zitra

Anonymní řekl(a)...

Kurva!Hele,neschvalujte to všechno!Já myslel že mám nějakou chybu když swe to nezobrazje,tak jsem to zkoušel furt.

Anonymní řekl(a)...

Great :-) Go on ;)

Anonymní řekl(a)...

konecne dalse :) dik

Anonymní řekl(a)...

Super jen tak dál ... kdy bude další .. prosím odpovwězte na E-mail : Capik.S@seznam.cz .. pokud neodpovite beru to jako že jste tak časově vytíženi že do 24 hodin dáte další 3 kap. ;) Neberte to jako uražku.

Anonymní řekl(a)...

uá super uz aby byla kapitola cela :)sedim cely den u pocitace jako blazen a jen cekam na dalsi a dalsi kapitoly:))moc dekuji jen tak dal:)

Anonymní řekl(a)...

Tak další kousek přečtený i když usekli jste to právě v nejlepším, je to nervák. Ten Harry se vážně někdy chová jako pitomec. Díky celému Fénixovu řádu za super překlady!

Anonymní řekl(a)...

jen drobnost, nevzali trnkovy prut, ale hul. :)

Anonymní řekl(a)...

ouky!! mam prvni komentar.. ste borci seci co to delate

Anonymní řekl(a)...

jste fakt dobrý :)
ještě se vás chci zeptat to vám vypadávají překladatelé že je pořád sháníte nebo chcete rozšířit tým? díky za odpověď jck11

Unknown řekl(a)...

sakra to se jim to zavařilo co???doufám že se z toho co nejrychlejš dostanou a že dostanou zpět meč a plášť a další své důležité věci..Mno nic tak moooc děkuju Fénix týme....nebudu z toho moct spat dokud nezjistim jak to dopadne...to je jedno děkuju za překlad jste super!!!

Anonymní řekl(a)...

Super....
PS. Někdo prohledal jeho kapsy a vzal trnkový prut. - myslím že v té knize je myšleno že mu vzali hůlku a ne prut:)
Jinak jen tak dál

Anonymní řekl(a)...

To je tak napínaví, po tolika nezáživných kapitolách najednou tolik napínání!!! :D
Super!

Anonymní řekl(a)...

jste úplně skvělí :-) klobouk dolů. jen škoda že nepřekládáte tak rychle jak já čtu :-):-)

Anonymní řekl(a)...

a teď se zase nedočkám pokračování:(

Anonymní řekl(a)...

hustyyyyyyyyyy.. kolik je celkem kapitol v HP 7 ?? plspls...

Anonymní řekl(a)...

Tabooed je podle mě Tabuizováno =)jakože je teď tabu =)

Anonymní řekl(a)...

Díky, máte tam ale chybu, má to snad být Malfoyovo panství a ne Maylfoyovo. Doufám, že to co nejdřív opravíte a přidáte další část! :)

Anonymní řekl(a)...

Díky za překlad, ale přeci jen by to chtělo trochu víc korektury. Je moc vidět, že to překládá víc lidí. Některé kapitoly jsou přeložené skoro dokonale (na ten fofr, jakým to zvládáte), ale jinde překlad nedává vůbec smysl. Například v téhle kapitole. Proč by měl Harry po nějakém podání oteklý obličej. Vyznělo to, jako by ho pobodali Hermiona s Ronem. :) Ve skutečnosti tvrdí, že ho pobodaly včely. Tak možná tou zpětnou kontrolou trošku víc napnete naši trpělivost, ale my si rádi počkáme. Držím palce. LZ

Anonymní řekl(a)...

Díky za překlad, ale přeci jen by to chtělo trochu víc korektury. Je moc vidět, že to překládá víc lidí. Některé kapitoly jsou přeložené skoro dokonale (na ten fofr, jakým to zvládáte), ale jinde překlad nedává vůbec smysl. Například v téhle kapitole. Proč by měl Harry po nějakém podání oteklý obličej. Vyznělo to, jako by ho pobodali Hermiona s Ronem. :) Ve skutečnosti tvrdí, že ho pobodaly včely. Tak možná tou zpětnou kontrolou trošku víc napnete naši trpělivost, ale my si rádi počkáme. Držím palce. LZ

Anonymní řekl(a)...

To je mega napínavé..jen by mě zajímalo jak to slečna spisovatelka stihne dovyprávět...myslim že už jsem dávno za půlkou knížky a furt se to nezdá že by to mělo končit nebo že by měli najít zbytek viteálů....nějak se mi to nezdá...
Zdá se mi že se trošku změnil styl vyprávění...taky se ten děj tak divně natahuje a je mi divné že vyrazili někdy o prazkach a ted už je březen a za tu dobu udělali par věcí...

Anonymní řekl(a)...

hoj,mohli byte mi prosim dat odkaz na anglickou verzi,já jsme is stahnul HP7 ale je ot uplne jina knizka...kdyztak moc diky

Anonymní řekl(a)...

tak jsem prvni... kua, to sou nervy :D

Anonymní řekl(a)...

Děkuji moc za překlad....je to napínavé,kdy bude zhruba další část?

Anonymní řekl(a)...

jen tak dál....díky za další kus kapitolky

Anonymní řekl(a)...

zaujimave :)

Anonymní řekl(a)...

Ty jo díky moc.a mam první komentar.jste fakt super.moc vam dekuju a doufam ze brzo dodate zbytek kapitoly..je to hodne napinavy.ddddiiiiikkkkkyyyyyy

Anonymní řekl(a)...

Zajímavý...to sem zvědavej jak se z toho nakonev vysvoboděj...Já bych se asi přemístil, protože nic jinýho mě nenapadá... A asi rovnou k tomu hradu :)

Anonymní řekl(a)...

jéééééééééééééé, ste supééééééééér

Anonymní řekl(a)...

Jsem zvědavej jak se ztoho dostanou tentokrát.

Anonymní řekl(a)...

tyyyy jo,jste fakt skvělí,vždyt asi před hodinou tu byla přidána cela 22.kapitola a ted tu je 1.část 23.!!fakt super,doufám ,že tu další část bude co nevidět:-)

Anonymní řekl(a)...

Ty jo, zase to skončí v nejvíc napínavým místě ;). Doufám, že zbytek bude ještě dnes - hořřřřííííííííímmmmmmmmmm!!!

Anonymní řekl(a)...

klobuk dolu pred vami, ze ste sa rozhodli prekladat knizku... je to super ze sa najdu taki ludia... diky :) a tesim sa na dalsiu prelozenu kapitolu

Andy řekl(a)...

mnohokrát dekuji :-)

Tweety řekl(a)...

Jste úplně úžasní, moc děkuju

Anonymní řekl(a)...

No tak začíná se to zase dramatizovat. Zbytek si čtu anglicky a opravdu by mě zajímalo, jak z toho JKR dokáže zase vybruslit... Harry opravdu lehce slaboduchý, nechat se takhle hloupě nachytat.. Nicméně se těším na pokračování, četbě zdar!

Anonymní řekl(a)...

Chudáci, jak to s nima asi dopadne?

Anonymní řekl(a)...

Chudáci, jak asi dopadnou...?

Anonymní řekl(a)...

Good Job jen tak dál... RAIW

Anonymní řekl(a)...

Mám prvý komentár!!!
HA-HA

Anonymní řekl(a)...

Ja viem, že to sem píše každý a už vás to musí parádne unavovať ale dík zato, že to prekladáte! Bez vás by som to musela čítať po anglicky aj keď rozumiem v ang celkom dobre určite by mi to trvalo dost dlho...teda mesiac asi ano...
Ste skvelí!!!!!!! Len tak ďalej! Držím palce

Anonymní řekl(a)...

Mě šlehne :D. Je to napínavé jak *-*-*-*-*. Doufám, že tu zbytek bude brzo! Tak díky, jen tak dál!

Anonymní řekl(a)...

Mám prvý komentár!!!
HA-HA

Anonymní řekl(a)...

ten harry mi připadá jako by spadnul z višně..chová se jak....

Anonymní řekl(a)...

ste fakt supr doctu jednu kapitolu a hned je tu druha

Anonymní řekl(a)...

uf to je napínavéééé, díky jentak dál já z toho snad neusnu :)

Anonymní řekl(a)...

kedy bude zvysooook?????Hmmm??
inak dik ze to prekladate

Anonymní řekl(a)...

harry je opravdu nemoznej kreten. Nechapu, proc se na nej nevybodnou. Teda vlastne musi zabit Voldyho, to jo, ale chova se jako by chtel zabit radsi Rona a Hermionu...

Anonymní řekl(a)...

v tomhle sedmým díle mi Harry a Ron a občas i Hermiona připadaj,úplně vypatlaný!Když má Harry pravdu tak mu nevěří,když se plete jdou za ním a ještě k tomu zbytečně riskuje život jako teď.Ten Ronovo odchod nebyl taky zrovna chytrej.Bez Hermiony by byli všichni mrtvý už na začátku,ale dělá chybu,že teď nevěří Harrymu,kterej by už konečně zavřít svojí mysl,aby se otevřela ta zlatonka

Anonymní řekl(a)...

kolik to má vlastně kapitol?

Anonymní řekl(a)...

Možná jsem to v originále pochopila špatně, ale nebylo tam napsaný (1 odstavec), že Hermiona mířila hůlkou na Harryho obličej ...... - a pak mu vlastě otekl - podle mě to tak udělala ona, aby ho zamaskovala.

Anonymní řekl(a)...

lol....všichni zas maj první comment ;)

Anonymní řekl(a)...

Jestli se můžu zeptat co znamená ta cedule dole to už jako nebudete překládat nebo co???

Anonymní řekl(a)...

můžu se zeptat co znamená ta cedule dole to už jako nebudete překládat???

Anonymní řekl(a)...

omg nechapem tych magorov co napisu ze maju 1. komentar a pritom maju uz komentar asi 30 pred nimy!!jak male deti sa hadaju kto je prvy!! a ja vam daco poviem: PRVY V RITI SA MRVI !! :P:P

Anonymní řekl(a)...

DAKUJEEEEEEEEEM.....velmi pekne vam dakujem za ten preklad ste fak super uz sa tesim na dalsi...:D

Anonymní řekl(a)...

to je ale brnkání na nervy!!!! moc vám všem dík za super překlad!!!!

Anonymní řekl(a)...

vím jak zhruba kapitola konči, přečetl sem si to v angličtině v originální knížce. A řeknu jen, že jim pomůže jedna známa bytost, dost známá, která byla uvedena ve drtuhé knížce Harryho Pottera. Ovšem sem tam nenarazil nic o tom kde zůstali jejich věci, jako meč, plášť atd...

Anonymní řekl(a)...

Prosim vás, přestaňte pořád psát "hurá, mám první koment" apod.! ten co to píše stejně nikdy první neni a vrchol trapnosti je vidět to úplně dole! tak se lidi vzpamatujte!:D Jinak Moc děkuju za překlad a co se týče tý korekce-v tuhle chvíli jsem vděčná za každý písmenko a kdo to má v hlavě aspoň trochu v pořádku, tak si některý věci poskládá sám. Jinak jste super!!:-*:-*

Anonymní řekl(a)...

lol ten Šedohřbet je fakt stupidní kre*** :-) kdyby nebyl slepej, tak sou all 3 OUT XD

Anonymní řekl(a)...

zacina to byt dooost huste tesim sa na dalsie posedenie pri strankach plnych temna :P tusim ze uz coskoro sa k tomu dostaneme... inac je to uplne super a vsetkym vam velmi dakujem

Fenixa

Anonymní řekl(a)...

brzo si asi budu muset zavolat sanitku - mám tak 10x rychlejší tep než normálně :))))))))
hlavně sem, prosím, dejte dneska tuhle kapitolu celou, jináč................nevim, nevim:))

Anonymní řekl(a)...

„Najděte ten stan!“ řekl jiný hlas. ??? wtf nemysleli ste ze prehledej ten stan?

Anonymní řekl(a)...

jste pěkně směšní s těma prvníma komentářema!!!! :)))))
asi 38. komentář v pořadí a prej: "haha, jsem první!"
jako malí:))

Anonymní řekl(a)...

proč kazdej píše, že má první koment, když je až skoro na konci, je to trochu trapný, když je to jediný co napíše a není to pravda :-D

Anonymní řekl(a)...

preco to vy cesi prekladate ako BRUMBAL?????
ved v originale je dumbledoor ci nejako tak a aj my sk mame take meno...preco prekladate mena,setko?:??? aj BRADAVICE....to je na hlavu...original je HOGHWARTS ci nejako tak..my mame rokfort...ale bradavice???? ou jaaaaaj

Anonymní řekl(a)...

heh.....a draco řekne že to potter není..lol.......nj...

Anonymní řekl(a)...

teď jsem dočetla tuhle kapitolu v angličtině a máme se na co těšit, je to šílené a je tam další smrt :(

Anonymní řekl(a)...

teď jsem dočetla tuhle kapitolu v angličtině a je to šílené a čeká nás další smrt :(

Anonymní řekl(a)...

Prosím prosím prosím moooooc další kapitolu aslespoň kousíček!!!!!!! DÍÍÍKY

Anonymní řekl(a)...

Ted jsem dočetl 23. kapitolu v aj. No to je napínavý jak malý gatě. Lidi máte se na co těšit.

Anonymní řekl(a)...

Heh to tu zacina bejt jak na warezblogu tam taky pise kazdej ubozak furt ze ma prvni koment akorat tady si ty lamky neuvedomujou ze to je moderovany takze pak je vetsina komentu na tema: jupi mam prvni koment! No LOL

Anonymní řekl(a)...

teda tenm harry je ale vul!!! proc rikal voldemortovo jmeno?? vzdty vedel, ze ho nema rikat... teda, nechapu ho.. ale jiank se ta knizka docela rozjizdi co?? tohle bych teda necekala..

Anonymní řekl(a)...

Jupííííí pri takomto tempe budeme už určite na budúcu nedeľu vediať ako to dopadne.
PS:
Vďaka za preklad

Anonymní řekl(a)...

Jestly ze je to 23 kapitola k knizka ma 36 tak to sem zvedavej jak J.K.R. z toho necha harryho zase vykroutit xD

Anonymní řekl(a)...

zato ty si uplne normaln-y/-a, ze? OMG, ved to je kniha...

Anonymní řekl(a)...

pani to je napinavy jak ksandy :-) uz aby tady byl dalsi kousek ..... nevim neivm jak se chce z tohohle Harry a ti ostatni dostat .... to bude vazne tezky ...
Jen tak dal Fenixi .... ste super ..... :-)

Pája řekl(a)...

prosím prosím další část. Vždycky to skončíte u něčeho zajímavýho :( vím že to tady slýcháváte pořád ale jste fakt boží, že to pro nás překládáte. Pro nás některý, kteří neumí dobře anglicky. Tisíceré díky :D

Anonymní řekl(a)...

Uf !!! POtřebuji další !!! Snad to přežiju :D.

Anonymní řekl(a)...

chudak dobby :(

Anonymní řekl(a)...

neeeee Dobbyyyy neeeeeeeeeeee, ja brečíííííím, zabijte bellatrix

Anonymní řekl(a)...

chudacek dobby :'(

Anonymní řekl(a)...

hermiona???kde je?? .... premistila se s nema nebo tam zustala?? ...

Anonymní řekl(a)...

Díky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

uff .... jeste ze to prezili .... Dobbyho je mi lito .... tohle je jak droga ... prosim prosim dalsi cast :-))

Anonymní řekl(a)...

tak to je teda extra super síla!!!!!!!!!!!!!!!
kniha bude možná dopřeložená už příští víkend, ale vůbec si nejsem jistá, že se toho okamžiku ve zdraví dočkám:))))
JEĎTE, FÉNIXOVÉ!!!!!!!!!!!!!!!! :*

Pája řekl(a)...

Chudáček Dobby :( ještě ted brečím :(( Proč zrovna on? Proč nnezemřela Belatrix??
a ještě něco. Tady šlo hodně vidět jak Ronovi na Hermioně hodně záleží. u toho jsem taky brečla :(( no prostě smutná kapitola :(

Anonymní řekl(a)...

boze rowlingova je hotova priserna kra.. jak mihla nechat umrit nevineho skritka malem jsem brecela

Anonymní řekl(a)...

belatrix je pěkná čubka

Anonymní řekl(a)...

diky za překlad, začína se to zajimavě rozjíždět, už sem čekal smrt hermiony, což by byla velika škoda.

Anonymní řekl(a)...

Lidi víte co na tom bude nejsmutnější, že teď jsme takový závisláci a vrháme se k PC desetkrát dennně a až to bude cca za ten týden hotové... CO budeme dělat???

Anonymní řekl(a)...

Myslím, že Rowla nechala tu postavu na konci této kapitoly zabít proto, aby ji aspoň jednou dala možnost, aby ji filmaři WB museli aspoň jednou dát opět do filmu, ta postavička se neobjevila ve filmových zpracováních od jednoho dílu na začátku série, a mě to už začíná štvát!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A navíc všechny VEDLEJŠÍ postavy, co v posledním díle zemřou, není jejich smrt zas tak důležitá, hlavní je aby Harry přežil, jinak by Rowla nemohla napsat žádné další pokračování, jak ji známe:)))

Anonymní řekl(a)...

asi sem trosku otravnej, ale kdy bude dalsi??? moje zavislost se kazdym dnem zvetsuje... Mimochodem skvelej preklad, vim ze delate, co vam sily staci, ale ja to moc dlouho nevydrzim:-)

Anonymní řekl(a)...

to je strašný,už to nevydržím,nemůžu jíst,nemůžu spát,jestli to bude ještě týden tak to nevydžím,nemůžu ani nic dělat.

Anonymní řekl(a)...

Jezis to je smutny....chudak Dobby. Vedela jsem ze umre, ale je to fakt smutny. Prej detska literatura-pffff

Unknown řekl(a)...

řekněte, že ste si z nás udělali srandu a dali sem něco jinýho, dobby nemůže umřít, ne potom, co pro harryho tolik udělal.

To byl teda blbej fór fakt, ale odpustim vám, když to přiznáte!
Ale jinak za všechno díky.

Anonymní řekl(a)...

Super! Moc díky, že to překládáte;) A z lidí, kteří kritizují, si nic nedělejte;) Podle mě je to přeložený výborně. A jestli se tam sem tam vloudí nějaká chbyka, nebo se někomu nelíbí český překlad nějakého výrazu, tak ať si to v téhle rychlosti zkusí sám;) Já jsem Vám moc, moc vděčná. A zrovna teďka i celá vynervovaná, jak bude pokračovat. Skoro jsem umřela strachy o Hermionu, jak tam na začátku byloo tom smutném konci, tak jsem ji už viděla se stříbrným nožem v těle. O to větší šok pro mě byl chudinka malinkej Dobby:'(

Anonymní řekl(a)...

Teda tak tohle se nedalo cekat!!!!!!!chudak dobby!!ale snad vsechno dobre dopadne:)jinak diiikkyyy...stava se z tyhle stranky moje zavislost!!!!!:)tak snad se tu objevi ete enco nezpujdu spat:)diikkyy moooccc

Anonymní řekl(a)...

To se musi JKR nechat, ze umi vygradovat dej. Ale bylo to smutne:(

Anonymní řekl(a)...

ta svi.a bellatrix..jaaaaaaj ja by som ju uskrtila uz hned v tom momente ked sa prvykrat objavila v pribehu HP

Anonymní řekl(a)...

uz tam bude kalší kapitola?? ja chi vedet jak je hermione..asi moc dobre ne ale stene....jste supr ze toprekladate a mate na to naervy .....muck=*

Anonymní řekl(a)...

tato kapitola bola najlepsia zatial zo vsetkych knih v celom harry potterovi rovnat sa jej moze iba veza zasiahnuta bleskom thanks very much =))

Anonymní řekl(a)...

neeeeeee, chudacek Dobby!!!! muj malej sladkej Dobby!!!! ten Harry je fakt idiot-vlastne za to vsechno muze on.... )o=

Anonymní řekl(a)...

preklad je super, ale jedna vec mi trochu vadi: ne primo v teto kapitole, ale v predchozich kapitolach, kdyz se dej odehraval napr. na ministerstvu kouzel, bylo tam casto pouzivano spojeni mudlovsky smejd lidma, kteri je urcite nepouzivaji - vypada to jako byste z anglickeho mudla udelali rovnou mudlovvsky smejd...

Anonymní řekl(a)...

teda to je neco

Anonymní řekl(a)...

hej tak jako tadle kapitola je mazec. at už je to přeložený dál. Upe to bylo napínavčo. Doufám že ještě dnes bude pokračování. Jste opravdu moc dobrý, díky.

Anonymní řekl(a)...

tyyy vole,tak to byla fakt drsna kapitola,srasne smutna,chudak dobby,mela jsem ho rada, a taky me dojalo,jak ronnovi zalezi na hermione!!

Anonymní řekl(a)...

Tak to mě dostalo chudák Bobby to je ten největší hrdina z knihy zachránil všechny od jisté knihy je to mazák a byl nejlepší kam se na něj hrabe Harry nedáme všichni Dobbymu minutku ticha ....?

Anonymní řekl(a)...

Dobyho je mi líto, ale alespoň umřel při záchraně Harryho. Celou dobu ho ochraňoval. Je to moc smutný. Přijde mi, že z toho Rowla udělala tak trochu jatka. Jste super, že to překládáte, ale těším se, až to bude za mnou. Pořád o tom musím přemýšlet a vymýšlím teorie, jak by to mohlo dopadnout. Děkuju

Anonymní řekl(a)...

užasné,děkuji....ale přesně,tak jak již někdo řekl,škoda,že nepřekládáte tak rychle,jak my čteme....ale nevadí,alespon jsme více napjatí a kapitolu více hltáme... :)) těším se na další,ale nechápu,jak to Rowla chce stihnout,doposud se nic nevysvětlilo,ba naopak přibyly otázky ohledně relikvií.....jinak doopravdy skvělá práce....

Anonymní řekl(a)...

taky nevim, co budeme dělat, až bude konec:(
kdo se toho ujme a dobrovolně bude psát pokračování???
předpokládám, že všichni tady jsme přes harryho celkem odborníci (já jsem každou knihu četla nejmíň 4x:), takže bychom to bez větších problémů mohli zvládnout - jde jen o to sehnat někoho, kdo má literární talent... já bohužel příliš ne:) mohl by se přihlásit někdo z fénix týmu a rovnou to tady uveřejňovat.....:))

Anonymní řekl(a)...

děkuju!!!Fakt díky moc já bych to nevydržela čekat až buhví do kdy a je to super!!Ani neni poznat že to překládá někdo jinej ste moc super díky na milionkrat!!!

katulka=* řekl(a)...

Ahooj zdravím vás všechny nadšence a hlavně zdravíím suuprrrr překldatela....chudák Dobby a potporuji návrh 1 minutu ticha si to zaslouží...na jeho smrti ma stejnou vinu i Hermiona, kdyby Harryho poslouchlala s těma relikviema tak on nerekl z nastvanosti to jmeno...Bude tu už brzo další kapitola?? sedim u počítače od rána a jen aktulizuju vasi strankua cekam:)) prosím pospěšte si kdo ma to cekani vydrzet...dííík Mucky:D

Anonymní řekl(a)...

béééééé! :'( to je fakt smutný! proč Dobby? ta rowlingová je fakt...ale aspoň že je zachránil,umřel s svědomím,že umřel pro dobrou věc,pro "vetší dobro"

Anonymní řekl(a)...

fakt supr, ste vyborny!!!!

Anonymní řekl(a)...

néééé...ja nechci aby dobby umřel....:(((...jak to ta rowlingová mohla udělat..??...chudáček dobby se je tam snaží zachránit a nakonec ho ta hnusná belatrix zabije.:((...ja ji nesnášim!!!...nejdřiv zabije siriuse a ted dobbyho...:((...to je mrcha hnusná...:((

Anonymní řekl(a)...

senza, konečně Harry našel Olivandera, Lenku a Deana, knečně se k nim přidají další 3 postavy a budou silnější, snad
jinak šup na další kapitolu a ať je ještě dneska aspoň část ji na Blogu pls

Anonymní řekl(a)...

Já nevím jak na tom ste
s překládánim, ale páč mam angínu a pryč jedu až v pátek, můžu vám pomoct se slovenským překladem, kdybyste chtěli.....slovenštinu mam v malíčku, bydlela sem v Bratislavě dva roky....tak kdyby ste chtěli, moje icq je 415-254-475

Anonymní řekl(a)...

;-( chudák Dobby.. zachránil tomu tupcovi život... Chudák ted uz to nebude vonco... za by se nam udelal parecek Ron+Hermi?? Doprejme Dobbymu mitutu ticha a minutu bez komentru.. P.S.: Jste good zacal jsem si kousat nehty z toho jak je to napinavy...

Anonymní řekl(a)...

V prvních kapitolách se nic nedělo, omáčka o ničem, ale posledních pár kapitol je fakt síla !!! Uf, ještě teď mě z toho mrazí, jen si tak říkám, až to budou filmovat, že víc to už připomíná horor než příběh pro děti. Chudáček Doby .. a chudák Hermiona ! Prosíííím, je už další kapitola ? Tohle bylo opravdu silný kafe !!!

Anonymní řekl(a)...

Jsem 5 minut bez dalsi kapitoly a uz se projevujou abstinencni priznaky.

Anonymní řekl(a)...

och...chudák Dobby.byl to věrný skřítek:_(a chudák Hermiona...Jane

Anonymní řekl(a)...

bože..ona zabila Dobbyho:'( to je krafa..ona zabíjí každýho:( proč Dobby? zemřel totálně zbytečně..nemusel umřít...:( bože...sem se z toho rozbulela...je to hrozně smutný...// jeho oči už nebyly ničím než velkými skleněnými koulemi, odrážely se v nich hvězdy, které už nemohl vidět.// to mě dorazilo:( bože...Dobby je největší zachránce....:( Dobby..neeeee:(

Anonymní řekl(a)...

Jste skvělí, naprosto dokonalí, fakt parádní překlad. Ale asi mě z těch mrtvol už klepne. Kolik jich ještě J.K.R. do konce knihy nechá umřít? :-(

Anonymní řekl(a)...

Cože???? DOBBY???? Já mu tolik fandila; byla to taková milá postavička, takovej človíček objetavej... chudák... je ho stračná škoda...

V tomhle díle vůbec JKR zabila spoustu lidí, nemohla to trochu umírnit,... alespoň DOBBYHO měla ušetřit

Jinak je moc fajn, že překládáte... Fakt superMOC DÍK!!!!!!!!!!!!!!!! :)

Anonymní řekl(a)...

chudak dobby uprimna sustrast vsetkym.-...moe uz sa tesim na dalsiu a dalsiu kapitolu...a bella -uvidite zabije ju clovek co by sme si ani nepomysleli...a tak jej treba :P

Anonymní řekl(a)...

hele nevite nahodou nekdo kdy bude dalsi kapitola??dik kristus

Anonymní řekl(a)...

hele nvíte náhodou kdy bude další kapitola?? DÍk kristus

Anonymní řekl(a)...

O můj bože... Potřebuju další dávku... Už dvacátoučtvrtou.. Potřebuju ji rozehřát a střelit si ji do žíly.. Bolest mě nezajímá.. Klepu se zimou a mám absťák.. Pomoc.. Potřebuju sosat... Ouuu.. ;-) SSS...

Anonymní řekl(a)...

Zabili Dobbyho............Parchanti!!!!

Anonymní řekl(a)...

fakt mazec, kolikrat ja budu jeste u te knizky becet?:-D Ale moooooooc dekuju za to ze to nekdo tak pekne preklada, ja to z te anglictiny tak rychle nestiham:)

Anonymní řekl(a)...

Fakt super, že to překládáte, ale Dobbyho je mi strašně moc líto

Anonymní řekl(a)...

Nezdá se vám že Rowlingová = Voldemord?

Vypadá to že v té knize se chce mstít všem dobrým postavám:

Dobro: 0
Zlo: 4

A teď dokonce mučí Hermionu.

Nezdá se vám že se z literatury pro děti a mládež stává hororová literatura pro dospělé?

V ostatních knihách měly všechny kapitoly nějaký děj a spád, ale teď se mi zdá že Rowlingové dochází nápady a tak dělá to nejjednodušší co může být, že mučí nebo zabíjí postavy na straně dobra.

Schází mi ta promyšlenost všech předešlích knih, ale i tak 20x do hodiny kontroluji tuto stránku abych zjistil zda-li je zde další část překladu.

Odvádíte velmi dobrou práci i když na moje čtení trochu pomalou holt mé rychlo čtení je mi niní nevýhodou :D

Anonymní řekl(a)...

Panebože ten Harry je magor snad ho varovali ne? No škoda Dobyho, ale sem ráda, že to neni Hermiona.

Anonymní řekl(a)...

heled ten voldemort co navstilvil toho chlapa ve vezeni nemuze to byt grindewal rikal neco jako uz ji nemam a nemyslel tim tu hulku mozna jak prohral ten souboj s brumbalem tak mu ji dal nebo mu ji sebrali takhle si to aspn predstavuju

Anonymní řekl(a)...

Né, proboha dobby...ae aspon už vyčerpala Rowlingová svůj limit postav, říkala dvě a už to byly Moody, Dobby a navic Hedvika

Anonymní řekl(a)...

Moc dík, je to vážně super!!! Už se moc těším na pokračování

Anonymní řekl(a)...

diky za skvele preklady, mne osobne by asi lakalo slunce ven vice nez Vas z Fenixe ;-) nicmene bych Vas rad pozadal o jednu malickost, nevpisujte prosim pod nazvy kapitol vety typu ... smutny konec apod. nechte nas at se vse docteme sami, diky a hodne sil do dalsiho prekladani

Anonymní řekl(a)...

už sem to psala u minulé kapitoly: Harry je fakt úplnej idiot...!!! Dobby je skvělej - zas další šťastná náhoda..:/ Vzali sebou ten meč?? Ale každopádně je tohle úplně skvělá kapitola!!!

Anonymní řekl(a)...

chudák dobby! byl statečný! ještě že jim pomohl jinak by bylo s harrym a ostatníma ámen

Anonymní řekl(a)...

priste bych ocenil, kdybyste nepsali ten UZASNEJ popis na vrch kapitoli. pak sem jen cekal, co zlyho se stane :x priste rovnou napiste, co se stane, nebo to vyspoilujte hned v headeru :X

Anonymní řekl(a)...

tak vyn ejdřív, že se těšíte na sedmý díl, že vás zajímá, kdo umře a teď nadáváte Rowlingové, že zabila Dobbyho... ehm :D

Anonymní řekl(a)...

Néé, Dobby nee:-( Jinak dík, co já bych si bez vás počala...

Anonymní řekl(a)...

Strasite,ze je to smutna kapitola,ale ono nic.Jsem cekal neco horsiho...Ale kdyz uz sem teda pisu tak vam musim moc podekovat,za to,ze to prekladate,protoze kdybych to mel cist jak vy v aj tak bych si to moc neuzil.I kdyz moje ucitelka rikala,ze Potter je psanej pomerne jednoduchou anglictinou.Ale stejne...Diky vam vsem

Anonymní řekl(a)...

Tohle byla doposud nejlepší kapitola. To jak mučili Hermionu...no to jsem ani nedýchal. MOc jsem se o ni bál. Ale řeknu vám, že bude hůř. Věřte, je na co se těšit:-)

Anonymní řekl(a)...

prekladame to jako brumbal protoze je to cestina a ne anglictina,jestlize vas prekladatel byl tak liny ze nedokazal vymyslet nic sveho tak je to jen jeho problem.Nas prekladatel to prelozil jako Brumbal a proc to udelal se zeptej jeho

Anonymní řekl(a)...

No, tahle povídka je dost smutná, hlavně to s tím Dobbym mě moc mrzí, měla jsem ho vždycky ráda, hlavně ty jeho sklonyk sebepoškozování... :-) Ale tohle jsem nečekala. No a nevíte nědo, kdy bude další kapitola????? Já už tu čekám od rána...

Anonymní řekl(a)...

Já omylem přečetl: 23. kapitola - Maylfoyovo panenství :D

Anonymní řekl(a)...

V tutý větě: „Dobrá, neprokazují Pánovi Zla dostatečný respekt, tedy jméno bylo Tabooed. Pár členů Řádu následovalo tuhle cestu. No, uvidíme. Svažte je spolu s těmi dvěma dalšími zajatci.“ bych tam dala místo "Tabooed" což je anglický výraz, spíš spojení "prohlášeno za tabu" nebo "je tabu".

Anonymní řekl(a)...

Neeee...Dobbyho ne :'( :'( :'(

Anonymní řekl(a)...

Ohledně Brumbála - brumbál znamená ve staročeštině čmelák, stejně jako dumbledore ve staré angličtině (-: .. Jak je mi většina Medkových přeložených jmen proti srsti, tohle mu nemůžeme vyčítat. Má to smysl (-:

Anonymní řekl(a)...

NEEEE DOBBY Ne chudak, ja ho mel rad:(((((

Anonymní řekl(a)...

Chudák Dobby.....

Anonymní řekl(a)...

Tak to bylo super jak utekli voldemortovi přímo pod nosem Úplně skvělá akce, ale je mi líto toho skřítka.

Anonymní řekl(a)...

Nejhusčí kapitola, bohužel neveselá :(

Anonymní řekl(a)...

Strašně moc všem děkuju, skvělé, že nemusím čekat na leden. Oficiální překlad si samozřejmě koupím také. Jste skvělí, že jste to dokázali. DĚKUJU!!! Minerva Figg

Anonymní řekl(a)...

no lidi takhle.......takovou pakarnu sem este necet nato zesem to necetl vubec :)) asi sito budu muset vazne precist abych pochopil co nate blbine vydite . hoj vsem.

Anonymní řekl(a)...

hmm...když maš nějake vyhrady tak sem nelez blbečku!je to super děkuji vam za to co dělate!!!!

Anonymní řekl(a)...

smekám před vámi, je to opravdu povedené