neděle 22. července 2007

18. kapitola - Život a lži Albuse Brumbála

Vycházelo slunce: čisté, bezbarvé nesmírno oblohy rozprostřené nad ním, lhostejné k němu a jeho utrpení. Harry se posadil ve vchodu do stanu a zhluboka se nadechl čistého vzduchu. Pouhý fakt, že byl naživu a že mohl pozorovat slunce, vycházející nad jiskřivými zasněženými kopci, by jindy byl tou nejcennější věcí na světě; teď to ale nedokázal ocenit. Všechny smysly měl zjitřené kvůli pohromě, kterou pro něj byla ztráta hůlky. Přelétl pohledem po údolí pokrytém sněhem, zatímco se k němu skrz jiskrné ticho neslo vzdálené zvonění kostelních zvonů.

Aniž si to uvědomoval, zatínal si prsty do paží, jak se snažil vzdorovat fyzické bolesti. Krev už mu tekla vícekrát, než byl schopen spočítat; jednou přišel v pravé paži o všechny kosti; během této výpravy stihl získat jizvy na hrudi a předloktí, které se tak připojily k těm starým na ruce a na čele, ale nikdy - až do teď - se necítil tak oslabený, zranitelný a obnažený, jako v této chvíli, kdy přišel o svůj nejsilnější kouzelnický předmět. Přesně věděl, co by mu řekla Hermiona, kdyby se jí něco z toho snažil vyjádřit: hůlka je jen stejně silná, jako čaroděj. Ale nebyla to pravda, jeho případ byl jiný. Nevnímala špičku hůlky jako jehlu kompasu a z její hůlky samy od sebe nešlehaly zlaté plameny na nepřátele. Přišel o ochranu, kterou měl díky dvěma stejným jádrům, a teď, když byla pryč, si uvědomil, jak moc na ni spoléhal.

Vyndal z kapsy kusy zlomené hůlky a aniž by se na ně díval, zastrčil je do Hagridova váčku, který se mu houpal na krku. Váček teď už byl natolik přecpaný zničenými a nepoužitelnými věcmi, že už nebyl schopen pojmout cokoliv jiného. Skrz kůži nahmaral starou zlatonku a na chvilku musel potlačit pokušení vytáhnout ji ven a zahodit. Nesrozumitelná, neužitečná, k ničemu, stejně jako všechno, co po sobě Brumbál zanechal...

Vztek na Brumbála ho zaplavil jako žhnoucí láva, spalující ho zevnitř a vytlačující ven všechny ostatní emoce. Přes všechnu beznaděj pevně věřili, že v Godrikově Dole naleznou odpovědi, přesvědčeni o tom, že se mají vrátit, že to všechno byla součást tajného plánu, který jim Brumbál zanechal; ale nenašli žádnou mapu, ani plán. Brumbál je nechal tápat v temnotě, zápasit s neznámými a netušenými hrůzami, samotné a bez pomoci; nic se nevysvětlilo, neobjasnilo, neměli žádný meč a jako by toho nebylo dost, Harry neměl hůlku. A ještě k tomu ztratil fotografii zloděje, takže pro Voldemorta bude nyní bezpochyby jednoduché zjistit, kde je...

Voldemort měl teď všechny informace...

„Harry?“

Harmiona vypadala tak zděšeně, že by ji mohl proklít její vlastní hůlkou. S obličejem pokrytým slzami se skrčila vedle něj; v ruce se jí třásly dva hrnky čaje a pod paží svírala něco objemného.

„Díky,“ řekl, když si vzal jeden z hrnků.

„Budeš se zlobit, když na tebe budu mluvit?“

„Ne,“ odpověděl, protože jí nechtěl ublížit.

„Harry, chtěl jsi vědět, kdo byl ten muž na obrázku. No... mám tu knihu.“

Ostýchavě mu do klína položila kopii Života a lží Albuse Brumbála.

„Kde – jak...?“

„Byla v Batyldině obýváku, jen tak tam ležela... Byla na ní přilepená tahle poznámka.“

Hermiona přečetla několik řádků ostrého, jedovatě zeleného písma.

„'Drahá Tyldo, děkuji ti za pomoc. Zde je kopie knihy, doufám, že se ti bude líbit. Řeklas mi všechno, i když si to nepamatuješ. Rita.' Myslím, že jí musela přijít ještě v době, kdy byla naživu, ale nejspíš nebyla ve stavu, kdy by si ji byla schopná přečíst...?“

„Ano, tak to asi bylo.“

Harry se podíval dolů na Brumbálovu tvář a pocítil vlnu krutého uspokojení; teď bude o Brumbálovi vědět všechno, všechny věci, které Brumbál nikdy nepovažoval za podstatné mu sdělit, bude je vědět, ať už by se to Brumbálovi líbilo, nebo ne.

„Pořád se na mě zlobíš, viď?“ řekla Hermiona; Harry k ní vzhlédl a spatřil, jak jí z očí stékají slzy. Uvědomil si, že se mu vztek musel zračit ve tváři.

„Ne,“ řekl tiše. „Ne, Hermiono, vím, že to byla nehoda. Pokoušela ses nás odtamtud dostat živé – a byla jsi fantastická. Byl bych už mrtvý, kdybys tam se mnou nebyla.“

Pokusil se oplatit jí její vodnatý úsměv a obrátil svou pozornost ke knize. Měla tuhý hřbet, očividně nebyla nikdy předtím otevřena. Listoval stránkami a hledal fotografie. Skoro okamžitě našel tu, kterou hledal: mladého Brumbála a jeho pohledného společníka, oba řvoucí smíchy nad nějakým dlouho zapomenutým vtipem. Sklouzl očima k popisku.

Albus Brumbál, krátce po smrti své matky, se svým přítelem Gellertem Grindelwaldem.

Harry zůstal zírat na poslední slovo. Grindelwald. Jeho přítel Grindelwald. Podíval se stranou na Hermionu, která stále přemýšlela nad tím jménem a její výraz vystřídalo zděšení, jak nemohla uvěřit svým očím. Pomalu se podívala na Harryho.

Grindelwald!

Ignoroval zbytek fotografií a prohledával okolní stránky, snažíc se najít zmínku o tom osudovém jménu. Brzy něco našel a dychtivě se začetl, bohužel se ale ztratil; musel se vrátit zpět, aby to celé dávalo smysl. Nakonec se dostal na začátek kapitoly nazvané 'Více a více dobra'. Spolu s Hermionou začal číst.

S blížícími se osmnáctinami Brumbál opustil Bradavice s velkou slávou – premiant, prefekt, vítěz Soutěže Barnabuse Finkleyho ve vyjímečném kouzlení, zástupce britské mládeže pro Starostolec, vítěz zlaté medaile za převratný příspěvek na Mezinárodní alchymistické konferenci v Káhiře. Brumbál dále zamýšlel vydat se na toulku světem se svým přítelem Elfiasem 'Psím dechem' Dóžem, přihlouplým, ale oddaným patolízalem, kterého nabral ve škole.

Dva mladí muži se ubytovali v Děravém kotli v Londýně, kde se připravovali na cestu do Řecka, která je čekala následujícího rána, když přiletěla sova, nesoucí novinku o smrti Brumbálovy matky. 'Psí dech' Dóže, který odmítnul rozhovor pro tuto knihu, podal veřejnosti svou vlastní sentimentální verzi následujících událostí. Předkládá Kendřinu smrt jako tragickou událost a Brumbálovo rozhodnutí vzdát se výpravy jako akt vznešeného sebeobětování.

Brumbál se samozřejmě ihned vrátil do Godrikova Dolu, údajně proto, aby se 'postaral' o svého mladšího bratra a sestru. Ale kolik péče jim věnoval doopravdy?

„Bylo to pěkné kvítko, ten Aberforth,“ řekla nám Enid Zasmrádlá, jejíž rodina tehdy žila na okraji Godrikova Dolu. „Zdivočel. Samozřejmě, mohli byste ho omlouvat - s takovými rodiči, jaké měl... ale házel po mně kozí hnůj. Nemyslím si, že by z něj Albus byl nějak unešený. Koneckonců, nikdy jsem je neviděla spolu.“

Co tedy Albus dělal, když neutěšoval svého malého bratra? Odpovědí se zdá být pokračující věznění jeho sestry. I přesto, že její první věznitelka zemřela, stav Ariany Brumbálové nedoznal žádných změn. Její samotná existence byla známa jen několika málo lidem, kteří, jako například 'Psí dech' Dóže, byli odkázáni na historku o jejím 'chatrném zdraví'.

Další z takto jednoduše odbytých rodinných přátel byla Batylda Bagshotová (pozn. překl.: to bych nejraději přeložil – Pytlostřelová – když už se překládají ta jména... ale v originále je Bagshotová, takže tak, no.), slavná kouzelnická historička, která žila v Godrikově Dole po mnoho let. Když Batylda chtěla Kendru, jakožto novou sousedku, přivítat, byla samozřejmě hrubě odmítnuta. O několik let později, jsouc nadšena Albusovým článkem v Moderním přeměňování, poslala Brumbálovi sovu. Tento počáteční kontakt nakonec vedl ke obeznámení se s celou Brumbálovic rodinou. Na sklonku Kendřina života byla Batylda jedinou osobou v Godrikově Dole, která s ní směla mluvit.

Bohužel, duchaplnost, kterou Batylda překypovala za svého mládí, již byla utlumena. Oheň hoří, ale v kotlíku prázdno, jak mi sdělil Ivor Moulovatý, nebo, jak mnohem trefněji říká Enid Zasmrádlá, „Je praštěná jak veverčí bobek.“ Každopádně, kombinace reportérských technik, založených na osvědčeném systému 'pokus-omyl', mi umožnily extrahovat dostatek faktů na pospojování celého skandálního příběhu.

Jako zbytek kouzelnického světa přisoudila Batylda předčasnou Kendřinu smrt selhání kouzla, tedy historce, kterou v pozdějších letech opakovali Albus s Aberforthem. Bathylda také papouškovala tvrzení o Arianě – nazývala ji slabou a křehkou. V jednom případě jsem musela použít Veritasérum a jen díky němu jsem dostala plné znění nejtajnějšího tajemství života Albuse Brumbála. Nyní, jsouc poprvé odhaleno, vyvolává otázky ohledně všeho, čemu Brumbálovi ctitelé věří: jeho proklamovaný odpor vůči černé magii, věčné zastávání se mudlů a také jeho oddanost rodině.

V tom samém létě, kdy se Brumbál vrátil do Godrikova Dolu, byvše sirotek a hlava rodiny, Bathylda Bagshotová přijala do svého domu prasynovce Gellerta Grindelwalda.

Grindelwaldovo jméno je plným právem slavné – na seznamu Nejnebezpečnějších temných čarodějů všech dob by byl na druhém místě jen proto, že mu korunu sebral navrátivší se Vy-víte-kdo. Protože Grindelwald nikdy neterorizoval celou Británii, detaily jeho vzestupu nejsou příliš známé.

Vystudoval Kruval, školu slavnou mimojiné pro svou nešťastnou toleranci černé magie, kde se prezentoval téměř stejně úchvatně, jako Brumbál. Spíše než vyhrávání cen se ale Gellert Grinderwald věnoval jiným věcem. Když mu bylo šestnáct let, ani Kruval už nemohl zůstat chladným k jeho šíleným experimentům, a vyloučili ho.

Až dosud bylo o Grindelwalových dalších krocích známo jen to, že 'strávil pár měsíců v zahraničí'. Nyní vyšlo na světlo, že se čaroděj rozhodl vyhledat svou pratetu v Godrikově Dole a tam, i když to pro někoho možná bude šok, nenavázal blízké přátelství s nikým jiným, než s Albusem Brumbálem.

„Přišel mi okouzlující“, blábolila Matylda, „ať už se z něj později stalo cokoliv. Přirozeně jsem ho seznámila s ubohým Albusem, který ve svém věku postrádal společnost. Chlapci si k sobě ihned našli cestu.“

To tedy rozhodně našli. Bathylda mi ukázala dopis, jenž Albus za hluboké noci poslal Grindelwaldovi.

„Ano, i přesto, že strávili celý den rozmlouváním – oba takoví užasní mladí chlapci, dařilo se jim, jak kotlíku na ohni – jsem občas slyšela klepat na okno v Gellertově ložnici sovu, která nesla dopis od Albuse! Prostě dostal nějaký nápad a ihned o něm musel říct Gellertovi!“

A že to byly nápady. Brumbálovi příznivci s největší pravděpodobností shledají šokujícími tyto myšlenky jejich tehdy sedmnáctiletého hrdiny, které poslal svému novému nejlepšímu příteli (kopie originálu dopisu je na straně 463):

Gellerte-

Tvůj nápad ohledně vlády kouzelníků PRO VLASTNÍ DOBRO MUDLŮ – tohle je podle mého názoru klíčovou myšlenkou. Ano, byla nám dána moc, a ano, ta moc nám dává právo vládnout, ale zároveň nám dává zodpovědnost za ty, kterým vládneme. Tento bod musíme zdůraznit, bude to základní kámen všeho, co se chystáme vybudovat. Tam, kde budeme v opozici – a že rozhodně budeme – to musí být základ všech našich protiargumentů. Převezmeme kontrolu PRO VÍCE A VÍCE DOBRA. A k tomu se váže to, že kde narazíme na odpor, tam musíme použít jen tolik síly, kolik bude zapotřebí – ne víc (to byla chyba, kterou jsi udělal v Kruvalu! Ale nestěžuji si, neboť nebýt tvého vyloučení, nikdy bychom se nepotkali).

Albus.

Pro spoustu příznivců Albuse Brumbála bude šokující a hrůzné to, že tento dopis dokazuje, že Brumbál kdysi snil o zrušení Zákona o utajení a ustanovení vlády kouzelníků nad mudly. Jaký otřes pro všechny, kteří si dosud malovali Brumbála jako největšího obhájce kouzelníků z mudlovkých rodin! Jak děravé se najednou zdají být všechny proslovy, všechno to proklamování práv mudlů, v tomto novém světle! Jak opovrženíhodný se zdá Albus Brumbál být, když se víc staral o svůj vzestup k moci, místo toho, aby oplakával matku a pečoval o sestru!

Je jisté, že zarytci, kteří si stále drží Brumbála na onom praskajícím piedestalu, budou argumentovat tím, že Brumbál koneckonců nikdy své plány nerealizoval, že musel trpět a zažívat hrozné bolesti srdce, když se vzpamatoval. Každopádně, pravda se zdá být – jakkoli je to neuvěřitelné – ještě více šokující.

Po sotva dvou měsících jejich skvělého, nového přátelství se Brumbál a Grindelwald rozdělili, a až do svého legendárního souboje se nikdy nesetkali (pro více informací nahlédněte do kapitoly 22). Co zapříčinilo toto podivné rozdělení? Probral se snad Brumbál? Řekl Grindelwaldovi, že už nechce být součástí jeho plánů? Bohužel, nikoliv.

„Bylo to smrtí ubohé malé Ariany, alespoň myslím,“ říká Batylda. „Přišlo to jak blesk z čistého nebe. Gellert byl v tom domě, když se to stalo, a přišel zpět domů úplně roztřesený. Řekl mi, že chce příští den odjet domů. Byl strašně smutný, víte? Tak jsem mu připravila Přenášedlo. To bylo naposledy, co jsem ho viděla.

Albus byl při Arianině smrti vedle něj. Bylo to pro ty dva bratry tak strašlivé. Ztratili všechny kromě sebe samých. Není pochyb, že se pohádali. Aberforth obvinil Brumbála, však víte, jak se lidé často chovají pod vlivem takových strašných událostí. Ale Aberforth vždycky mluvil tak trochu z cesty. Každopádně, myslím si, že zlomit Albusovi nos při pohřbu nebylo taktní. Kendru by zničilo, kdyby viděla své syny prát se takovýmhle způsobem nad tělem své mrtvé sestry. Škoda, že Gellert nemohl zůstat na pohřeb... rozhodně by to Albusovi pomohlo...“

Tato úděsná rvačka vedle rakve, známá jen několika málo lidem, kteří se zúčastnili Arianina pohřbu, vyvolala spousty otázek. Proč Aberforth obvinil Albuse ze smrti jejich sestry? Bylo to, jak tvrdí 'Tylda', jen výtryskem nakumulovaného žalu? Nebo existovaly pro jeho vztek konkrétnější důvody? Grindelwald, vyloučený z Kruvalu pro téměř smrtelné útoky na studenty, opustil zemi několik hodin po pohřbu a Albus (možná se styděl, možná se bál?) ho nikdy neviděl, dokud k tomu nebyl donucen prosbami kouzelnického světa.

Nezdá se, že by v životě jak Brumbála, tak Grindelwalda byl později nějaký odkaz na jejich krátké přátelství v chlapeckém věku. Ať už to bylo jakkoli, není pochyb o tom, že Brumbál zaútočil na Grindelwalda až po nějakých pěti letech utrpení, katastrof a záhadných zmizení. Byly to snad zbytky onoho vztahu, nebo strach z pohlédnutí do očí někdejšímu nejlepšímu příteli, co zapříčinilo Brumbálovy rozpaky? Překonával Brumbál odpor vydat se chytit muže, se kterým se kdysi tak nadšeně seznámil?

A jak zemřela záhadná Ariana? Byla snad bezděčnou obětí nějakého temného obřadu? Narazila snad na něco, na co neměla, když se dva mladí muži připravovali ovládnout svět? Je možné, že Ariana Brumbálová byla první osobou, která zemřela 'pro více a více dobra'?

Kapitola zde skončila a Harry zvednul oči. Hermiona už dorazila na konec stránky před ním. Vytrhla Harrymu knihu z rukou a vypadala mírně vyděšená z jeho výrazu. Zavřela knihu, aniž by se na ni podívala, jako kdyby schovávala něco nevhodného.

„Harry-“

Zavrtěl hlavou. Něco se v něm zbortilo; cítil se úplně stejně jako po Ronově odchodu. Věřil Brumbálovi, věřil mu jeho roli ztělesnění dobroty a moudrosti. Vše se obrátilo v prach; co ještě mohl ztratit? Rona, Brumbála, hůlku...

„Harry.“ Vypadala, jako by mu četla myšlenky. „Poslouchej mě. Nečte se to dobře-“

„-jo, to je pro mě novinka-“

„-ale nezapomínej, Harry, že to napsala Rita Holoubková.“

„Četla sis ten dopis Grindelwaldovi, ne?“

„No – ano, četla.“ Upadla do rozpaků a zatvářila se rozrušeně, kývajíc hrnkem čaje v dlani. „Myslím, že to je na tom to nejhorší. Vím, že tomu Batylda nepřikládala velkou pozornost, ale 'Pro více a více dobra' se stalo Grindelwaldovým sloganem, jeho ospravedlněním pro všechny hrůzy, které později spáchal. A... takhle to vypadá, že ten nápad přišel od Brumbála. Říká se, že 'Pro více a více dobra' bylo vytesáno nad vchodem do Nurmengardu (pozn. překl.: Německy umím, ale tohle jsem fakt nevěděl, jak přeložit...).“

„Co je to Nurmengard?“

„Vězení, které Grindelwald vystavěl pro své nepřátele. Nakonec tam skončil sám, když ho Brumbál dopadl. Každopádně, to, že Brumbálovy nápady dopomohly Grindelwaldovi k moci, je příšerná myšlenka. Ale na druhou stranu, ani Rita nemůže dokázat, že se znali déle, než pár měsíců jednoho léta, kdy byli oba velmi mladí, a-“

„Myslel jsem si, že to řekneš,“ podíval se na ni Harry. Nechtěl si na ní vylévat vztek, ale bylo pro něj obtížné udržet klidný hlas. „Čekal jsem, že řekneš 'byli mladí'. Bylo jim úplně stejně, jako teď nám. My tady riskujeme životy v boji proti černé magii a on se scházel se svým nejlepším přítelem a kuli spolu plány, jak vládnout mudlům.“

Už nedokázal zadržet své emoce; postavil se a začal přecházet sem a tam v naději, že se to trochu uklidní.

„Nepokouším se obhajovat to, co Brumbál napsal,“ řekla Hermiona. „Všechno to 'právo vládnout' je to samé jako 'Magie je síla', akorát trochu jinak. Ale Harry, jeho matka zrovna zemřela, zůstal trčet sám v domě-“

„Sám? Nebyl sám! Měl společnost ve svém bratrovi a sestře, svou motáckou sestru držel pod zámkem-“

„Tomu nevěřím,“ řekla Hermiona a také se postavila. „ať s tou dívkou bylo cokoliv, nevěřím, že by byla moták. Brumbál, jakého známe, by nikdy, nikdy nedovolil-“

„Ten Brumbál, o kterém jsme si mysleli, že ho známe, chtěl ovládnout mudly silou!“ zařval Harry, jeho hlas se rozlehl nad prázdným kopcem a několik kosů vzlétlo do vzduchu, skřehotajíc a kroužíc pod širým nebem.

„Změnil se, Harry, změnil! Je to jednoduché! Možná v tyhle věci věřil, když mu bylo sedmnáct, ale celý zbytek života zasvětil boji proti černé magii! To Brumbál zastavil Grindelwalda, staral se o ochranu mudlů, bojoval za práva kouzelníků s mudlovkým původem, bojoval s Ty-víš-kým od samého začátku, a při pokusu zničit ho, zemřel!“

Ritina kniha se rozložila na zemi mezi nimi, takže se na oba shovívavě dívala tvář Albuse Brumbála.

„Harry, je mi to líto, ale myslím, že skutečný důvod, proč jsi tak vzteklý, je ten, že ti Brumbál nikdy nic z toho neřekl.“

„Možná!“ zakřičel Harry a zamával rukama. Stěží věděl, jestli se pokouší zadržet vztek, nebo se snaží chránit před tíhou vlastního rozčarování. „Podívej se, co po mě chce, Hermiono! Riskuj svůj život, Harry! A znovu! A znovu! A nečekej, že ti něco vysvětlím, prostě mi slepě věř, věř, že vím, co dělám, věř mi i přesto, že já nevěřím tobě! Nikdy celou pravdu! Nikdy!“

Hlas se mu zlomil a oba zůstali stát, dívaje se na sebe v jasnu a prázdnotě, a Harry měl pocit, že jsou oba stejně bezvýznamní, jako brouci pod širou oblohou.

„Miloval tě,“ zašeptala Hermiona, „vím, že tě miloval.“

Harry spustil ruce.

„Nevím, koho miloval, Hermiono, ale mě rozhodně ne. To není láska, ten zmatek, ve kterém mě nechal. S Grindelwaldem sdílel mnohem víc svých skutečných myšlenek, než se mnou.“

Harry zvedl Hermioninu hůlku, kterou upustil do sněhu, a opět se usadil ve vchodu do stanu.

„Díky za čaj. Zůstanu na hlídce. Ty se vrať zpátky do tepla.“

Bylo na ní vidět, že váhá, ale rozpoznala nevyřčený odpor. Zvedla knihu a šla zpět do stanu; cestou zavadila rukou o vršek jeho hlavy. Harry při jejím doteku zavřel oči a nenáviděl sám sebe za to, že si přál, aby to, co řekla, byla pravda: že se Brumbál o něj doopravdy staral.

131 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

No a je to tady čekání se vyplatilo.Skvělá práce.Dík za překlad

Anonymní řekl(a)...

:))))

Anonymní řekl(a)...

Heej....to je fofr :)))) jen tak dal uz se nemuzu dockat dalsiho kousku

Anonymní řekl(a)...

Díííííky.

Anonymní řekl(a)...

Tak to jako nežeru ... kurňa mě se nechce ani spát když čekám na další článek a mezi tím s enudím serfováním na netu, ...

Anonymní řekl(a)...

Dík za překlad vím že tuto otázku asi nesnášíte ale zítra ráno jedu na pár dní pryč tak jsem se chtěl zeptat jesli bude ještě dnes další kapitola moc dík za odpověd :)

Anonymní řekl(a)...

Krása doufám že ráno bude pokračování ;-) aspoň bych si před odchodem do práce zlepšil náladu. Vstávám 4:30 tak pohyb pohyb :-D .
A ještě jednou díky a gl

Anonymní řekl(a)...

tatoo kapito vypada byt zaujimavou...

Anonymní řekl(a)...

už sem myslel že se nedočkám :D

rewkon řekl(a)...

reknu to jediniim slovem sliiiint ne vtip ci dalsi ii cast pllllsss jo ten obrazek je z knizky nebo odkud

Anonymní řekl(a)...

Je fantastické, že sa banda ľudí rozhodne prekladať túto knihu... no ešte fantastickejšie je, keď táto banda v tomto úsilí vydrží... A navyše v takej kvalite...
Hawk! ... Ale držím vám palce... a dobrú noc:)

Anonymní řekl(a)...

supeeeeer dik za dalsi kapitolu

raramon řekl(a)...

Huráááááááááááááááá! Už som nedúfal... A môžme očakávať dokončenie osemnástky ešte túto noc? Prosíííííííííííím !!!!!

raramon řekl(a)...

Huráááááááááááááááá! Už som nedúfal... A môžme očakávať dokončenie osemnástky ešte túto noc? Prosíííííííííííím !!!!!

Anonymní řekl(a)...

už jdu spát ,ale mocinky si těším až si zítra přečtu zase pár kapitol :)) strašně se mi to líbíííí :)

Anonymní řekl(a)...

Jste moc báječní moc děkuji všem členům Fénixova řádu, kteří o svém volném čase nám(zažraným fanouškům HP,kteří nejsou moc obdařeny načit se naglický jazyk:)) překládají!!. Moc díky..bez vás by sem se ukousala k smrti PS:na rejpali kašlete:*jen tak dál děláte výbornou práci

Snape řekl(a)...

Skutečně - neskutečný pitomec. Místo tohy, aby začal myslet, tak by nejraději věci od Brumbála vyhodil!? Nexistuje náhodou nějaká zvláštní škola pro kouzelníky? Tam by se určitě hodil.

Anonymní řekl(a)...

SUper, jste skveli!! Ale chtela jsem se zeptat, jeslti je to nekde na netu jeste anglicky... odepiste prosim prosim na 192-395-441

Anonymní řekl(a)...

co ste tam prihodili obrazok z 22 kapitoly ??

Anonymní řekl(a)...

Přesně tak člověcí:)) Fakt naprostá špička, libovka a všechno možné, hltám každé slovo. Jen mě samotný příběh nechává v obrovském napětí, jsem moooc zvědav jak to dopadne s tou hůlkou. Doufám že ji brzy bude mít, protože souboje jsou na tom vůbec to nejlepší. A bez hůlky by to přišlo o hodně.

Anonymní řekl(a)...

moc vám díky za překlad jste naprostý jedničky ty bláho je to napínavý jak kšandy jsem zvědavá jak se to vyřeší s tou hůlkou a co Rita vyčmuchala na Brumíka ještě jednou díky a držím palce at vám to jde stále tak skvěle až do epilogu

Anonymní řekl(a)...

Tahle kniha je zvláštní.. Ne špatná, ale ani dobrá.. Jsem napjatá, co se stane dál, ale nemůžu říct, že jsem nadšená, co to J.K. Brumbálovi napsala za minulost, Snapovi za budoucnost, Ronovi za blbosti a Harrymu za inteligenci.. Chovají se tam všicí dost divně.. Ale moc děkuji za překlad, je to skvělé.. :3

Anonymní řekl(a)...

ste suprovi!!!! takhle rychle prekladat...moc se tesim az tu zase pribudou dalsi casti knizky...DEKUJU MOOOOOC

Anonymní řekl(a)...

nechapem ako to stihate

Anonymní řekl(a)...

Diky moc. Tohle mi dycky zvedne naladu. Ten pocit, ze je tam nova kapitola...no nadhera...

Anonymní řekl(a)...

Myslím,že u posledních kapitol bylo vždy napsáno,že pokračování bude ještě dnes,teď to tam není,tak si myslím,že už nebude.Stejně asi neodolám a ještě chvilku budu sedět u počítače a budu to zkoušet,co kdyby náhodou.

Anonymní řekl(a)...

Zdravim všechny. Mohl by mi někdo říci kolik kapitol kniha má? Moc děkuji za odpověď.

Anonymní řekl(a)...

Ještě dnes? tak to máte ještě 23 a půl hodiny :-)

Anonymní řekl(a)...

ste skveli ze dokazete takhle rychle prekladat vsechny ty kapitoly,a ti co rikaj at sebou hnete atd.tak sou hloupi uz takhle s tim mate praci a jeste vas buzerujou

Anonymní řekl(a)...

Všem děkuji za komentáře:)

Právě překládám dvacátou kapitolu, tak se budu snažit, ať se vám taky líbí:)

Jsem rád, že jste spokojeni s mým překladem:)

Anonymní řekl(a)...

Čekání se vyplatilo, díky. Alespoň, že to takhle dávkujete a nečtu zase celou noc... Fakt bombice

Anonymní řekl(a)...

jste fakt moc dobří a moc vám děkuji že to děláte.

Anonymní řekl(a)...

Super a jen jeden dotaz to že pokračování bude dneska znamená že do půlnoci nebo než půjdete spát :)

Lumi řekl(a)...

já se do toho začínám nějak zamotávat , ale jinak je to supr, překlad je perfektní a skvěle se to čte a moc bych chtěla poděkovat všem, kdo si s tím vším dávají tolik práce

Anonymní řekl(a)...

co je to za obrázek tam ?jinak moc dík že tohle děláte

Anonymní řekl(a)...

Ohledně s Heryho hůlkou, já osobně si myslím, že v momentě jak najdou nebelvírův meč, tak se mu hůlka nějakým záhadným kouzlem spraví a ještě i vylepší a všechny moc meče přejde do Harryho hůlky. Ale asi je to nesmysl, nicméně, možná za to stojí.....

Anonymní řekl(a)...

super, díky moc, že překldáte, působí to dojmem, že snad ani nespíte xD ještě jednou - díky!

Anonymní řekl(a)...

Konečně vím, kdo má na svědomí tyhle báječné části. Díky moc!! Tvůj překlad je vážně brilantní, čímž nechci říct, že ostatním to nejde stejně dobře, ale tohle se prostě nádherně čte.. :-)

Anonymní řekl(a)...

nezlobte se na mě ale neřešila bych jak se v knížce chovají všechny postavy ani co dělají... prostě to tak je a berte te to tak... každej díl harryho pottera je skvělej! a ještě k tomu poslední! tak si to jen chvalte... ty jo lidi a ještě něco už asi dvacátej člověke se ptá kolik to má kapitol... přitom Fénix team vám to napsal na první stranu aby ste se nemuseli ptát... tak čtěte pozorně;) aby ste nepřehlíželi takovýhle věco... dobrou noc všem a díky moc za překlad;)

Anonymní řekl(a)...

PLS hoďte sem ty další části te 18tky, nebo můžete dát i 19 :-)

Anonymní řekl(a)...

Díky lidi děláte fajn práci, sice sem se sám pokoušel číst si to v eng ale přece jenom moje znalosti nejsou tak fajn a i když chápu děj tak ze všech těch věcí okolo jsem měl trošku guláš. Ale až vyjde u nás tak si to určitě koupim ale takhle čekat do vánoc bych se určitě dozvěděl spoustu věcí předem a to nenávidim! Jinak trochu mě J.K.R. překvapila jak to ze začátku rozbalila ale pak to skrejvani v lese byla trochu nuda ovsem v eng sem uz u 23 kapitoly a tam to uz ma zase otacky. Ale ted me akorat tak napadlo proc si najednou autorka usmyslela ze James nemel hulku kdyz ve 4. dile na hrbitove voldemort tvrdil ze mu vzdoroval udatne(a ne ze na nej nabeh bez hulky) a jeho mama myslim hulku taky mela mit ale nepouzila ji ale tim uz si tak jistej nejsem a nechce se mi ted hledat ohnivej pohar ale zda se mi ze chyby tam ma.. Jinak fajn překlad a ještě jednout thx.

Anonymní řekl(a)...

Ted jsem na vazkach zdali mam ceakt na 2. cast nebo bude az odpoledne :)

Anonymní řekl(a)...

wow, dokonce aji obrázek, no super! :) akorát nechápu, nad čím tam tak dumají, spíš nevím, co to je.. O:)

Anonymní řekl(a)...

já už jsem knihu dočetla. Teď jsem se pokusila přeložit na papír 23. kapitolu.Po pěti stranách sme toho nechala. Fakt se o hodně moc zvětšil obdiv k vám(pokud to ještě šlo) páč číst to slovo od slova a překládat do čj, eště gramaticky správně, je fakt síla. Bzz....a to sme si řikala, že ajinu docel ovládam. Tak držim palce!!!
Dobré ráno, a dobrou noc všem kristýna

Anonymní řekl(a)...

SUPEER Moc se mi to líbí, je sice pravda že někdy to není úplně dokonalý, ale ty co na to furt nadávaj ať si to zkusej přeložit taky... Doufám že už brzo bude pokračování... :-)

Anonymní řekl(a)...

hustýýýýý.. obcas Harryho chovani trochu nechapu ale:(( Hermiona se chova suprove, narozdil od Rona a doufam, ze knizka nabere jeste trochu vic deje

Šárka řekl(a)...

ahoj pod posledni kapitolou je psano pokracovani jeste dnes, psano 21 minut po pulnoci. tak nevim jesi jsem prave ted docetla uz to pokracovani po te pulnoci nebo jste svuj slib nedodrzeli. ale nevadi at je to jakkoliv DÍKY

Anonymní řekl(a)...

Tady je to v angličtině, právě jsem dočetl...

http://www.mydigitallife.info/2007/07/21/harry-potter-book-7-hp7-deathly-hallows-full-version-ebook-free-download-or-online-reading/

Anonymní řekl(a)...

Překlady nejsou špatné. Už mám přečtených pár kapitol navíc, na adrese preklady@soukromy.cz je možný získat další kapitoly. Příjemnou zábavu při čtení!

Anonymní řekl(a)...

liiiidi pravdu dekuju za preklad.....kazdej den to tu hltama, obdivuju vase nervy s prekladanim:)))......je to fakt napinavy a drsny...jsme to cekala vic pratelsky:)

Anonymní řekl(a)...

to Anonymní: nemyslim si, ze sa chovaju nejako extra divno; Harry nikdy neprekypoval inteligenciou; Ron bol vzdy moc pohodlny a hlad + nosenie horcruxu to velakrat umocnilo; JKR uz raz niekde povedala, ze Dumbledore (Brumbal) nie je ciernobiely; nic totiz nie je ciernobiele

Anonymní řekl(a)...

no paráda, zase další kousek. Príma, moc DÍK!!!
teda, doufám, že se Ron vrátí a srovná si v hlavě priority. ale na druhou stranu, je to zajímavá zápletka a vlastně: kdo nebyl v 17ti alespoň trochu náladový a vzteklý ;-)

Anonymní řekl(a)...

Použití přechodníků
základy: většinou používáte přechodník přítomný, který se používá tam, kde probíhají oba děje současně. Mužský rod má koncovku -e nebo -a (tedy třeba obědvaje nebo nesa) Ženský -íc nebo -ouc (obědvajíc, nesouc) A množné číslo pro všechny rody je -íce (obědvajíce) nebo -ouce (nesouce) Takže nikdy, opravdu nikdy nemůže mladík objímajíc (či objímajíce) dívku dělat cokoliv...

Anonymní řekl(a)...

Nechápu toho Harryho, všechno svádí na Brubála, jako by sám nebyl ničeho schopnej. Když jim Brumbál nenechal odkaz, tak to odpískaji a půjdou domů? To nejsou sami schopni ničeho.
Připadá mi v týhle knížce ten Harry opravdu jako blbec.

Jo a taky mi neni jasný, jak spolu můžou dva zdraví sedmnáctiletí lidé, muž a žena, žít ve stanu a nic spolu nemít.

Yanina řekl(a)...

Všechny kapitoly jsou skvěle přeloženy! Už se nemůžu dočkat další!!!!! Jsem zvědavá, jak to všechno dopadne :-))) Moc a moc vám překladatelům děkuji za tento super překlad!!!!!

Anonymní řekl(a)...

myslim ze privesek jen tak neznici, protoze pokud je teorie spravna a had je vital, tak podle 17. kap. z toho plyne ze vitaly vyciti jeden druheho. Takze diky tomu privesku si muze overit zda dany artefakt je nebo neni vital... je to nen moje domnenka...
Jinak diky Vam za preklad

Anonymní řekl(a)...

:-(((((( plosííííím plosíííím ať už tu je další .... jste skvělí ale začínám mít depku z toho příběhu tak chcu aby to dobře dopadlo .... zatím tu toho pozitivního moc nebylo...

Anonymní řekl(a)...

Mam HP7 v anglictine i v CZ(lamana, prelozeno v prekladaci) jesi nekdo chcete, tak my I seek you:364022102

Anonymní řekl(a)...

Fakt dobrý, jako já se klepu na další písmenka, která úplně shltnu...fakt se vám to vede a J.K.R. se to povedlo taky, smekám ;0)

Anonymní řekl(a)...

Co myslíte, že dělají na tom obrázku?

Anonymní řekl(a)...

Jaj ste fakt dokonalý!Taková rychlost!to je neuveritelny!Moc vam dekju zase mam co cist

Anonymní řekl(a)...

super překlad, dík

Mně v předchozích kapitolách překvapilo, jak okatě se pořád mluví o Godrikově dole. Čekala jsem, že se tam Harry vydá už po svatbě. Byla to jediná stopa a navíc docela slibná. Nechápu, když se to pořád omýlalo, že Harry přišel s nápadem tam jít až po tak strašně dlouhé době bezcílného přemísťovánní se.

Anonymní řekl(a)...

je to super ale já jsem se jen chtěla zeptat jestli překládáte z knihy nebo z elektronické verze.dík za odpověď

Anonymní řekl(a)...

Jeste jednou dik moc za to co pro nas ne prilis zdatne anglictinare delate :-) . Nemohla jsem spat celou noc, nemuzu se dockat pokracovani :-) .

Anonymní řekl(a)...

měl by najít Aberforta, Grinwalda, Rlphiasem Dóžem, aby našel víc informací o Brumbálovi, Voldemortovi, a tom znaku oka.

S Gregorovičem už tu příležitost prošvihnul, tak ať to netrvá příliš dlouho, jako obvykle, než mu to dojde.

Anonymní řekl(a)...

Super prace,kde ste vzali ten obrazek?Ten v knize neni ne?ZTeda ja ho nenašel

Anonymní řekl(a)...

Díky, fakt dobře to překládáte. Už se těším na další kapitoly!!!

Anonymní řekl(a)...

Lidi, pls já mám úplnej výpadek.. Kdo je ten Grinwald? Já si ted nemůžu vůbec vzpomenout! :(

Anonymní řekl(a)...

no mohl bych se zeptat proc tu pisete ze je to druha cast a pritom je tam porad ta prvni ? :-D :-D

Anonymní řekl(a)...

Oo, pradon za překlep... Grindelwald

Anonymní řekl(a)...

paráda... dik moc! můžete přidat ty obrázky i k ostatním kapitolám? vypadáto dobřeee:P

Anonymní řekl(a)...

tahle kapitola je už kompletní??? CHtěla bych poděkovat fenixovu týmu za báječnou práci..všem vám moc děkuju ;) :-*

Anonymní řekl(a)...

Jak uz jsem rikala: moc si vasi prace cenim a vim, ze delate co muzete.......ale............JA SE TADY NEDOCKAVOSTI ASI ZBLAZNIM, MUSIM VEDET, JAK TO DOPADNE!.......opravdu jsou chvile, kdy se mlatim hlavou do zdi za to, ze se tu ajinu nejsem schopna ucit

Anonymní řekl(a)...

by mě teda hrozně zajímalo co z toho o Brumbálovi bude nakonec pravda a jak to vyřeší s tou hůlkou...hele a nestačilo by jen sehnat new dřevo a dát do něj to péro s fénixe co je v harryho staré hůlce?

Anonymní řekl(a)...

to Lupen - Tak to já zas chápu. Harry je zamilovanej do Ginny, Hermiona do Rona. Spíš mě udivovalo, že Hermiona neměla nic s Ronem, než Ron prásknul do bot. Jenže na druhou stranu, nedali si ještě ani pusu... A taky teď Hermiona a Harry zrovna na takovýhle věci nemaj asi moc myšlenky...

Anonymní řekl(a)...

Parada...chlapci (a holky) pospeste...sme nadrzeny na dalsi kus kapitoly a hromadu celejch kapitol :D

Anonymní řekl(a)...

Pupek se mi třese vzrušením, měli by vám postavit pomník :)

Napadlo mě, jestli když už Harry neztratil hůlku, nedostane třeba starou Brumbálovu nebo ještě lépe Godrikovu. Třeba má něco společného s tím mečem :)

Anonymní řekl(a)...

Grindewald je mrtvy... tak kde by ho asi hledal?!

Anonymní řekl(a)...

betesak:
lidi, nebojte, děláme co můžeme. Překládá se několik kapitol naráz a pak to prochází korekcí. Děláme vše, co je v našich silách, aby se k vám dostali další řádky co možná nejdříve. Mějte s náma trpělivost, přece nejsme jenom stroje, ale i lidi, kteří mají další potřeby... Přesto často skoro nepíme a pilně makáme jak domácí skřítkové ... :o) Takže se těšte na další řádky HP, protože to vážnš stojí za to.

Anonymní řekl(a)...

I want next chapter .. please :D.. ec předeeeeem

Anonymní řekl(a)...

Ahoj moc vám všem z fénix týmu děkuju za ten fantastickej překlad, který sem dodáváte jde vám to rychle a je to vážně úžasné moc moc děkuju

Anonymní řekl(a)...

Můžu se zeptat jak druhá část? To máme číst nejdříve druhou a poté první část?

Anonymní řekl(a)...

jne pro twou informaci gridewalda uz brumbal zabil v roce 1945

Anonymní řekl(a)...

chcem sa vyjedrit k panovi inteligentnemu tuto nadomnou ze by mali ist najst grindenwalda... :D tazkoho najdu ten je tuhy pretoze carodejnicky suboj velkosti dumbledora sa zarucene neskoncil podanim ruky.

Anonymní řekl(a)...

Doufám, že se Ron vrátí! Sedmnáctiletej kluk prostě vybuchne...nemůže být v pohodě, když je kilometry od rodiny a ještě má na sobě ten viteál. A kde teď vlastně je? Vrátil se snad domů? ale tam by ho našli?? Tak kde je? Ptám se, JKR??? Je jasný, že do Godrikova dolu se nemohli vrátit hned... bylo by to moc nápadný, a jak bylo vidět, stejně tam na ně Voldemort čekal. A proč jim nedošlo, že je to léčka? Jednoduše: Harry nerozezná rozdíl mezi normální a hadí řečí a na Hermionu ten had nepromluvil, takže to jaksi poznat nemohli a uznávám, že Harry je sice kouzelníky uznávaný, ale jinak mi příjde naprosto hloupej!!! Nemít Hermionu, Siriuse, Brumbála atd., kde by byl??? A co bude dělat teď? Když nemá ani svoji hůlku??? Ta hůlka ho ochraňovala před Voldemortem. Přece si nemůže pořád pučovat hůlku od Hermiony??? Kdyby je napadli, tak jeden nebo druhej hold zhnyne!!! A kdo mu vyrobí novou hůlku, když Olivander je kdo ví kde??? A k těm viteálům: je možný, že se viteály navzájem vycítí. A pokud to tak je, tak bych ten medailon neničila, ale s jeho pomocí bych hledala další viteály. A proč Nagini tak reagoval na ten viteál? to je snad jasný, ne???? Prostě je to taky jeden z viteálů??? A který sou ty další? Doufám, že to Hermiona s pomocí Harryho rozluští a zničí je a Harry pak (akorád teda nevím jak, když nemá hůlku) zabije Voldemorta!!! -ZEMÍÍÍK

Anonymní řekl(a)...

Kdyby Harry jednal logicky knizka by skoncila uz v 5 dile :)

Anonymní řekl(a)...

Harry ma zlomený prútik...a myslím že už ho neopraví ale získa ten ktorý chce získat Voldemort.... od toho blondáka....

Anonymní řekl(a)...

jste skvělí....
Nevíte někdo, kde bych stáhla film Harry Potter 5 v češtině? Našla jsem spoustu odkazů, ale jen v AJ.

Anonymní řekl(a)...

Aberfog neni nahodou mrtvy?? ludia mna slahne, sak toto nevyzera dobre, to tam mohla viac vysvetlovat, a vniest nas do minulosti, jak to urobila napriklad vo stvrtom diely, ten bol uplne dobry, ale fajn ze to prekladate, aj ked uverim, az ked uvidim knihu;)

Anonymní řekl(a)...

Ani nejzaritější fanoušek Harryho Pottera nemuze poprit fakt ze Harry je uplne blbej :D

Anonymní řekl(a)...

máte to fakt super nemůže se dočkat pokračování je to fofr ale i tak prosííííííííím honem jste skvělí

Anonymní řekl(a)...

nejlépe přístupná anglická verze:
http://data.edisk.cz:8080/0/0512668af6f99ccc62d8954c810a514d/Harry_Potter_Deathly_Hallows_-complete-.pdf

Anonymní řekl(a)...

tyjo. Já zejtra jedu na tejden pryč a přístup k pc nebudu mít :( . Budu mít absťák. Jo a díky moc všem lidem z Fénix týmu.

Anonymní řekl(a)...

Harry je impotent proto nic nemá s Hermionou

Anonymní řekl(a)...

Hele vite co nechapu? Medek to ma prekladat snad nejak do listopadu....a to by to mel umet lip nez fenix tym a i pres to to maji rychleji nez on...=)

Dvanácterák řekl(a)...

skoda ze to je pomerne krátká knížka ale preklad pokracuje rychle zato Dvanácterák děkuje

Anonymní řekl(a)...

nemyslite ze tech kapitol mate neak malo kdyz jich ma byt 36 a jeste epilog

Anonymní řekl(a)...

tak už by taky mohla bejt pomalu nějaká další kapitola néééééééé???? už to trvá nějak moc dlouho

Anonymní řekl(a)...

Nééé... že já to začla číst!! Zejtra odjíždím na tři tejdny a jak mám to mám proboha vydržet?? :-DDDD Teeeda, to budou muka... :-)

Anonymní řekl(a)...

Prosim nevite jak jse jmenuji zbylé kapitoly v českém překladu?

Anonymní řekl(a)...

Díky, je to super!!!! !Kdy bude další????B)

Anonymní řekl(a)...

Uplně super! Jste fakt dobří! já smekám! Goddy

Anonymní řekl(a)...

bolo by lepšie nezverejňovať neúplné kapitoly. ... potom si to človek musí kontrolovať, že čo je vlastne nové.

Anonymní řekl(a)...

děcka jsme v půlce knížky a mně připadá, že se zatím skoro nic nestalo,no, teda krom toho, že z dacanů a záporáků JKR dělá samý dobráky a z kladnejch hrdinů neřády největší... fakt zásadní převraty, prozatím neskrývám zklamání... no, uvidíme, jak to ten Harry nakonec vymamlasí :-/

Anonymní řekl(a)...

No ...ne ze bych vas chtel hnat do prekladani...ale ja uz chci dalsi kapitoluuuuuu :DDDD

Anonymní řekl(a)...

Medkovi to trva tak dlouho, protoze pracujou ve 2. tady ve Fenix Tymu je jich nekolik. oni to musej delat ve 2. a rekl bych ze vic lidi to prelozi a uparvi rychleji nez 2 lidi.

Anonymní řekl(a)...

podle mne na tom obrazku si harry sestrojuje novou hulku a nebo opravuje tu starou pomoci nejakeho toho pristroje co pred nima lezi na podlaze...co kdyz se dostali do ollivanderova stareho obchodu a vzali odtamtud ten pristroj?? :)a jinak si myslim ze zlodejem je elphias doze protoze zlodej mel zlate vlasy a nekde v predchozich kapitolach je popsana fotka kde je brumbal a doze a doze ma zlate vlasy....pouze moje teorie!!!!

Anonymní řekl(a)...

Fajn, že pořád dál překládáte, vážím si toho! Ale občas se podivuji nad některými přeloženými větami... Třeba netuším, jak může vzniknout z "for the greater good" heslo "pro více a více dobra". Viděl bych to spíš na "pro vyšší dobro" nebo tak něco.

Anonymní řekl(a)...

dalsi kapitoly v ceskem prekladu se jmenuji takto(jo prekladal sem je sam takze nevim nevim:-)):
19. Stříbrná srna(anglicky Silver Doe, jinak to neprelozim)
20.Xenophilius Láskodar 21. kapitola: Příběh tří bratů 22. kapitola: "The Deathly Hallows"(ja osobne si myslim ze to ma co docineni s dusickami...neco jako: Krvave dusicky) 23. kapitola: Sídlo Malfoyových
24. kapitola: Výrobce hůlek 25. kapitola: puvodne Shell Cottage fakt nevim co to je 26. kapitola: Gringottovi 27. kapitola: Konečné místo pro úkryt 28. kapitola: Chybějící zrcadlo
29. kapitola: Ztracený diadém
30. kapitola: Propustění Severuse Snapea (propusteni ve významu "máš padáka!") 31. kapitola: Bitva o Bradavice 32. kapitola: Starší hůlka 33. kapitola: Princův příběh 34. kapitola: Opět les 35. kapitola: King's Cross 36. kapitola: Díra (v) plánu
pak jeste Epilog a je konec vseho

Anonymní řekl(a)...

No, nic proti, ale na netu je jeden amatérskej překlad, kde to překládá jen JEDEN člověk a má už 10 kapitol...

Anonymní řekl(a)...

Jsete nejlepší!!! LOVE tým Fénix!!!

Anonymní řekl(a)...

super,ale nemalo by sa "For the greater good" prekladať skôr ako "Pre vyššie dobro"?

Anonymní řekl(a)...

Thanks a lot
TO UZ SME V PULCE??? UZ??? ...toto utika....!
--Thanx by Tonxíííí

Anonymní řekl(a)...

Pojmenujte prosím tuto kapitolu "Lživot Albuse Brumbála" (kdyby Rita Holoubková psala česky, tak by to tak nějak mohlo znít, ne?). Veronika

Anonymní řekl(a)...

hale.. "For greater good" by se prelozilo spise jako "Pro vyssi dobro"

Anonymní řekl(a)...

Ad Nurmengard: asi proto, že je to finsky;-)

Anonymní řekl(a)...

už sme v půlce a nic se nestalo, jenom harry vypadá jako čím dál tím větší blbec. Si nepamatuje, co psala ta Rita Holoubková o něm?

Anonymní řekl(a)...

Asi tak,no.Už by to mohlo trochu pokročit.By mě zajímalo kdy si ten lempl vůbec uvědomí že vzkaz kde najít meč bude zašifrovanej na tý zlatonce.:-)

Anonymní řekl(a)...

to by malo byt "pre vyssie dobro" a nie pre viac a viac dobra

Anonymní řekl(a)...

Zdravím po konzultaci s německým a staronorským slovním bych překlad slova Nurmengard navrhoval jako Pouzestráží nebo Pouze pro ty jež hlídají

jenom návrh...

Anonymní řekl(a)...

i když z kontextu pak spíš vyplívá něco ve smyslu Pouzestrážený nebo Početněnjevícestrážený, chlapi musím říct že vám jako překladatelům nezávidím, dokážu si představit co pod tím myslí Rowlingová ale přeložit to slovo do češtiny tak to bych si asi vykloubil jazyk

ivik.bublik řekl(a)...

tak to je síla, tak brumla měl svoje tajemnství, al to se jistě vysvětlí :)))

Anonymní řekl(a)...

Ad Durmstrang: Aaaha, já myslel, že to je spíš do Němčiny. Severské jazyky mne nějak nenapadly... ani nevím proč. No, stejně z nich neumím ani slovo...XD

Co se týče pojmu "The Greater Good", tak ano, jako vyšší dobro by se to jistě přeložit dalo, přemýšlel jsem nad tím, nicméně v kontextu mi to nepřišlo moc přesné; Více a více dobra je podle mého názoru daleko výstižnější, více to koresponduje s tehdejšími Brumlovými a
Grindovými plány. Takže tak:)

Co se týče přechodníků, za ty se omlouvám, běžne se mi to nestává, leč psal jsem to o půlnoci - abych to stihnul, vyčerpaný z práce a tak nějak celkově polomrtvý. Toť vše... hezké čtení:)

Anonymní řekl(a)...

Já se německy učím už dlouho a s Nurmengardem..německé názvy se myslím nepřkládají..

Anonymní řekl(a)...

mne brumbál ani tak nevadí ( co a s kym), mne skor prekaza harry uz v 6 sa mi zdal akysi divny a teraz tie jeho nazory a myslienkové pochody!?... teda nic moc

ALE PREKLAD JE PERFEKTNY, DIKY MOC ALL!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

jo fakt super překlad a máte to rychlejc než u těch,u kterejch sem to četla dřív:))))

Anonymní řekl(a)...

ste nejjj diky moccccc

Anonymní řekl(a)...

to je droga! a clovek najednou kouka ze je 0:53

Anonymní řekl(a)...

fakt super, ale stjně si koupím i anglický originál, jen tak pro kontrolu;o)

Anonymní řekl(a)...

pro překladatele: nurmengard není německy ale finsky. a v němčině gard je stráž nebo taky vězení

Anonymní řekl(a)...

co autorka myslela tím, že Hermiona říkala, že Brumbál miloval Harryho ?