středa 1. srpna 2007

31. kapitola - Bitva o Bradavice

Nyní sem zhruba kažoud hodinu přibyde 1 kapitola (psáno: 19:15)

Pod očarovaným tmavým stropem posetým hvězdami seděli u čtyřech dlouhých kolejních stolů ve Velké síni neupravení studenti. Někteří měli na sobě cestovní pláště, jiní obyčejné hábity. Tu a tam mezi nimi zářily perleťově bílé postavy školních duchů.
Všechny oči živých i duchů byly pevně upřeny na profesorku McGonagallovou, jež mluvila zpoza vyvýšeného pódia na konci síně. Za ní stáli zbývající učitelé, včetně kentaura Firenze a členů Fénixova řádů, kteří taky přijeli bojovat.

„...na evakuaci budou dohlížet pan Filch a Madam Pomfreyová. Prefekti, jakmile vám dám příkaz, seřadíte své koleje, převezmete velení a spořádaně je odvedete k místu evakuace.“

Mnoho studentů vypadalo vyděšeně. Ale když Harry obcházel zdi a zkoumal, zda u Nebelvírského stolu nenajde Rona s Hermionou, postavil se u Mrzimorského stolu Ernie Macmillan a vykřikl:

„A co když chceme zůstat a bojovat?“
Část studentů zatleskala.

„Pokud jste plnoletí, smíte zůstat.“

„A co naše věci?“ vykřikla nějaká dívka z Havraspáru. „Naše kufry, sovy?“

„Není čas sbírat vaše věci,“ odpověděla profesorka McGonagallová. „Důležité je, abyste se odsud dostali do bezpečí.“

„Kde je profesor Snape?“ zeptala se jiná dívka od Zmijozelského stolu.

„Abych použila lidového rčení, po anglicku zmizel,“ odpověděla profesorka McGonagallová a Nebelvírští, Mrzimorští a Havraspárští propukli v smích.
Harry procházel kolem Nebelvírského stolu a stále hledal Rona s Hermionou. Když je míjel, lidé se za ním otáčeli a začali si šeptat.

„Okolí hradu je nyní chráněno,“ pokračovala profesorka McGonagallová, „ale je nepravděpodobné, že vydrží, pokud je ještě neposílíme. Žádám vás tímto, abyste jednali spořádaně a rychle a poslouchali své prefekty – “

Její poslední slova pohltil jiný hlas, který se rozezněl Velkou síní. Byl vysoký, chladný, ale zřetelný. Nebylo možné říct, odkud je slyšet. Zdálo se, jakoby přicházel ze samotných zdí. Stejně jako netvor, kterému kdysi velel, i on zde mohl nečinně ležet celá století.

„Vím, že se připravujete k boji.“ Mezi studenty se ozvali výkřiky děsu, někteří se navzájem chytili za ruce a v hrůze se rozhlíželi po zdroji hlasu. „Vaše snaha je zbytečná. Se mnou nemůžete bojovat. Nechci vás zabít. K Bradavickým učitelům jsem vždy choval velký respekt. Nechci rozlévat kouzelnickou krev.“

V Síni nyní se rozhostilo úplné ticho. Takové, které je svíralo v uších, zdálo se příliš intenzivní na to, aby je mohly pohltit zdi kolem.

„Vydejte mi Harryho Pottera,“ ozval se znovu Voldemortův hlas, „a nikomu se nic nestane. Vydejte mi Harryho Pottera a já nechám školu být. Vydejte mi Harryho Pottera a budete odměněni. Máte lhůtu do půlnoci.“

Všechny znovu pohltilo ticho. Každá hlava se otáčela, každičké oči nalezly Harryho, který při těch tisících pohledech neviditelných paprsků zůstal stát jako přimrazený. U Zmijozelského stolu se náhle vztyčila nějaká postava a Harry rozpoznal Pansy Parkinsonovou, která zvedla třesoucí se ruku a vykřikla,

„Ale vždyť je támhle! Potter je támhle! Někdo ho chyťte!“

Ale než mohl Harry promluvit, celá síň se pohnula.

Nebelvírští vstali a postavili se před něj, čelem ke Zmijozelu. Pak vstali Mrzimorští a téměř ve stejnou chvíli i Havraspárští, všichni zády k Harrymu. Dívali se na Pansy Parkinsonovou a Harry ohromeně sledoval, jak na všech stranách, zpoza všech hábitů a rukávů, všichni vytahují hůlky.

„Děkuji vám, slečno Parkinsonová,“ pronesla profesorka McGonagallová stroze. „Opustíte Velkou síň s panem Filchem jako první. Ostatní ze Zmijozelu ji prosím následujte.“

Harry slyšel vrzání lavic a klapot Zmijozelských, kteří vycházeli na druhé straně Síně.

„Havraspárská kolej za nimi, prosím,“ zavelela profesorka McGonagallová.

Všechny čtyři stoly se pomalu vyprazdňovaly. Zmijozelský zůstal úplně prázdný, ale část starších studentů z Havraspáru zůstala sedět, zatímco jejich spolužáci odcházeli. Na místě zůstalo i ještě více Mrzimorských studentů a polovina Nebelvíru, což donutilo profesorku McGonagallovou sejít zpoza vyvýšeného pódia a dostrkat nezletilé studenty ven.

„V žádném případě, Creevy, běžte! A vy také, Peakesi!“

Harry přiběhl k Weasleyům, kteří seděli u Nebelvírského stolu.

„Kde jsou Ron a Hermiona?“

„Cožpak jsi je nenašel – “ začal pan Weasley a zatvářil se ustaraně.

Ale odmlčel se, když Kingsley vystoupil na pódium a oslovil ty, kteří se rozhodli zůstat.

„Do půlnoci zbývá jen půlhodina, takže musíme jednat rychle. Bradavičtí učitelé a Fénixův řád se dohodli na bojovém plánu. Profesor Kratiknot, profesorka Prýtová a profesorka McGonagallová povedou skupiny bojujících do třech věží¨- Havraspárské, Astronomické a Nebelvírské - odtamtud budou mít dobrý výhled a výbornou pozici na kouzlení. Mezitím, Remus,“ ukázal na Lupina, „Artur,“ namířil na pana Weasleyho, sedícího u Nebelvírského stolu, „a já, povedeme skupinu na školní pozemky. Potřebujeme někoho, kdo zorganizuje ochranu u tajných vchodů do školy –“

„ – což zní jako skvělý úkol pro nás,“ ozval se Fred a ukázal na sebe s Georgem. Kingsley souhlasně pokýval hlavou.

„Dobře, velitelé, prosím sem, rozdělíme se do jednotek.“

„Pottere,“ přiběhla k němu profesorka McGonagallová, mezitím co studenti zaplavovali pódium, drali se o místo a dostávali instrukce. „Nemáte náhodou něco hledat?“

„Cože? Ah,“ řekl Harry, „ah, ano!“

Téměř na viteál zapomněl. Téměř jakoby zapomněl, že celá bitva se bojuje kvůli tomu, aby ho mohl hledat. Nevysvětlitelná absence Rona a Hermiony mu na chvíli sebrala všechny ostatní myšlenky z hlavy.

„Tak, Pottere, přeci jděte, jděte!“

„Ano – dobře –“

Když vyběhl z Velké síně do vstupní haly, stále ještě plné evakuujících se studentů, cítil, jak na něj všichni zírají. Vyšel s nimi po mramorovém schodišti, ale pak hned vběhl do opuštěné chodby. Proud myšlenek mu zatmavoval strach a panika. Zkusil se uklidnit, soustředit se na to, aby našel viteál, ale myšlenky mu horečně a bezvýsledně vířily v hlavě, jako vosy chycené pod sklenici.
Bez Rona a Hermiony jakoby je vůbec nedokázal ovládnout. Zpomalil a zastavil se uprostřed prázdné chodby. Sedl si na podstavec sochy, která kamsi odešla, a z váčku kolem krku vytáhl Pobertův plánek. Mezi jmény nikde neviděl Rona ani Hermionu, ale hustá záplava teček, která nyní mířila do Komnaty nejvyšší potřeby, je mohla jednoduše schovat. Položil plánek stranou, opřel si obličej do dlaní, zavřel oči a snažil se soustředit....

Voldemort si myslel, že půjdu do Havraspárské věže.

To bylo ono. Jasný fakt, tady může začít. Voldemort poslal Alecto Carrowovou do Havraspárské společenské místnosti a to mohlo být jen z jediného důvodu. Voldemort musel mít strach, že Harry už ví, že jeho viteál se týká této koleje.

Ale jediný předmět, kteří si všichni spojují s Havraspárem, je ztracený diadém....ale jak by viteál mohl být ten diadém? Jak by mohl Voldemort, když patřil do Zmijozelu, nalézt diadém, který unikal generacím Havraspárských? Kdo mu mohl říct, kde jej má hledat, když jej nikdo z žijících neviděl.

Nikdo z žijících...

Skrze prsty Harry znovu otevřel oči. Vyskočil z podstavce, zamířil zpátky odkud přišel tentokrát za svou poslední nadějí. Hlasy stovky lidí mířících do Komnaty nejvyšší potřeby sílily a sílily, jak se blížil k mramorovému schodišti.

Prefekti rozdávali příkazy a snažili se sledovat studenty ze svých kolejí. Všude byla tlačenice a lidé se postrkovali. Harry viděl Zachariáše Smitha, který srážel studenty z prvního ročníku, aby se dostal dopředu. Tu a tam postávali plačící prváci, zatímco starší z nich zoufale sháněli své spolužáky či sourozence...

Harry spatřil perleťově bílou postavu, jenž se vznášela nad Vstupní halou a zařval, co nejhlasitěji mohl přes ruch pod ním.

„Nicku! NICKU! Musím s tebou mluvit!“

Razil si cestu skrz dav studentů, až konečně dorazil pod schodiště, kde na něj čekal Skorobezhlavý Nick, duch Nebelvírské koleje.

„Harry! Chlapče drahá!“
Nick se pokusil potřást si s Harryho rukama, ale Harry pouze pocítil, jako by je položil do ledové vody.

„Nicku, musíte mi pomoct. Kdo je duch Havraspárské věže?“
Skorobezhlavý Nick se tvářil překvapeně a trochu uraženě.

„Šedá dáma, přece. Ale pokud potřebuješ pomoct od ducha – “

„Potřebuju ji – víte, kde ji najdu?“

„Uvidíme – “

Nickova hlava se trochu rozkývala, když se rozhlížel sem a tam přes hlavy rojících se studentů.

„Támhle je, Harry, ta mladá dívka s dlouhými vlasy.“
Harry pohlédl směrem, kam ukazoval Nickův průhledný prst a spatřil ducha vysoké dívky. Když zaznamenala jeho pohled, zvedla obočí a prošla zdí.

Harry za ní vyběhl. Prolétl dveřmi do chodby, ve které zmizela a spatřil ji na jejím konci, jak před ním prchá.
„Hej – moment – počkejte!“

Počkala chvíli a vznesla se kus na zem. Harry usoudil, že bývala krásná, s vlasy do pasu a hábitem až na zem, ale tvářila se také trochu pyšně a domýšlivě. Když byl u ní, poznal že ji již několikrát potkal, ale nikdy s ní nemluvil.

„Vy jste Šedá dáma?“

Beze slova přikývla.

„Duch Havraspárské věže?“

„Správně.“
Nemluvila zrovna povzbuzujícím tónem.

„Prosím Vás, potřebuji pomoct. Potřebuji vědět cokoliv o ztraceném diadému.

Přes rty ji přeletěl chladný úsměv.
„Obávám se,“ pronesla a otočila se k odchodu, „že s tím ti nemohu pomoci.“

„POČKEJTE!“

Nechtěl křičet, ale vztek a panika ho již téměř ovládaly. Než se k němu vrátila, pohlédl na hodinky. Bylo tři čtvrtě na dvanáct.

„Je to naléhavé,“ dodal naléhavě. „Jestli je ten diadém v Bradavicích, musím ho najít, a to rychle.“
„Nejsi vůbec první student, který po něm prahne,“ pronesla opovržlivě. „celé generace studentů mě otravovaly – “

„Tady nejde o to mít lepší známku – “ zařval na ni Harry, „jde o Voldemorta - o zničení Voldemorta - nebo Vás tohle nezajímá?“

Nemohla se začervenat, ale tváře se jí alespoň mnohem zjasnily a zvýšeným hlasem odpověděla, „Samozřejmě – jak se opovažuješ naznačit – ?“

„No tak mi pomozte!“

Její klid se vytrácel.
„To vůbec – nesouvisí –“ zajíkala se, „s diadémem mé matky – “

„Tvé matky?“

Vypadala, že se na sebe zlobí.
„Dokud jsem žila,“ odpověděla stroze, „Byla jsem Helena z Havraspáru.“

„Vy jste její dcera? Ale to přece musíte vědět, co se ní stalo?“

„Diadém propůjčuje moudrost,“ řekl a snažila se znovu získat ztracený klid, „takže pochybuji o tom, že by ti pomohla porazit čaroděje, který si říká Lord – “

„Cožpak jsem vám to teď neřekl? Nechci ji pro sebe!“ skočil jí Harry naléhavě do řeči. „Nemám čas vám to vysvětlovat – ale pokud vám záleží na Bradavicích a chcete, aby byl Voldemort poražen, musíte mít říct všechno, co o tom diadému víte!“

Nehybně se vznášela ve vzduchu a dívala se na něj. Harryho pohltila bezmoc. Kdyby cokoliv věděla, byla by to už dávno řekla Kratiknotovi nebo Brumbálovi, který ji určitě položil stejnou otázku. Potřásl hlavou a chtěl se otočit, když tiše promluvila.

„To já jsem ukradla diadém své matce.“

„Vy – vy jste co?“

„Já ukradla diadém,“ zopakovala Helena z Havraspáru šeptem. „Chtěla jsem být chytřejší, důležitější než má matka. Utekla jsem s ním.“

Neměl ponětí, jak si získal její důvěru a nezeptal se jí. Jen pozorně poslouchal, jak pokračovala.

„Má matka prý nikdy nepřiznala, že se diadém ztratil, raději stále předstírala, že jej má. Zatajila tu ztrátu, mou děsivou zradu i před ostatními bradavickými zakladateli.“
„Pak má matka onemocněla – vážně. Ale i přes mou proradnost mě chtěla ještě naposledy vidět. Poslala za mnou muže, který mě již dlouho miloval, ačkoliv jsem ho odmítala, aby mě našel. Věděla, že neustane, dokud tak neučiní.“

Harry čekal. Zhluboka se nadechla a zaklonila hlavu.

„Vystopoval mě až do lesa, kde jsem se ukrývala. Když jsem se s ním odmítla vrátit, použil násilí. Baron měl vždycky horkou krev, takže rozlícen mým odmítnutím a pln žárlivosti na mou svobodu, mě probodl.“

„Baron? Myslíte – “

„Ano, Krvavého barona,“ dopověděla Šedá dáma. Zvedla svůj plášť a ukázala mu jedinou ránu na bílé hrudi. „Když spatřil, co učinil, přemohla ho lítost. Vzal zbraň, kterou mě zbavil života a zabil se jí sám. A i po tolika staletích stále ještě nosí okovy na důkaz pokání...a dělá dobře,“ dodala hořce.

„A ...a diadém?“

„Zůstal tam, kde jsem jej schovala, když jsem zjistila, že mě Baron v lese pronásleduje. Schován v dutém stromě.“

„V dutém stromě?“ zopakoval Harry, „v jaké stromě? Kde?“

„V lese v Albánii. Na opuštěném místě, kde jsem doufala, že mě má matka nenalezne.“

„V Albánii,“ opakoval Harry. Najednou vše zázračně dávalo smysl. Už chápal, proč mu říkala to, co neřekla Brumbálovi ani Kratiknotovi.

„Já nejsem první, komu tohle vyprávíte, že ne? Už jste to říkala, jinému studentovi?“

Zavřela oči a přikývla.
„Neměla jsem – tušení – byl tak – okouzlující. Zdálo se ...že mi rozumí ...že mě chápe...“

Ano, pomyslel si Harry. Tom Raddle rozhodně chápal touhu Heleny z Havraspáru po skvostných předmětech, na které neměla právo.

„No, nejste první, z koho Raddle dostal informace, které chtěl,“ zamumlal Harry, „uměl být velmi okouzlující, když chtěl...“

Takže Voldemort dokázal zjistit, kde je ztracený diadém od Šedé dámy. Odjel do toho vzdáleného lesa a získal tiáru zpět, možná hned poté, co dokončil Bradavice, ještě než začal pracovat pro Borgina Burkese.
A vzdálené albánské lesy se mu musely zdát jako výborné útočiště, když se o mnoho let později potřeboval ukrýt na dlouhých deset let.
Ale jakmile se z diadému stál jeho drahocenný viteál, nenechal ji v tom obyčejném stromě...ne, tiára se tajně vrátila zpět do svého domova a Voldemort ji sem musel vrátit –

„ – tu noc, kdy přišel žádat o práci!“ dokončil Harry nahlas svou myšlenku.

„Prosím?“

„Schoval diadém v hradu, tu noc, kdy přišel Brumbála požádat o pozici učitele!“ řekl Harry.
Když to vyslovil nahlas, náhle mu všechno dávalo smysl.

„Musel ji schovat cestou nahoru anebo dolů do Brumbálovy pracovny. Ale i tak stálo za to, zkusit to místo získat – mohl by tak dostat možnost ukrást i Nebelvírův meč – děkuji, děkuji vám!“
Harry ji zanechal za sebou v naprostém úžasu. Když zahýbal za roh do Vstupní haly, rychle pohlédl na hodinky. Bylo za pět minut dvanáct. I když teď věděl, co je posledním viteálem, stále neměl ponětí, kde jej hledat...
Celé generace studentů diadém nenalezly, což znamenalo, že nemohla být v Havraspárské věži – ale když nebyla tam, tak kde tedy? Jakou skrýš nalezl Tom Raddle v Bradavicích, že se o ní domníval, že zůstane skryta navždy?

Harry zahnul za roh, plně ponořen do zoufalých myšlenek, ale udělal jen pár kroků do nové chodby, když se okno po jeho levici s ohlušujícím rámusem roztříštilo. Když uskočil stranou, prolétlo oknem obrovské tělo a uhodilo se o protější zeď. Něco velkého a chlupatého se od něho se skuhráním odpojilo a vrhlo se to na Harryho.

„Hagride!“ vykřikl Harry, když se snažil zvládnout pozornost obrovského psa Tesáka a ještě větší postava se za ním škrábala na nohy.

„Co to – “
„Harry, ty jsi tu! Jsi tu!“

Hagrid se prudce naklonil, spěšně Harryho objal, až mu málem zlomil žebra a pak rychle přeběhl k rozbitému oknu.

„Dobrá práce, Drápku!“ zahřměl skrz díru. „Za chvíli se uvidíme, to je můj chlapec!“
Za Hagridem v tmavé noci Harry spatřil výbuchy světla a zvláštní vášnivé výkřiky. Pohlédl na hodinky. Byla půlnoc. Bitva začala.

„Sakryš, Harry,“ vydechl Hagrid, „to je vono, co? Čas začít bojovat?“

„Hagride, odkud jsi přišel?“

„Slyšel sem Ty-Víš-Koho v naší jeskyni,“ řekl Hagrid pochmurně.

„Ten hlas se nesl pěkně daleko, co? ´Máte lhůtu do půlnoci, abyste mi vydali Pottera.´“

„Tesáku, lehni. Tak jsme se k tobě přišli přidat, já s Drápkem a Tesákem. Probili jsme se přes ochranný val lesem, Drápek nás nesl, mě s Tesákem. Řek jsem mu, aby mě tadydle sundal, tak mě prohodil tímdle voknem, díkybohu za něj. Ne že bych to myslel takhle, al – a kde je Ron s Hermionou?“

„To,“ řekl Harry, „je dobrá otázka. Pojďme!“

Kráčeli chodbou a Tesák kolem nich vesele poskakoval. Harry slyšel pohyb všude kolem, spěšné kroky, výkřiky. Přes okna viděl záblesky světel na školních pozemcích.

„Kam jdem?“ oddechoval Hagrid za Haryho patami a zem se pod ním třásla.

„Nevím přesně kam,“ odpověděl Harry a znovu nahodile zahnul, „ale Ron s Hermionou tu někde musí být.“

Kolem nich začaly být vidět první známky bitvy. Dva kamenné chrliče, které obvykle hlídaly vstup do sborovny, byly sraženy kletbou, která přilétla skrz další rozbité okno. Na zemi sebou chabě mlely jejich rozbité části. Když Harry přeskočil hlavu jednoho z nich, slabě zasténala:

„Ah, nevšímej si mě...budu tady ležet...až se rozpadnu...“

Jeho ošklivá hlava Harrymu náhle připomněla mramorovou bustu Roweny z Havraspáru v domě u Xenophiliuse s šíleným účesem – a pak její sochu v Harvaspárské věži s kamennou tiárou na bílých vlnách...

A než došli na konec chodby, rozpomněl se na ještě jinou kamennou bustu. Bustu škaredého starého kouzelníka, na jehož hlavu Harry umístil starou paruku a zašlou tiáru. Šok jím prolétl jako horko z ohnivé whisky, až se téměř zapotácel.

Konečně věděl, kde na něj poslední viteál čeká...

Tom Raddle, který nikomu nevěřil a jednal vždycky pouze sám za sebe, mohl být tak arogantní, aby si myslel, že pouze on objevil největší tajemství Bradavického hradu. Brumbál a Kratiknot, vzorový studenti, přece na to místo nikdy nevkročili, ale Harry nebyl vzorový student - takže znal tajemství, které znal jen Voldemort a na které Brumbál nikdy nepřišel –

Z myšlenek ho vyburcovala profesorka Prýtová, která se hnala směrem k němu a za ní Neville a půl tuctu dalších studentů, všichni s čelenkami na uších a v rukou něco, co vypadalo jako velké rostliny v květináči.

„Madragory!“ křikl Neville přes rameno směrem k Harrymu. „Vyhodíme je k nim přes hradby – to se jim nebude líbit!“

Harry už věděl, kam musí jít. Míjeli obraz za obrazem, postavy v nich běhaly sem a tam, čarodějové a čarodějky v límcích a pláštích, tlačili se ve svých rámech a vykřikovali zprávy z dalších částí hradu.

Když doběhli na konec chodby, celý hrad se zatřásl a jakási obrovská váza se hlasitě zřítila ze svého postavce. Harry věděl, že to způsobila síla mnohem děsivější, než jakou znali učitelé nebo Řád.

„Je to dobrý, Tesáku – dobrý!“ zahřměl Hagrid, ale pes zpanikařil, když do vzduchu vyletěly kusy porcelánu jako střepiny, a Hagrid se tak vrhl za vyděšeným zvířetem a nechal Harryho o samotě.

Spěchal chvějícími se chodbami, hůlku připravenou a vedle něj běžel z obrazu na obraz malý namalovaný rytíř, sir Cadogan. Řinčel ve svém brnění, výkřiky ho podporoval a za ním cválal jeho malý tlustý poník.

„Chvástouni a ničemové, psi a bídáci, vyžeň je ven, Harry Pottere, vyprovoď je ven!“

Harry zabočil za roh a uviděl Freda s malou skupinkou studentů, včetně Lee Jordana a Hannah Abbotové, jak stojí vedle prázdného podstavce, jehož socha chránila vstup do tajné chodby. Hůlky měli vytasené a poslouchali u odhalené díry.

„Noc jako stvořená!“ křikl Fred, když se hrad znovu otřásl a Harry proběhl kolem povzbuzený a vyděšený zároveň.

Běžel další chodbou, když se náhle odevšad vynořily sovy. Paní Norrisová syčela a snažila se je odehnat packami tam, odkud přišly...

„Pottere!“

Chodbu před ním blokoval Aberforth Brumbál s hůlkou připravenou.
„Mám ve své hospodě stovky studentů, Pottere!“

„Já vím, evakuuje se,“ řekl Harry, „Voldemort – “

„Útočí, protože mu tě ještě nevydali, jo“ řekl Aberforth, „nejsem hluchý, slyšely ho celé Prasinky. A vás vůbec nenapadlo, nenechat si pár Zmijozelských děcek jako rukojmí? Vždyť to jsou děti Smrtijedů a ty jste právě poslaly do bezpečí. Nebylo by moudřejší si je nechat tady?“

„Voldemorta by to nezastavilo,“ řekl Harry, „a Váš bratr by tohle nikdy neudělal.“

Aberforth si odfrkl a zmizel na opačnou stranu.

Váš bratr by tohle nikdy neudělal...no, byla to pravda, pomyslel si Harry, když běžel dál. Brumbál, který tak dlouho hájil Snapa, by nikdy nedržel studenty jako rukojmí...

Konečně vklouzl za poslední roh a z výkřikem úlevy a hněvu je konečně uviděl: Rona s Hermionou, oba s plnýma rukama velkých zahnutých předmětů, které byly zažloutlé a špinavé. Ron měl navíc v podpaží koště.

„Kde jste SAKRA byli?“ zařval Harry.
„V Tajemné komnatě?“ odpověděl Ron.

„V Tajemné – co?“ zopakoval Harry a nejistě se před nimi zastavil.

„Všechno to byl Ronův nápad, Ronův!“ vysvětlovala bezdechu Hermionna.

„Není to absolutně úžasné? Když si odešel, říkala jsem Ronovi, že i když najdeme další viteál, jak ho zničíme? Ještě stále jsme nezničili ten šálek! A pak na to přišel! Bazilišek!“

„Co to sakra – “

„Něco čím se zbavíme viteálu,“ odpověděl Ron jednoduše.

Harry pohlédl na předměty, které Ron a Hermiona svírali v ruce. Velké tesáky vytržené, jak si právě uvědomil s baziliškovy lebky.

„Ale jak jste se tam dostali?“ zeptal se a zíral od tesáků na Rona. „Vždyť nemluvíte hadím hlasem!“

„To Ron!“ zašeptala Hermiona. „Ukaž mu to, Rone!“
Ron předvedl hrozivý syčivý zvuk.

„Tohle si udělal ty, když si otvíral ten medailon,“ dodal k Harrymu omluvně. „Musel jsem to párkrát zkoušet, ale – “ pokrčil skromně rameny, „nakonec jsme se tam dostali!“
„Byl úžasný!“ pokračovala Hermiona. „Úžasný!“

„Takže...“ snažil se Harry chápat, „takže...“

„Takže máme o další viteál míň,“ řekl Ron a z bundy vytáhl chatrné zbytky z Mrzimorského šálku. „Hermiona ho probodla. Myslel jsem, že by měla. Ještě neměla to potěšení.

„Geniální!“ zahřměl Harry.

„Nic to nebylo,“ řekl Ron, ačkoliv vypadal potěšeně sám se sebou, „a co nového u tebe?“

Sotva dořekl, ozvala se nad jejich hlavami další exploze. Všichni tři pohlédli vzhůru. Padal na ně prach ze stropu a v dálce slyšeli výkřiky.

„Vím, jak ten diadém vypadá a vím, kde je.“ mluvil Harry rychle. „Schoval jej přesně tam, kam jsem tenkrát ukryl svoji starou učebnici lektvarů, tam, kde si lidé schovávali věci po staletí. On si myslel, že je jediný, kdo ji našel. Pojd‘te.”

Zatímco je vedl skrz skrytý vchod dolů po schodech do Komnaty nejvyšší potřeby, stěny se znovu otřásly. Místnost byla prázdná, až na tři ženy: Ginny, Tonksová a stará čarodějka nosící kloubouk ve tvaru měsíce, v té Harry okamžitě poznal Nevillovu babičku.

„Aa, Potter,” řekla samozřejmě, jako by ho čekala.

„Můžeš nám říct, co se tady děje?”

„Jsou všichni v pořádku?” zeptala se Ginny a Tonksová najednou.

„Podle toho co jsme viděli, ano,” odpověděl Harry. „Jsou ještě nějací lidé na cestě z Prasečí hlavy?”

Věděl, že se místnost nepřemění, dokud v ní budou lidé.

„Byla jsem poslední kdo procházel,” řekla paní Longbottomová. “A zapečetila vchod , myslím že by nebylo chytré nechat ho otevřený, když Aberforth opustil svoji hospodu?”

„Bojuje,” řekl Harry.

„Přirozeně,” potvrdila stará dáma pyšně. „Omluvte mne, musím mu jít pomoc.” S překvapující rychlostí vyklusala kamenné schody.

Harry se podíval na Tonksovou.
„Myslel jsem, že bude s Teddym, u svojí matky?”

„Nemohla jsem tam zůstat a nevědět –“ vypadala úzkostlivě. „Máma se o něj postará
– viděli jste Remuse?”

„Plánoval, že povede jednu ze skupinu bránit školní pozemky –“

Bez dalších slov Tonksová zmizela.

„Ginny,” řekl Harry, „Omlouvám se, ale potřebujeme, abys taky odešla. Jen na chvilku. Pak se sem vrat‘.”

Ginny vypadala šťastná, že může opustit svoje útočiště.

„Ale pak se hned vrat‘!” zakřičel na ni, když vybíhala schody nahoru za Tonksovou. „Musíš se pak vrátit dovnitř!”

„Počkej chvilku!” řekl Ron ostře. „Na někoho jsme zapomněli!”

„Na koho?” zeptala se Hermiona.

“Domácí skřítkové, jsou dole v kuchyni, ne?”

„Myslíš že bychom je měli zapojit do bitvy?” zeptal se Harry.

„“Ne,” odpověděl Ron popravdě, „Myslím, že bychom jim měli říct, at‘ jdou pryč. Nechceme už žádné mrtvé skřitky, ne? Nemůžeme jim poručit, aby pro nás zemřeli –“

Harry uslyšel rachot, jak baziliščí tesáky vypadly Hermioně z rukou. Vyběhla k Ronovi, dala mu ruce kolem krku a políbila ho na rty. Ron odhodil tesáky i koště, které držel a odpověděl jí s takovým nadšením, že zvedl Hermionu ze země.

„Je tohle ta pravá chvíle?“ zeptal se Harry slabě, ale když se nestalo nic jiného, než se k sobě Ron s Hermionou pevněji přitiskli a zakymáceli se na místě, zvedl hlas:

„Hej! Máme tu válku!“

Ron s Herminou se pustili, ale pořád se pevně drželi kolem pasu.
„Já vím, kámo,“ řekl Ron který vypadal jako by ho několikrát udeřili do zad kyjem, „takže, ted‘ nebo nikdy, ne?”

„Zapomeň na to, co s viteály?” zakřičel Harry. „Myslíš že - že ty tesáky neztratíte než najdeme tu čelenku!?”

„Jo – jasně – promiň –“ řekl Ron a spolu s Hermionou začali tesáky znovu sbírat.

Jakmile vystoupili po schodech nahoru, bylo jim jasné, že za pár minut, které strávili v Komnatě nejvyšší potřeby, se situace v hradě zásadně změnila:
Stěny s strop se třásli hůř než kdy dříve; Prach zaplnil vzduch a skrz nejbližší okno Harry viděl výbuchy zeleného a červeného světla, tak blízko u stěn hradu, že si byl jist, že jsou Smrtijedi již velice blízko vchodu. Dívajíc se dolů, Harry uviděl Drápa ohánět se něčím co vypadalo jako kamenný chrlič a slyšel hlasitý řev, kterým dával obr najevo svou nespokojenost.

„Doufejme, že některé z nich zašlápne!” řekl Ron když zaslechli z blízka řev.

„Jen aby nezašlápl někoho z našich!” řekl nějaký hlas:

Harry se otočil a uviděl Ginny a
Tonksovou u vedlejšího okna, obě hůlky vytažené. Zatímco se na ně díval, Ginny poslala skvěle mířenou kletbu na houf útočníků pod nimi.

„Hodná holka!” zaburácela postava probíhající skrz prach přímo před nimi a Harry znovu uviděl Aberfortha, jehož šedé vlasy polétávaly, jak provázel skupinu studentů kolem nich.

„Vypadá to, že se dostali skrz severní bránu, přitáhli s sebou vlastní obry.”

„Neviděl jste Remuse?” zavolala na něj Tonksová.

„Bojoval s Dolohovem,” řekl Aberforth, „od té doby jsem ho neviděl!”

„Tonksová,” řekla Ginny, „Tonksová, jsem si jistá že je v pořádku –“

Ale Tonksová odběhla za Aberforthem. Ginny se neštastná otočila na to Harryho, Rona a Hermionu.

„Budou v pořádku,” řekl jí Harry, i když věděl, jak prázdná ta slova jsou. „Ginny, hned jsme zpět, zůstaň stranou, zůstaň v bezpečí – jdeme!” řekl Ronovi a Hermioně, a vrátili se zpět ke zdi, za kterou byla schována Komnata nejvyšší potřeby.

Potřebuji místo kde je vše schované. Harry prosil ve své hlavě a dveře se zhmotnili přímo před nimi.

Hluk bitvy utichl hned jak prošli skrz dveře a zavřeli za sebou: Vše bylo tiché. Byli v místě velikosti katedrály a vzhledem města, jehož stěny byli tvořeny předměty, schovanými tisíci dávno zemřelých studentů.

“A on si nikdy neuvědomil, že někdo už dovnitř dostal?” ozval se Ronův hlas skrz ticho.
“Myslel si, že je jediný,” řekl Harry. “Jeho škoda, že jsem tu také něco kdysi potřeboval schovat . . . tudy,” dodal. “Myslím že je to tady dole. . . .”

“Někde blízko,” mumlal si Harry. “Někde . . . někde . . .”

Jak se hlouběji a hlouběji se potápěli do labyrintu, poznával předměty kterých si všiml při svém minulém výletu do této místnosti. Vlastní dech mu v uších zněl hlasitě najedou se zatřásl. Bylo to tady, přímo před ním, stará kredence a v ní skrytá jeho stará kniha lektvarů a nad ní, pod‘obaný kamenný Kouzelník, nosící starou zaprášenou paruku na, které byla prastará čelenka.

Už natahoval ruku, avšak když už zbýval jen malý kousek, uslyšel hlas za ním, „Nehýbej se, Pottere.“

Harry zaváhal a podíval se za sebe. Crabbe a Goyle stáli za ním, těsně u sebe, hůlky namířené přímo na Harryho. Skrz malý prostor mezi jejich těly viděl Draca Malfoye.

„To je moje hůlka, co držíš v ruce, Pottere,“ řekl Malfoy a namířil jinou hůlku skrz mezeru mezi Crabbem a Goylem.

„Už ne,“ zasupěl Harry a pevněji sevřel rukojeť své hůlky. „Kdo ji získá, ten ji má, Malfoyi. Kdo ti půjčil tu tvou?“

„Moje matka,“ odpověděl Draco.

Harry se zasmál, ačkoli na nastalé situaci nebylo směšného vůbec nic. Neslyšel už ani Rona a Hermionu. Zdálo se že při hledání diadému odběhli z doslechu.

„No, a jak to, že vy tři nejste s Voldemortem?“ zeptal se Harry.

„Budeme odměněni,“ řekl Crabbe. Jeho hlas byl, vzhledem k postavě, překvapivě jemný – Harry ho nikdy dříve promluvit neslyšel. Mluvil jako malé dítě, kterému slíbili pytel dobrot. „Vrátili jsme se, Pottere. Rozhodli jsme se neodcházet. Rozhodli jsme se tě přivést k němu.“

„Dobrý plán,“ odpověděl Harry ironicky. Nemohl uvěřit, že je tak blízko k cíli, a dostanou ho Malfoy, Crabbe a Goyle. Začal pozpátku pomalu lézt směrem k místu, kde stál viteál. Kdyby ho tak mohl chytit, než začne boj…

„A jak jste se sem vlastně dostali?“ zeptal se, aby rozptýlil jejich pozornost.

V téhle místnosti jsem prakticky žil celý loňský rok,“ řekl Malfoy ostře. „Vím jak se dostat dovnitř.“

„Skrývali jsme se na chodbě,“ zavrčel Goyle. „Umíme se teď zneviditelnit! A pak,“ na jeho tváři se objevil přechytralý výraz, „ses objevil přímo před námi a řekl si, že hledáš diadém! Co je to diadém?“

„Harry?“ Ronův hlas zněl z druhé strany stěny po Harryho pravici. „Ty s někým mluvíš?“

Crabbe švihem namířil svou hůlku na padesát stop vysokou hromadu starého nábytku, rozbitých kufrů, starých knih, hábitů a dalších věcí, a zařval, „Descendo!“

Stěna se začala klepat a její horní třetina začala se začala sypat do uličky, kde stál Ron.

„Rone!“ slyšel Harry Hermionin výkřik odněkud zdáli. Namířil svou hůlku, zakřičel, „Finite!“ a hora věcí před ním se přestala pohybovat.

„Ne!“ zařval Malfoy a chytil Crabbeho paži aby zastavil jeho kouzlo. „Jestli zničíš tuhle místnost, můžeš spálit i ten diadém!“

„No a co?“ odpověděl Crabbe a setřásl ze sebe Malfoyovu ruku. „Temný pán chce Pottera, komu záleží na nějakém diadému?“

„Potter sem přišel ho získat,“ řekl Malfoy a snažil se skrýt znechucení nad nechápavostí svých kolegů. „Takže to musí znamenat, že…“

„Musí znamenat?“ otočil se na něj Crabbe s neskrývanou zuřivostí. „Koho zajímá, co si myslíš? Už od tebe nepřijímám rozkazy, Draco. Ty i tvůj otec jste vyřízený.“

„Harry?“ slyšeli opět Rona na druhé straně harampádí. „Co se děje?“

„Harry?“ napodobil Crabbe. „Co se děje… ne, Pottere! Crucio!“
Harry skočil po diadému. Crabbeho kletba ho minula, ale zasáhla kamennou bustu, která vyletěla do vzduchu. Diadém stoupal vzhůru a pak zmizel z dohledu v hromadě objektů, na kterých přistála busta.

„PŘESTAŇ!“ zařval Malfoy a jeho hlas se nesl místností, zesílen ozvěnou. „Temný pan ho chce živého…“

„No a? Vždyť ho nezabíjím, ne?“ zaječel Crabbe a opět odhodil Malfoyovu roku, která ho chytila. „Ale jestli budu moct, tak ho zabiju. Temný pán ho stejně chce mrtvého, tak co na tom…?“

Červené jiskry minuly Harryho jen o několik centimetrů. Hermiona vyběhla ze za rohu za ním a vyslala Omračující kouzlo na Crabbeho hlavu. Netrefila se pouze proto, že ho Malfoy strhl stranou.

„To je ta Mudlovská šmejdka! Avada Kedavra!“

Harry viděl, jak Hermiona uskočila stranou, a viděl také, jak Crabbeho chuť zabíjet vytlačila vše ostatní z jeho mysli. Vyslal na něho Omračující kouzlo. Crabbe uskočil a vyrazil Malfoyovi hůlku z ruky. Ta se odkutálela z dohledu pod horu rozbitého nábytku a kostí.

„Nezabíjejte ho! NEZABÍJEJTE HO!“ křičel Malfoy na Crabbea a Goyla, kteří oba mířili na Harryho. Jejich zaváhání bylo vše, co Harry potřeboval.

„Expelliarmus!“

Goylova hůlka vylétla z jeho ruky a zmizela mezi objekty vedle něho. Goyle po ní hloupě skočil a pokoušel se ji znovu získat. Malfoy uskočil Hermionině druhému Omračujícímu kouzlu a Ron, který se najednou objevil na konci uličky, vypálil Spoutávací kletbu na Crabbea, která jen těsně minula cíl.

Crabbe se otočil a opět zakřičel, „Avada Kedavra!“ Ron zmizel z dohledu,aby se vyhnul paprsku zeleného světla. Malfoy, stále ještě bez hůlky, se skrýval za třínohou skříní, když k nim Hermiona zamířila a zasáhla Goyla Omračujícím kouzlem.

„Někde tu je!“ zařval na ni Harry a ukázal směrem na hromadu věcí, na kterou spadl starý diadém. „Podívej se po něm, já zatím pomůžu R…“

„HARRY!“ zaječela.

Hlasitě se rozléhající hluk ho na poslední chvíli varoval. Otočil se a spatřil Rona i Crabbea, jak utíkají ze všech sil směrem k nim.

„Máš to rád propečený, ty špíno?“ zaburácel Crabbe za běhu.

Zdálo se ale, že ani on nemá kontrolu nad tím, co udělal. Abnormálně veliké plameny je pronásledovaly a cestou zapalovaly hromady, k nimž se přiblížily.

„Aguamenti!“ vykřikl Harry, ale proud vody, který se valil z jeho hůlky, se okamžitě vypařoval do vzduchu.

„UTÍKEJ!“

Malfoy chytil omráčeného Goyla a táhl ho za sebou. Crabbe je všechny předběhl a tvářil se velice vyděšeně. Harry, Ron a Hermiona běželi za ním a oheň je dál pronásledoval. Nebyl to normální oheň: Crabbe použil kletbu, o níž Harry nikdy neslyšel.

Když zatočili za roh, plameny je sledovaly dál, dokud byli naživu, chtěly je zabít. Nyní oheň měnil tvar, zformoval se v obrovské množství ohnivých nestvůr: Hořící pavouci, chiméry a draci rostli a mizeli, a památky předchozích staletí, které plameny živily, vylétaly do vzduchu do jejich otevřených úst, vyhazovány jejich končetinami plnými drápů, než je ono peklo pozřelo.


Malfoy, Crabbe a Goyle zmizeli z dohledu: Harry, Ron a Hermiona ztuhli; kolem nich kroužily ohnivé příšery, neustále se přibližovaly, šlehaly kolem svými drápy, rohy a ocasy a obklopoval je nesmírný žár.

„Co budeme dělat?“ překřikovala Hermiona ohlušující burácení ohně. „Co budeme dělat?“
„Tady!“

Harry popadl pár košťat z nejbližší hromady haraburdí a hodil jedno Ronovi, který si za sebe posadil Hermionu. Harry okamžitě přehodil nohu přes druhé koště a kopnutím se odrazil od podlahy.

Všichni se vznesli do vzduchu a jen o kousek minuli zobák ohnivého dravce, který se po nich ohnal čelistí. Zaplavoval je kouř a žár: vyčarovaný oheň pod nimi pohlcoval majetek generací štvaných studentů, výsledky tisíců zakázaných pokusů a tajemství mnoha duší, které v komnatě našly útočiště. Harry nenašel ani stopu po Malfoyovi, Crabbovi a Goylovi. Snesl se k pustošivým příšerám z plamenů, jak nejvíc se odvážil, ale viděl jen oheň. Jak hrozný způsob umírání… tohle nikdy nechtěl…

„Harry, vypadněme odsud, vypadněme odsud!“ zařval Ron, přestože bylo nemožné najít skrz černý kouř dveře.
A pak Harry uslyšel tenký, žalostný lidský hlas, který přicházel ze strašlivé bouře ničivých plamenů.

„Je to – příliš – nebezpečné!“ zaječel Ron, ale Harry kroužil ve vzduchu.

Jeho brýle mu poskytovaly očím jakous takous ochranu přes kouřem, prohledával bouři plamenů pod ním, jestli nespatří náznak života, končetinu nebo obličej, který by doposud nebyl spálený jako dřevo…

A pak je uviděl: Malfoy rukama zakrýval Goyla, který upadl do bezvědomí. Seděli na křehké věži ze spálených stolů a Harry se spustil střemhlav dolů. Malfoy ho viděl přilétat a zvedl jednu paži, ale i když ji Harry chytil, věděl, že to nebude dobré: Goyle byl příliš těžký a Malfoyova zpocená ruka mu okamžitě vyklouzla –

„JESTLI KVŮLI NIM ZEMŘEME, TAK TĚ ZABIJU, HARRY!“ zařval Ronův hlas a jak se k nim snášela obrovská ohnivá chiméra, on a Hermiona vytáhli Goyla na své koště a vznesli se nahoru, když se Malfoy škrábal na Harryho koště.

„Dveře, dostaň se ke dveřím, ke dveřím!“ zaječel Malfoy Harrymu do ucha, Harry zrychlil a sledoval Rona, Hermionu a Goyla skrz vzdouvající se černý kouř. Skoro nemohl dýchat – kolem nich bylo posledních pár předmětů, prozatím nespálených ničivými plameny, které vynesly do vzduchu ohnivé příšery jako na oslavu vítězství. Viděl poháry, štíty, jiskřící náhrdelník a starou, bezbarvou čelenku –

„Co to děláš, co to děláš? Dveře jsou támhle!“ ječel Malfoy, ale to už Harry ostře zatočil a zanořil se do plamenů. Diadém se pomalu snášel, otáčel a zářil, a směřoval do chřtánu šklebícího se hada. A pak ho polapil, chytil do své ruky –

Harry znovu prudce zatočil, jak se po něm had ohnal, vznesl se do výšky a namířil si to k místu, kde jak se modlil byly dveře otevřené: Ron, Hermiona a Goyle zmizeli a Malfoy se Harryho držel tak pevně, až to bolelo. Pak skrz kouř Harry spatřil obdélníkovou skvrnu, ke které vedl svoje koště, a za moment jeho plíce vdechly čistý vzduch a oni narazili do zdi chodby naproti komnatě.
Malfoy spadl z koštěte a ležel tváří k zemi, prudce oddychoval, kašlal a dávil se. Harry se převalil a posadil se: dveře Komnaty nejvyšší potřeby zmizely a Ron a Hermiona funěli vedle Goyla, který byl stále v bezvědomí.

„C – Crabbe,“ vymáčkl ze sebe Malfoy. „C – Crabbe…“
„Je mrtvý,“ řekl Ron krutě.

Kromě kašlání a funění bylo všude ticho. Pak hradem otřáslo nespočet výbuchů a kolem nich se prohnala skupina průhledných postav na koních a jejich hlavy, které měly v podpaží, krvežíznivě ječely. Když se Hon Bezhlavých přehnal, Harry se postavil a rozhlédl okolo: kolem něj se stále odehrávala bitva. Slyšel víc výkřiků, než jen ty od vzdalujících se duchů. Projela jím vlna paniky.

„Kde je Ginny?“ zeptal se ostře.

„Byla tady. Měla se pak vrátit do Komnaty nejvyšší potřeby.“

„Sakra, ty si myslíš, že po tom strašným ohni bude ještě fungovat?“ řekl Ron a také vstal, škrábal se na hrudi a koukal napravo nalevo.

„Neměli bychom se rozdělit a hledat –?“
„Ne,“ zareagovala Hermiona a také se postavila. Malfoy a Goyle se ještě pořád zoufale váleli na podlaze; ani jeden z nich neměl hůlku. „Zůstaneme při sobě. Asi bychom měli jít – Harry, co to máš v ruce?“

„Cože? Jo, tohle – “

Vytáhl diadém a zvedl ho výš. Byl ještě horký, zčernalý od sazí, ale při bližším pohledu byl na něm stále rozpoznatelný nápis: Důvtip je nade všechna bohatství lidí.

Z diadému vytékala térová tmavá hmota podobná krvi. Diadém se náhle začal divoce třást, pak se rozlomil Harrymu v rukách, a když se tak stalo, Harry uslyšel slabounký vzdálený výkřik bolestí, který se neozýval z pozemků ani z hradu, ale z věci, která se mu právě rozpadla mezi prsty.

„To musel být Ďábelský Oheň!“ zamumlala Hermiona a zírala na úlomky diadému.
„Prosím?“

„Ďábelský Oheň – jedovatý oheň – je jedna ze substancí, které ničí viteály, ale já bych se nikdy, nikdy v životě neopovážila ho použít, je příliš nebezpečný. Jak Crabbe věděl, jak ho –?“
„Musel se to naučit od Carrowových,“ řekl Harry chmurně.

„Škoda, že nedával pozor, když se zmiňovali jak ho zastavit,“ poznamenal Ron, jehož vlasy byly sežehnuté stejně jako Hermioniny a jehož obličej byl zčernalý. „Kdyby se nás všechny nesnažil zabít, docela by mě mrzelo, že je mrtvý.“

„Ale uvědomuješ si to vůbec?“ zašeptala Hermiona. „To znamená, že stačí, když najdeme hada – “
Nedokončila větu, jelikož chodbu naplnil jekot, výkřiky a nezaměnitelné zvuky zápasu. Harry se rozhlédl a srdce mu téměř selhalo: Smrtijedi pronikli do Bradavic. Fred a Percy právě couvali a každý z nich bojoval s maskovaným mužem.

Harry, Ron a Hermiona jim běželi na pomoc. Proudy světla létaly všemi směry a muž, který bojoval s Percym, urychleně couval. Kápě mu slétla z hlavy a oni spatřili vysoké čelo a pruh vlasů –

„Dobrý den, pane ministře!“ křičel Percy a poslal kletbu přímo na Thicknesse, který upustil hůlku, skřípl si část hábitu a vypadal velice sklíčeně. „Už jsem se zmiňoval, že dávám výpověď?“

„Ty snad vtipkuješ, Percy!“ zařval Fred, když se Smrtijed, s kterým bojoval, sesunul pod tíhou tří různých omračovacích kouzel. Thicknesse spadl na podlahu, kolem něj zaznělo několik výbuchů a on se jakoby přeměňoval na určitý druh mořského ježka. Fred se vesele podíval na Percyho.

„Ty jsi opravdu vtipkoval, Percy… myslím, že od tebe jsem neslyšel vtip asi – “

Vzduch vybouchl. Všichni se seskupili dohromady, Harry, Ron, Hermiona, Fred a Percy, dva Smrtijedi, jeden omráčený, druhý přeměněný: a na zlomek vteřiny, kdy nebezpečí téměř pominulo, byl svět roztržen na dvě poloviny. Harry letěl vzduchem a jediné, co mohl dělat, bylo pevně se držet tenkého kousku dřeva, jeho jediné zbraně, a zakrýt si hlavu rukama. Slyšel výkřiky svých druhů a bez naděje, že by zjistil, co se s nimi stalo –

Pak spadl zpátky na zem: byl napůl pohřben v troskách chodby, která byla napadena. Z jedné strany ho ovál studený vzduch a on pochopil, že hrad byl z části vyhozen do vzduchu. Na tváři ucítil lepkavou tekutinu a věděl, že krvácí. Pak uslyšel strašlivý výkřik, který mu převrátil vnitřnosti naruby a který vyjadřoval muka, jež nemohla způsobit žádná kletba ani plameny. Postavil se, mírně zavrávoral a byl vyděšený, jako toho dne ještě nebyl. Nebo možná, jako nebyl vyděšený nikdy ve svém životě…

Hermiona se prodírala troskami, mezi kterými byli na zemi tři rudovlasí muži přesně tam, kde zeď vybouchla. Harry popadl Hermionu za ruku a společně se prodírali skrz kámen a dřevo.

„Ne – ne – ne!“ křičel někdo. „Ne! Frede! Ne!“

Percy třásl se svým bratrem, Ron klečel vedle nich, Fredovy oči zíraly do prázdna a v jeho obličeji zůstal poslední úsměv, který se na něm objevil.

340 komentářů:

1 – 200 z 340   Novější›   Nejnovější»
Anonymní řekl(a)...

HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

JO. super, díky

Lebkanka řekl(a)...

páááááááááááááááááni, to je naprosto úúžasný, nemůžu se dočkat další části !!! Asi do té doby, než to bude pokračovat umřu.. jste naprosto úžasní, moc vám to jde a moc moc se těším až dokončíte celou knihu...Mějte se..

Erectus řekl(a)...

vy jedete jak draci :) Moc hezky

Anonymní řekl(a)...

Díky vám moc že překládáte. Ti co vám nadávají sou blbci protože vám vlastně jen závidí. Pokračujte držím vám palce ;)

Anonymní řekl(a)...

Moc a moc děkuji!!!!Jste supr!

Anonymní řekl(a)...

joo první koment!! jste super!!

Anonymní řekl(a)...

ste fakt husty THX

Anonymní řekl(a)...

Všechna čest za práci a za rychlost překladu. Ale už teď se nemůžu dočkat dalších kapitol. Obzvláště skoro na konci knihy, kam se již blížíme.

Anonymní řekl(a)...

fenixxi, jestli to ctes, tak nvm za co si mi bloknul IP adresu.. a jestli to bylo za ten mail, tak to uz tam bylo dlouho, ja to jen po nekom opakoval, tak te moc prosim, abys to blokovani zrusil...thx potter_harry

Anonymní řekl(a)...

Fakt smekám jak to překládáte rychle, zvlášť když je to teďka tak napínavé. Moc děkuju.

cuca řekl(a)...

Aaaaaa.... To je STRASNE napinave,.... Aaaaa.... Ja chcem pokracovanie!!!!
Inak, NEVERIM, ze Voldymu Harryho vydaju.... Jednoducho neverim....
A kde je Hermi a Ron??? Hm, mozno hladaju viteal a donesu ho, Harry ho rychlo znici a sam pojde na pospas Voldymu... Zabije Naginy a potom pojde na Voldyho....
Ach, tak toto si myslim ja... Ako to bude naozaj, NETUSIM!!!!
Ale viem, ze sa dnes od pocitacu nepohnem, bo ja chcem POKRACOVANIE.... :(

Anonymní řekl(a)...

jojojoj

Anonymní řekl(a)...

mazec, uz se tesim dal :)
ale trochu se bojim :D

Fred řekl(a)...

Pansy je svině...

Anonymní řekl(a)...

mazes, tesim se co bude dal :)
ale teochu mam strach co se deje s hermionou a zrzkem :((

Anonymní řekl(a)...

Už jen ždibec a je tu konec :-) A konečně zase budeme moci všichni klidně spát...

Anonymní řekl(a)...

Bravo, pánové a dámy. Jen tak dál. A nenechte se prosím, odradit ubožáky plijícími špínu na Vaši skvělou práci. Za tu Vám patří velký dík a obdiv.
J.K.

Anonymní řekl(a)...

Tak ted to vypada vazne napinave, a jeste k tomu mam prvni komenter:D Preju pevne nervy s tim prekladanim!!

Anonymní řekl(a)...

1, Moc Vám děkuju, jste skvěle rychlí.
2, Těch negativních reakcí tolik nebude.
3, A myslim že vážně nemáte za potřebí brát v potaz kritiky ohledně gramatiky.

Lidem co se to nelíbí, ať to prostě nečtou. Váše blbost a běžte se vycpat.

Anonymní řekl(a)...

prvni:-) joooo

Anonymní řekl(a)...

FT: nevšímejte si jich...vážně zkuste je ignorovat...já vim že je to těžký, ale prostě reagovat na takový pitomce....myslim si že to nemáte za potřebí...jste skvělí a my všichni vám můžeme bejt vděčný za překlad...takže moc díky...:)

martik__ řekl(a)...

V takové napínavé chvíli to utnout :'(

Ale máte můj obdiv, jen vydržte až do konce ... myslím že by jste zasloužili vytesat pomník jako odměnu :D

karkulinka řekl(a)...

no to je....fakt moc dík..co já bych si bez vás počala!!ste úžasnýýýýýýý:-*

Anonymní řekl(a)...

Ste skveli, ze to prekladate. Obdivujem Vas

Cassie

Lucinka řekl(a)...

Juhůůůůůůů..výborně! Jen tak dál! Vůbec nedejte na ty kecy těch lidí co si stěžujou...ste prostě super a patří vám můj obdiv a dík..!

Anonymní řekl(a)...

Teda to je hustý...pravděpodobně už dnes budeme vědět, jak to všechno dopadne-...jupííííí

Anonymní řekl(a)...

a ještě jeden takovej blbej dotaz, prosím kolik to má kapitol??? Děkuju

Anonymní řekl(a)...

Teda, to je mazec!!

Servantes řekl(a)...

Napínavý jak malý gatě :-) díky dneska překládáte o sto šest. Ať si říká kdo chce co chce, je to moc dobrá práce.

karkulinka řekl(a)...

ste úžasný......díky mooooc ...ste prostě nej!!!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

WOw to bude drsná bitka :o)

Anonymní řekl(a)...

Sakra to je drama XD XD XD uz aby jste meli dalsi

Revealman řekl(a)...

wow vy víte, kdy skončit ;-) Každopádně pokračujte, jste bezva. Na kecy nějakých ubožáků neberte ohled, člověk s IQ 90 se nemůže vyjadřovat normálně (jako většina ostatních).

Anonymní řekl(a)...

Ste super a zbytocne sa nezatazujte tými blbcami co písu kraviny na vas ucet. Len pokracujte v prekladani.

Anonymní řekl(a)...

Mates

Jste super.... moc si vážím vaší práce.... čtu to anglicky, ale mnoha věcem nerozumím a díky vám si to můžu přečíst i česky

Anonymní řekl(a)...

Chlapci a děvčata, překvapujete mě a příjemně. Už jsem chtěl jít spát, ale takhle ještě asi chvíli zůstanu vzhůru. Obdivuju, že vás to pořád ještě baví. Díky

Anonymní řekl(a)...

Dííííík!! HP som už síce čítala aj v Aj ale toto je oveľa lepšie!

Via

Anonymní řekl(a)...

juhuuuuu!maaam prvyyy koment!!!
teraz ma uz nikto netromfne...drzim palceky =P ste fajn...pekne vam ide preklad.. =o))

Anonymní řekl(a)...

Moc Vám děkuji za senzační překlad. Díky Vám jsou to pro mě super prázdniny. Kašlete na všechny blbečky, kteří umí jen kritizovat a sami nic neumí. Moc Vám fandím a jak vidím, tak čekání do noci se mě vyplatilo. Ještě jednou díky, díky, díky.

Kuniiinek řekl(a)...

Wooooow....je to napinawy :))

Anonymní řekl(a)...

diky moc za rychlost jen tak dal

Anonymní řekl(a)...

diky ste supr, ale ted to skoncilo v upe nejnapinavejsi chvili a ja z toho snad ani neusnu:P ste fakt sqeli ze to prekladate thx!:)

Anonymní řekl(a)...

To jste mi zase dali - už jsem chtěl jít spát a najednou tohle, teď tu budu bdít do rána a čekat na pokračování :-).

Jinak moc děkuju za skvělý překlad.

Anonymní řekl(a)...

dekuju moc ste supr a tech blbecku co vas urazej si nevsimejte jsou to ubohy hovadka

Anonymní řekl(a)...

diiiiiiiiiks newiem co by som si bez vas pocala

Anonymní řekl(a)...

Pokud je takovy problem, jako pisete na zacatku, tak jednoduse zruste komentare. Delate dobrou praci, ale vzdy se najde nekdo, komu to neni po chuti. Pochvaly jiz vic nepotrebujete, myslim, ze vam je jasne, ze vam cela rada lidi fandi.

Neni to sice zrovna demokraticke reseni, ale velice ucinne a nebude dal potreba podobnych vyhlaseni ani niceni si nervu...

Synalid

Anonymní řekl(a)...

Nice guys ;)

Anonymní řekl(a)...

ÁÁÁÁÁ...to snad néééé!!!To je tak napínavy, já už to nevydržím....jdu jim pomoct!!!!! Zatím se mějjte.....Mimochodem, kolik ta kniha má kapitol???? Díky moc, Monča

Anonymní řekl(a)...

dost cool ...ide vam to. Len tak dalej. Mate moj obdiv..

PS: preco nas takto mucite, ze to davate po castiach? :DD

Anonymní řekl(a)...

Jste supr...kašlete na lidi,kteří jsou nějakým způsobem proti vám,jsou to jen ubožáci co nedokázali ani desetinku toho co vy tady...já vás potkat,tak vám zulíbám nohy :-)...

Anonymní řekl(a)...

Diky moc, ono se vyplatí nejít spát, aspoň se pak zdají lepší sny....btw kdy můžem očekávat konec celé knížky? a bude překládat i epilog? Diky moc a hodně štěstí. Wade

Anonymní řekl(a)...

Zdravim, strasne Vam dekuju....ste dokonali!!! Jen bych se chtel zeptat esi bude dnes dalsi cast nebo uz muzu jit spat:)) Diky moc co vsechno pro nas delate a serte na pomlouvace:)

Anonymní řekl(a)...

Jupííí.... zrovna jsem smutně chtěla jít spát :-)

Na krtiku nehleďte - já jsme moc ráda, že si můžu HP přečíst česky a dozvědět se děj. Až budu mít po státnicích, tak si ho v klidu přečtu anglicky, teď na to nemám čas.

Takže - DÍKY VÁM!

Anonymní řekl(a)...

Díky moc jste rychlíci cao

Anonymní řekl(a)...

Jste uzasni a rychli. Diky moc za dalsi cast. Pekne to nabira obratky a blizime se do finale! Jeste jednou diky moc.

Anonymní řekl(a)...

Bude následovat silně ironický příspěvek: JUUU 1. KOMÉÉNT joooo!!!.... hihi, tak kolikátá budu?;-) 50? 60?:DDD

Anonymní řekl(a)...

výborně!!!

Anonymní řekl(a)...

fakt to je super:)) lenze som velmi zvedavi co bude... Mate moju velku chvalu:)) .... P.S. Dufam ze Vam nevadi ze to citaju aj Slovaci:)

Petra řekl(a)...

pohnula...? Pohnula...? Asi zešílím. Lidi, jste vážně užasný, ale rposííím, přeložte to jak nejrychleji umíte.
Jinak, díky vám za to všechno. Tyk rychle by to opravdu nikdo nikdy nepřeložil. Já asi vážně umřu tím čekáním XD
Mohl by mi prosím nědo alespoň říct, kolik to má kapitol? Abych věděla, jak dlouho to ještě bude trvat, prosííím :)

Dominik řekl(a)...

ste super,dost ma prekvapil ten odkaz pred touto kapitolou ja osobne by som asi napisal ze ano kriticke prispevky nezobrazujeme preco by sme mali morime sa prekldom v nasom volnom case pre ludi ktorych nepozname a spaja nas iba namotavka menom harry potter....zacal som to citat v anglictine a dosiel som po 12 kapitolu potom som zacal hladat nejake preklady na nete lebo mi to islo pomaly ak som nechcel prist o nejaky dolezity moment a to som v angline celkom zbehly...klobuk dole, ze existuju ludia ktory robia nieco a nemaju s toho nic a ty uboziaci co sa este stazuju no neviem nech si najde anglicku verziu a skusi si prelozit par stran aby mu to davalo zmysle.troska dlhe ale tolko som mal toho na srdci:-D,fenixov zdravi cassius

Anonymní řekl(a)...

to je neuvěřitelný jak to vždycky useknete takový napínání!!!ne vážně ste super a na blbý lidi kašlete když se jim to nelíbí at to nečtou...už se nemůžu dočkat pokračování a děkuju za váš překlad

valca řekl(a)...

Paráda,pište prosím jste moje závislost,s kterou nechci skoncovat!!!

Anonymní řekl(a)...

maraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas..ste upe super a super a super a užasníííí..a je to nepínavé a bojim bojim jak to skončí a ste prostě perfektnííí..MUCK pro vás všechny..

Anonymní řekl(a)...

aaaaaaaaaa,mazec,ta knizka je fakt bomba,jsem vam fakt HODNE vdecny ze si date tu praci a prekladate to i pro lidi co by jinak museli cekat az na oficialni preklad

Anonymní řekl(a)...

cau,jen se chci zeptat kolik kapitol to ma....jinak dik za skvelej preklad

Rangwath řekl(a)...

Nenechte se rozhazet nakejma blbeckama ktery si stezujou.Je to uplne skvely co delate.Myslim ze nikomu normalnimu tech par chyb nevadi nebo nevim s cim maj furt problem.Sou to jen rozmazleny deti ktery nemaj co delat.Tak nadavaj lidem na netu protoze v normalnim zivote za to doustanou hned pres drzku.Diky moc za preklad.Myslim ze nikomu se nechtelo cekat do ledna.

Anonymní řekl(a)...

vaznne ste super diky moc:) je to napinavy...

Skywalker řekl(a)...

Ahojte vsetci, v prvom rade by som sa chcel velmi pekne podakovat Fenix timu, ktory odviedol naozaj velmi pekny kus prace, naozaj vas velmi obdivujem a drzim vam palce.

Harry Potter 7 je jednoznacne najlepsi diel celej sagy a uz velmi sa tesim na to, ako Harry znici vsetky horcruxy ( vitealy ) a ako sa stane Panom Zla. Dufam, ze koniec bude nicivy, ale hlavne pre Voldemorta. :))

Anonymní řekl(a)...

Jste ÚŽASNÍ !
DÍKY za super adrenalinový zážitek!
Normálně bych knížku zhltla za 2 noci (přes den nestíhám), ale takhle na pokračování to má úplně jinou dimenzi...
Mám nervy k prasknutí (snad se to nijak výrazně nepodepíše na mé nervové soustavě) a každé další pokračování je svátek...
Těším se jako malé dítě a věřím, že při tomto tempu to snad do neděle zvládnu dočíst, protože pak bude dovolená - a bez netu...
JEŠTĚ JEDNOU MOCKRÁT DÍÍÍÍÍK !!!!!

Haň

Anonymní řekl(a)...

Straně moc díky..ale nechcete si pohnout? Já jsme celej natěšenej, a už chcu vědětjakto dopadne. klepu se nerovzitou. pokud to půjde, tak to zrychlete, prosím. Děkuji

Anonymní řekl(a)...

Teď jste se nejak rozjeli, fakt rychlovka!(abych to nezakřik) Ale dobry ze to prekladate. Dik

Luque řekl(a)...

Všem členům Fénixova teamu skládám holt a tísíckrát díky!

P.S.: Doufám, že těch posledních 5 kapitol bude rychle !!!

valca řekl(a)...

Škoda,že to má jen 36 kapitol!!!Ale i tak stojí bezesné noci fakticky zato!!!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj ,děkuji za překlad,ale ted to nemůžete nechat bez konce, to neusnu. Tak moc moc prosím ještě kousek!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

vy ste králové tohohle léta!!!! díky díky díky, jen je to tak napínavý a utlý v tý správně nejhrubější chvilce že jestli dneska usnu tak se mi asi budou zdát nejrůznější verze pokračování :-))))) a už se blížíme ke konci a pořád netroufám hádat jak to dopadne...oi to je vzrůšo

Anonymní řekl(a)...

Ďakujem za super preklad.

PS: KAŽÚ KRITIKU KTORÁ NIE JE KONŠTRUKTÍVNA IGNORUJTE !!!!!!
PS2: YOU ARE THE CHAMPIONS ...

Anonymní řekl(a)...

Já se Fenix týmu klaním,jste prostě super,nebýt vás,tak netrpělivě čekám až do vánoc na knihu.Zpráva těm co si stěžují na tento překlad:KDYŽ SE VÁM TO NELÍBÍ,TAK SEM NELEZTE!!JE VIDĚT,ŽE NEMÁTE CO NAPRÁCI,KDYŽ SI STĚŽUJETE.A na konec ještě jednou díky fenix týmu,klobouk dolů.Jen tak dál,děkuji. :-)

Anonymní řekl(a)...

ste uplně super.....dneska ste si fakt dali,ale klidně by mohlo být ještě pokráčko... :)) nemyslím to nikterak ve zlém,jen se prostě začtu a pak mně to chybí.....ale ste fat dobří....ted sem četla 31.kapitolu anglicky a je fakt dlouhá....ráda si to ale čtu i česky,protože to jinak berete.... xD ste uplně nejlepší...moooc díky....

p.s:bude tu do pátku celá kniha??

Anonymní řekl(a)...

díky za překlad. a těch ignorantů si nevšímejte GO fenix GO

Anonymní řekl(a)...

Super prace, jen pro informaci ma to celkem 36 kapitol, takže za chvilku jsme na konci.

Amelie Black řekl(a)...

úžasné! grandiózní, brilantní, brilantně rychlé! děkujííí! To je dilema.. čekat na další část nebo jít spát? ..toť otázka...

Hao řekl(a)...

hustýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý sem překvapená jak se to vyvíjí
Pankinsová by zasloužila smrt

Anonymní řekl(a)...

k té poznámce pod názvem kapitoly:
Fenix týme, reagujete na pitomce příliš emotivně - nesluší vám to.
hodně zdaru při překládání

Anonymní řekl(a)...

No taaaak neusnu :)

Šimon řekl(a)...

Prave sem to docetl v originale a rikam vam ze se mate na co tesit :)
To jak vsechno najednou do sebe zacne zapadat a jak se vse ke konci vysvetli je uplne fantasticky a smekam pred Rowlingovou :P

Anonymní řekl(a)...

Potřebuju dlaší dávku! Prosím bude to dnes? nebo se to mám pokusit zaspat? :-( ikdyž pochybuju že usnu :-(

AnAlKiNg :) řekl(a)...

aaaaa muj prvni comment :Djako je to drsny ze to tak rychle zvladate :) ale tim jak skoncite v otm nejlepsim me pripominate Esemeraldu ale ste dobri GJ!!HP FOrEvEr

Anonymní řekl(a)...

Když si vzpomenu na amatérské překlady pětky a šestky, tohle je o 300% lepší. Jste natolik dobří, že snad ani pan Medek (nic proti němu) už nemůže být o moc lepší. A co se týče nějaké té chybičky v gramatice, vždyť si to každý může hodit do Wordu a tu chybu si opravit sám, no ne? Moc díky za překlad, fakt se mi nechce čekat na oficiální překlad.

Anonymní řekl(a)...

to Revealman: "...clovek s IQ90..." vubec nevis o cem mluvis! VSICHNI ti pitomci, co si furt jen stezujou na kdejakou hovadinu maji DOHROMADY IQ90, divim se, ze vubec mohou sami dychat! Pritom sami umi anglicky akorat "f..k"a ani nevi, co to znamena! Tim spis by meli byt radi, ze se najde nekdo jako Fenixove - diky vam.
Loup

Cereal řekl(a)...

Ten "mene chapavy" clovek mel ale asi tak trochu pravdu. U jedne z predchozich kapitol jsem se snazil upozornit na drobnou chybku v prekladu, nicmene muj prispevek byl zcenzurovan, zustava mi rozum stat proc.Myslim ze si uvedomujete ze kazda chyba snizuje vysledny dojem z prekladu, a upozornenim na chybu jsem vam vlastne vysel vstric. Na kritice nic uboheho neni. Zajimave ze takove prispevky se tu vubec neobjevuji, minimalne jeden ke kazde kapitole zakonite musi prijit. Tot je vse co mam k tomu tematu rict, delejte jak myslite, ale opravdu to neni o tom nechavat jen prispevky typu "jste borci".

Jinak preju hodne stesti se zbytkem prekladu (konec se uz blizi) a smekam pred rychlosti vaseho prekladu, ctu original a dva dny jsem knihu zanedbal a uz jste me predehnali o dve kapitoly :)

Anonymní řekl(a)...

ten, kto ma nejaky problem s prekladom, jednoducho nemusi klikat na stranku a nemusi citat...ja dakujem ze nemusim pol roka cakat na preklad...:)

Anonymní řekl(a)...

Moc děkujeme za vaši práci:)

Anonymní řekl(a)...

Jste vážně super, že to překládáte! Pro ty, co k tomu mají blbý kecy: tak nechápu, co tady děláte a proč to čtete, když vám to vadí?! Měli byste si uvědomit, že lidi, co to překládaj se na to taky klidně můžou vykašlat a my stejně jako vy z toho nebudeme mít nic. No a když už ty připomínky kolem gramatiky, mam na vás kritiky jednu otázku: proč to nepřekládáte vy, když vám tenhle překlad vadí? Ale ne to nemá smysl řešit, vždycky budou lidi, který bez konfliktů nebudou moct žít.
Jinak pro autory překladu opakuju:překlad je vážně super, jsem ráda, že se toho někdo ujal, že nám, kterým trvá angličtina přeložit trochu dýl s tím pomohl. Jsem strašně ráda, že to překládáte, stejně jako spousta lidí jsem se na poslední díl velmi těšila a nemůžu se dočkat pokračování další kapitoly. Moc díky a papalala

Anonymní řekl(a)...

Tak už jsem tu knížku dočetl-v angl.-je to fakt maso...btw.obdivuju Vas prekladatele...

Anonymní řekl(a)...

Ahojte vsetci gratulujem Fenix timu. Dole klobukom :) Nenechajte sa odradit ... Komu sa nepaci co robite nemusi to citat. Tesim sa na pokracovanie....:)

AniaC řekl(a)...

DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKYYYYYYYYYYYYYYYY MMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCC

Anonymní řekl(a)...

Tedy,vy ale jedete... smekám. jste fakt super

Awe řekl(a)...

hermi a zrsek šli na zachod aby tam aspon chvilku mohli bejt vo samotě.....akorat když už na to příde tak NÁHODOU najdou ten DIADEM....ja už to vidim:D....ale zajmalo by mě jak hodlaj ty vitealy zničit když u sebe nic nemaj.....nic co by bylo tak silny aby se srovnalo s tema vitealama......co vy na to?

Anonymní řekl(a)...

Ahojk.... Taky jsem vam chtela napsat ze jste nejlepsi ale ctete to tady snad v kazdem komentari tak jsem si rekla ze je to zbytecne kdyz uz to vite. Je to super doufam ze snape je hodny..... A tesim se na pokracovani... Uz vite kde bude? mohli by ste aspon na zacatek nove kapitoly davat priblize kdy to bude jako vecer rano nebo po obede...

Kaermorhen řekl(a)...

Mám jeden návrh pro ty co sem chodí kritizovat.Pokud se Vám to nelíbí počkejte na oficiální překlad a nelezte sem!!!Já moc díky za překlad.

Anonymní řekl(a)...

jste supr!!!!!!!!!!!!jen tak dál...

Anonymní řekl(a)...

Nedajte sa znechtit,ja som vdacna za kazdu kapitolu,ktoru prelozite.Dobra praca.

Anonymní řekl(a)...

Díky, díky, díky...

Amálka

Anonymní řekl(a)...

Ahoj Fenixaci diky moc za to co pro nas delate ja bych se tou anglickou verzi nikdy neprokousala,protoze ta Rowli pise hrozne.Jste fakt skveli,ze to dokazete prelozit a jeste seskladat do ceskych srozumitelnych vet ktere davaji smysl.Moc si vas vazim.Prosim nevsimejte si tech kteri chcou lidi jen urazet,jsou to volove.Diky BARA

Anonymní řekl(a)...

hehe vůbec se nezabývejte lidma , kteří kritizují:-D by mě zajímalo kolik toho pro fanoučky přeložili oni...asi ani ň..A když se jim nelíbí jak to děláte vy,tak ať si počkaj ještě minimálně půl roku na medka a albatros ne:-D?Já vím že knížka je něco jinýho než nanetu už jen tím,že nemusíme čekat a je to všechno v kupě...Ale co,jinak to zatím nejde a váš překlad je hodně dobrej!A my všichni co to tu děnně hltáme a dlouho do joci čekáme na nový kapitolky neob jejich části a pak tu zase brzo od rána čekáme zase,tak sme rádi že to pro nás někdo dělá...Ne že bych harryho nečetla i v angličtině,ale moje jazykový znalosti ač s 1 na výzu sou doopravdy pouze na úrovni devátý třídy a jen težko bych pochopila všechno,takže jsem ráda žesi to můžu přečíst takhle..A myslím,že vám patří velký dík za to, že ve svém voném čase překladáte pro fanoušky a nic z toho nemáte...Dneska jen málo lidí udělá něco i když ví,že praktactiky nebude mít žádnej výdělek..A od vás je úžasný že se kvůli nám snažíte:) Takže děkuju moc...

Anonymní řekl(a)...

jsem strasne zvedavy jak to dopadne a jsem strasne zvedavy jestli zemre ron

Anonymní řekl(a)...

Myslím, že nás všechny by opravdu potěšilo, kdybychom s blížícím se závěrem knihy poznali také křestní jména a věk vás - překladatelů. HP7 to udělal už minulý týden. Co vy na to?

Anonymní řekl(a)...

ahoj :-) Jste super.Díky moc

Anonymní řekl(a)...

Ďakujem za vašu námahu,myslím že väčšina tých, ktorý čítajú túto stránku sú radi, že ste sa objavili a pomohli im zistiť ten dlho očakávaný koniec. nečítajú to len deti a dospievajúci. Poznám viacero naozaj dospelých (40 a viac), ktorí denne zablúdia na vašu stránku a sú rovnako netrpezlivý ako mladšie ročníky. Vďaka

Anonymní řekl(a)...

ahojky...je to moc pěkně přeložené...můžu se zeptat, kolik je kapitol???

Anonymní řekl(a)...

Přestaňte prosím zveřejňovat jen části kapitol jsem z toho na pokraji nervového zhroucení.....

Telwin řekl(a)...

jsou v koupelně...100% je to od uršuly...pak půjdou do tajemné komnaty a tam bdue viteál...alespoň doufám...:D

Anonymní řekl(a)...

Ti ubožáci, co vás kritizují, neumí používat ani v češtině svou omezenou slovní zásobu. Co potom asi tak znají z angličtiny?...

Anonymní řekl(a)...

Len chcem povedať Fénixom, že nechápem prečo vôbec reagujú na tie blbé pripomienky ľudí, ktorí majú stále potrebu poučovať a komentovať chyby alebo rýchlosť... Vykašlite sa na nich, je nás strašne veľa, ktorí sme vďační za akýkoľvek preklad, v akúkoľvek hodinu a akúkoľvek dĺžku... Pozdravujem a ďakujem

Anonymní řekl(a)...

ja si myslim že zrzek s hermi se ušily do ty koupelny aby se tam chviličkuz mohli venovat sami sobe pac v sedumnacti bez zuspokojení...bych chcipnul:D!:)!...a tam NÁHODOU najdou ten diadem a všichni umrou štastne a pokojne:D!....:)

Marek řekl(a)...

ste uplni machri, fkat. Len Skoda ze slovensky prekladaci to robia tak pomaly, ale nevadi, aj po cesky sa to da citat,nic v zlom.

Anonymní řekl(a)...

K těm co pomlouvají. Dělal jsem na překladu před 2 lety a vím , co to je za práce, komu se to nelíbí, ať udělá vlastní. Děkuji autorům z Fenix týmu za pěknou práci. I

Anonymní řekl(a)...

Tak proč kurva nikde svoje komentáře nevidim co?už se to rozkecalo po celým chatu že máte všechny kapitoly a že ste tak debilní po slávě chtíční že je sem dáváte po kouskach:)a mám pravdu že?schválně trápíte lidi...jste ubohý
JAk někdo včera podotknul nebudeme čekat až fenix tým to přeložý na spoilerech a spamech překládají...myslim že to měli dřív než vy tak mi kurva neříkejte že to nemáte přeložený!!!!!jste opravdu ubohý

Anonymní řekl(a)...

Moc chci poděkovat Fénix týmu, tento překlad je super. Už aby byla další část. Nemůžu se dočkat...

Anonymní řekl(a)...

Tak to je hustý sem zvědavá jak tohle dopadne. No uvidíme. Snad už nebudou žádný mrtví Roslingová už vyčerpala svůj limit

Marwinek řekl(a)...

Myslím že celá síň se pohnula a všichni namířili na Pansy Parkinsonovou hůlku

Anonymní řekl(a)...

Hele...ste užasni...ale to tu říká spousta lidí...
Tenhle díl je užasnej....harry mě sice někdy překvapuje svým chováním....ale....přeju si ať VOLDEMORT konečně umře....
JInak díky moc:)

Anonymní řekl(a)...

hermiona s ronom sa konecne davaju dokopy (zato ich harry nevie najst, potom ich prichiti ako sa bozkavaju...)

Anonymní řekl(a)...

Pokud se někomu tyhle stránky nelíbí nebo nesouhlasí s jejich obsahem ať si nasere a nechodí na ně. A ten komu se nelíbí překlad nebo jeho rychlost ať si to jde číst jinam.

Anonymní řekl(a)...

Aaaaaaa já to nevydržím, je to strašně napínavý.....jáááá chcu ať už je to přeložený. Nemůžete na to seslat nějaký kouzlo ať se to přeloží samo?

Anonymní řekl(a)...

Je to fakt bomba, p. Medek by se od vas mohl ucit, no to je jedno, timto bych vam chtel podekovat za cely Protivin, jsou tady hory fanousku a hory neanglictinaru (me nepocitejte), takze je to nejnavstevovanejsi stranka. Vrele diky

Klárča řekl(a)...

Je to báječné že to přkládáte...emohla sem se dočkat až kniha vyjde esky a tak sem si to radši přečetla hned .... sem strašně ráda za to co pro nás děláte a ste fakt šikulky!!! jde vám to skvěle...nemůžu se dočkat až bude poslední kapitola :) su strašně zvědavá jak to dopadne :) a kdo ne že jo??

Profik řekl(a)...

Vsadim se ze zlatonka se otevre az znici vsechny vitealy.

Tohle je ten nebombastictejsi dil ze vsech.Vsadim se ze Pansy Parkinsovou vyhodi ven ze skoly(doslova).Harryho jim nevydaj jenom se o to pokusi zmijozelsti.

Ja se asi zabiju nez se dockam dalsiho dilu tak jen smele pokracujte!

Anonymní řekl(a)...

už ceeem pokračovanie. zajtra idem na dovolenku na 12 dní a net tam nie je, umriem bez vás a z toho napätia. ak by sa dalo, rýchlo preložte už dokonca, aby som sa nezbláznila :)
ste super, ľúbim vás. cmuky :)
Kaťušik

Anonymní řekl(a)...

nevite nekdo kolik to ma kapitol??

Anonymní řekl(a)...

tak jo chtěla jsem to sice napsat až k poslední kapitole, ale už to nešlo vydržet :) váš překlad je naprosto super, čte se to dobře a myslím, že ani není tolik znát, až na sem tam pár částí, rozdíl mezi oficiálními překlady předchozích dílů. zpočátku jsem si nechtěla sedmý díl číst, dokud nevyjde oficiálně, ale tahle stránka mě fakt chytla, kontroluju to tu málem každých deset minut, jestli náhodou něco nepřibylo. Jste super, konečně někdo kdo si najde čas na překlad celé knížky, než aby všude jen tapetoval, jak to dopadne. takže čest celému Fénix týmu! :)

Anonymní řekl(a)...

Zdravím celý Fénix tým!
Nejprve bych vám všem chtěl vyseknout hlubokou poklonu za to, co pro nás děláte, je úžasné, že se na světě najdou lidé, kteří dělají něco pro dobro druhých a nic za to nechtějí!
Jsou ovšem i lidé, kterým každý dobrý skutek těchto lidí leží v žaludku, a proto se uchylují k takovým počinům jako pomlouvání skrz komentáře!
Nechápu, proč lidé, kterým nic nepřijde vhod navštěvují tento blog, je to naprosto neloajální vůči těm, kteří se zde snaží!!
Ještě jednou děkuji celému týmu za to, co pro nás dělá, a pokud budete potřebovat pomoci s předkladem, napište na icq 279-997-049!
Honza

Anonymní řekl(a)...

Bože! tohle se namou duši nedá vydržet...já snad sáhnu po anglickém vydání abych aspoň věděla, co se semele na dalších pěti řádcích... :D jinak se vašemu překladu nic nevyrovná... leda to oprávněné utrpaní, že musím čekat vždy na další..jo a jen tak mimochodem, to co dělá JKR, že seká kapitolky v takových chvílích, kam se na vás hrabe, když to sekáte ještě v horších částech...

voldyčijak řekl(a)...

No tak tahle kapitola vypada zajimave. Moc dekuju F. tymu za preklad.

Anonymní řekl(a)...

paaaaani! je to uplne super! moc moc moc dakujeme :-)

philop řekl(a)...

nechapem jak cesi-take lamy mozu prekladat anglicke mena..
napr.scrimgeor je dajaky brousek
..lamy

Anonymní řekl(a)...

diky ze to prekladate je to bomba moc me to bavi jenom mi vadi ze prelozis pul kapitoli a das to tamali jina absoltni bomba

Anonymní řekl(a)...

Naprostý souhlas s Rangwath...

Krom toho se ti blbečci stali slavnými :D
viz

http://error.mysteria.cz/?text=18-pro-dobrotu-na-zebrotu-aneb-prekladatele-fenix-tymu

Anonymní řekl(a)...

Jste fakt dost dobrý, ;)

Anonymní řekl(a)...

jj vsichni maj pravdu, kaslete na ne...ja nevim proc lidi ketry to tu ctou maj este schoprnnost neco takovyho napsat...by meli byt strasne vdecny jako my, ne???

Anonymní řekl(a)...

Ste super, ale mirne pozadu y:)

Anonymní řekl(a)...

Jste skvělí!!!Moc vám děkuju za váš čas a úsilí, jste fakt perfektní!! Jakýchkoli pomluva urážek si nevšímejte. Jsme vám všichni vděční, že pro nás překládáte, díky, díky!!!Těším se, až budu knihu číst, až oficielně vyjde, a při tom čtení budu myslet na tyhle chvíle, kdy jste pro nás překládali a my napjatě čekali na každou další kapitolu. Je to neopakovatelná doba!!!! Díky za ní!!!!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj lidi,měli byste vědět že na chatu je mísstnost,jmenuje se VZPOURA....možná byste měli vědět že na tom vašem chatu jsou odkazy na kapitoly který vyještě nemáte už je tam 34 a 35.kapitola.jojo když si za to můžete....:Ddu to číst.

Anonymní řekl(a)...

Kluci snažte se!! V sobotu v poledne odjíždím na 14 dní do pustiny tak se to do té doby snažte prosím zvládnout!!!Díky moc!

Anonymní řekl(a)...

je to čím dál vic napnutý
už se nemůžu dočkat pokračování

jste supééééééééééééééééééér
dík :-)

petulikxxx řekl(a)...

ahoj, jsem úplně nadšená že to překládáte, dokonce moje mamka se od toho nemůže odtrhnout a čte to jedním dechem.
Moc Vám za to děkujeme obě :-)

Anonymní řekl(a)...

Ju zobudila som sa a len tak nahodou mrkla sem a jupi dalsia kapitola velmi pekne dakujemtaketo rana sa mi elmi pacia len tak dalej

mireček218 řekl(a)...

mozem sa opitat ci bude preklad dokonceni uz dnes?????????prosim odpovedzte....

Anonymní řekl(a)...

Jeste jednou: jste fakt dobriiiii! opet musim opakovat, ze ackoliv jsem knizku precetla, Vase preklady jsou bezkonkurencni!!!!!! DEKUJU. Rejpalove jsou a budou, nic si z nich nedelejte. kdo nechce, at necte. AngelicGarden

Anonymní řekl(a)...

kapitol je myslím 36, musím se přidat k té osobě, která tvrdila, že to začala číst anglicky, ale aby nepřišla i o detaily, začala hledat překlady na netu. jsem závislák, nemám nervy to louskat anglicky, je to tak pomalý... tisíceré díky vám všem :-*

Anonymní řekl(a)...

hele ste fakt machri.sme vam se segrou vdecny, pac harry je jak mladsi bracha:)tak dekujeme, mejte se krasne papa

Anonymní řekl(a)...

ahoj lidičky,
jsem toatlně v haji, odpoledne odjíždíme na dovolenou (do divočiny a bez internetu)!!!!! Asi umřu na nedostatek HP.

Anonymní řekl(a)...

Tak to je hukot:-):-):-):-)))))

terezka řekl(a)...

jste super uuuuuuza bomba fak :D ale jedna vec by me stejne zajimala...kolik to ma kapitol?

Michal řekl(a)...

STE fakt super rychly tešimsa na dalšieeeeeeeee a mohly by ste niekde zverejnit že ako ste na tom že kedy bude dalšia čast a tak

Anonymní řekl(a)...

Ted to zacina bejt fakt napinavyy..uaaa uz aby tu byla dalsi cast kapitoly.. a mooc dekuju fenixove teamu..fakt poklona! :-)

Anonymní řekl(a)...

Ste super....ale já už chcu pokračování bo se zblázním :D

Anonymní řekl(a)...

Myslim, ze je to spis Bitva o Bradavice....ne bradavice-takhle to vypada, ze se tam zabiji kvuli kurimu oku

Anonymní řekl(a)...

jako dávate si to hodně dobře!!strašně dlouho sem na na netu hledala českej překlad a nemohla nic najít a pak sem konečně našla vaši stránku a je to nejlepší jen tak dál!

Anonymní řekl(a)...

Díky, že překládáte. Neumím natolik anglicky, abych si to mohla přečíst a děti také ne. Hltáme překlad jedním dechem a věříme, že Vás neodradí některé komentáře. Někdo má prostě potřebu stále něco kritizovat a nemůže si pomoci. Nikdo přece nikoho nenutí, aby Váš překlad četl. My jsme Vám vděční. Ještě jednou díky a už se třeseme nedočkavostí na další kapitoly.

Anonymní řekl(a)...

Paráda, tohle byl perfektní kousek! Za jednu noc 2 kapitoly! Paráda!!!!!Už se nemůžu dočkat na zbytek 31. kapitoly, to bude boj jak *****! Zdravim

Anonymní řekl(a)...

Kolik ještě kapitol do konce??? Ale prostě supeeeeeeeeeeeeer, dííííííííííííííííííííííííííííííííky moooooooooc :o)

Anonymní řekl(a)...

Voldemort nemá šanci,bo Harry přemůže smrt zničíviteály(i ten svůj viteál,jizvu) a pak zabije Voldemorta:-))) už se na to těším a i na to jak bude mít Harry 3 děti s Ginny a Ron dvě děti s Hermionou :-))) to bude super a ještě se těším jak Nevill zabije Naginiho Nebelvírským mečem tak papa a ste super Fenix tým

Anonymní řekl(a)...

Jste bezvadní. Za ten překlad vás miluju.

Anonymní řekl(a)...

Hlavně moc díky za překlad.. jste supr a nevim co bych bez vás dělal... a jedna trošku horší věc... vím, že vás to určitě štve, ale kdy bude další část? :)

Anonymní řekl(a)...

hej prosimvás je vás tady tisíc a máte jenom pár kapitol deně ten cápek (hp7cz.blogspot.com) má jednu deně a je na to sám co to je?

Gadelat řekl(a)...

ma to 36 kapitol a inak na konkurencnom webe su uz kapitoly 31 a 32 plne, idem to akurat citat :)

Anonymní řekl(a)...

kdy bude dalsi?

Anonymní řekl(a)...

Kolik má vlastně kapitol sedmička?

Anonymní řekl(a)...

Ahoj všichni. Já jsem sice už Harryho Přelouskala v originále, ale v češtině je to přeci jenom lepší. Musím vyseknout poklonu Fénixovu týmu. Jde Vám to rychle a hlavně. Na blbečky nedejte a díky.

Anonymní řekl(a)...

Jste nejlepší a nemůžu se dočkat, až dokončíte celou knihu. Fandím vám. Jste fakt borci.

Anonymní řekl(a)...

fhuu..skvelee,st fakt sikovny..kolko to ma vlastne kapitol?!

šamšinka řekl(a)...

Ahoj...já bych vám jenom chtěla hrozně moc poděkovat, že mrháte drahoceným časem nad tímto překladem (vím že to není žádná prdel) a umožňujete nám si tu knížku přečíst...děláte to výborně a moc vás obdivuju a na nějaký ty zlý připomínky se vykašlete páč ste všichni opravdu borci...ještě jednou mockrát díky

Anonymní řekl(a)...

PRO FÉNIXE:
Na chetu je ubožák jménem alastor moody a stale vas pomlova a nas tam sere mohli by ste s ním něco udělat diky

Anonymní řekl(a)...

Dostala som sa uz po 32. kapitolu (na inej stranke) a je to neuveritelne.... Akoze, som z toho uplne vedla..... No, ale chcela som povedat, ze uz sa VELMI tesim na pokracovanie a dufam, ze tu konkurencnu stranku znova dobehnete.... :) Tak, pekne prekladajte..... :)

Anonymní řekl(a)...

Milý fenixův řáde, děkuji ti za tvou práci, když o prázdninách místo lenošení pilně pracuješ. Tvé práce si velice cením. Děkuji

Anonymní řekl(a)...

nebojte s ronom a hermionou nic neni ty sa budu za chvilu mat aspon na chvilu az prilis dobre...ale nehovorim kedy co kde kedy a ako...i ked mohli povedat kam sa vyparili...a inak ten preklad je super!!!

Poul řekl(a)...

Zezačátku jste byli opravdu strašní, ale hodně jste se zlepšili, a proto vám fandím. :)

Anonymní řekl(a)...

Kašlete na ty blbce a překládejte dál - strašně vám fandím!!

Anonymní řekl(a)...

Já snad umřu....Celá síň se pohnula a mě se pohnul žaludek...Už aby bylo pokračování, jsem jako na trní....

Jinak Vám všem moc děkuju za překlad, protože je to fakt super. Jste moc dobří!!!

jenda.sg1 řekl(a)...

Bezva práce... já už sice mám tento díl přečtený (ne, nebojte se, spoilery nebudou... nejsem kazisvět a se sebevědomím jsem na tom taky dobře, takže si nic nepotřebuju kompenzovat), ale stejně rád čtu váš překlad. Když jsem totiž knihu četl v agličtině, některé části jsem zcela nepochopil, nebo jsem byl lehce zmaten slovíčky, která jsem neznal, takže si při čtení překladu zároveň doplňuju svůj slovníček, nebo si ověřuji, zda jsem danou pasáž pochopil správně. Teď jsem zvědav na pasáž s diadémem, jestli jsem ji pochopil zcela správně... konkrétnější už nebudu, abych nic nevyzradil. A k jedincům co vás napadají- jsou to chudáci... vůbec bych na ně nereagoval- vždycky se najde nějakej závistivec... kdyby byli co k čemu, nabídnou pomoc s překladem místo toho, aby jen kritizovali a uráželi.

Anonymní řekl(a)...

Je to super, jen tak dál! Jen by mě zajímalo, kolik těch kapitol je celkem! Ví někdo??

Anonymní řekl(a)...

CHudák Snape, mrzí mě jak nakonec dopadl...:( vždycky sem ho měla z Bradavic nejraději...

Anonymní řekl(a)...

Ahojky.. Myslim si že tu odvádíte super práci hlavně pro nás co neumíme anglicky tak dobře aby jsme četli originál... A chci vám ještě říct, s těma Anonymama si nedělejte hlavu kdyby byli co k čemu tak si to přeloží sami a nenavštěvují vaše stránky...

Anonymní řekl(a)...

Viděla jsem dobře??? Až do 34. dneska??? Tak to je bezvadné. Už se na to těším :-)))) Sláva Fénixákům

MartinR řekl(a)...

Díky. Kdo nepřekládal, tak si neumí představit jak je to náročné.
Knihu si stejně koupím, ale tahle droga se musí číst hned :) a na anglickou nemám slovní zásobu.
Takže ještě jednou prosté a od srdce dík a přeju deštivý den, aby vás to netáhlo ven a mohli jste pro nás překládat :)

Anonymní řekl(a)...

najedoou to de co?když se lidi začli bouřit:)))božejak jste trapní...nemusíte s těma kapitolma chvátat,protože my už je máme přeložrný až do 35.kapitoly,tak čus píčus trapáci

Anonymní řekl(a)...

spise napiste kolik ma knizka kapitol,nevadily by i nazvy,
takhle by se spise mohly vest debaty co se v ktere kapitole stane atd

Anonymní řekl(a)...

Jste skvělý! Těším se na konec :)

Anonymní řekl(a)...

Pro Fénix tým: Nevím proč se navzájem mezi překladateli urážite, řekla bych že to je jedno, kdo to jak překládá, od kterýho konce atd. pro nás co to čtou je vcelku jedno od koho si to přečtou, hlavně že už to bude. A že to je "ubohý výcuc", tak to bych rozhodně neřekla, četla jsem to i v anglině, a mají to přeložený celý. Nic proti Vám odvádite výbornou práci. Jen byste se nemuseli navzájem urážet. Alča.

Loizic řekl(a)...

nema cenu to komentovat ste proste borci ja bych prelozil tak leda velky hovno :D DIKY MOC VAAM VSEM :) enjoy

Anonymní řekl(a)...

paneboze..to je hrozneee...Fred nemuze umrit!!!!!Fred ne!!!jen ty svine zle..tahle knizka me vzdycky rozbreci...aaa...zachrante ho nekdo..to je hrozne!!je mi z toho smutno..Jdu brecr

Anonymní řekl(a)...

Někde,někdy se tenhle příběh určitě stal a Joan se na něj rozpomněla a napsala ho. Tady a teď,tady a teď.....děkuji.

Anonymní řekl(a)...

moody je tam zas zbavte nás ho prosím

Anonymní řekl(a)...

ne Freda nééééé!

Gabriela řekl(a)...

FRED???!!!!!!!!! :,(

Sketa řekl(a)...

Strašně moc si cením snahy všech zdejších překladatelů, ale musím je upozornit na jednu chybku.
V Komnatě nejvyšší potřeby se Nevillova babička ptá, kde je Neville a Harry odpovídá, že bojuje. Chybí vám tam "Have you seen my grandson?"

Anonymní řekl(a)...

FRED UMŘEL NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

katarina řekl(a)...

Ste úplne super, díky moc.

Nevšímajte si komentáre pár ludí, pre tento preklad vás tisic zbozňuje!!!!!!

«Nejstarší ‹Starší   1 – 200 z 340   Novější› Nejnovější»