neděle 22. července 2007

17. kapitola - Bathildino tajemství

„Harry, stůj.“

„Co se děje?“Zrovna dorazili k hrobce neznámých Abbotů.

„Někdo tu je, sleduje nás. Jsem si jistá. Tam za tím keřem“

Oba dva stáli naprosto tiše, držíc se jeden druhého, zírali do neproniknutelné temnoty hřbitova. Harry nic neviděl.

„Určitě?“

„Viděla jsem, jak se tam něco hýbe. Přísahala bych, že jsem něco viděla…“

Odstoupila od něj, připravená kouzlit..

„Vypadáme jako mudlové,“ poukázal Harry.

„Mudlové, kteří právě pokládali kytky na hroby tvých rodičů? Harry, jsem si jistá, že tam někdo je!“

Harry myslel na Historii kouzel; hřbitovy měly být plné duchů; co když--?

Potom ale zaslechl šustění a uviděl jak padá malá vrstva sněhu z keře, na který Hermiona ukazovala. Duchové přeci nemůžou hýbat se sněhem.

„Je to jen kočka,“ řekl Harry po vteřině či dvou, „Nebo pták. Kdyby to byl Smrtijed, byli bychom dávno mrtví. Raději pojďme dál, a měli bychom si opět nasadit plášť.“


Cestou ze hřbitova se stále ohlíželi zpět. Harry, který se necítil tak optimisticky, jak předstíral, když uklidňoval Hermionu, byl rád, že dorazili k bráně a kluzkému chodníku . Přetáhli přes sebe neviditelný plášť. Spousty hlasů nyní zpívaly vánoční koledy. Pomalu se přibližovali ke kostelu.

Na chvilku Harry zvažoval, jestli by se neměli skrýt uvnitř, ale ještě předtím, než stačil něco říct, Hermiona zamumlala,

„Pojďme tudy,“ a táhla ho dolu po temné ulici vedoucí ven z vesnice, opačným směrem, než přišli dovnitř.

Harry si to domyslel, protože chatrčí začalo ubývat a cesta se stáčela do otevřené přírody.
Šli tak rychle, jak se jen odvážili, kolem oken jiskřících mnohabarevnými světly, obrysy vánočních stromků prosvítaly skrz závěsy..

„Jak najdeme Bathildin dům?“ zeptala se Hermiona, která se jemně chvěla a nepřestávala se otáčet přes rameno. „Harry? Co si myslíš? Harry?“

Zatahala ho za ruku, ale Harry nedával pozor. Díval se dopředu na temnou masu stojící v poslední řadě domů. Hned nato se rozeběhl, táhnouc Hermionu za sebou tak prudce, že se klouzala po zmrzlém chodníku.

„Harry --“

„Podívej ... Podívej na to, Hermiono ...“

„Já ... oh!“

Viděl to; Fedeliovo zaklínadlo muselo padnout spolu s Jamesem a Lily. Živý plot rostl nekontrolovaně 16 let, od té doby, co Hagrid odnesl Harryho ze suti, která ležela rozházená mezi trávou sahající až po pás. Většina domů pořád stála, nicméně byla celá porostlá temným břečtanem a pokrytá sněhem, ale pravá strana nejvyššího podlaží byla úplně zničená, Harry si byl jistý, že to bylo to místo, kde se kletba obrátila proti Voldemortovi . On a Hermiona stáli u brány s pohledem nahoru na zříceninu, která kdysi musela vypadat stejně, jako domky roztroušené okolo.

„Nechápu, proč to nikdo neopravil?“ zašeptala Hermiona.

„Možná to nelze opravit,“ odpověděl Harry. „Možná je to jako zranění způsobené černou magií.. Nemůžeš jej vyléčit.“

Vysunul ruku zpod pláště, uchopil zasněženou rezavou bránu, nechtěl ji otevřít, chtěl se jen prostě dotknout domu.

„Nechystáš se jít dovnitř, že ne? Vypadá to nebezpečně, mohlo by -- oh, Harry, podívej!“

Vypadalo to, že to způsobil jeho dotyk. Znak se zvedl ze země přímo před nimi, zvedl se jako nějaký bizardní, rychle rostoucí, výtvor tvořený z plevele a dřeva, a zlatými písmeny bylo na dřevě napsáno:

Na tomto místě, v noci 31. října 1981,
Lily a James Potterovi ztratili své životy.


Jejich syn, Harry, zůstal jako jediný kouzelník na světě, který přežil smrtící kletbu. Tento dům, pro mudly neviditelný, zůstal ve svém rozbořeném stavu jako monument Potterových a na připomínku násilí, které roztrhalo jejich rodinu.

A všude kolem úhledně napsaných slov, všude okolo byly vyškrábané vzkazy od kouzelníků, kteří přišli navštívit místo, odkud ´Chlapec který přežil´, unikl.

Někteří se jen podepsali věčným inkoustem; ostatní vyřezali do dřeva své iniciály, další zde napsali své zprávy. Všechny z těch nejnovějších, zářící jasně oproti 16 let starým kouzelnickým grafitům, říkaly podobnou věc.

Hodně štěstí, Harry, ať jsi kdekoli.
Jestli tohle čteš, Harry, všichni jsme s tebou! Dlouhý život Harry Pottere.

„Neměli psát na tu značku!“ řekla Hermiona, rozzuřeně.

Ale Harry se na ni podíval.

„Je to skvělé. Jsem za to rád. Já ...“

Najednou přestal mluvit. Zachumlaná postava kulhala po cestě k nim, osvícená světly ze vzdáleného náměstí. Harry myslel, i když to bylo těžké posoudit, že postava byla žena.
Hýbala se pomalu, pravděpodobně vystrašená z uklouznutí na ledovaté cestě. Její shrbení, její chvějící se chůze,to vše připisovalo jejímu extrémnímu věku. Pozorovali ji v tichosti jak se přibližovala.
Harry čekal, aby viděl, zda nezajde dovnitř jedné z chat, kolem kterých procházela, ale instinkt mu říkal, že ne. A nakonec se zastavila pár metrů od nich, jednoduše stála, tam uprostřed zmrzlé silnice, otočená tváří k nim.

Nepotřeboval, aby ho Hermiona štípla do ruky. Byla tu šance, že ta žena je mudla : Stála tam a koukala na dům, který pro ni vlastně mohl být úplně neviditelný, pokud nebyla čarodějka.
I kdyby předpokládali, že to je čarodějka, nicméně, to bylo divné chování, jít ven, do studené noci, a jen koukat na starou ruinu. Podle pravidel normální magie, zatím, neměla by aspoň vidět Hermionu a jeho.
Nicméně, Harry měl divný pocit, že ví, že tam jsou, a také kdo jsou. Zrovna když došel k tomuto nepříjemnému závěru, zvedla ruku a lákala je k sobě..

Hermiona se pod pláštěm přitiskla k Harrymu, svoji ruku pevně sevřenou v jeho.

„Jak to ví?“

Harry zakroutil hlavou. Žena zamávala znovu, víc důrazně. Harry si pomyslel na mnoho důvodů, proč by na vábení neměl reagovat, ale jeho podezření, že ví, kdo je, a jak tam stáli proti sobě na vylidněné ulici, rostlo každou chvílí.

Bylo možné, že by tu na ně čekala celé ty měsíce? Že by jí Brumbál řekl, aby čekala, že Harry nakonec přijde? Nebo to byla ona, kdo se skrývala ve stínech na hřbitově a sledovala je až na toto místo? Už jen schopnost vidět je jí dávala vzezření Brumbálovy síly, se kterou se nikdy předtím nesetkali.

Nakonec Harry promluvil, což způsobilo, že Hermiona zalapala po dechu a nadskočila.

„Jste Bathilda?“

Zachumlaná postava přikývla a znovu jim pokynula, aby ji následovali.

Pod pláštěm se Harry a Hermiona podívali jeden na druhého. Harry nadzvedl obočí;
a Hermiona mu malinko nervózně přikývla.

Vyšli dopředu směrem k ženě , jakmile to udělali, otočila se a kulhala zpět po cestě, po které přišla. Minuli několik domů, než se zastavila u brány. Následovali ji po cestě nahoru, prošli skrz zahradu pomalu stejně zarostlou, jako byla ta, kterou právě opustili.
Chvilku stála před hlavními dveřmi a pohrávala si s klíči v ruce, poté otevřela a ustoupila, aby mohli projít..

Hrozně páchla, nebo možná páchl ten dům; Harry pokrčil nos, jak se za ní plížili a sundal ze sebe plášť.
Teď, když stál vedle ní, uvědomil si, jak je vlastně malá. Ohnutá věkem, sotva dosáhla velikostí k jeho prsům.

Zavřela za nimi dveře. I proti oloupané malbě na stěnách bylo vidět, že má skvrnité promodralé ruce. Otočila se a zírala do Harryho tváře. Měla zakalené oči zapadlé v záhybech průhledné kůže a celá její tvář byla pokrytá skvrnami od prasklých žilek a pigmentových znamének. Harry přemýšlel, jestli se jí může ukázat – i kdyby to udělal, to co uvidí, bude vousatý mudla, jehož podobu právě měl.

Pach prachu, nepraných šatů a oschlého jídla zesílil ve chvíli, kdy si sundala černý, moly prožraný šátek odhalujíc tak svou hlavu pokrytou čistě bílými vlasy skrze které jasně prosvítala holá kůže.

„Bathildo?“ zopakoval Harry.

Znovu přikývla. Harry si uvědomil přítomnost medailonu na hrudi. Zdálo se mu, že se to, co uvnitř tiká, či bije, náhle probudilo. Cítil přes chladný kov, jak pulsuje. Vědělo to, mohlo by to cítit, že věc, která ho zničí, je blízko?

Bathilda se kolem nich prošourala, odtlačila Hermionu stranou tak silně, jako by ji vůbec nezaregistrovala a zmizela v čemsi, co vypadalo jako obývací pokoj.

„Harry, nejsem si tímhle úplně jistá,“ těžce dýchala Hermiona.

„Podívej, jak je maličká. Myslím, že když budeme muset, přemůžeme ji,“ řekl Harry. „Poslyš, měl jsem ti říct, že není tak úplně při smyslech. Muriel jí říkala „senilka“.

„Pojď!“ zavolala Bathilda z vedlejšího pokoje.

„Hermiona nadskočila a stiskla Harryho ruku.

„To je v pořádku,“ řekl Harry jistě a vyrazil první směrem do obývacího pokoje.

Bathilda klopýtala dokola a rozsvěcela svíčky, ale stále byla tma. Ta však nezakryla spoustu špíny – silná vrstva prachu jim vířila pod nohama a Harry ucítil vedle vlhkého a plesnivého zápachu ještě něco horšího, cosi jako zkažené maso.
Přemýšlel, kdy naposled byl někdo uvnitř Bathildina domu zkontrolovat, jak se jí vede. Zdálo se, jako by už zapomněla, že umí čarovat, mimo jiné proto, že svíčky zapalovala ručně a její dlouhá manžeta každou chvílí hrozila, že také vzplane.

„Já to udělám,“ navrhl jí Harry a vzal si od ní sirky.

Stála a pozorovala ho, jak rozsvěcí zbytek svíček nejistě rozestavěných na hromadách knih či podložené prasklými, děravými hrnky okolo celé místnosti.

Poslední kus nábytku, na který Harry umístil svíčku, byla truhlice s vypouklým čelem plná zásuvek, ve kterých ležely spousty fotografií. Když se plamínek rozhořel, jeho odraz se mihotal na zaprášených sklech a stříbrných rámečcích. Uviděl na nich také několik maličkých pohybů. Zatímco Bathilda bojovala s poleny, aby rozdělala oheň, zamumlal „Tergeo!

Prach z fotografií zmizel a on najednou uviděl, že víc jak půl tuctu jich v největším a nejzdobnějším rámu chybí. Bathilda, nebo někdo jiný, je vyndal. Potom jeho pohled upoutala jedna z fotografií téměř úplně vzadu a rychle ji chytil.

Byl to ten zlatovlasý, sympatický zlodějíček, mladík, kterého viděl dřepět na Gregorovičově parapetu. Lenivě se na Harryho usmíval ze stříbrného rámečku a jemu okamžitě došlo, kde ho před tím viděl – Život a lži Albuse Brumbála – stál tam ruku v ruce s mladým Brumbálem a tím se vysvětlovalo, kde je teď zbytek fotografií – v knize Rity Holoubkové.

„Paní...slečno...Bagshotová?“ řekl a jeho hlas se lehce třásl. „Kdo to je?“

Bathilda stála uprostřed pokoje a sledovala, jak Hermiona místo ní zapaluje oheň.

„Slečno Bagshotová?“ opakoval Harry a postoupil s fotkou víc do světla vyzařujícímu teď z krbu.

Bathilda se podívala za jeho hlasem a viteál na hrudi se rozbušil o něco rychleji.

„Kdo je ten muž?“ zeptal se jí Harry a podával jí fotografii.

Vážně se na ni podívala, potom zase na něj.

„Víte, kdo to je?“ opakoval Harry mnohem pomaleji a hlasitěji, než obvykle. „Ten muž? Znáte ho? Jak se jmenuje?“

Bathilda se zatvářila značně neurčitě. Harry cítil obrovské zklamání. Jak Rita Holoubková odemkla její paměť?

„Kdo je ten muž?“ opakoval hlasitě.

„Harry, co děláš?“ zeptala se Hermiona.

„Ten obrázek. Hermiono, je to ten zloděj, který kradl u Gregoroviče! Prosím!“ řekl zase směrem k Bathildě. „Kdo je to?“

Ale ona na něj jenom zírala.

„Proč jste chtěla, abychom šli s vámi, paní...slečno Bagshotová?“ zeptala se Hermiona a zvýšila hlas. „Chtěla jste nám něco říct?“

Aniž by dala najevo, že Hermionu vůbec slyšela, postoupila Bathilda o něco blíže k Harrymu. S lehkým kývnutím hlavy se podívala zpět do předsíně.

„Chcete, abychom odešli?“ zeptal se.

Zopakovala svoje gesto, tentokrát však ukázala nejprve na Harryho, potom na sebe a nakonec na strop.

„No dobře,“ řekla Hermiona, „jdeme.“

Ale jakmile se Hermiona pohnula, ona s překvapující silou zavrtěla hlavou a ještě jednou ukázala na Harryho a potom zase na sebe.

„Chce, abych šel s ní. Sám.“

„Proč?“ zeptala se Hermiona a její hlas zněl jasně a ostře, nepatřičně ve svícemi osvětlené místnosti. Stará dáma zavrtěla nad tím hlukem hlavou.

„Možná jí Brumbál řekl, aby mi dala ten meč. Mně a nikomu jinému?“
„Opravdu si myslíš, že ví, kdo jsi?“

„Ano,“ řekl Harry a díval se dolů, do mléčně zamlžených očí, které se na něj upřeně dívaly. „Myslím, že ano.“

„Tak dobře, ale pospěš si, Harry.“

„Veďte mě,“ řekl Harry Bathildě.

Zdálo se, že rozumněla, protože se kolem něj odšourala směrem ke dveřím. Harry se na Hermionu usmál, aby ji trochu ujistil, ale nebyl si jistý, jestli ho viděla. Stála s rukama kolem těla uprostřed vší té světlem svíček osvětlené špíny a koukala směrem ke knihovně.
Když Harry odcházel z místnosti, nepozorován ani Hermionou ani Bathildou, schoval stříbrný rámeček s fotografií do bundy.

Schody byly strmé a úzké. Harry měl nutkání Bathildu zezadu podepřít, aby se ujistil, že přes něj nepřepadne, což se teď zdálo poměrně pravděpodobné. Pomalu, sípavě, šplhala směrem vzhůru na odpočívadlo, kde zahnula doprava do nízké ložnice.

Byla dehtově černá a příšerně páchla. Harry si právě všiml nočníku vyčnívajícího z pod postele, když Bathilda zavřela dveře a on upadl do tmy.

„Lumos,“ řekl Harry a jeho hůlka se rozzářila.

Lekl se. Bathilda se za tu krátkou chvíli dostala až k němu, ale on jí vůbec neslyšel přijít.

„Ty jsi Potter?“ zašeptala.

„Ano, jsem.“

Pomalu vážně přikývla. Harry cítil, jak viteál prudce buší, rychleji, než jeho vlastní srdce. Byl to nepříjemný, zneklidňující pocit.

„Máte pro mě něco?“ zeptal se Harry, ale vypadala rozrušená světlem z jeho hůlky. „Máte pro mě něco?“ zopakoval znovu Harry.

V tom zavřela oči a stalo se několik věcí najednou. Harryho jizva bolestivě vzplála, viteál se začal chvět tak, že se mu zvedal svetr na hrudi a temná páchnoucí místnost se rozplynula. Ucítil záchvěv radosti a promluvil vysokým, studeným hlasem: „Chyťte ho!“

Zakymácel se. Temná páchnoucí místnost se kolem něj jakoby znovu uzavřela. Nevěděl, co se právě stalo.

„Máte pro mě něco?“ zeptal se potřetí, mnohem hlasitěji.

„Tady, zašeptala a ukázala do rohu. Harry zvedl hůlku a uviděl obrys přecpaného nočního stolku pod oknem.

Tentokrát ho nevedla. Harry stál mezi ní a neustlanou postelí, svou hůlku držel ve výšce. Nechtěl se k ní otočit zády.

„Co to je?“ zeptal se, když došel ke stolku, ne kterém byla navršená hromada čehosi, co vypadalo a bylo cítit jako špinavé prádlo.

„Tam,“ řekla ukazujíc na beztvarou hromadu.

V momentě, kdy odvrátil pohled směrem k neupravené kupě prádla, aby v ní uviděl jílec meče, koutkem oka zahlédl, jak se zvláštně pohnula. Lekl se a ve chvíli, kdy se otočil zpět, zachvátila ho hrůza, když uviděl padat její bezvládné staré tělo a na místě, kdy byl před tím její krk, vylézal teď obrovský had.

Než stačil pozvednout svou hůlku, had zaútočil. Síla, kterou kousnul do jeho předloktí vymrštila hůlku ke stropu, jejíž světlo ozářilo místnost kolem dokola a poté zhasla. Silný úder do bránice mu vyrazil dech. Spadl pozadu na noční stolek do hromady odporného prádla...

Odvalil se stranou a těsně se vyhnul hadovu ocasu, který pročísl vzduch nad stolkem v místě, kde stál jen chvíli před tím. Zasypaly ho úlomky skla a dopadl na podlahu. Zezdola zaslechl Hermionino volání: „Harry?“

Nemohl popadnout dech, aby zavolal zpátky. V tom ho těžká hladká hmota přitlačila k zemi a on cítil, jak přes něj klouže – svalnatá a silná.

„Ne!“ lapal po dechu přimáčknutý k zemi.

„Ano!“ zašeptal hadí hlas, „Je konecccc,...“

„Accio, Accio hůlka...“

Ale nic se nestalo a Harry potřeboval své ruce, aby se pokusil odtlačit hada, který se ovíjel kolem jeho těla a vytlačoval z něho vzduch. Viteál se mu zarýval přímo do jeho hrudi. Kus životem pulsujícího ledového kovu teď bil jen centimetry od jeho vlastního zběsile bušícího srdce a jeho hlava se zaplavovala chladem, bílým světlem, které všechno mazalo. Vlastní tonoucí dech, vzdálené kroky, vše odcházelo...

Kovové srdce bušilo vně jeho hrudi a najednou letěl, triumfálně letěl bez toho, že by potřeboval koště nebo testrála....

Náhle ho cosi vrátilo do odporně páchnoucí temnoty. Naginy ho pustil. Vydrápal se z jeho sevření a uviděl hadův obrys ve světle odpočívadla. Had udeřil a Hermiona s výkřikem odskočila. Její kletba minula a zasáhla okno, které se roztříštilo. Ledový vzduch naplnil místnost ve chvíli, kdy Harry sehnul hlavu, aby se vyhnul další sprše skleněných úlomků a on na něco došlápl – jeho hůlka...

Sehnul se a chytil ji, ale místnost byla zaplněná hadem, který mlátil ocasem kolem sebe.

Hermiona nebyla vidět a na chvíli Harry pomyslel na nejhorší. Ale v tom se ozvala hlasitá rána a záblesk červeného světla. Had vyletěl do vzduchu a silně udeřil Harryho do tváře, jak smyčka za smyčkou stoupala ke stropu. Harry pozvedl svou hůlku, ale ve chvíli, kdy tak učinil, jeho jizva vzplála tak silně, jak se mu to nestalo už celé roky.

„Přichází, Hermiono! Jde sem!“

Společně s jeho výkřikem dopadl had s divokým sykotem na zem. Rozpoutal se zmatek. Had rozmačkal poličky na zdi a čínský porcelán se rozletěl po celé místnosti. Harry skočil za postel a uviděl tmavý obrys Hermiony.

Vykřikla leknutím, když ji zatáhl pozpátku kolem postele. Had znovu zaútočil, ale Harry věděl, že to horší, než je had, teprve přichází. Možná už stojí u branky – jeho hlava jako by se chtěla rozskočit bolestí jeho jizvy...

Had udělal výpad přesně ve chvíli, kdy odskočil pryč i s Hermionou, kterou táhnul sebou.

Hermiona vykřikla „Confringo!“ a její kletba proletěla místností, rozbila zrcadlo a odrazila se zpět k nim. Nekontrolovaně létala mezi stropem a podlahou. Harry ucítil, jak se otřela o jeho ruku a lehce mu jí sežehla.

Sklo ho pořezalo na tváři, když táhnul Hermionu za sebou. Vyskočil na postel, odtud na rozbitý noční stolek a proskočil oknem přímo ven, do prázdna. Její výkřik se rozlehl nocí, když padali vzduchem...

* zde asi začíná "představa"

Pak se jeho jizva rozletěla a byl Voldemortem běžícím skrz zapáchající koupelnu. Jeho dlouhé bílé ruce se opřely o okenní římsu, když zahlédl onoho plešatého muže a malou ženu jak se roztočili a zmizeli. Jeho výkřik plný hněvu se smísil s křikem dívky, jehož ozvěna se nesla přes potemnělé zahrady až ke kostelním zvonům, znějícím na oslavu Štědrého dne.

Jeho křik byl Harryho křikem, jeho bolest byla Harryho bolestí… že se to mohlo stát tady, kde už se to stalo předtím… tady, na dohled od domu, kde se kdysi dávno téměř dozvěděl, co to znamená zemřít… zemřít… ta bolest byla tak strašlivá… rvala ho z jeho vlastního těla… Kdyby ale neměl tělo, proč ho tak strašlivě bolela hlava, kdyby byl mrtvý, jak by se mohl cítit tak nesnesitelně, neměla by bolest po smrti přestat, neměla by snad…

* tato následující část je vložená autorkou (co se stalo oné noci)

Noc byla vlhká a foukal vítr. Dvě děti oblečené jako dýně se pohybovaly přes náměstí podél výloh pokrytých papírovými hvězdicemi, všemi těmi nevkusnými mudlovskými ozdobami světa, ve které nevěřily.
On se pohyboval podél nich, doprovázen oním pocitem smyslu, síly a spravedlnosti, který měl v takovýchto situacích… Žádný hněv… ten byl pro duše slabší, než ta jeho… ale triumf, ano… Na toto čekal dlouho, doufal v to…

„Hezký kostým, pane.“

Spatřil usmívajícího se malého chlapce běžícího tak blízko u něho, že viděl jeho tvář pod kápí, viděl, jak se na jeho obličeji objevil strach. Pak se chlapec otočil a utíkal pryč od něho… On v ruce ukryté pod hábitem svíral rukojeť své hůlky… jediný prostý pohyb a dítě by už nikdy nedoběhlo ke své matce… nebylo to však nezbytné…

Podíval se do další temné uličky a konečně spatřil svůj cíl, Fideliovo zaklínadlo bylo prolomeno, ačkoli oni to ještě nevěděli…Byl tišší než mrtví, když se pohyboval k tmavému živému plotu, a stejně tiše se dostal přes něj…

Neměli žádné záclony, takže je viděl docela jasně, byli ve svém malém obývacím pokoji, vysoký černovlasý muž v brýlích, který svou hůlkou vytvářel malé barevné obláčky pro pobavení malého černovlasého chlapce v modrém pyžamu. Dítě se smálo a pokoušelo se je chytit, sevřít ve své malé pěsti…

Dveře se otevřely a vstoupila matka, žena s dlouhými temně rudými vlasy padajícími jí do tváře, a řekla něco, co nemohl slyšet. Otec zvedl chlapce do vzduchu a podal ho jeho matce. Odhodil svou hůlku na pohovku, zívl a protáhl se…

Brána trochu zavrzala když ji otevřel, ale James Potter to neslyšel. Jeho bílá ruka vytáhla hůlku z pláště a zamířila jí na dveře, které se s výbuchem otevřely… Právě překračoval práh, když James vběhl do haly. Bylo to snadné, příliš snadné, dokonce ani nezvedl svou hůlku z pohovky…

„Lily, vezmi Harryho a běž! Je to on! Jdi! Utíkej! Já ho zdržím!“

Zdržet ho bez hůlky v ruce! … Zasmál se než vyslovil kletbu…

Avada Kedavra!

Zelené světlo vyplnilo úzkou chodbu, zapálilo kočárek a odstrčilo jej ke zdi, rozpálilo zábradlí, že vypadalo jako hořící svítící tyče, a James Potter spadl na zem jako loutka, které někdo přeřezal provázky…

Slyšel ji křičet v horním patře, uvězněnou, avšak pokud bude rozumná, nemá se čeho bát…

Vystoupal po schodech, a s lehkým pobavením naslouchal jejím marným pokusům se zabarikádovat… Ani ona u sebe neměla hůlku… Jak byli hloupí, jak důvěřiví, když si mysleli, že jejich bezpečnost je svěřena přátelům, že mohou jen tak, byť jen na okamžik, odložit své hůlky…

Dveře zajištěné židlí a narychlo naplněnými krabicemi rozrazil jediným líným mávnutím hůlky… a tady stála, s dítětem v náručí. Když jej spatřila, položila svého syna do dětské postýlky za sebou a roztáhla paže, jako by to snad mohlo pomoct, jako by si myslela, že si kvůli tomu vybere místo chlapce jí.

„Ne Harryho! Prosím, ne Harryho!“

„Ustup, ty bláznivá holko… ustup, hned.“

„Ne Harryho, prosím, ne, vezměte si mě, zabijte místo jeho mě…“

„Tohle je mé poslední varování…“

„Ne Harryho! Prosím… mějte slitování… mějte slitování… Ne Harryho! Jeho ne! Prosím… udělám cokoli…“

„Ustup. Ustup, holko!“

Mohl ji donutit ustoupit od kolébky, ale zdálo se rozumnější zabít je všechny… Zelené světlo přelétlo přes místnost a ona padla na zem tak, jako její manžel. Chlapec celou dobu nebrečel.

Stál ve své postýlce a rukama svíral žebra její ohrádky. Díval se nahoru na vetřelce se zájmem v očích, snad si myslel, že to je jeho otec, kdo se skrývá pod kápí, dělá další krásná světélka a jeho smějící se matka vyskočí každou chvilku na nohy…

* zde to pravděpodobně končí

A pak se zlomil. Nebyl ničím, ničím, než bolestí a strachem, a musel se skrýt, ne tady v sutinách zničeného domu, kde to uvězněné dítě křičelo, ale daleko, daleko odtud...

„Ne“, zasténal. Had zašustil po špinavé, zaneřáděné podlaze, a zabil toho chlapce, a on byl tím chlapcem …

„Ne...“ A nyní stál v rozbitém okně Bathildina domu, ponořen do vzpomínek na jeho největší ztrátu a u jeho nohou se přes rozbitý porcelán a sklo plazil obrovský had... Podíval se dolů a spatřil něco... něco úžasného …

* zde pravděpodobně končí "představa"

„Ne...“

„Harry, vše je v pořádku, jsi v pořádku!“

Sešel dolů a vzal starou fotografii. Byl na ní ten neznámý zloděj, zloděj, kterého hledal...

„Ne, nedostaneš to… nedostaneš…“

„Harry, jsi v pořádku, vzbuď se, vzbuď se!“

Byl Harrym, ne Voldemortem... a ta věc, která šustila nebyla hadem... Otevřel oči.

„Harry“, zašeptala Hermiona. „Cítíš se v – v pořádku?“

„Jo“, zalhal.

Byl ve stanu, ležel na jedné z nižších paland pod hromadou přikrývek. Začínalo svítat a měkké světlo prosvítalo plátěným stropem. Byl promočený potem; cítil to na polštářích a přikrývkách.

„Museli jsme pryč.“

„Ano“, řekl Hermioně.

„Musela jsem použít Vznášecí kouzlo, abych tě dostala na palandu. Nemohla jsem tě uzvednou. Byls....No, nebyls zrovna....“
Pod svýma hnědýma očima měla fialové fleky a všiml si malé houbičky v její ruce: Celou tu dobu mu utírala obličej.
„Byl jsi nemocný“, dokončila. „Dost nemocný.“

„Kolik času uběhlo od té doby, kdy jsme to tam opustili?“

„Před hodinami. Už je skoro ráno.“

„A co se mnou bylo? Byl jsem v bezvědomí?“

„Ne tak docela“, řekla Hermiona znepokojeně. „Křičel jsi a sténal a … a prostě...“, dodala hlasem, který se zdál Harrymu rozpačitý.

Co dělal? Řval kletby jako Voldemort, plakal jako dítě v kolébce?

„Nemohla jsem z tebe dostat ten viteál“, řekla Hermiona, a věděl, že chce změnit téma rozhovoru.
„Byl zaražený do tvé hrudi. Budeš tam mít otisk;je mi líto, ale musela jsem použít Oddělovací kouzlo, abych to odstranila. Had tě také udeřil, ale vyčistila jsem ti ránu a dala na ní nějaké bylinky...“

Sundal si zpocené tričko a podíval se. Nad jeho srdcem byl rudý ovál, kde ho medailon spálil. Také uviděl napůl vyléčené rány na předloktí.

„Kam jsi dala ten viteál?“

„Do mojí tašky. Myslím, že bychom ho tam měli nějakou dobu nechat.“

Lehl si zpátky na polštáře a díval se do její zšedlé, ztrhané tváře.

„Neměli jsme vůbec do Godrikova Dolu chodit. Je to moje vina, všechno je to moje vina. Promiň Hermiono.“

„Není to tvoje chyba. Chtěla jsem tam jít také; opravdu jsem si myslela, že ti tam Brumbál ten meč nechal.“

„Jo, no … tak to jsme se spletli, že?“

„Co se tam stalo? Co se stalo, když tě vzala nahoru po schodech? Skrýval se tam ten had někde? Vylezl odněkud, zabil ji a zaútočil na tebe?“

„Ne.“ řekl. „Ona byla ten had...tedy ten had byl jí...“

„C-cože?“

Zavřel oči. Stále na sobě cítil zápach Bathildina domu; odporně mu to připomínalo události, které se staly.

„Bathilda už musela být nějakou chvíli mrtvá. Ten had byl... byl v ní. Ty-víš-kdo ho tam nastražil, aby čekal. Měla jsi pravdu. Věděl, že se vrátím.“

„Ten had byl v ní?“

Opět otevřel oči. Hermiona vypadala tak, jako by se jí obracel žaludek.

„Lupin říkal, že se setkáme s kouzly, o kterých se nám nikdy ani nesnilo.“ řekl Harry.

„Nechtěla před tebou mluvit, protože to bylo hadím jazykem a já jsem si to neuvědomil, protože jsem jí samozřejmě rozuměl. Jak jsme se dostali nahoru, poslal ten had zprávu Ty-víš-komu, slyšel jsem, jak se to stalo, to ve své hlavě, cítil jsem, jak je překvapený, řekl mu, aby mě tam pozdržel... a pak...“

Vzpomněl si, jak had vylezl z Bathildina krku: Hermiona nepotřebovala znát detaily.

„Změnila se, změnila se v hada a zaútočila.“

Pohlédl na své rány.

„Nemělo mě to zabít, jen mě to tam mělo udržet, než přijde Ty-víš-kdo. Kdyby se rozhodl toho hada zabít, nemělo by to pro něj cenu....“ S bolestí u srdce se posadil a odhodil přikrývky.

„Harry, ne, myslím, že bys měl odpočívat.“

„Ne, ty jsi ten, kdo si potřebuje odpočinout. Bez urážky, ale vypadáš strašně. Já jsem v pořádku, vezmu si na nějakou dobu hlídku. Kde mám hůlku?“
Neodpověděla a jen na něj pohlédla.

„Kde je moje hůlka, Hermiono?“

Kousla se do rtu a v očích se jí objevily slzy.

„Harry ...“

„Kde je moje hůlka?“

Natáhla se pod postel a vytáhla ji před něj.

Hůlka byla téměř na dva kusy, u sebe ji drželo jen Fénixovo pírko. Dřevo bylo úplně roztříštěné. Harry ji vzal do ruky, jako by to byl živý tvor, který utrpěl vážné zranění. Nemohl pořádně přemýšlet: Vše se rozmazalo v panice a strachu. Obrátil se s žádostí na Hermionu.

„Oprav ji, prosím.“

„Harry, nemyslím si, že když je takto zlomená --“

„Prosím, Hermiono, zkus to!“

„R-Reparo.“

Hůlka se spojila dohromady. Harry ji zvedl.

„Lumos!“

Hůlka slabě zaprskala. Vyšel ven a namířil na Hermionu.

Expelliarmus!

Hermionina hůlka sebou trošičku trhla, ale nevyletěla jí z ruky.

Tento pokus o kouzlení byl na Harryho hůlku příliš moc a opět se rozpadla na dvě části. Zděšeně na ni hleděl a nemohl vstřebat to, co právě teď viděl...hůlka toho před tím tolik přežila...

„Harry.“

Hermiona zašeptala tak tiše, že ji sotva slyšel.

„Je mi to tak líto. Myslím, že jsem to způsobila já. Když jsme utíkali, had šel za námi, tak jsem seslala Výbušnou kletbu a ta se odrážela po všem a nějak musela – musela zasáhnout --“

„Byla to nehoda“, řekl mechanicky Harry.

Cítil se prázdně, šokovaně.

„Najdeme – najdeme způsob, jak ji opravit.“

„Harry, nemyslím si, že se nám to podaří“, řekla Hermiona a slzy jí stékaly po tváři. „Vzpomínáš … vzpomínáš si na Rona? Jak si, když jste nabourali autem, zlomil hůlku? Nikdy už nebyla tou samou, musel si sehnat novou.“

Harry přemýšlel o Ollivanderovi, uneseném a hlídaném Voldemortem a o mrtvém Gregorovitchovi. Jak si měl sehnat hůlku?

„No“, řekl neupřímným, fakta konstatujícím hlasem „no, budu si teď muset půjčit tvoji. Když budu na hlídce.“

S tváří, smočenou slzami, mu podala svoji hůlku a zanechal ji sedět na posteli a netoužil po ničem jiném, než aby se od ní dostal co nejdál.

160 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Děkuji :)

Anonymní řekl(a)...

SUUUPPPEEER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Myself řekl(a)...

supeeer nováá....a já mám první koment!!Juchuuu,uchuuu!!!

Anonymní řekl(a)...

diky moc .. idem citat

Anonymní řekl(a)...

Tak to je hodně napínavý.....jen směle do dalších překladů, hengiska :)

Eylonwai řekl(a)...

Tak tohle je báječné. Co bychom si počali, kdybychom vás neměli. Čím déle se dostáváte, tím jsem napnutější. Jde vám to skvěle, jen tak dál :))

Anonymní řekl(a)...

Jste nejlepší, hengiska

Anonymní řekl(a)...

jste skveli!!!
a jen tak mimochodem... navstevnost, jakou tu mate vy za tyden nemam ani za dva roky...;-) tak se drzte dal a prekladejte...;-) Jeste jednou mnohokrat dekuju:-*

Anonymní řekl(a)...

Dekuju vam...a jsem prvni:)

Anonymní řekl(a)...

HOHOH, uz sa tesim na pokracovanie... som vam zaviazany... dikes!

Anonymní řekl(a)...

já sme si před chvíli dočetla 17.kapitolu v originále, ale nějak se nevyznám v chaotickém zakončení téhle kapitoly(abych nespoilovala tak nic neřikam), teda mylsim že chápu, ale nechci věřit... tak doufám, že tu bude konec co nejdřív :)

Anonymní řekl(a)...

jste skvěli, obdivuju jak rychle to dneska prekladate....jen tak dal:)

Anonymní řekl(a)...

len tak dalej :)

Ereiko řekl(a)...

Hmmm... už se těším, až to bude celá kniha hotová. Ale stejně, nikdy bych nečekal, že Krátura bude takovej kánoš :-)

Anonymní řekl(a)...

díky za část další kapitoly, ale proboha... proč jste to zase utli v tom nejnapínavějším??? :-)chcete nás utrápit:-)?

Anonymní řekl(a)...

no ze jste to utli v tom nejlepsim miste teda...

Lukáš řekl(a)...

fakt parada,ste skveli,uz se tesim na dalsi cast

Paty řekl(a)...

teda, chtěla bych Vám velice poděkovat za to, že tu knížku překládáte. Jste skvělí. už se těším na pokračování :-)

Misha řekl(a)...

hurááá další kousek harryho hned du na nej........

abeceda řekl(a)...

super;)

Anonymní řekl(a)...

Nic proti, ale dám vám jednu radu....dávejte ty kapitoly, když už budou celý, i kdyby třeba byly ještě bez korekce, ale celý, přeci příště nebudete dávat jednu větu z další kapitoli;) jinak skvělá práce a jen makejte makejte:) ;)

Anonymní řekl(a)...

Paráda, jsem napnutá jak struna, už aby byla další část =)

Kajda řekl(a)...

zajímavé. Jsem zvědavá jak se to vyvine. Díky Teame :)

Anonymní řekl(a)...

Děkuji za překlad, musím kvitovat, že se od prvních kapitol rapidně zlepšil. Máte mou úctu. Jen doporučuji jméno Gregorovič psát takto, nikoliv s -tch, neb je to evidentně slovanské jméno. To jenom abych se přidal k rýpalům. Ještě jednou díky

cuca řekl(a)...

Paráda.... Super.... Skvelé.... Ale sa nám to pekne zamotáva. Ja som vážne zvedavá, ako to celé dopadne.... Ach.... Už aby tu bolo pokračovanie.... :(

Anonymní řekl(a)...

Parada....:-)
Jenom me stve, ze je to zrovna takhle napinavy....:D

Katynka řekl(a)...

Nemůžu se dočkat rozuzlení.Jak mně chybí angličtina....A navíc nejsou ani děti doma, že by mně něco přeložili.Moc vám děkuji.Na rozdíl od šestky, kterou jsem taky četla z netu, má váš překlad jistou úroveň.

Anonymní řekl(a)...

ahoj, prosím neberte to jako kritiku, ale na několika místech vám vypadly věty... Např.:

Zopakovala svoje gesto, tentokrát však ukázala nejprve na Harryho, potom na sebe a nakonec na strop.


"Ach, jasně...Hermiono, myslím, že chce, abych s ní šel nahoru."


„No dobře,“ řekla Hermiona, „jdeme.“
Ale jakmile se Hermiona pohnula, ona s překvapující silou zavrtěla hlavou a ještě jednou ukázala na Harryho a potom zase na sebe.
„Chce, abych šel s ní. Sám.“

Jinak Vám chci moc poděkovat za překlad... a musím říct, že zvlášť tahle kapitola je strašlivě náročná. Jste hodní, že to překládáte lidem, kteří si to sami přeložit nemohou!!!

Anonymní řekl(a)...

je to faaaaaaaaaakt suprrr jen tak dál

Anonymní řekl(a)...

Moment takze v pribehu se pise rok 1997.

Jimmy řekl(a)...

Fakt cool, škoda že namám prachy na knížku, přečetl bych si to sám...nemáte někdo odkaz na nglickou verzi? Jinak fakt slušný překlad:)

Setton řekl(a)...

Mno Batilda je čudná, ale uvidíme čo sa z nej vykľuje..

Netris řekl(a)...

To vaše utínání po částech mi přípomíná reklamy na nově:D. Vždycky to utnete v tom nejzajímavějším a trvá to dlouho než je další část:D. Néé máte to vážně rychlý kam se na vás hrabe konkurece:-D:D. Přeju hodně štěstí do dalšího překládání:D.

Anonymní řekl(a)...

supeeer :) pokračujte, teším sa, čo bude ďalej a aj som nervózna,...
ste skvelí :)

Kaťušik

Anonymní řekl(a)...

Trochu mi to připadá Froda a prsten (LotR)... mno však uvidíte:D

Anonymní řekl(a)...

bezvááááá

Hacci řekl(a)...

jste fakt frajeri .. smekam pred vama ..

Anonymní řekl(a)...

tedaaa, takhle skončit v nejzajímavějším :D Alespoň se mám na co těšit. Díky moc!

Anonymní řekl(a)...

dekuju, jste zlatíčka, jen tak dál;) Peta

Anonymní řekl(a)...

super,super!!!nemuzu se docak pokracovani

pajka řekl(a)...

Bože můj lidi vy si stěžujete na věci které nejsou vůbec důležité v tom jak pochopíte tu kapitolu! Rýpalové jedni.. : ) Jinak for Team - patří Vám mé dík ..

Anonymní řekl(a)...

Zbytek bude doplněn ještě dnes :)

:Djste skvělí

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, ja bych chtela taky moc podekovat. Harry je skvelej..a krome toho, ze jsem stastna za to, ze si ho muzu takhle s predstihem cist,tak me moc tesi, ze jsou porad na svete lidi, co delaji nezistne neco pro druhe. Hodne trpelivosti s dalsim prekladem a vsem preju skvelej pozitek ze cteni:-)

Lucille řekl(a)...

to čekání je děsný...asi si budu muset dát pauzu a pak to dočíst najednou. ale vy jste skvělí a jde vám to dost rychle, tak jen tak dál

Ililik řekl(a)...

Myslím, že budu mluvit za všechny, když vám móóóc poděkuju. Sice budeme mít všichni zkažený prázky, jak pořád sedíme u PC a vyhlížíme kapitolky, ale to neva. Hlavně, že bude dušička v péří

Anonymní řekl(a)...

No.., ted sem to četl v angličtiné, a nahoře se neco semlelo ale moc sem to nepobral, byl tam najednou Nagini a všechno takový lol, bylo to na mě až moc anglicky :-)

Anonymní řekl(a)...

Jen tak dál

Eriknem řekl(a)...

To chovanie horcruxu odkukala JKR od tolkiena. Som vazne necakal, ze bude horcrux toto sposobovat

Anonymní řekl(a)...

Ďakujem ste super.

Anonymní řekl(a)...

Jste vazne skveli, akorat bych dodal ze tam je napsano dlouhy zivot Harry Potter, a v originale to nejspis bylo Long life, coz se preklada jako Ať žije! ale jinak ste skvělý

Anonymní řekl(a)...

wow.... teď jsem tuhle kapitolu dočetla v anglické verzi... je to něco.. nebudu spoileřit, ale lidičky, ten konec stojí za to. ;)

Anonymní řekl(a)...

jak se tady nekdo ptal: v case knihy se pise skutzecne rok 1997, protoze, prvni knihu J.K.Rowling zacala psat v roce 1990, ale nez nasla nakladatelstvi ktery ji otisklo trvalo to to 2 roky a pak jste si mohli vsimnout, ze jednu knihu vetsinou psala dele nez jeden rok, jak potom trva...asi sem to napsal kiomplikovane;-)

Anonymní řekl(a)...

Moc díky za ty překlady, ale proč to vždy utnete v půlce kapitoly??? To ji tam radši dejte později, ale celou-já se pak v průběhu dne nemůžu na nic soustředit a myslím jen na děj týhle knížky:(

Anonymní řekl(a)...

cawte potrebujem surne vediet ze ci si J.K.Rowlingova Harryho Pottera a vsetko okolo neho vymyslela alebo je to legeneda alebo nejaky stary pribeh alebo nieco take. Kazdy kto nieco vie alebo si aspon mysli ze vie nech mi napise na iiii22221@azet.sk pls je to velmido lezite diki a inac preklad je super :)

Anonymní řekl(a)...

nooooo tak to se asi další části kapitoly nedočkám. Ježiši pls stihněte to do hodiny jedu do chorvatska

Anonymní řekl(a)...

Potřebuju konec nebo se zvencnu...ááááááá

Anonymní řekl(a)...

upa super jen tak dála púokračování této kapitoly pls

Anonymní řekl(a)...

ste fakt skvelí, mne by sa asi nechcelo prekladať ak tomu aj tak rozumiem:) Len nechápem prečo na SK nie sú takí ochotní ľudia... Bo tie mená máte tak rozdielne a sa mi to troška pletie,inak díky moc :)

Anonymní řekl(a)...

super těšim se na další!

Lupen řekl(a)...

Tak já se taky přidám k rýpalům ;) Mohli byste psát gregoroviče s č na konci? A jak už někdo psal na demnou, nebylo by lepší kdybyste přidávali kapitoly až jako kompletní? Jinak opravdu díky za překlad.

Anonymní řekl(a)...

Tak to co jste udelali s timto clankem se mi opravdu libi.....zverejnit co nejrychlejs, ale korektora bude nasledovat. Tim vyhovite, jak tem co chtej mit co nejdriv prectenou dalsi kapitolu, tak i tem kteri si chtej precist kvalitni text.

Anonymní řekl(a)...

super jen tak dal.....ale co nejrychleji potrebujem dalsi davku;) jste svely;)

Anonymní řekl(a)...

tak zobrali ten meč, či ne????

Anonymní řekl(a)...

Ahoj!Chcel by soms a podakovat prekladatelom za ich skvelu pracu a poznamenat,ze korektury nie su potrebne,kapitolu som docital celkom v pohode,chyby som nehladal,ale ani som nejako extra ubijajucu chybu nenasiel,takze je to ok :)
este raz vdaka za skvely preklad,a keby ste potrebovali cloveka na preklad/korektury,kludne pisnite
(uvital by som skor korektury,ale je mi to jedno)
Piste na icq 286-232-210 dikes

Anonymní řekl(a)...

Ahoj cetl jste nekdo anglickou knizku? Neposlali byste mi dalsi dej? H.a.n.u.l.k.a.v@seznam.cz.. Dekuji..\ jinak prekladatele jste skveli.. Ja uz se nemuzu dockat, co bde dal...:-(

pajka řekl(a)...

Korekce je nedůležitá v celkovém dojmu: ) Díky moc, parádní kapitolka : )

Anonymní řekl(a)...

CO?????!!!!!! Ta Rowla snad zesilela!!! Co bude delat bez hulky!!! Navic kdyz mu ustavicne preskakuje motor mezi snem, halucinaci a realitou!!!!!! Ja z toho zesilim (no, mozna uz se stalo) !!! Priznavam se, ze sem mela jiste napady, jak by moh Volda porazit, ale TED???? Sem v koncich...a valim pro anglickou verzi POTREBUJU VEDET CO BUDE DAL!!!! ....nikdy by me nenapadlo, ze zajdu tak daleko, abych otestovala svoje jazykove "schopnosti":) --Tonxová

Anonymní řekl(a)...

Jo...ve sve euforii sem zapomnela podekovat....ehm...Dííííííííííííky!!!!!!!!!!!!!!!! --Tonxová

Anonymní řekl(a)...

teraz nechcem aby to vyznelo ako by som cel daky spoiler ale neviete nahodov kdo bol ten zoldej u toho gregorovica?? bol to brat dumbyho alebo dakdo iny?? a inak skvela praca fenix team!!

Anonymní řekl(a)...

čtu to v originale ale tahle kapitola pro me byla tak slozita, ze sem se musel uchylit k vasem paradnimu prekladu....DIKY!!

Kaermorhen řekl(a)...

Díky moc za překlad.Je to čím dál více napínavý.Dokonce vstávám o hodinu dříve do práce abych si to mohla přečíst:))Než bych přišla tak abych to asi nevydržela...

Anonymní řekl(a)...

tyjo co ted s hulkou kdyz ji ma v haji? a jedina ona byla stejna jako Voldikova. to je pruser ze?

Anonymní řekl(a)...

ty jo to mně dost dost překvapilo to s tou hůlkou už jenom proto že to je jedna s nejvzácnějších hůlek,a rowlingová ji nechá zničit,by ně zajímalo kde vezme novou....škoda že ji zničila...

reader řekl(a)...

ty jo diky moc.......knizku ctu v originale, ale sem rada ze si to muzu skontrolovat s vami pac se v tom obcas nevyznam......tak fakt moc diky....

Anonymní řekl(a)...

zajimalo by me jak ted harry chce pouzivat kouzla a zabit voldemorta kdyz nema hulka a olivander a gregovitch jsou mrtvi

Anonymní řekl(a)...

Hej mně to přijde celý ten děj strašně složitý!: ) Kdybych nevěděla jak to dopadne tak tomu asi houby rozumím. Fenix team je super: ) No tyyjo.. pěkně se to zamotává!

Anonymní řekl(a)...

ksakru, to je napínavý,...ach jo...kdybych uměla anglicky...a proto vám děkuju,všem, co s tim máte co do činění:)

cuca řekl(a)...

Akoze vazne skvela kapitola.... Takze ten meč teda nema? Hm.... to som vazne zvedava, ako sa to bude dalej vyvyjat.... Ach, uz aby bolo pokracovanie.. Ja bez toho nevydrziiiim........

Anonymní řekl(a)...

Nevite nekdo proc se lily s harrym nepremistila, kdyz k ni sel ten jehoz meno nesmime vyslovit? :-D sry ze rejpu

cuca řekl(a)...

Podla mna je dobre, za kapitoly pridavate aj po castiach.... Som si precitala, ze niektorym to vadi.... Ale podla mna je to UPLNE super, lebo aspon nemusime tak dlho cakat a aspon nieco sa dozvieme.... :)
Fakt Vam velka VDAKA.... :)

SiSa řekl(a)...

ctu to v anglictine ale tahle kapitolo byla trosku pro mne zamotana takze sem pochopil tak dej a to hlavni tak jsem rad ze jsem si to mohl precist od vas v cestine..thx

Anonymní řekl(a)...

To Tonxováí: Ktomu aby znicil voldyho potřebuje jen "LASKU" (a dalsi nepotřebne prkotiny jako je G. meč,hulku,FŘ,skřetí povstalce,obry,mozkomory,domaci skřitky,pachnouci tchoře,Dědu vševědu,snehurku a 7 trpasliku,šipkovou ruzenku, atd.)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj. Tak mám pocit, že až se bude natáčet sedmý díl HP, tak by se toho měl ujmout nějaký režisér akčních filmů. Harry a spol. pořád s někým bojuje, před někým utíká apod. Ten film bude jedna velká akce s pár dialogy. Až mi trochu chybí poklid Bradavické školy a "bežného školního roku". Ale takové vyvrcholení dlouhé sedmidílné ságy se asi dalo očekávat. Moc díky za překlad.

Anonymní řekl(a)...

ahoj vím že vám to píšou všichni a pořád ale ste supr:D a díky za všechny... a ještě sem se chtěla zeptat kdy bude další kapitola? vím že tyhle otázky nesnášíte ale prostě nám vášnivým čtenářům to nedá a musíme se zeptat.... díky vám moc za překlad a už se těším na další kapitolu... harryho je mi líto a zjištuju že je to nejelpší knížka co sem kdy četla... prostě se nedá ani srovnávat se Shakespearem...:D... ne ale prostě je to supr... jak už sem napsala těším se na další kapitolu a držím vám mooc palce... váš velmi vášnivý čtenář... díky mcn

Anonymní řekl(a)...

Tak toto bolo fakt super, som rada, ze sa zase nieco deje. Nemohol by mi niekto poradit,ako sa dostanem k anglickej verzii? Jednu som uz sice nasla, ale ako bonus som dostala aj virus,co uplne vyradil mojho Bonifacka (pc) z prevadzky. Teda, nie, zeby mi anglina tak sla, ale ten zaklad celkom pochopim... A este nieco, asi je to trochu otravna otazka, ale kedy sa mozem opat potesit dalsou kapitolou? Vdaka, ze to pre nas prekladate:)

Anonymní řekl(a)...

Tahle kapitolka se vám moc povedla!!!Fakt nice vaše úroveň se rapidně zvýšila.Děkuji Vám,co se na tom podílíte a jen tak dál!....Jinak nechci spoilovat ale řekl bych že ten blonďatej týpek bude Gellert Grindelwald...

Anonymní řekl(a)...

Týjo, mě je tý hůlky strašně líto ='(
Doufám, že se to ještě nějak spraví, protože Harryho hůlka byla v boji s voldemortem vždycky moje favoritka =)

Ale jinak - kapitola je zajímavá, napínavá, překlad je mnohem lepší než býval..... jediný, co můžu dodat: s chutí do toho =D

Anonymní řekl(a)...

mohl byste mi nekdo napsat nejake teorie o tom kde sezene harry hulku?to se rowla snad zblaznila,to ma harry zastrelit voldemorta puskou?

Smille řekl(a)...

Ahojky fenixi nikdy sem vas nezkritizoval a ani s tím nechci začít jen mám otázku jesli tadle kapitola je tak blbě psaná J.K.Rowl nebo jesli vám ďáo problémy to pželožit páč dějově to je dost často nepřehledný....

Anonymní řekl(a)...

tuhle kapitolu moc nechápu...to jak videl sve rodice,to byl sen...???

Anonymní řekl(a)...

Super preklad, vážne dík.
by the way: videl som tu priania aby sa Gregorovitch písal s č.. keby to boli iba takéto mierne odchýlky v tých menách, ale slovenský preklad má mená rovnaké ako v angl. origináli (napr. Kreatcher, Rufus Scrimgeour, Luna Lovegoodová, snad iba Hogwarts je preložené ako Rokfort...), takže najhoršie na tomto super preklade je, že si musím zvykať na nové mená. :-)

Anonymní řekl(a)...

Jestli tu co nejdříve nebude 18. kapča, tak mě máte na svědomí :-)))
Díky, je to super ;-)

Sevca řekl(a)...

Nj se divite este nemaj udelanou korekci musite si pockat a sem zvedavy co bude delat Harry bez hůlky

Anonymní řekl(a)...

teda patří vám můj velký díííííík!!!

Anonymní řekl(a)...

pls nejaky stastny majitel knihy: kolik to ma vlastne kapitol??
Jinak preklad luxusni, nevim, co bych bez toho delal, do Vanoc cekat nevydrzim..THX Millhouse

Anonymní řekl(a)...

kdo chcete anglickou verzi HP7 napište mejl a ja vam ji pošlu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Rowlingowa padla na kebuli ?.....jak se Harry muze postavit Voldemortovi bez svy hulky? Sem napjata jak spagat, musim vedet jak to dopadne!!!!!!!.....a sklanim Vam poklonu, prekladate uzasne! dííky!

Anonymní řekl(a)...

V knihe je 36 + 1 kapitol

Anonymní řekl(a)...

ok...posli prosim na mill.house@centrum.cz
diky...

Therion řekl(a)...

tak harry je bez hulky a je v ... ne sem vedav jak to dopadne

Anonymní řekl(a)...

Díky za skvělý překlady, nevím čím to je, ale zdá se mi, že jejich úroveň stále stoupá. Škoda, že to nejde ještě rychleji, ale vím, že děláte, co můžete :))

Anonymní řekl(a)...

cau pls tu anglickou verzi mail je:cifier seznam .cz

nemuzu se dockat te osumnacte co bude delat bez hulky?

Anonymní řekl(a)...

kdyz tak tu anglickou verzi na mail - 007Misak@seznam.cz
dík ...

Anonymní řekl(a)...

ok ja bych taky uvitala tu anglickou verzi tak mi ji kdyztak posli na : zuzytanto@centrum.cz díkkyyy moc :)

Alecto řekl(a)...

Chtěl bych se přidat k dlouhé řadě lidí a poděkovat vám za skvělou práci Fénixův tým si zaslouží skutečnou pochvalu a úctu. Jen tak dál!

Anonymní řekl(a)...

Tak co lidi už je ta korekce rád bych si to přečet

Anonymní řekl(a)...

Myslím že Ron se brzo vrátí a s ním i Harryho nová hůlka.Jinak díky moc za překlad je moc povedenej.

Anonymní řekl(a)...

Garance: Jestli jste se s překladem dostali až sem, tak od 23. kapitoly nebudete stíhat tlak fanoušků a od 30. kapitoly to vydáte přeložné na jeden zátah.
Jinak super, squělý, jedinečný. Jen tak dál :-)

Anonymní řekl(a)...

Skvělý překlad..Jsem tad ycelej den a pořád jen aktualizuju:))) A jinak s tou hůlkou..si nits nedělejte harry s ní stejně nits neumí:DDD

Anonymní řekl(a)...

FOR FENIX TEAM:OMLOUVÁM SE,ALE PŘESTO SE MUSÍM ZEPTAT JESTLI TU DNES BUDE 18.KAPITOLA(NEBO ASPOŇ JEJÍ ČÁST)RÁNO VSTÁVÁM BRZO DO PRÁCE A TAK EVÍM JESTLI TU MÁM DÁL ČEKAT NEBO JÍT SPÁT A PŘEČÍST SI TO JAK PŘIJDU Z PRÁCE..JAKOŽE JE TO DOST NAPÍNAVÝ TAKŽE POKUD TO SEM JEŠTĚ DNES DÁTE TAK POČKÁM;-))DEJTE PLS CO NEJDŘÍV VĚDĚT AŤ VÍM..DÍÍKY MOOC A JINAK VÁŠ PŘEKLAD JE SKVĚLEJ:)))

Anonymní řekl(a)...

Hrozně moc se těšim na ten závěrečnej epilog, prej je nejzajímavější :)) Mno každopádně vám chci poděkovat páč bych do toho prosince asi spáchala sebevraždu :D vidíte? zachránili ste mi život :D mno fakt moc díky a jste borci ;)

Anonymní řekl(a)...

JESTLI NĚKDO CHCETE , NAPIŠTE SEM MEIL A JÁ VÁM POŠLU ČESKÝ OBSAH ZÁVĚREČNÉHO EPILOGU HP7!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

supeeeeeeeeeeeeeeeeeeer konečně další jen tak dál aby další byly co nejdříve a jinak vám zatím děkui za všechny kapitoly:-))))

Anonymní řekl(a)...

proooooooosím, kdy bude další kapitola?????????

Anonymní řekl(a)...

Chtel bych se zeptat tech, co uz maji knihu prectenou na jejich nazor na knihu?????Ja osobne jsem cekal nejakou monstrozni pointu nebo aspon poradne vygradovanej finalni souboj...a vono nic....P.S. Harryho hulka je to posledni co mu ted bude delat starosti(viz kapotola STRIBRNA LAN)

Anonymní řekl(a)...

Hej tyjo, vždyť nemá žádný šance, nemá hůlku, neví, kde najít další viteály...!!!!
Jste skvělí, že se vám to chce pro všechny překládat :)

Anonymní řekl(a)...

Záverečný epilóg... neviem či je naujzaujímavejší, ale bol to pre mňa šok už na prvej srane toho epilógu - tak toto som fakt nečakal :-)

Anonymní řekl(a)...

kdo anglickou verzy at mi ji prosim posle na mail MorfeusMX@seznam.cz budu vam vazne vdečnej!!!!

Anonymní řekl(a)...

Yay!!! Relikvie smrti už jsou tu! A škoda Harryho... pokud tam opravdu měl Nebelvírův meč (jako že jsem to nějak z textu vyčetla a nechce se mi to číst znova), musí ho hryzat svědomí, že měl hned dva viteály po ruce a oba zůstaly nepoškozeny... A navíc ta patálie s hůlkou. Byla moje oblíbená, jak ji asi nahradí? Další kapitolu očekávám napjatě jak špagát.

pPztmp řekl(a)...

chci moc moc moc moc poděkovat týmu fénix za skutečně perfektně odvedenou práci. jen tak dál. moc moc moc moc vám fandím. HLAVNĚ NEPŘESTÁVEJTE!!!

Lisa řekl(a)...

Moc a moc děkuju!! Jsem ráda, že se s tím překládáním nemusím mořit.
Jen by bylo fajn, kdybyste někam psali, kdy zhruba hodláte uveřejnit další kapitolu. Já na tuhle stránku totiž chodím každých 15 minut, jestli tu už náhodou není další a doma jsou se mne celkem šílený..
moc díky.

Míša řekl(a)...

Teda, já -s prominutím- čumim! Harry bez hůlky, bez Rona, bez meče. No to je konec. Škoda jen, že teď jedu na dovolenou a nebudu si moct číst nové kapitoly :( Alespoň se mám proč těšit domů... Třeba, než se vrátím, bude přeložená celá knížka :D To by se mi líbilo :D Ale samozřejmě vím, že překlad zabere nějakej ten čas, tak uvidím. Ale stejně vám, už min. po 150. DĚKUJU! a budu děkovat dál ;)

Anonymní řekl(a)...

dik ludia fakt dik ze si davate tu namahu a prekladate to... :)

Anonymní řekl(a)...

To je vše ?? :( Škoda, dobrá práce Fénix týme !

Anonymní řekl(a)...

hej lidičky tak to je mazec! Taky to tak strašně moc prožíváte...? Tu beznaděj, bez hůlky...? Ach jóóó.... :( a co kdyby třeba našel ve starém domě hůlku svých rodičů...? měly by zůstat na posteli, ne?... jen taková ztřeštěná teorie, to asi nebude pravda... mějte se a moc se těším na další kapitolu!! Evka

Anonymní řekl(a)...

zaprvy musím pochválit váš překlad i češtinu myslím že 90% lidí nevadí nějaká ta chyba... a chtěl bych poprosit jestli by mi někdo neposlal anglickej originál, já jsem si nějakej stáhl ještě pár dní předtím než vůbec vyšla anglická kniha a dívám se že to nesouhlasí... to co zde překládáte je předpokládám normální kniha v angličtině co teď vyšla...

braxy řekl(a)...

prosím.. nemůžete sem někdo dát taky odkaz na anglickou verzi.. ňák se mi to zatim nikde na netu nepodařilo najít a potřebuju vědět jak to bude pokračovat nebo zešílim!!! dyžtak pište na můj mejl BRAXY@SEZNAM.CZ.. předem díky:)


jo a jinak vám moc za ten překlad děkuju.. ste úžasní *IN LOVE*

Anonymní řekl(a)...

Už sa teším ako budu natačať 7mičku ved harryho tam skoro ani neuvidíme ! Raz je ako barry bratranec , potom ako niekto z ministerstva potom ako mukel ... som zvedavy ako to zriešia vo filme :D

Anonymní řekl(a)...

tak to jsem nečekala že ta knížka bude takle drsná....hlavně je mi lito ty jeho hulky a hedviky....jsem z toho uplne napnuta:)) dekuju ze to prekladate jinka bych musela cekat az do vanoc

Anonymní řekl(a)...

Pročpak hned v titulku hlásáte: Vše na tomto webu je vlastní dílo Fénix teamu, když u prvních kapitol máte, že pocházejí od Anonymuse HP7 CZ???
Si trochu protiřečíte, ne?!

Anonymní řekl(a)...

Skvělý jen škoda že to jde tak pomalu, ale lepší než se trápit s překladem sám takže díky a hodně štěstí. Btw nevíte někdo pls kolik je celkem kapitol?

Anonymní řekl(a)...

Jo můj mail je Mirek.KKK díky moc předem

Jastisu řekl(a)...

A teď doufám, že se do sobotního rána dočkám toho, jak tenhle problém s hůlkou vyřeší. Jinak budu mít krásnou dovolenou :-(

Anonymní řekl(a)...

BOZE ! NE - FENIXI JA POTREBUJI DALSI DAVKU ...PROSÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍM ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ:'-( A ABYCH NEZAPOMELA -MOOC DĚKUJI - ASI VAS MILUJU :o*******

Anonymní řekl(a)...

no napíšu sem jen co mě tak napadlo...vím že kdyby to tak bylo tak by ty knížky byly na houby..ale stejně..když teď ministerstvo padlo proč teda když tak moc chcou harryho dopadnout nepoužijí ty přesýpací hodiny co měla hermiona??:0)

Anonymní řekl(a)...

Je 22:45 1500 lidí na tomhle serveru očekává novou kapitolu.Jak to bude dál?Naznačte alespon něco!Bude ta 18. jěště dnes nebo až zítra.Prosím!

Anonymní řekl(a)...

někdo se tu ptal nějake teorie..jedna by byla ale takova ujetá..co kdyby herry našel fawkese(pardon pokud to mám napsane blbě nepamatuju si jak se to píše ale pro vysvětlenou brumbáluv fenix) a herimiona by našla knihu jak vyrobit hulku a vyrobili by další stejnou(prostě kpii :-) ) říkám ujetá teorie :-)

Anonymní řekl(a)...

Víte, že Harry se odehrává od roku 1991 až do roku 1997, dá se to zjistit ve druhém díle Tajemná komnata, je tam totiž někde uveden rok 1992 a přesně v tuto dobu,
(1991-1997) psala Rowling první díl a prý i konec posledního.

Anonymní řekl(a)...

Taky děkuju za překlad, anglicky umím jen jako pokročilý začátečník (tzn. že i kdybych si knihu koupila a snažila ji číst, nepochopila bych děj :D). Albatros mě štve, že to nechá až na příští rok (přitom Medek říkal, že pokud to nebude bible o osmiset stránkách, zmákne to rychle), naprosto chybný krok...
Jinak Epilog jsem si přečetla, moc jsem tomu opět neporozuměla, nicméně musím říct, že jsem za něj ráda - nesnáším filmy a knihy, co končí hned po rozuzlení zápletky, vždycky potřebuju znát i děj "potom" :-)
Doufám, že to Harry zvládne i bez hůlky. Hlavně ať najdou meč.

Anonymní řekl(a)...

Někdo tu řešil jeslti to byl sen nebo co to bylo. Typla bych ze to bylo tim medajlonem kde je ukryta cast duse Vy-vite-koho. Proto Harry videl jak zabil jeho rodice. Stou hulkou je to zleee. Pořád přemyslim jak to vyresi. Netusite kde je třeba Brumbalova hulka? :-)) Jinak děkuji moc za preklad. Jste super, zachranujete mi zravi rozum i kdyz o tom me okoli uz taky asi pochybuje .-)) Jana

goodfriend řekl(a)...

Tak díky za přeložení .. no 18.kapitolu jdu louskat do postele s AJ knížkou no :D ;) .. je to napínávý tjn

Anonymní řekl(a)...

Tak vám řeknu,že jste mě hodně potěšili a věřím, že nejen mě.. Brouzdala jsem po netu a nenašla jsem vážně nic lepšího. Jen tak dál :)

Anonymní řekl(a)...

strasne me v tehle kapitole zaujala ta vlozka, "co se stalo one noci"... je to uzasny cist, co citil a myslel si v tu dobu Voldemort... jeste vic me facinuje pasaz, kde pred nim utika dite a premysli, jestli ho zabit nebo ne... " nebylo to však nezbytné…" si ale pomyslel...ten, kdo se nestydel zabit kohokoliv pro radost si rekl, ze toto neni nezbytne...strasne zajimavy...jako by v nem byl kousek dobra...tak mi to prijde napsany...

Anonymní řekl(a)...

Hajinka1h@seznam.cz Posles mi prosim ten epilog.. Diky moc..

Anonymní řekl(a)...

-----------------------
Pro Překladatele:
-----------------------
-Abych špatě nepochopil kapitolu:
On si přál vidět "Jílec meče" a nebo ho opravdu zahlédl??

Anonymní řekl(a)...

Lidičky jste skvělí,skvělí,skvělí!!!Málokdo mi udělá takovou radost jako vy!Moje návštěvnost je asi tak 100×denně a to jenom díky vašim štědrým překladům!!!

Anonymní řekl(a)...

Fecodominik@seznam.cz ---ten epilog prosím

Jastisu řekl(a)...

Ta teorie o nové hůlce není ujetá. Pokud s ejim podaří vysvobodit Oliwandera. A Fawkes, jak všichni víme, Harrymu to pírko klidně obětuje...

Anonymní řekl(a)...

Teda, já nechci nic říkat, ale myslím si, že Harry je teď v pěkným srabu... Hůlka v čudu, Voldemort v jeho hlavě, Ron v trapu. Co bude dělat??? LIDI, PŘEKLADEJTE, SEM NA TOM DOST ZÁVISLÁ!!! Zemík

Anonymní řekl(a)...

Díky moc, je to výborná práce! Jen tak dál...

Anonymní řekl(a)...

vy delate jako by byl ron zasadni postava...proste nic neumi, jenom to byl 3. terc kam se trefovat, jediny pozitivni snad byla ta sachova partie v prvnim dile...

Anonymní řekl(a)...

mě naštvalo jak se Harrymu zlomila hůlka nešťastnou náhodou

Anonymní řekl(a)...

Ahoj... promiňte...ale vypadl vám odstavec... a ten děj pak trochu nenavazuje.:

Stál ve své postýlce a rukama svíral žebra její ohrádky. Díval se nahoru na vetřelce se zájmem v očích, snad si myslel, že to je jeho otec, kdo se skrývá pod kápí, dělá další krásná světélka a jeho smějící se matka vyskočí každou chvilku na nohy…

Opatrně namířil hůlku do chlapcova obličeje: Chtěl vidět co se stane, zničení toho nevysvětlitelného nebezpečí. Dítě začalo plakat: Zjistilo, že to není James. On neměl rád pláč. Přicházel o chuť k jídlu, když nějaké malé děcko začalo plakat v sirotčinci... "Avada Kedavra!"

A pak byl zlomen. Nebyl ničím, ničím jen bolestí....

fakt to neberte jako kritiku.. jen se vám snažím pomoct... :)

Anonymní řekl(a)...

Já teda nevím, ale že na tom hřbitově nezkusili "Accio meč" (doufám, že sem to nespletla), to mi teda fakt nejde do hlavy ;-)

Anonymní řekl(a)...

(((Anonymní řekl(a)...
To Tonxováí: Ktomu aby znicil voldyho potřebuje jen "LASKU" (a dalsi nepotřebne prkotiny jako je G. meč,hulku,FŘ,skřetí povstalce,obry,mozkomory,domaci skřitky,pachnouci tchoře,Dědu vševědu,snehurku a 7 trpasliku,šipkovou ruzenku, atd.)

26. červenec 2007 20:52 )))

:D DYT JA VIM! :D...sem autorkou te teorie z ph.netu o vyzneni cele serie "laskou to zaclo, laskou to skonci":)... predstava, ze (dle jednoho tamniho uzivatele) Volda zabije Valentynskych pranickem budis, ale tu hulku mu Rowla mela nechat... ZAPRVE :abych mohla klidne spat
a ZADRUHE: Nak to pranicko vycarovat taky musi, aby to bylo stylovy ;)

--Tonxová

Anonymní řekl(a)...

len teraz mi soslo ze ked mathilda prvy krat prehovorila povedala POD a harmiona poskocila a stiskla harrymu ruku.ona prisla uz vtedy na to ze je to po parselsky(inak by sa nebola zlakla)ale harry si to neuvedomila povedal v poradku a sel za ni.zajima mne proc mu to nejak nenaznacila??a inak mohli by ste prosim rikat kdy bude pokracovani protoze to uz nevydrziiim.jinak ste skveli

Anonymní řekl(a)...

thank´s so much!!!.....len tak dalej ....ste SUPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER:)

Anonymní řekl(a)...

Ej jako je to skvěly, ale už je fakt docela trapny za každou kapitolu děkovat... nepřëháníte to tak trochu? jinak je to fakt dobry.... A uz proboha neděkujte, je to trapny... nic ve zlym...

Anonymní řekl(a)...

sem zvědavej co bude dál když je teď Harry "bez" hůlky. sem napjatej jak nikdy a HP7 je aji docela maskar oproti 1-6

Anonymní řekl(a)...

jeee, j abych taky chtela anglickou verzi... mejl je marketta.t@seznam.cz...... DIK!