středa 1. srpna 2007

28. kapitola - Ztracené zrcátko

Kapitola je již kompletní :)

Harry dopadl na zem. Uviděl bolestivě známou Hlavní ulici v Prasinkách: temné výkladní skříně, zamlženou linii tmavých hor za vesnicí, křivku cesty vedoucí přímo k Bradavicím, světlo rozlévající se z oken lokálu U Třech košťat, který si pamatoval s pronikavou přesností, jak kousek odtud před rokem přistál se zoufale slabým Brumbálem..
To všechno v mžiku po přistání-– a potom, jak uvolnil stisk Ronových a Hermioniných ramen, se to stalo.

Vzduch byl protržen výkřikem, který zněl jako ten Voldemortův, když si uvědomil že byl ukraden pohár: trhal každý nerv v Harryho těle a ten věděl, že to způsobilo jejich zjevení.

Právě když se díval na další dva pod pláštěm, dveře Tří Košťat se rozrazily a tucet Smrtijedů v kápích se vyvalil na ulici s připravenými hůlkami. Harry zadržel Ronovu ruku, která zvedala hůlku; bylo jich tu moc na to, aby je omráčili. I pouhý pokus by mohl prozradit jejich pozici. Jeden ze Smrtijedů pozvedl svou hůlku a křik ustal, stále se však ozýval ve vzdálených horách.

„Accio plášť!“ vykřikl Smrtijed.

Harry pevně chytil cíp pláště, ale nic se nestalo. Přivolávací kouzlo na něj nefungovalo.

„Nejsi pod svým župánkem, Pottere?“ křikl Smrtijed, který se pokusil kouzlit a potom se koukl na své kolegy: „Rozestupte se. Je tady.“

Šest Smrtijedů se rozběhlo proti nim: Harry, Ron a Hermiona couvali do nejbližší boční uličky rychle, jak jen to šlo, a Smrtijedi je minuli jen o vlásek. Čekali v temnotě, poslouchali kroky běhající sem a tam a sledovali světelné paprsky poletující ulicemi, jak je Smrtijedi pomocí hůlek hledali.

„Pojďme zmizet,“ zašeptala Hermiona. „Přemístíme se!“
„Skvělý nápad,“ odpověděl Ron ale předtím, než mohl Harry zareagovat, Smrtijed zařval, „Víme, že jsi tu, Pottere, odsud se nedostaneš! Najdeme tě!“

„Byli na nás připraveni,“ zašeptal Harry. „Nastražili to kouzlo, aby je upozornilo, kdybychom přišli. Řekl bych, že udělali něco, aby nás tu udrželi, uvěznili – “

„A co mozkomorové?“ zavolal jiný Smrtijed. „Když je pustíme ze řetězů, najdou je dostatečně rychle!“

„Temný Pán chce Pottera zabít sám – “

„Mozkomoři ho nezabijí! Temný Pán chce Potterův život, ne jeho duši. Bude snazší ho zabít, když mu nejdřív dají Polibek!“

Ozýval se souhlasný lomoz. Harryho prostoupil strach: Aby se ubránili mozkomorům, budou muset vykouzlit Patrony, kteří je okamžitě prozradí.
„Budeme se muset zkusit přemístit, Harry!“ zašeptala Hermiona.

Právě když to říkala, pocítil nepřirozený chlad rozlézající se po okolí. Okolní světlo bylo vysáno přímo ke hvězdám, které postupně také mizely. Ucítil, jak ho Hermiona chytila za ruku, a společně se otočili na místě. Vzduch, kterým se potřebovali pohybovat, jako by ztuhl: nemohli se přemístit; Smrtijedi provedli svá kouzla dobře.

Chlad se Harrymu zahryzával hlouběji a hlouběji do morku kostí. On, Ron a Hermiona ustupovali uličkou, tápali podél zdi a snažili se nevydat ani hlásku. A potom zpoza rohu vystoupilo deset nebo více mozkomorů. Nehlučně se vznášeli, temnější než okolí, v černých pláštích se strupovitými a zetlelými rukami. Cítili v okolí strach? Harry si tím byl jistý: zdálo se, že se teď pohybují rychleji, slyšel jejich plouživý, chroptivý dech, který tak nesnášel. Cítil blížící se beznaděj –

Pozvedl hůlku: nemohl by přetrpět Mozkomorův polibek, ať už by se potom stalo cokoliv.
Myslel na Rona a Hermionu, když zašeptal

„Expecto Patronum!“

Stříbrný jelen vyrazil ze špičky jeho hůlky: mozkomorové se rozprchli a odněkud se ozval vítězoslavný jekot. „Tam, to je on! Viděl jsem patrona, byl to jelen!“

Mozkomorové se stáhli, hvězdy se znovu vyhouply na oblohu a kroky Smrtijedů byli najednou hlasitější a hlasitější. Ale než se mohl zděšený Harry rozhodnout, co udělat, ozvalo se z úzké uličky nalevo od nich skřípání pantů, otevřely se dveře a nějaký hlas řekl:

„Pottere, rychle sem!”

Bez námitek poslechl a všichni tři se rozběhli do otevřených dveří.
„Nahoru, nechte si na sobě plášť a zůstaňte potichu!“ zamumlala vysoká postava, vyšla na ulici a zabouchla za sebou dveře.

Harry netušil, kde jsou, ale v plápolavém světle jediné svíčky uviděl umouněný a zaprášený hostinec u Prasečí hlavy. Oběhli pult a druhým vchodem se dostali na tajné dřevěné schodiště, po kterém vyběhli jak nejrychleji mohli.
Schody vedly do obývacího pokoje s ošoupaným kobercem a malým krbem, nad kterým visela velká olejomalba plavovlasé dívky, která zírala do pokoje s bezstarostnou líbezností.

Dorazily k nim zvuky z ulice. Stále ukrytí pod pláštěm doběhli k umazanému oknu a vyhlédli ven. Jejich zachránce, ve kterém Harry poznal hostinského z Prasečí hlavy, byl jediná postava bez kapuce.

„No a co?“ hulákal do jedné ze zakrytých tváří.

„No a co? Když vy pošlete mozkomory mojí ulicí, já na ně pošlu patrona! Nehodlám si je připustit k tělu. Říkal jsem vám to. To vážně nehodlám!“

„To nebyl tvůj patron,“ řekl Smrtijed. „To byl Potterův jelen!“

„Jelen!“ zahulákal hostinský a vytáhl hůlku. „Jelen! Ty pitomče – Expecto Patronum!“

Něco velkého a rohatého vyskočilo z hůlky. Se skloněnou hlavou to vyrazilo směrem k Hlavní ulici a pak pryč z dohledu.

„To nebylo to, co jsem viděl,“ prohlásil Smrtijed, ačkoli méně jistě.

„Byl porušen zákaz vycházení, vy jste slyšel ten hluk,“ řekl jeden z jeho druhů. „Někdo byl venku proti předpisům – “

„Když budu chtít pustit ven svoji kočku, tak to udělám a čert vem váš zákaz vycházení!“

„Vy jste spustil vřeštící kouzlo?“
„A co když jo? Převezete mě do Azkabanu? Zabijete mě za to, že sem vystrčil nos ze svých vlastních dveří? Tak to udělejte, jestli chcete. Ale pro vaše vlastní dobro doufám, že jste nezmáčkli vaše malý Znamení Zla a nepovolali ho. Asi se mu nebude moc líbit, že je tady kvůli mně a mojí starý kočce, co?

„O nás se nestarej,“ řekl jeden ze Smrtijedů, „starej se o sebe, dědulo!“

„A kde budete prodávat vaše lektvárky a jedy, když bude moje hospoda zavřená? Co se pak stane s vašima malejma vedlejšíma výdělkama?“

„Ty nám snad vyhrožuješ – ?“

„Já si pusu na špacír nepustím, to proto jste tu ne?“

„Stejně jsem viděl jelena!“ křikl první Smrtijed.

„Jelen?“ houknul barman. „To je kozel, idiote!“


„Dobrá, udělali jsme chybu,“ řekl druhý Smrtijed. „Ještě jednou porušte zákaz vycházení a my nebudeme tak shovívaví!“

Smrtijedi kráčeli zpět k hlavní silnici. Hermiona zasténala úlevou, vyklouzla zpod pláště a posadila se na rozviklanou židli. Harry zatáhl závěsy a pak ze sebe a z Rona shodil plášť. Zezdola slyšeli hostinského, který zabouchl dveře a vyšel po schodech.

Harryho pozornost upoutalo něco na krbové římse: malé, obdélníkové zrcátko opřené na vrchu, přesně pod obrazem jakési dívky.
Hostinský vstoupil do pokoje.

„Vy zatracení hlupáci,“ řekl nevrle a přejížděl pohledem z jednoho na druhého. „Na co jste mysleli, když jste sem šli?“

„Díky,“ řekl Harry, „ani nevíme, jak vám poděkovat. Zachránil jste nám život.“

Hostinský zavrčel. Harry se k němu přiblížil a snažil se pohlédnout za dlouhé, nitkovité, vlasy a vousy šedivé jako dráty. Měl brýle. Za špinavými čočkami byly pronikavé, zářivé oči.

„To vaše oko jsem viděl v zrcadle.“

V pokoji bylo ticho. Harry a hostinský se na sebe dívali.

„Poslal jste Dobbyho.“

Hostinský přikývl a ohlížel se po skřítkovi.

„Myslel jsem, že bude s vámi. Kde jste ho nechali?“

„Je mrtvý,“ řekl Harry. „Bellatrix Lestangeová ho zabila.“

Obličej hostinského poklesl. Po několika chvílích řekl, „To slyším nerad. Toho skřítka jsem měl rád.“

Otočil se, špičkou své hůlky zažehával svítilny, a na nikoho se nedíval.

„Vy jste Aberforth,“ řekl Harry k mužovým zádům.

Ani to nepotvrdil, ani nevyvrátil, jenom dál zapaloval oheň.

„Kde jste k tomu přišel?“ zeptal se Harry a přešel k Siriusovu zrcadlu, k dvojčeti toho, které rozbil téměř před dvěma roky.

„Koupil jsem ho od Dunga asi před rokem,“ odpověděl Aberforth. „Albus mi pověděl, co to je. Snažil jsem se na vás dávat pozor.“

Ron zalapal po dechu.

„Ta stříbrná laň!“ vyhrkl zapáleně. „To jste byl také vy?“

„O čem to mluvíš?“ nechápal Aberforth.

„Někdo nám poslal jako patrona laň!“

„Se svým mozkem bys mohl být Smrtijed, synu. Cožpak jsem zrovna nepředvedl, že můj patron je kozel?“

„Ach,“ řekl Ron. „Jo… no, já mám hlad!“ dodal na obranu, když jeho žaludek vydal hlasité kručení.

„Mám jídlo,“ řekl Aberforth, opustil místnost a o chvíli později se znovu objevil s velkým bochníkem chleba, trochou sýra a cínovým džbánem medoviny, který postavil na malý stolek naproti ohni.
Hltavě jedli a pili a na chvíli zde bylo ticho, kromě praskání ohně, cinkání pohárů a mlaskání.

„Dobře tedy,“ řekl Aberforth, když dojedli, a Harry s Ronem seděli zhroucení na svých židlích. „Potřebuju vymyslet nejlepší způsob, jak vás odsud dostat. V noci to nepůjde, slyšeli jste, co se stane, pokud někdo vyjde ven po setmění: spustí se Vřeštící kouzlo, půjdou po vás jako kůrolezové po běhněčích vejcích. Nespoléhám, že se mi podruhé podaří vydávat kozla za jelena. Počkejte do svítání, až skončí zákaz vycházení, pak si můžete znovu obléct plášť a vydat se na cestu. Běžte pryč z Prasinek, nahoru do hor, tam se budete moct přemístit. Možná potkáte Hagrida. Skrývá se tam s Drápem v jeskyni od té doby, co se ho pokusili zatknout.“

„My neodejdeme,“ řekl Harry. „Potřebujeme se dostat do Bradavic.“

„Nebuď hloupý, chlapče,“ prohlásil Aberforth.

„Musíme,“ oponoval Harry.

„Co opravdu musíte,“ skláněl se k nim Aberforth, „je dostat se co nejdál odsud, jak jen můžete.“

„Vy tomu nerozumíte. Nemáme moc času. Musíme se dostat do hradu. Brumbál - myslím vašeho bratra - chtěl, abychom - “

Špinavé čočky Aberforthových brýlí na chvíli díky světlu ohně vypadaly jako neprůhledné, jasně bílé plošky a Harry si tak vzpomněl na slepé oči obrovského pavouka Aragoga.

„Můj bratr Albus chtěl mnoho věcí,“ řekl Aberforth, „a lidé se při plnění jeho velkolepých plánů často zranili. Odejděte z této školy, Pottere, a z této země, pokud můžete. Zapomeňte na mého bratra a jeho důmyslné plány. Je tam, kde ho nic z toho tady nemůže zasáhnout, a vy mu nic nedlužíte.“

„Vy tomu nerozumíte,“ zopakoval Harry.

„Ach, vážně?“ pronesl Aberforth tiše. „Vy si myslíte, že jsem nerozuměl svému bratrovi? Myslíte, že jste znal Albuse lépe než já?“

„Tak jsem to nemyslel,“ řekl Harry, jehož mozek lenivěl únavou a přemírou jídla a vína. „Ono… nechal mi tady práci.“

„Opravdu?“ podivil se Aberforth. „Pěknou práci, doufám? Příjemnou? Jednoduchou? Takovou, kterou by zvládl nekvalifikovaný kouzelníček, aniž by se přetáhl?“

Ron se spíše ponuře usmál. Hermiona vypadala napjatě.

„Já – není to jednoduché, to ne,“ reagoval Harry. „Ale já musím – “


„Musíte? Proč musíte? Je mrtvý, ne?" řekl Aberforth hrubě. „Nech to být chlapče, než skončíš stejně! Zachraňte se!“

„Já… Nemůžu.”
„Proč ne?“

„Já“ – Harry se cítil přemožen; nemohl to vysvětlit, místo toho na Aberfortha „zaútočil“.„Ale vy jste také bojoval, jste ve Fénixově řádu--“

„Byl jsem,” řekl Aberforth. „Fénixův řád skončil. Vy-Víte-Kdo vyhrál, je konec a každý, kdo si namlouvá něco jiného, se jen obelhává. Tady to pro tebe už nikdy nebude bezpečné Pottere, On tě chce, hrozně moc tě chce zabít.”
.
„Uteč za hranice, schovej se, zachraň se. Nejlepší bude když vezmeš tyhle dva s sebou.” Ukázal prstem na Rona a Hermionu.

„Dokud budou naživu, nebudou v bezpečí, každý ví, že pracovali s tebou.“

„Nemůžu,“ řekl Harry. „Mám práci-“

„Dej ji někomu jinému!”

„Já nemůžu. Je to moje práce, Brumbál mi to vše vysvětlil -“

„Ach, opravdu? A řekl ti vše, byl k tobě upřímný?“

Harry si z celého srdce přál říct „Ano“, ale to jednoduché slovo jakoby nemohlo vyjít z jeho úst.

Aberforth vypadal, že ví, na co Harry myslí.

„Znal jsem svého bratra Pottere. Učil se tajnostem od naší matky. Tajemství a lži, v tom jsme vyrůstali, a Albus... bylo to pro něj přirozené.“

Oči starého muže se pomalu otočily na obraz dívky na krbové římse. Byl to, když se nyní Harry pořádně porozhlédl po místnosti, jediný obrázek v celé místnosti. Nebyla tam žádná fotografie Albuse Brumbála nebo někoho jiného.

„Pane Brumbále,“ řekla Hermione plaše. „To je vaše sestra? Ariana?“

„Ano,“ odpověděl Aberforth stroze. „Vy jste, slečno, četla Ritu Holoubkovou, že ano?“

I v načervenalém světle, které krb vytvářel, bylo vidět, jak Hermiona zčervenala.

„Elfiáš Dóže se nám o ní zmínil,“ poznamenal Harry a pokoušel se z toho Hermionu dostat.

„Ten stařec,“ mumlal Aberforth, a dal si další hlt medoviny. „Myslel si, že můj bratr byl ve všech směrech úžasný. To si myslela spousta lidí, vás tři nevyjímaje, jak vás tak pozoruji.“

Harry byl potichu. Nechtěl znovu o Brumbálovi pochybovat.

Tehdy, když kopal Dobbyho hrob, se rozhodl, že bude pokračovat po klikaté a nebezpečné cestě, kterou mu Albus Brumbál naznačil. Musel přijmout fakt, že mu nebylo vše řečeno, musí prostě věřit. Nijak netoužil znovu pochybovat; nechtěl slyšet nic, co by ho mohlo odvrátit od jeho úmyslů. Setkal se s Aberforthovým pohledem, který byl pronikavý stejně jako pohled jeho bratra: Jasně modré oči dávaly dojem, že rentgenují vše, co pozorují, a Harry myslel, že Aberforth ví, na co myslí, a proto jím pohrdá.

„Profesor Brumbál se o tebe staral, Harry,“ řekla Hermiona tiše.

„A ted‘?“řekl Aberforth. „Je zábavné kolik lidí, o které se můj bratr staral, skončilo hůř, než kdyby je nechal samotné.“

„Co tím myslíte?“ zeptala se Hermiona bez dechu.
„To je jedno,“ odpověděl Aberforth.

„Ale to je opravdu důležité!“ řekla Hermiona. „Vy – vy mluvíte o své sestře?“

Aberforth na ni pohlédl: Jeho rty se pohybovaly, jako by se snažil zadržet slova, která se z nich drala, poté náhle začal mluvit.

„Mojí sestře bylo 6 let , když na ni zaútočili tři mudlové. Viděli ji kouzlit, sledovali ji skrz živý plot, když byla na zahradě: Byla ještě dítě, nemohla to ovládat. Žádný kouzelník v tom věku nemůže.“

„Když to viděli, vyděsili se. Prodrali se skrz plot a když jim nebyla schopná ukázat, jak to udělala, postarali se o to, aby to ten malý šílenec už nedělal.“

Hermioniny oči se zdály ve světle ohně obrovské; Ron vypadal nemocně. Aberforth vstal, velký jako Albus, a náhle strašný ve svém hněvu a intenzitě bolesti.

„Zničilo ji to, co jí udělali, už nikdy nebyla v pořádku. Nepoužívala magii, ale nemohla se jí zbavit; obrátilo se to proti ní a ona z toho bláznila, když to nemohla kontrolovat, vybouchlo to v ní, v tu dobu byla divná a nebezpečná. Ale většinou to byla jen malá hodná a vyděšená dívka.

„A můj otec šel po těch parchantech, co to udělali,“ pokračoval Aberforth, „zaútočil na ně. A oni ho za to zavřeli do Azkabanu. Nikdy neřekl, proč to udělal, protože by se Ministerstvo dozvědělo, co se z Ariany stalo a zavřeli by ji do nemocnice Svatého Munga navždy. S jejími občasnými výbuchy magie, které nemohla ovládat, by ji viděli jako vážné ohrožení Mezinárodní dohody o utajení.“

„Museli jsme ji v tichosti uklidit do bezpečí. Přestěhovali jsme se, lidem jsme řekli, že je vážně nemocná. Matka se o ni starala, snažila se jí udržet v klidu a št‘astnou. Byl jsem její oblíbenec,“ řekl to a vypadalo to, že se skrze Aberforthovy vrásky a pocuchané vousy dívá špinavý školák. „Ne Albus, ten byl vždy nahoře ve své ložnici, když byl doma, a četl knihy a probíral si svou korespondenci s „nejproslulejšími kouzelnickými jmény dnešních dnů,“ ušklíbl se Aberforth, „nechtěl, aby ho obtěžovala. Měla mě radši. Já ji přesvědčil, aby jedla, když ji nepřesvědčila ani má matka. Uklidňoval jsem ji, když měla jeden z jejích šílených záchvatů, a když byla klidná, pomáhala mi krmit kozy.“

„Později, když jí bylo 14... Nebyl jsem tu,“ řekl Abeforth. „Kdybych tu byl, mohl bych ji uklidnit. Měla jeden svůj záchvat, moje matka už nebyla tak mladá, jak bývala a… byla to nehoda. Ariana to nemohla kontrolovat. Moje matka byla zabita.“

Harryho se zmocnily divné pocity, směsice soucitu a odporu, nechtěl slyšet nic dalšího, ale Abeforth stále vyprávěl. A Harry byl překvapen, jak dlouho dokáže hovořit na toto téma. Ve skutečnosti však Aberforth na toto téma ještě nikdy předtím nemluvil.

„To byla cena, kterou Albus zaplatil za výlety po světě s Dóžem. Oba se vrátili na pohřeb naší matky. Dóže pak pokračoval sám, Albus se usadil a stal se hlavou rodiny. Ha!“

Abeforth se rozčílil.

„Já jsem o ni pečoval, já jsem se nemohl věnovat škole, já zůstal doma. Řekl mi, že mohu dokončit školu a on převezme vše po matce. Další trocha poprasku kolem pana Dokonalého, za péči o napůl šílenou sestru se nevyhrávaly ceny, nikdo neocenil, když jste ji zastavili, aby téměř každý den nevyhodila dům do vzduchu. Ale dělal to všechno dobře po mnoho týdnů.... dokud nepřišel on.“

Nyní se na Abeforthově tváři objevil nebezpečný výraz.

„Grindelwald. A konečně měl můj bratr příležitost mluvit s někým stejně nadaným, jako byl on sám. Starost o Arianu se přesunula na vedlejší kolej, aby se mohli věnovat všem svým plánům na nový kouzelnický řád, hledání Relikvií a všemu ostatnímu, co je zajímalo.

„Velké plány ve prospěch celé kouzelnické společnosti, v porovnání s tím byl osud mladé dívky zanedbatelný, když Albus pracoval pro vyšší dobro.
Po pár týdnech jsem toho měl dost. Bylo to krátce předtím, než jsem se měl vrátit zpět do Bradavic. Odhodlal jsem se a tak jsem jim to řekl, oběma, tváří v tvář, tak jako teď stojím před vámi.“

Abeforth se sklonil k Harrymu, a tomu nedalo moc práce představit si mladého, houževnatého a naštvaného Aberfortha, jak se pře se starším bratrem.

„Řekl jsem mu, že by toho měl nechat. Ať už chceš jet kamkoli, nemůžeš ji vzít s sebou, na to nemá dost síly, pokud sis tohle plánoval, když si vymýšlel svoje chytré žvásty, kterými se snažíš získat následovníky. “

Nelíbilo se mu to,“ řekl Aberforth a jeho oči nakrátko zmizely - z čoček jeho brýlí se opět staly bílé plošky.
„Grindelwaldovi se to vůbec nelíbilo. Rozzuřil se. Řekl mi, jaký sem to mladý hlupák, že stojím v cestě jemu a mému dokonalému bratrovi… cožpak jsem nechápal, že by se moje ubohá sestra nemusela skrývat, až by změnili svět a skončili s úkrýváním kouzelníků a ukázali mudlům jejich místo?
A pak jsme se pohádali… vytáhl jsem hůlku a Grindewald vytáhl tu svoji. Nejlepší přítel mého bratra na mě použil kletbu Cruciatus. Albus se ho snažil zastavit, a poté jsme všichni tři svedli souboj, blýskání a rány ji rozrušily... nemohla to vystát -“

Z Aberforthovy tváře vyprchávala barva, jako kdyby utrpěl smrtelné zranění.
„- myslím si, že chtěla pomoct, ale nevěděla, co vlastně dělá. Nevím, který z nás to byl – mohl to být každý - a ona byla mrtvá.“

Jeho hlas se s posledním slovem zlomil a on poklesl do nejbližší židle. Hermionina tvář byla mokrá od slz a Ron byl skoro tak bledý, jako Aberforth. Harry necítil nic, než náhlý citový obrat: přál si, aby tohle nikdy neslyšel, aby byla jeho mysl ušetřena těchto hrozných vzpomínek.

„Je mi to… Je mi to tak líto,“ zašeptala Hermiona.

„Je to pryč,“ zaskřehotal Aberforth. „Navždy pryč.“
Otřel si nos o rukáv a odkašlal si.

„Samozřejmě, že Grindenwald utekl. Ve své zemi už měl pár prohřešků a nechtěl, aby se na jeho konto přidala i Ariana. A Albus byl osvobozený, že? Osvobozený od břemene starostí o sestru, osvobozený, aby se mohl stát tím největším kouzelníkem všech – “

„Nikdy nebyl osvobozený,“ řekl Harry

„Prosím?“ ptal se nevěřícně Aberforth.

„Nikdy,“ řekl Harry. „Tu noc, kdy váš bratr zemřel, vypil lektvar, který ho přiváděl k šílenství. Začal křičet, prosil někoho, kdo tam vůbec nebyl... neubližuj jim, prosím... udělej to radši mně.“


Ron a Hermiona na Harryho strnule hleděli. Nikdy jim neřekl podrobnosti o tom, co se stalo na ostrově v jezeře: Události, které se staly po jeho a Brumbálovu návratu zcela zastínily všechno ostatní.

„Myslel si, že je znovu s vámi a Grindelwaldem, vím, že ano,“ řekl Harry a vzpomínal, jak Brumbál tiše skuhral a prosil.

„Myslel, že vidí Grindelwalda, jak ubližuje vám a Arianě… trápilo ho to. Kdybyste ho viděl, nikdy byste neřekl, že byl osvobozený.“

Aberforth se zdál být ztracen ve svých úvahách, svázán ve svých vlastních žilnatých rukách. Po dlouhé odmlce řekl:

„Jak si můžeš být jistý, Pottere, že se můj bratr nezajímal o vyšší dobro víc než o tebe? Jak si můžeš být jistý, že jsi pro něj nebyl postradatelný stejně jako má malá sestra?“

Jako by kus ledu probodl Harryho srdce.

„Nevěřím tomu. Brumbál Harryho miloval,“ řekla Hermiona.
„Proč mu tedy neřekl, aby se schoval?“ vypálil Averforth. „Proč mu neřekl, aby na sebe dával pozor, že takhle se zachrání?“

„Protože,“ řekl Harry než stačila odpovědět Hermiona, „protože někdy musíte myslet na důležitější věci, než je vaše bezpečí! Někdy musíte myslet na vyšší dobro! Tohle je válka!“

„Tobě je sedmnáct, chlapče!“

„Jsem plnoletý a hodlám bojovat, i když vy už jste se vzdal!“

„Kdo říká, že jsem se vzdal?“

„‘Fénixův řád skončil‘,“ opakoval Harry. „‘Vy-Víte-Kdo vyhrál, je konec, a každý, kdo si namlouvá něco jiného, se jen obelhává.“‘

„Neříkám, že se mi to líbí, ale je to pravda!“

„Ne, není,“ oponoval Harry. „Váš bratr věděl, jak skoncovat s Vy-Víte-Kým a obeznámil mě s tím. A budu se o to pokoušet, dokud neuspěji - nebo nezemřu. Nemyslete si, že nevím, jak by to mohlo skončit. Vím to už roky.“

Čekal, že se Aberforth bude posmívat a hádat, ale nic z toho nepřišlo. Jenom se zamračil.

„Potřebujeme se dostat do Bradavic,“ řekl znovu Harry. „Jestli nám nemůžete pomoci, počkáme do rozbřesku a pak vás opustíme v míru a cestu si najdeme sami. Jestli nám můžete pomoci, bylo by načase se o tom zmínit.“

Aberforth zůstal jako přikovaný na své židli a sledoval Harryho očima, které byly neobyčejně podobné bratrovým. Nakonec si odkašlal, postavil se na nohy, prošel kolem malého stolku a přiblížil se k Arianinu portrétu.

„Víš, co máš dělat,“ řekl.

Ariana se usmála, otočila se a šla pryč, ne tak, jak to běžně dělají lidé na portrétech v Bradavicích, že odejdou z rámu - ona odešla dlouhým tunelem namalovaným za ní. Pozorovali, jak její štíhlá postava ustupuje, až ji nakonec pohltila tma.

„Eh – co?“ začal Ron.

„Je pouze jedna cesta, jak se tam teď dostat,“ řekl Aberforth. „Musíte vědět, že všechny staré tajné chodby jsou na obou koncích zavalené, kolem krajních zdí jsou mozkomorové a ve škole obchází pravidelné hlídky, jak sem se dozvěděl ze svých zdrojů. Bradavice nebyly nikdy tak přísně střeženy. Jak chcete něco udělat, až budete uvnitř, když má vše na starosti Snape a za zády má Carrowovy jako své zástupce… no, to máte vyhlídky, že? Říkali jste, že jste připraveni zemřít.“

„Ale co to...?“ svraštila Hermiona čelo při pohledu na Arianin portrét.

Malá bílá tečka se znovu objevila na konci nakresleného tunelu, a nyní přicházela Ariana zpět k nim, a jak přicházela, neustále se zvětšovala. Ale teď tu s ní byl ještě někdo, někdo vyšší než ona, kdo kulhal a vypadal rozrušeně. Jeho vlasy byly delší, než je Harry kdy viděl: vypadalo to, že dostal několik sečných ran do obličeje a jeho oblečení bylo roztrhané.

Před očima jim rostly dvě postavy, až portrét vyplňovaly jen jejich hlavy a ramena. Pak se celý vyklonil dopředu ze stěny jako malé dveře a odkryly vchod do tunelu. A z něj, s přerostlými vlasy, poškrábaným obličejem a rozedranými šaty, se vyškrábal skutečný Neville Longbottom, který se tvářil spokojeně, sklouzl z krbové římsy a zakřičel,

„Já věděl, že přijdeš! Já jsem to věděl, Harry!“

202 komentářů:

1 – 200 z 202   Novější›   Nejnovější»
Vlado řekl(a)...

pekne, dnes sa prekonavate...

Anonymní řekl(a)...

a já jsem ve srabu pánové odjíždím do lázní a tam jaksi internet bude mozny jen po kavárnách ... co budu dělat bez své denní dávky to je tragický :'(

Anonymní řekl(a)...

Prvníííí :D:D

Anonymní řekl(a)...

jste fakt výborný, poklona až na zem

Christensen řekl(a)...

a mozem ist spat :)

lllalaith řekl(a)...

ochutnavku? :))) ani nevis jak riskujes.. mit te po ruce, okamzite ti slapnu na krk at prekladas dal!!!
jinak prevelike diky za veskere tve snahy a preklady a omluv me abstinencni priznaky, proste se to uz neda vydrzet...

kačí řekl(a)...

ty jo neměla sem to číst ted nebudu moct usnout v obavách jak to dopadne:D. . . ;)ale diky!

Anonymní řekl(a)...

mladý muži smekám,asi udělám komplet korekturu a dám na net jako e-book(snad ti to nebude vadit),určitě ti to pošlu!dík www.drobas.com

Jirik řekl(a)...

Díky mooc alespon jednou první komentář díkyy moc že to pro nás děláte čau a díky

Anonymní řekl(a)...

pekneee...aj ked kratke

Anonymní řekl(a)...

Hej to je hustý !!!Já už měla asi absták...:D!!! Diky moc vsem,kteří to překládají!!PS:Mam tu první komentář ...........dík

drobas řekl(a)...

mladý muži smekám,asi udělám komplet korekturu a dám na net jako e-book(snad ti to nebude vadit),určitě ti to pošlu!dík www.drobas.com

Anonymní řekl(a)...

ty jo honem sem napnutá jak kšandy jinak díky moc za vše

Anonymní řekl(a)...

Jůůů, to je supéér. Jsem si myslela, že dneska už nic novýho nebude a přece je tu první část další kapitoly! Všem moc děkuju, že to pro nás co neumíme anglicky překládáte. Je to boží a z občasné kritiky si nic nedělejte, ti co nejvíc kritizují by nepřeložili pro lidi ani kapitolu. Jste fakt dobrí a máte můj obdiv i velký dík. Už se mooc teším na pokračování, je to pomalu jak droga, člověk netrpělivě čeká na další dávku :-). Tak jen tak dál.

Anonymní řekl(a)...

nice THX

Anonymní řekl(a)...

Peckaaaaa.... jen tak dál, jedu na sázava fest, az se v nedeli vratim ,snad uz bude kniha kompletní :) borciii

Anonymní řekl(a)...

waw,tak toto fakt vyzera ze som sem dala prvi komentar! som na seba pysna!skoda ze to neni cela kapitola dokoncena....horim zvedavostou! zeriem vas <3

Anonymní řekl(a)...

dobry napinak takto po častiach

Anonymní řekl(a)...

jej ,ja som dala 1.komentar! dufam bude kapitola dokoncena co najskor!

Anonymní řekl(a)...

lol nice!

Anonymní řekl(a)...

že by první ? :)

Anonymní řekl(a)...

první ?!

Anonymní řekl(a)...

Čekání se mi vyplatilo. Přečetl jsem začátek této kapitoly jako první. :-)

Anonymní řekl(a)...

No, tak první čas této kapitoly končí zajimavě :)

Anonymní řekl(a)...

ZzZupa=P

Anonymní řekl(a)...

Škoda no..jenom ochutnávka.. :)

Anonymní řekl(a)...

úžasnééé
ďakujeeem za darčeek
Bigles

Anonymní řekl(a)...

uzasne
dakujem za darceek

Bigles

Anonymní řekl(a)...

Cool :) tak honem at už je tu pokračování :)

Anonymní řekl(a)...

Výbornej překlad chalani z Fenixu

Anonymní řekl(a)...

fenomenálí,dík že se to takhle pozdě pohlo,začíná to jít do strhujícího konce!

Anonymní řekl(a)...

konečně první koment!!!
lidi jste super!!!!

Anonymní řekl(a)...

no tak doufam ze uz to doklepes zitra ne? jen 8 kapitol ...

Anonymní řekl(a)...

že bych byla taky jednou v životě první? ste opravdu šikovní... velmi si vás cením. Kdyby ste potřebovali pomoci z překladem, tak písněte na icq: 220-242-871

Anonymní řekl(a)...

zatial dobre len tak dalej

Anonymní řekl(a)...

není nic lepšího než přijít z akce a přečíst so skoro dvě kapitoly =) .. odpoledne jsem se nemohla dočkat a ted to přišlo samo :) .. jen tak dál, jenom by jste nás nemuseli tak napínat , vždycky tu useknete v nejlepším

Anonymní řekl(a)...

baf .) ctu prave 35. kapitolu v angline ... diky za urychleni tech predchozich .) JV

vrťuško řekl(a)...

tak toto je skutočne len ochutnávka

Anonymní řekl(a)...

Vy ste blázni chodte spať ludia vydržia bez toho prekladu neničte si zdravie o tejto dobe ešte neičo robiť

Anonymní řekl(a)...

whaw, ja že už idem spať a zasa sa tu kúsok objavil :) thanks!

Anonymní řekl(a)...

good thx, ale dnes jeste bude kompletni ne?

Anonymní řekl(a)...

takova ochutnavka na dobrou noc?! ted nebudu moct spat:)!!!! ale ste skveli!! tohle vase napinani je sice k nevydrzeni, ale musim uznat ze i zabavny! tak jen pokracujte, pokracujte;)..

Anonymní řekl(a)...

jste fakt suprrrrrrrrrrr!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

chceme viiic :D

Anonymní řekl(a)...

To je MegaRychlost jak překládáte.
Ste skvělí DÍÍÍÍÍÍÍÍK

Anonymní řekl(a)...

Ty jo,uz se tesim na dalsi cast..ste opravdu dkvely tym,a jak vidim tak to vypada,ze uz brzo budete mit prelozene vse..lidem jako vy by meli udelat sochy enbo enco takoveho...vazne moc dekuji za vase preklady..:-)

Anonymní řekl(a)...

Sem napnuta jak dedovi ksandy,jak se tesim na pokracovani...dekuju moc za preklady ktere provadite...:)ste perfektni..

Travka řekl(a)...

No wow.. už se těším na na pokračování...

prvni komentar :) řekl(a)...

uz se tesim az tahle kapitola bude kopletni :)

Anonymní řekl(a)...

Ahojky, pracuji na překladu 33. kapitoly - tak jestli budete mít zájem, mohla bych ho brzy dodat:-)
Laerry

Anonymní řekl(a)...

ste úžasný! :-*

Anonymní řekl(a)...

toto ste mi nemali urobit... uz som bol taq rozbehnuty.. :P ste super ze taketo nieco vobec robite...

Anonymní řekl(a)...

uz aby bylo pokracovani

Anonymní řekl(a)...

nervák =) ď =)

Anonymní řekl(a)...

to neni fer, clovek je vzhuru do rana a kapitola zase konci v nejlepsim... :((
ale dik za vasi praci fenixove

Anonymní řekl(a)...

jj je to good

Anonymní řekl(a)...

chjo chjo, to zase bude krušné čekání, ale má to grády

Anonymní řekl(a)...

super preklad jen tak dal tak sem za noc dal 28 kapitol jdu spt cest a silu :-D

Sill řekl(a)...

lol 1. čáast - pár řádek - a už je to zas napínavý jako ***** :-) jen tak dál 8D

Anonymní řekl(a)...

jupííííííííí, jste fakt rychlíci.... :D díky moc.

Anonymní řekl(a)...

Super, to bude ještě napínavé... A kde jsou k tomu nějaké komentáře? ;)

Anonymní řekl(a)...

hmm...dobra ochutnavka z kapitoly :-) tesim sa na dalsie. g

Anonymní řekl(a)...

Že bych byl první??
Fakt to dostává "grády" !!!
Už se těším na další pokračování

Resi97 řekl(a)...

Tak to je hustý-těším se na další část,jak to vlastně dopadne... dííííííík za překlad, ste fakt dobrý

Anonymní řekl(a)...

Wow, to je fofr, když sem šel spát, tak tu ještě nebyla kompletní 16. kapitola a když se vzbudím, tak zjistím, že je dokončena nejen 26. ale i 27. a ještě je načnuta 28. Týjo, gratuluju, jen tak dál, jen tak dál.

Anonymní řekl(a)...

díky moc za další překlad!
a no tě prsk!jak se to asi vyvrbí???...Jane

Anonymní řekl(a)...

super dikessss!

Anonymní řekl(a)...

jupííííí jen tak dal a jsem prvni

yessíííí řekl(a)...

jupí a já mám první komentáář :)

Anonymní řekl(a)...

Perfekt.Dikes za překlad :))Tosu zvědavý jak sa z tehoto vymotajů... .

duky řekl(a)...

super..uz sa tesim nadlasiu cast

Anonymní řekl(a)...

moc děkuju, že to pro nás děláš, takhle v noci překládat....to by se asi hodně lidem nechtělo, dík za všechny;o)

Anonymní řekl(a)...

opravdu kratka ukazka,ale za predeslou kapitolu diky

venca řekl(a)...

tak super dik moc moc uz se tesim na pokracovani

Anonymní řekl(a)...

aaa sem prvni! :D

Anonymní řekl(a)...

Koušu do stolu a čekám na zbytek :-D

Anonymní řekl(a)...

hmmm toho je fakt hafo xD

Anonymní řekl(a)...

Tak musim rict ze tohle je pekne husta ochutnavka.

Anonymní řekl(a)...

supeer díik

tracy řekl(a)...

skvělé, díky

Anonymní řekl(a)...

jooo super!!!!diky moc(to uz pisu asi po padesate ale to je jedno)----joooo a budu mit prvni komentar k tehle kapitole jupí!!!!

Anonymní řekl(a)...

Děkuju:-)Hezká kapitola, těším se na pokračování.

Anonymní řekl(a)...

Moc moc děkuji za ty překlady jsou super a pokaždé se moc těším na pokračování. Takže díky díky díky

Anonymní řekl(a)...

Ďakujem za ďalšiu kapitolu... Čítam síce český preklad, no mrkol som aj na slovenský a 6.kapitolu ste nazvali
Ghul v pyžame. Ale v slovenskom preklade je Ghul záhrobný duch, tak by ste to mohli opraviť. Len to som chcel.

Anonymní řekl(a)...

hmm je superrr. a mocinky díky :-))

Anonymní řekl(a)...

tak to je fakt jenom ochutnávka :-/

Anonymní řekl(a)...

jů a du číst vi jste rychlí moc děkujem za tuto kapitolu a dík že mám první koment chtěl bych se zeptat kolik kapitol ještě bude díky za odpověď

Anonymní řekl(a)...

výborně..

Telwin řekl(a)...

husté!!!!!!!!! ;-)

Anonymní řekl(a)...

haha uz sa tesim na pokracovanie...
hehe mam prvy komentar...citam vas .ste skveli..len tak dalej

Anonymní řekl(a)...

Kdy už bude konec tehlé kapitoly a kdy budou další? Tento web je super. Chci vám poděkovat že to překládáte. Díky

Maron řekl(a)...

Mate to fakt super těším se na další kapitoly

Anonymní řekl(a)...

uz nech je to celé :((((

Anonymní řekl(a)...

joooooo..super dikes, ste super, ze to prekladate, vrela VDAKA!!!!!! len tak dalej:D

Maron řekl(a)...

Máte to tu fakt super a těším se na další kapitoly

Adam Fogl řekl(a)...

Gratuluju! Jste úžasní!

Anonymní řekl(a)...

super, ale bolo by lepšie dávať už kompletné kapitoly.

Anonymní řekl(a)...

ahoj, prosim o zbytek co nejdrive, jinak to nevydrzim.......... ale jinak diky diky moc, jste super a sedmicka je fakt od zacatku sileny nervak :o))

Anonymní řekl(a)...

to je naschval taky koniec:(v tom najnapinavejsom..ale skvela praca,fakt sa sa neviem dockat dalsich casti..preklad vam ide od ruky..good job

Anonymní řekl(a)...

dik je to cim dal tim lepsi a lepsi dik

Kladilka řekl(a)...

tyyyyy brdo tenhle dil je sami zvrat.Diiiky moc :-)

Anonymní řekl(a)...

Fakt hodně dobrý, jen tak dál. Díky moc!!!!

Anonymní řekl(a)...

Super ale trochu kratke ne?:-) jinak 1st coment:-)

Anonymní řekl(a)...

hustý

Anonymní řekl(a)...

Super, ale trochu mučící, když je to tak napínavý a musíme si počkat do ...no alespon do odpoledne, že? Ale stejně díky. jste špičky. :-)

Eylonwai řekl(a)...

Páni, nějak se to rojíždí...začíná mě to opravdu moc bavit. Jinak - samozřejmě, chvála neškodí, vy to překládáte nejlíp ze všech :))

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, jsem vděčná za každý řádek, který přibyde a nikdy bych se neodvážila kritizovat kdy a jak to uděláte. My všechni částečně "parazitujeme" na vašich jazykových schopnostech, kterých se nám nedostává - konečně, rejpalové si mohou počkat na Medkův překlad - budou to mít v jedné kupě!!!

Anonymní řekl(a)...

jestli tady nejaky idiot napise ,, jsem prvniiii,, tak me vazne namichne. co si ty vygumovanče myslis ze jsi kdyz napises ze mas prvni komentar???? i kdybys ho mel - coz nemas, co ti to da? myslis si ze jsi pak neco vic? hlupaku...

Anonymní řekl(a)...

Vážně moc super, díky moooc. A jak tady někteří píši že je to "jako" droga - já vynechávám to "jako"!!

Marwinek řekl(a)...

takk to je mazeeeeeec!! Krásné opravdu krásné ráno :)))

Anonymní řekl(a)...

Já vím, že s tím máte spoustu práce, ale nechcete těch zbývajících osm kapitol přeložit do pátka? Já v sobotu odjíždím pryč......

Amálka

BezdaK řekl(a)...

mno smola len ze je to seknute v najnapinavejsom...:(

Anonymní řekl(a)...

KRISTAPÁNA!!
"Moderování komentářů bylo zapnuto. Všechny komentáře musí být schváleny autorem blogu." CO MYSLÍTE, ŽE TO ASI ZNAMENÁ?? MYSLÍTE ŽE TEN CHUDÁK, CO PO NÁS ČTE TY KOMENTÁŘE VYSEDÁVÁ U PC A ČEKÁ PRÁVĚ NA VÁŠ DUCHAPLNÝ KOMENTÁŘ "hurá, jsem první!!" ??!! TEN KOMENTÁŘ SE SAMOZŘEJMĚ ZJEVÍ AŽ PO TOM SCHVÁLENÍ A JE DOST NEPRAVDĚPODOBNÝ, ŽE BUDETE "první"
POCHOPTE TO PLS!!!!

Any řekl(a)...

Hej lidi, jste blby nebo navedeny, kazdej: "Je ja mam prvni komentar" ale to nemate zlaticka je totiz zapnuty moderovani komentaru a tak se vsechny asi tak po pul hodine kontrolujou, tzn. ze se jich tam objevi treba 20 najednou.. takze tech vasich "prvnich" je tam 20...omg.......Jinak miluju te Fenix tyme :-D

Anonymní řekl(a)...

děláte vynikající práci pro všechny potterovské nadšence - a jsem přesvědčena, že ti, kteří mají doma sbírku překladů od pana Medka, si rozhodně nenechají ujít i tento závěrečný díl, protože jeho překlad je bezkonkurenční, řekla bych, že občas je lepší, než originál...

Anonymní řekl(a)...

moc dík, za další kousek. Nemůžou se dostat do bradavic tou tajnou chodbou z obchodu?

Anonymní řekl(a)...

děláte vynikající práci pro všechny potterovské nadšence! Jsem přesvědčena, že každý, který vlastní doma sbírku překladů od pana Medka, si zakoupí i tento závěrečný díl. Jeho překlady jsou totiž bezkonkurenční, občas lepší, než originál...

Cohen řekl(a)...

To je neuveritelny, kolik lidi tu ma prvni komentar :).

Staci si precist informaci pod oknem, do ktereho se komentare pisou:

"Comment moderation has been enabled. All comments must be approved by the blog author."

a je to snad jasny, ne? Vsechny 'prvni komentare' jeste nebyly potvrzeny a tudiz se nezobrazuji.

Anonymní řekl(a)...

Tyjo to je fofr!!!!!! Jen tak dal! tyjo nejste nahodou kouzelnici?

Anonymní řekl(a)...

já vám dám ochutnávku!!! Vždyť ste to zase utli v tom nejnapínavějším!!! :-))))) Ale díky moc aspoň za to!! ZEMÍÍÍK

Anonymní řekl(a)...

ty jo od ty 27 kapitoly se to vazne pekne rozjizdi :)

duky řekl(a)...

paaaaani...super kapitola...uz sa nemozem dockat co bude dalej...ale skoda ze tu bude az poobede...ale skusim to nejako vydrzat :P

Anonymní řekl(a)...

Chci jen říct, že tohle obdivuju, A je to super, protože čerkat do Vánoc se asi nikomu nechce. Strašně moc díky.. jste super.

Anonymní řekl(a)...

myslim, že ti tři jsou v pěkným loji....:)) nevím jak se z toho chtěji dostat...když Harry radši koná než aby pořádně přemýšlel...

jste suprový...moc díky aspoň za ten kousíček...:))

Anonymní řekl(a)...

Harry je cheater!!!

Anonymní řekl(a)...

diky vam moc, ze prekladate, ja tu minulou kapitolu prolitla v aj a je to fakt tezky! no a zas to skoncilo v nainavym, asi budu muset zas mrknout do aj verze, zjistit, ze tomu nerozumim a pak cekat az to bude tady XD

Anonymní řekl(a)...

musim rict, ze se tesim,az doprelozite zbytek.....ja se priznam,ze sem chodim jen kvuli tem komentarum, pac knihu uz mam prectenou .... a opravdu nemuzu z nekterejch lidi....tady jsou moderovany komenty...takze kdyz nekdo 50 minut po uverejneni kampitoly napise, ze je prvni a nedoslo mu, ze proste admin spi a nemuze tam dat ostatni komenty...

jo a taky uz se tesim, az bude konec a tem co tady tak urputne argumentujou treba, ze HARRYHO jizva neni viteal, a taky, ze ELDER WAND nemel Brumbal(ted uz ji ma nekdo jiny....SPOILER...(jmeno je napsany pozpatku...ocard-nyni, ale uz v teto fazipribehu patri pravoplatne umyrrah)), ale ze ji ma RON nebo dokonce HERMIONA...hahaha ty komenty me fakt dostavaj....jinak bych Vam chtel smeknout poklonu.....ten zacatek jsem od Vas necetl, ale poslenich 7 kapitol si prectu cesky.....jenom pro kontrolu, jestli jsem to vse spravne v ANGL. pochopil.

cuca řekl(a)...

Akoze wow... Tieto posledne dve kapitolky to teda pekne zamotali.... Fu, som zvedava kde v Rokforte (Bradavicich) bude ten posledny horcrux (viteal)... :)

foxx řekl(a)...

Jen bych těm méně inteligentním chctěl něco vysvětlit..

PRVNÍ KOMENTÁŘ nemáte kvůli jednoduchému faktu, komentáře musí někdo schválit a až poté co je schválí se zde objeví, proto se vám možná zdá že v 7 hodin ráno ještě nikdo nepřispěl, je to jednoduše tím že admin ještě spal a tudíž vaše příspěvky nemohl schválit ;)

Anonymní řekl(a)...

Jo, taky zejtra odjíždím na sázavafest, tak tu snad bude celá knížka :) užijte si to tu....

Anonymní řekl(a)...

makam,makam, makam dajte tam dalsie a ti co to prekladaju do slovenciny tak rad pomozem ak je treba ozvite sa na icq: 443-296-137

Anonymní řekl(a)...

žae vás to baví překládat. já se vám divím. takhle se s tím otravovat. o prázdninách a ještě k tomu zadarmo. a nic z toho nemít. vás obdivuju.

Marťulka řekl(a)...

Lidičky, ste nejlepší!!! obdivuju, že se vám to chce překládat,ale na druhou stranu su moc ráda,že se to pro nás děláte!!!!!!! STE SUPER!!!!!!!!!!!!!!

Marťulka řekl(a)...

Ahojky, lidičky ,ste nejlepší! Moc vás obdivuju,že se vám to chce překládat,ale su vám moc vděčná!!!! a myslím si,že ne jen já :) STE SUPROVI!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

hele proc kdyz uz prej mas prelozenou 31 kapitolu proc tam nedas aspon tu 28 celou a 29 aby sme meli co cist a davas to tam po castech???

Donna řekl(a)...

Este som to teda nestihla precitat cele, ale aj tak vam chcem podakovat za skvelu pracu!!!! :-))))

Anonymní řekl(a)...

Mohl by jste mi někdo dát spolehlivý odkaz na originál?

Anonymní řekl(a)...

Fakt moc díky, čekání je sice úděný, ale za to se to víc prožívá, když si přečtu kousek a pak můžu jenom přemýšlet co bude dál, smekám jak na Rowli tak Fénixům, kteří nám dávají velké uspokojení... ale stejně je nespravedlivy, že vám nedá nikdo nic a pan Medek si to potom ''jako'' přeloží a dostane za to slušnej honorář, vám by se to mělo zaplatit!!! JSTE NEJ

Effect Proof řekl(a)...

Hej dávejte tam ty kapitoly rovnou cely me to strasne depta kdyz je to po castech..to si to clovek poradne neuzije..al jinak dik za preklad..az to budu mit prectene cele od vas taky si to zkusim precist v originale..

Anonymní řekl(a)...

Ahojky, jste opravdu skvělí, moooc děkuji. Chtěla jsem se jenom zeptat, kolik má tahle knížka kapitol??

Anonymní řekl(a)...

Ahoj moc díky za překlad konečně se v posledních kapitolách začíná něco dít a jsem zvědav,jak to bude pokračovat jen at mi nezabije Rowlingová trojlístek:-)

Anonymní řekl(a)...

kurňa ale stalo se mi to čeho jsem se bála kotel moc :D:D:D vždyť přece harry měl včera narozky ne?? a já na to zapomněla :D nebo se mýlím? má narozeniny 31.července že jo? doháje mě to uteklo :D

Anonymní řekl(a)...

Lidi, prosiiiim přestaňtě už psát že máte první komentář. za 1)píšou to ty který ten komentář tam maj cca 4 hodiny po opravdu 1....2)to si takhle zvyšujete seběvědomý???to je docela ubožácký

Anonymní řekl(a)...

jupí!ale ted budu nedočkavě čekat na další kousek:´(

Anonymní řekl(a)...

dekuju dekuju co si myslite bude zaverecna bitvy vevnitr nebo na pozemku bradavic?

Anonymní řekl(a)...

já už mám pomalu absťák, z toho čekání. pošlete někdo aspoň odkaz kde to je v ajině. prosííím

Anonymní řekl(a)...

Prosím potřebuju další část. Mám absťák. A jinak moc děkuju že to překládáte protože já s originálem docela zápasim.

Anonymní řekl(a)...

jak nový tým????????????????????????????????????????????????

Anonymní řekl(a)...

OMFG LIDIČKY VY JSTE FAK LOW když máte taký absťáky tak proč si to nečtete dopředu anglicky jenom abyste chápali děj a pak si česky přečtete detaily??

Anonymní řekl(a)...

Komentáře by bylo dobrý odstranit, jsou trapný na zblití.

Anonymní řekl(a)...

hej hej hej.. to je dost unfair.. Asi Vás zažaluju, protože to čekání je nervy drásající.. každou hodinu kontrolovat, jestli už je kapitola kompletní :) přestante na dva dny žít a tech 8 kapitol dopřeložte ;) díky..

dino řekl(a)...

ahoj jste fakt super ze to prekladate kdo by chtel cekat az do ledna

Anonymní řekl(a)...

jo je to fak mazarna co delate ale docela bych si docet tu 28. kapitolu .

Anonymní řekl(a)...

JEZIS LIDI NEBLBNETE NEPISTE SEM ZE MATE PRVNI KOMENTAR KDYS STEJNE BUDETE TAK 20.

Anonymní řekl(a)...

ste fakt moc sepr pac ja sem ted nejakej nachcipanej a kretim si cas ctenim vaseho skveleho prekladu a moc se tesim na dalsi dilypac nemam vubec co delat jen lezim a vyckavam dalsi pokracovani

Anonymní řekl(a)...

Je to super, doufám, že se co nejdříve prokoušete s překladem až na konec, páč jsem hrooozně zvědavá jak to vlastně dopadne.... :)) Díky moc za vaši skvělou práci, dobře se to čte..!

Anonymní řekl(a)...

Tak co kdy bude 29??:/ 28uz ma kazdej kdo chodi na chat prectenou...

Anonymní řekl(a)...

JSte beezváá :) fandim vam moooc :)to čekání takovej napínavej díl a a ..ES BRING MICH UM...it´s killing me :) myslím že ani panMEdek by to nedokázal přeložit lépe ste fakt bóórci s velkym B:D Díííkess

cuca řekl(a)...

Akoze ono je to teraz take napinave, ze dovi.... :) Ach, uz aby bolo pokracovanie... Ja to uz vazne dlhsie nevydrzim.... :(

Anonymní řekl(a)...

Lidi, jestli si chcete přečíst tu kapitolu celou a další, tak napište na preklady@soukromy.cz

Anonymní řekl(a)...

prosiiiiiiiiiiim dalsie kapitolyyyy prosiiiiiiiim

egarim řekl(a)...

Diky, jste bajecni. Jen dva detaily - Skeblova chatrc - Muslovy domek, a celou 27. kapitolu se mluvi o salku Helgy z Mrzimoru jako o poharu. Jasne, ze vime, o co jde, ale trochu to rusi. Pisu to sem proto, ze vim, ze aktualizujete, tak alespon nebudete muset hledat chyby, ne proto abych do nekoho prudila. Takze jeste jednou diky a ocekavam pokracovani:))

Anonymní řekl(a)...

Nechci rejpat ale přijde mi divny že to dělate tak pomalu.Anonimní"HP7 cz"
to překladá sam a už je u 15.kapitoly.A řek bych že vás tam je o trocu víc.Ale stejně jsem rad že to překladate.

Klárka řekl(a)...

Ste fakt zlatý:-) Odjíždím ted pryč tak až se vrátím tak to tu nejspíš bude už celý...JInak jsme sem chtěla dát svůj nápad jak bych to ukončila:-) Já bych to ukončila celý tím že by se zrušil kouzelnickej svět a všeci by byly mudlové:-) I když asi spousta z vás by s tím nesouhlsila;-)

Anonymní řekl(a)...

Potřebuju další dávku!!! Jsem závislá!! Celý odpoledne nedělám nic jiného, než mačkám F5... Aaaaaaaaaaa

Jste skvělý, báječný, úžasný, nejlepší!! Dík moc!!

Anonymní řekl(a)...

na Medka vsadíme všichni,moc děkuji za to že to muhu číst už teď,originál mám ale jde mi to dost pomalu a tak je skvělí co děláte,nechám si to v knihovně a přidám to k ostatním Potterum až vyjde ten Od Medka,budu jich mít osm

Anonymní řekl(a)...

Ahoj lidi! Moc Vám děkuju, že to překládáte,ani si nedovedete představit,co to pro mě znamená :) Předpokládám,že to asi celé nepřeložíte do této neděle? odjíždím na chatu, a bez své denní dávky Harraho asi umřu! :)

Anonymní řekl(a)...

Váš překlad je moc dobrý! Jste super, ze to sem pridavate! Uz se desne moc tesim na dalsi cast kapitolky! Ja to asik nevydrzim :D !!!

Anonymní řekl(a)...

Ty jo, to je uplně mučení!!! Já už se tááák těším na pokračování... :-)

Anonymní řekl(a)...

28. uz maji vsichni co byli na chatu celou prectenou tak sebou hnete na tu 29.

Anonymní řekl(a)...

Vemte si, ale jaky to bude pri poslednich nekolika kapitolach, ktery jsou vzdy nejnapinavejsi. Nejlepsi by bylo, kdyby autori pockali, az je budou mit prelozene vsechny a az pak je zverejnili vsechny najednou. V zajmu nas vsech, protoze nevim kdo to vydrzi si to neprecist:-P Takhle rozkouskovany je to preci jen skoda u takhle dobry knizky.

Anonymní řekl(a)...

Nemůžete to už přidat rovnou celý, když to máte dávno přeložený? To je nahlavu.

Anonymní řekl(a)...

Klobúk dolu za preklad, veľmi sa mi to páči a tá rýchlosť je vražedná, diky moc

Iskandara řekl(a)...

d´Další část, super:o)) Děkuju za překlad, je to skvělý:o))

Anonymní řekl(a)...

ha haaaaaaaaaa já už četla i 29....poslali mi jiiii

Pavluk řekl(a)...

co sa nam to vyklulo z brumbala...uplny hnusak

Anonymní řekl(a)...

Nechci nic říkat, ale na pokecu o kapitolách už dávají 29. kapitolu ke stažení.

Anonymní řekl(a)...

Nepište sem kdy už bude další kapitola,jsem první kdo sem dal komenář a o svých závislostech na HP7!PROSÍM
Lituju moderátora,že to musí číst.JINAK MOC DĚKUJI ZA PŘEKLAD A CELÉMU FÉNIX TEAMU SMEKÁM
Jinak Brumbál u mě klesl tak,že to snad více ani není možné!
Michal

Anonymní řekl(a)...

diik ze to prekladate ste super.....a nepiste tam pre boha "prvnii" pls....

Anonymní řekl(a)...

na emailu: hp7cesky@seznam.cz s PWD: hp7preklad si kazdy muze z dorucenych stahnout kapitoly 27,28,29 v PDFku HF

Anonymní řekl(a)...

mam prvni komentar :D:D:D

Anonymní řekl(a)...

RYCHLE!!!!!

Anonymní řekl(a)...

jééééééé :))) poslední komentář >D >D >D >D >D >D >D >D >D >D >D >D >D

Anonymní řekl(a)...

Musim říci,že očekávání další části je peklo na Zemi!Ale je to i takové sladkobolné potěšení...:o)

Anonymní řekl(a)...

Myslíte že tohle budeme číst?hodně lidí si přečetlo už i 29 kapitolu a celou,jste kurvy že to děláte kvůli tom abyste mohli machrovat s náštěvností?my víme že to máte celý přeložený a dáváte to sem po kouskach!!!!!!!protože kolik překladatelů stihnou přeložit víc než tyhle kousky,je to fakt trapný
na chatu vás skoro každej pomlouvá a víte jak jsme se to dozvěděli?jeden od vás žvanil:)))jo a díky za chat dá se tam dobře pomlouvat.koho jinýho než V8S


Mějte se papíííík

Anonymní řekl(a)...

ja nechapu proc nekteri tu pisi vy ste se prekonali atd. to byste meli rikat spis J.K ROwling ne?

Anonymní řekl(a)...

Takže nejprve vám chci vyseknout velkou poklonu.Nikdy jsem si nemyslela, že budu číst neoficiální překlad :-)

Jo, někde jsem četla, že kapitol je 36+ něco navíc?
Říkám to dobře?

J.o.h.@.n.a. řekl(a)...

Chci vám moc a moc poděkovat za to, že to děláte. Vážně vás obdivuju. Je to úžasný....nikdo vás za to neplatí a vy to stejně děláte. Nej poklona je pro tebe Percy!!! :)) Ale Relikvie smrti si stejnak koupim, protože chci, jak ste řekli, podporovat autorku, i když se mi nelíbí, že !!možná!! nechá Harryho umřít. Tak ještě jednou děkuju. Ste mocinky fajn!!! Pokračujte...děkuju!

Anonymní řekl(a)...

Ty wado, já se nestačím divit, co se to tam všechno děje =O =X A fakt děkuju, jste skvělý!!! Už se nemůžu dočkat dalšího kusu kapitoly=)

Anonymní řekl(a)...

Sem slysela ze vy uz mate vsechno prelozeny ale davate to sem postupn ekvuli navstevnosti :( a ted to sem davate o moc pomalejc a jeste vam reknu ze vam nejspis navstevnost klesne pac se slozil novej tym a davaj na jeden blog jednu kapitolu za druhou....uz maj vic jak vy tak nevim

Anonymní řekl(a)...

joooo 1. !!!! :D:D:D:D:D:D:D:D

Chválič řekl(a)...

ste kořeni ještě týden a známe to všecko včetně epilogu jen tak dál a budete mnět návštěvnost přes milion
protože většina lidí vůbec neví že to někdo dokázal přeložit tak suprově rychle ale i celkem kvalitně smekám...no ste fakt dobří

Anonymní řekl(a)...

ja sa tiez neviem dockat dokoncenie28....aaaaaaa....nevydrzim to som uplna zavislacka....

Anonymní řekl(a)...

Fakt super ! Už aby to pokračovalo !

Anonymní řekl(a)...

ahojky Prekladatele :)
Na chatu jsem se dozvedel ze uz mate vsecko prelozeny,ale ze delate velke korektury a proste nechavate lidi cekat. Z toho proste uz nekteri jsou zofali....nechcete to uz tady hodit? moc vas vseci prosime.....jinak ste super...dik za preklady :)

Anonymní řekl(a)...

Juhů!
Doufám že dneska bude ještě kousíček:)

Anonymní řekl(a)...

Poklona Vážení, jste fakt jedničky..

Anonymní řekl(a)...

hej diky vam vsem moc, sem vam vdecnej ze kdyz mate tu moznost to prelozit , ze jste to udelali....tak ste mi ulehcili zbytek roku asi bych nevydrzela cekat na ten preklad az do ledna...ste fakt supr

Anonymní řekl(a)...

ty, co jedeš do lázní, kámoška je tam už týden a já jí tyhle báječné překlady denně posílám poštou!!! přece ji nenechám bez Harryho... Domluv si to taky s někým anebo mi písni adresu do lázní na nadya_nadya@centrum.cz a já to prostě budu posílat dvojmo, to už mě nezabije.

Anonymní řekl(a)...

200. komentář...super

«Nejstarší ‹Starší   1 – 200 z 202   Novější› Nejnovější»