středa 1. srpna 2007

30. kapitola - Vyhazov Severuse Snapea

Kapitola je kompletní :)

Ve chvíli, kdy se její prst dotkl znamení, Harryho jizva se rozpálila doběla, hvězdná místnost okolo něj zmizela a on stál pod vysokým útesem na kusu skály čnějící do moře a okolo něho se rozlévaly vlny. V srdci cítil vítězství - mají toho chlapce.

Hlasitá rána vrátila Harryho na místo, kde stál. Dezorientovaný zvedl svou hůlku, ale čarodějka před ním již padala popředu na podlahu a narazila do ní tak silně, že zařinčelo sklo v knihovnách na zdi.

„Nikdy jsem ještě nikoho neomráčila, pokud nepočítám naše lekce v B.A.,“ řekla Lenka a lehce se podivovala. „Bylo to hlasitější, než jsem si myslela.“

A bylo to dost hlasité na to, aby se strop nad nimi začal otřásat cupitáním mnoha nohou a ozvěna kroků za dveřmi do ložnic byla slyšet stále hlasitěji. Lenčina kletba probudila Havraspárské spící nad nimi.

„Lenko, kde jsi? Potřebuji se schovat pod plášť!“

Lenčiny nohy se objevily v prázdném prostoru a Harry si rychle stoupl po jejím boku, aby plášť spustila zpátky na zem právě ve chvíli, kdy se dveře do ložnic otevřely a proud Havraspárských, kteří byli ještě v pyžamech, se nahrnul do společenské místnosti.
Ve chvíli, kdy uviděli bezvědomou Alectu ležící na podlaze, začaly se ozývat výkřiky a překvapené vzdechy. Zvolna se došourali až do kruhu kolem ní, jako by to byla spící příšera, která se může kdykoliv vzbudit a zaútočit. Potom se jeden odvážný maličký prvák vymrštil směrem k ní a píchnul ji do zad svou velkou hůlkou.

„Myslím, že je asi mrtvá!“ vykřikl s úlevou.

„Jů, podívej,“ šeptala šťastně Lenka, když se Havraspárští shlukovali okolo Alecty. „Jsou rádi!“

„Jo...skvělý...“

Harry znovu zavřel oči a jeho jizva pulsovala bolestí. Chtěl se znovu podívat do Voldemortovy mysli...Proplouval puklinou do první jeskyně...Rozhodl se zkontrolovat, jestli je medailon v bezpečí ještě před tím, než odejde do Bradavic...ale to mu nebude trvat dlouho...

Bylo slyšet klepnutí na dveře vedoucích do Havraspárské společenské místnosti a všichni ztuhli. Z druhé strany uslyšel Harry lehký melodický hlas, který vycházel z orlího klepadla.

„Kam odchází zmizelé předměty?“

„Jak to mám vědět? Zmlkni!“ vrčel neotesaný hlas, o kterém Harry věděl, že patří bratrovi Alecty, Amycusovi. „Alecto? Alecto? Jsi tam? Dostalas ho? Otevři dveře!“

Havraspárští si mezi sebou vystrašeně šeptali. Potom se bez varování ozvala sprcha hlasitých ran na dveře, jako by do nich někdo střílel z pistole.

„ALECTO! Jestli přijde a my nebudeme mít Pottera...Chceš dopadnout stejně jako Malfoyovi? ODPOVĚZ MI!“

Amycus křičel a cloumal dveřmi, zkoušel všechno, ale pevné dřevo se ani nepohnulo. Havraspárští vystrašeně ustupovali a někteří z nejvylekanějších se dali na útěk zpět do postele. Potom, přesně ve chvíli, kdy Harry přemýšlel, jestli nerozrazí dveře a neomráčí Amycuse dřív, než Smrtijed stačí cokoliv udělat, se ozval zpoza dveří známý hlas.

„Mohu se vás zeptat, co to děláte, profesore Carowe?“

„Snažím se dostat přes tyhle zatracený dveře!“ vztekal se Amycus. „Dojděte pro Kratiknota! Řekněte mu, ať okamžitě otevře ty dveře!“

„Ale není uvnitř vaše sestra?,“ zeptala se profesorka McGonagallová. „Nepustil ji už dříve večer profesor Kratiknot dovnitř na váš naléhavý příkaz? Možná by pro vás mohla ty dveře otevřít? Potom byste nemusel vzbudit půlku hradu.“

„Ona mi neodpovídá, ty starý pometlo! Otevři ty dveře! Dělej! Hned!“

„S potěšením, pokud si to přejete,“ řekla chladně profesorka McGonagallová. Ozvalo se lehké klepnutí a melodický hlas se znovu zeptal.

„Kam odchází zmizelé předměty?“

„Do nebytí, které je tak říkajíc vším,“ odpověděla profesorka McGonagallová.

„Hezky řečeno,“ odpovědělo orlí klepadlo a dveře se otevřely.

To málo Havraspárských, kteří tu ještě zůstali, sprintovalo ke schodům, když už Amycus překročil práh a máchal svou hůlkou. Byl stejně shrbený jako jeho sestra a měl stejně bledý, syrový obličej a maličká očka, která nejprve padla na Alectu ležící nehybně na podlaze. Vykřikl hlasem plným hněvu a zuřivosti.

„Co to udělali ty malý spratci?“ zařval. „Budu je mučit kletbou Cruciatus, dokud mi neřeknou, kdo z nich to udělal...a co na to řekne Pán zla?“ vřískal stojíc nad svou sestrou a mlátil se pěstí do čela. „Nemáme ho a oni ji zabili a utekli!“

„Je jenom omráčená,“ řekla jemně profesorka McGonagallová, která si klekla, aby se na Alectu podívala. „Bude naprosto v pořádku.“

„No to tedy nebude!“ křičel Amycus. „Ne potom, co se jí zmocní Pán zla! Zavolala ho, cítil jsem, jak mi žhne moje znamení, a on si teď myslí, že máme Pottera!“

„Máte Pottera?“ řekla ostře profesorka McGonagallová. „Co tím myslíte, že 'máte Pottera'?“

„Říkal nám, že by se Potter mohl pokusit proniknout do havraspárské věže a že pro něj máme poslat, pokud ho chytíme!“

„Proč by se měl Harry Potter pokoušet dostat do havraspárské věže! Potter patří do mojí koleje!“

Pod zástěrkou nedůvěry a zlosti slyšel Harry v jejím hlase malý náznak hrdosti a pocity Minervy McGonagallové se vlili do něj samotného.

„Bylo nám řečeno, že by sem mohl přijít!“ řekl Carrow. „Nevím proč...“

Profesorka McGonagallová se postavila a očima změřila celou místnost. Dvakrát se podívala přesně do místa, kde stáli Harry s Lenkou.

„Můžeme to z děcek vytáhnout,“ řekl Amycus a jeho prasečí obličej vypadal najednou lstivě. „Jo, to je přesně to, co teď uděláme. Řekneme, že Alecto byla napadena dětmi a ti ji donutili dotknout se svého znamení a tak spustila falešný poplach...Může je potrestat. O pár dětí víc nebo míň, žádný rozdíl.“

„Jenom rozdíl mezi pravdou a lží, odvahou a zbabělostí,...“ řekla profesorka McGonagallová, která teď zbledla, „krátce řečeno, rozdíl, který vy ani vaše sestra očividně neumíte rozeznat. Ale nechte mě, abych vám něco jasně vysvětlila. Nikdy nedovolím, aby všechny nespravedlnosti, které pácháte na Bradavických studentech, byly zapomenuty.“

„Pardon?“

Amycus postoupil blíž, takže byl teď tváří v tvář profesorce McGonagallové, jen několik centimetrů od ní. Neustoupila ani o píď, ale dívala se na něj, jako by byl něco nechutného, co právě našla rozmáznuté na záchodovém prkénku.

„Tohle není otázkou toho, co vy dovolíte, Minervo McGonagallová. Váš čas je pryč. Teď jsme to my, kdo to tu má na starost, a vy se mi buď omluvíte, nebo draze zaplatíte za to, co jste řekla.“

A plivl jí do tváře.

Harry ze sebe strhl plášť, zvedl svou hůlku řekl: „Tohle jsi neměl dělat.“
Ve chvíli, kdy se Amycus otočil, Harry vykřikl: „Crucio!“

Smrtijed se zvedl z místa, zkroutil se ve vzduchu jako by se topil, mlátil sebou a naříkal bolestí a potom s ránou tříštícího se skla dopadl na nejbližší knihovnu a svalil se apaticky na podlahu.

„Už vím, co Bellatrix myslela,“ řekl Harry a krev mu pulsovala v hlavě, „musíš to opravdu chtít.“

„Pottere!“ šeptala profesorka McGonagallová a držela se na srdci. „Pottere...vy jste tady! Co...? Jak...?“ Snažila se vzpamatovat. „Pottere to bylo hloupé!“

„Plivl na Vás!“ řekl Harry.

„Pottere, já...to bylo velmi...galantní...ale nechápete, že...?“

„Ale ano,“ ujistil ji Harry. Její panika ho nějakým způsobem uklidnila. „Profesorko McGonagallová, Voldemort je na cestě sem.“

„Ah, můžeme teď říkat jeho jméno?“ zeptala se Lenka se zájmem a stáhla ze sebe neviditelný plášť.
Zjevení dalšího hledaného studenta zřejmě profesorku McGonagallovou přemohlo. Ustoupila o pár kroků vzad, spadla na nejbližší židli a svírala si na krku svůj starý plédový župan.

„Myslím, že to, jak mu teď budeme říkat, už nic nezmění,“ řekl Harry Luně. „Už ví, kde jsem.“

Někde hluboko v hlavě, v části propojené s jeho žhnoucí jizvou, uviděl Voldemorta plovoucího přes tmavé jezero ve svítící zelené loďce...Už skoro dorazil k ostrůvku, kde stála kamenná miska...

„Musíte zmizet,“ šeptala profesorka McGonagallová. „Hned, Pottere, tak rychle, jak jen můžete!“

„Nemůžu,“ řekl Harry, „je tu něco, co musím udělat. Profesorko, vy víte, kde je havraspárský diadém?“

„Hav...havraspárský diadém? Samozřejmě, že nevím...ztratil se před staletími.“ Trochu se vsedě napřímila. „Pottere, to bylo šílenství, ryzé šílenství vniknout do tohoto hradu...“

„Musel jsem,“ řekl Harry. „Profesorko, je tu něco schované a já to musím najít. A mohl by to být ten diadém...Kdybych si mohl promluvit s profesorem Kratiknotem...“

Byl slyšet pohyb a zvuk cinkajícího skla. Amycus se vzpamatovával. Ještě, než mohli Harry s Lenkou cokoliv udělat, profesorka McGonagallová se zvedla, zamířila hůlkou na otřeseného Smrtijeda a pronesla: „Imperio!“

Amycus vstal, došel ke své sestře, sebral její hůlku a pak se uctivě došoural k profesorce McGonagallové, která si od něj převzala jeho i Alectinu hůlku.
Potom si lehl na zem vedle Alecty. Profesorka McGonagallová znovu mávla hůlkou a ze vzduchu se vynořily stříbrné provazy, které svázali oba Carowovi pevně dohromady.

„Pottere,“ obrátila se profesorka McGonagallová znovu na Harryho jakoby vůbec nedošlo k nějakému problému. „Jestli Ten-jehož-jméno-nesmíme-vyslovit už ví, že jste tady...“


Jakmile to řekla, zvedla se v Harrymu vlna hněvu a projela jím, jako by to byla fyzická bolest, jizva ho začala neskutečně pálit a na vteřinku se díval na dno poháru, ve kterém již nebyl lektvar, a viděl, že vespod neleží žádný zlatý medailon –

„Pottere, jste v pořádku?“ ozval se hlas, Harry se vrátil zpátky a drtil Lence rameno, aby se uklidnil.

„Čas nám vyprchává, Voldemort se blíží. Paní profesorko, jednám na Brumbálův rozkaz, musím najít, co chtěl, abych našel! Ale musíme dostat studenty pryč, mezitím budu prohledávat hrad – Voldemort chce mě, ale klidně zabije víc lidí, teď když –“ Teď, když ví, že ničím viteály, dokončil v hlavě Harry.

„Jednáte na Brumbálův rozkaz?“ zopakovala s neskrývaným údivem. Pak se ještě víc vytáhla do výšky.

„Zabezpečíme školu proti Tomu, jehož jméno nesmíme vyslovit, a vy mezitím budete pátrat po tom – předmětu.“

„Je to možné?“

„Myslím, že ano,“ řekla profesorka McGonagallová suše, „my učitelé jsme co se týče magie poměrně schopní, však víte. Jsem si jistá, že budeme schopní ho na chvíli pozdržet, pokud do toho vložíme všechno úsilí. Samozřejmě budeme muset něco provést s profesorem Snapem –“

„Dovolte mi – “

„– a pokud budou Bradavice v obklíčení a Pán zla před branami, bylo by vskutku záhodno schovat co nejvíce nevinných. Jenže Letaxová síť je pod dohledem a na školních pozemcích je Přemisťování nemožné – “

„Je tady cesta,“ řekl Harry rychle a objasnil jí vše o průchodu vedoucím do Prasečí hlavy.

„Pottere, mluvíme tady o stovkách studentů – “

„Já vím, paní profesorko, ale pokud se Voldemort a Smrtijedi budou soustředit na hranice školních pozemků, nebude je zajímat, jestli se někdo přemisťuje od Prasečí hlavy.“

„Na tom něco je,“ souhlasila. Namířila hůlku na Carrowovy a na jejich spoutaná těla dopadla stříbrná síť, upevnila se kolem nich a zvedla je do vzduchu, kde sebou klátili pod modrozlatým stropem jako dvě obrovské mořské příšery. „Pojďte. Musíme varovat ředitele kolejí. Měl byste si znovu obléct plášť.“

Prošla dveřmi a hned potom pozvedla hůlku. Z její špičky vyrazily tři stříbrné kočky se skvrnami kolem očí ve tvaru brýlí. Když profesorka McGonagallová, Harry a Lenka pospíchali dolů, patronové ladně běželi vpřed a naplňovali točité schodiště stříbřitými světly.

V chodbě letěli jako o závod a postupně je každý z Patronů opustil; kostkovaný župan profesorky McGonagallové šustil o podlahu a Harry a Lenka klusali za ní schovaní pod pláštěm.

Sestoupili o dvě patra, když se k nim přidal další pár tichých kroků. Harry, jehož jizva ho nepřestávala pálit, je uslyšel jako první: už už sahal do váčku na svém krku pro Pobertův plánek, ale než ho stihl vyndat, McGonagallová si už všimla, že mají společnost. Zastavila se, zvedla hůlku připravenou k boji a řekla,

„Kdo je tam?“

„To jsem já,“ ozval se nízký hlas.

Zpoza jednoho brnění vystoupil Severus Snape. Při pohledu na něj se v Harrym začala vařit krev: ve stínu Snapeových zločinů zapomněl na podrobnosti jeho vzhledu, na jeho mastné černé vlasy, které jako závěsy visely kolem hubeného obličeje, na jeho smrtelný chladný pohled jeho černých očí. Neměl na sobě pyžamo, nýbrž byl oblečen jako vždy v černém hábitu a hůlku měl také připravenou k boji.

„Kde jsou Carrowovi?“ ptal se tiše.

„Hádám, že jsou tam, kde jste jim řekl, aby byli,“ odvětila profesorka McGonagallová.

Snape přikročil blíž a jeho pohled zabloudil vzduchem kolem ní, jako kdyby věděl, že tam je Harry. Harry měl také svou hůlku připravenou k útoku.

„Měl jsem dojem,“ řekl Snape, „že Alecta našla vetřelce.“

„Vážně?“ divila se profesorka McGonagallová. „A z jakého důvodu máte ten dojem?“

Snape nepatrně ohnul levou ruku, kde měl na kůži vypálené Znamení Zla.

„Ach tak, přirozeně,“ pochopila profesorka McGonagallová. „Vy Smrtijedi máte své vlastní způsoby komunikace, já zapomněla.“

Snape předstíral, že nic neslyšel. Očima stále zkoumal prostor kolem ní a pozvolna se přibližoval, aniž by si vlastně uvědomoval, co dělá.

„Nevěděl jsem, že dnes v noci hlídáte na chodbách vy, Minervo.“

„Máte nějaké námitky?“

„Uvažuji, co vás přinutilo vstát z postele v tak pozdní hodinu?“

„Myslela jsem, že slyším nějaký ruch,“ objasnila profesorka McGonagallová.

„Opravdu? Ale všude je klid.“

Snape se jí podíval do očí.

„Viděla jste Harryho Pottera, Minervo? Protože pokud ano, trvám na tom – “

Profesorka McGonagallová zareagovala rychleji, než by Harry kdy věřil: její hůlka prorazila vzduch a na zlomek vteřiny si Harry myslel, že se Snape zhroutí, upadne do bezvědomí, ale rychlost jeho štítového kouzla byla taková, že McGonagallová ztratila rovnováhu.
Mávla na pochodeň na stěně, která vyletěla z držáku: Harry, který se již chystal Snapea proklít, byl donucen strhnout Lenku z cesty klesajícím plamenům, které vytvořily kruh ohně, jenž naplnil chodbu a letěl na Snapea jako laso –

Jenomže už to nebyl oheň, ale obrovský černý had, kterého McGonagallová nechala vybouchnout na kouř, který se vzápětí přeměnil, ve vteřině ztuhnul a nakonec se z něj stal roj ostrých dýk: Snape se jim vyhnul jenom díky tomu, že očaroval brnění, které si před něj stouplo, a dunivými zvuky se dýky zabodly jedna po druhé do předního dílu –

„Minervo!“ ozval se pisklavý hlas, Harry se po něm otočil, stále však chránil Lenku před poletujícími kouzly, a uviděl profesora Kratiknota a profesorku Prýtovou, jak běží nahoru po chodbě směrem k nim ve svých pyžamech v závěsu s funícím profesorem Křiklanem.

„Ne!“ zakňučel Kratiknost a zvedl hůlku. „Žádné další vraždy už v Bradavicích nespácháte!“

Kratiknotovo kouzlo zasáhlo brnění, za kterým se ukrýval Snape. S řinčením ožilo.
Snape se dostal z jeho drtivého sevření a svou hůlkou odhodil brnění směrem ke svým protivníkům.

Harry a Lenka museli rychle odskočit stranou, když brnění narazilo do zdi a roztříštilo se. Když se Harry znovu podíval nahoru, Snape byl plně zaneprázdněn bojem - McGonagallová, Kratiknout i Prýtová na něj sesílali jednu kletbu za druhou. Snape proskočil dveřmi do jedné ze tříd a o chviličku později Harry zaslechl McGonagallovou, jak křičí,

„Zbabělče! ZBABĚLČE!“

„Co se stalo, co se tu stalo?“ ptala se Lenka.

Harry jí pomohl na nohy a s pláštěm vlajícím za nimi se rozeběhli chodbou do zdevastované třídy, kde profesoři McGonagallová, Kratiknot a Prýtová stále ještě stáli u rozbitého okna.

„Skočil,“ odpověděla profesorka McGonagallová, když se k nim připojili.

„Chcete, říct že je mrtvý?“ řekl Harry, ignoroval Kratiknota i Prýtovou, překvapené jeho náhlým zjevením, a běžel k oknu.

„Ne, není mrtvý,“ řekla McGonagallová hořce. „Na rozdíl od Brumbála měl stále ještě u sebe hůlku… a zdá se, že se od svého pána naučil pár nových triků.“

Se záchvěvem zděšení spatřil Harry v dáli těleso ve tvaru netopýra, letící směrem k potemnělé vnější zdí hradu.

Najednou za sebou uslyšeli hlasité kroky a hlasité oddychování. Připojil se k nim profesor Křiklan

„Harry!“ zafuněl, a dál si masíroval svůj ohromný hrudník pod smaragdově zeleným sametovým pyžamem. „Můj drahý chlapče… jaké překvapení… Minervo, prosím vysvětlete mi to… Severus… co…?

„Náš ředitel si dává krátkou pauzu,“ řekla profesorka McGonagallová a ukázala na otvor v okně ve tvaru Snapea.

„Paní profesorko!“ vykřikl Harry a rukou si chytil čelo.

Najednou viděl jezero plné mrtvol, bylo hned pod ním, cítil, jak zelená loďka dorazila ke břehu a Voldemort ji opustil, měl v srdci vraždu…

„Paní profesorko, musíme zabarikádovat školu. Už se blíží!“

„Velmi dobře. Ten-jehož-jméno-nesmíme-vyslovit se blíží,“ řekla ostatním učitelům.

Prýtová a Kratiknot zalapali po dechu. Křiklan hlasitě zasténal. „Potter má nějakou práci na hradě, na Brumbálův příkaz. Musíme použít veškerou ochranu, které jsme schopni, zatímco Potter udělá, co musí.“

„Uvědomujete si, že nic, co uděláme, nemůže zastavit Vy-víte-koho napořád?“ vypískl profesor Kratiknot.

„Ale můžeme ho zdržet,“ řekla profesorka Prýtová.

„Děkuji, Pomono,“ odpověděla profesorka McGonagallová a mezi oběma čarodějkami bylo vidět vzájemné pochopení.

„Doporučila bych zajistit základní ochranu kolem hradu, potom shromáždit všechny studenty a setkat se ve Velké síni. Většina musí být evakuována, ačkoli myslím, že plnoletí studenti, kteří chtějí zůstat a bojovat, by měli dostat šanci.

„Souhlasím,“ řekla profesorka Prýtová a již spěchala ke dveřím. „Za dvacet minut se sejdeme ve Velké místnosti se svými kolejemi.“

Když odbíhala pryč, slyšeli její mumlání, „Tentacula, Ďáblovo osidlo. A Snargaluffské lusky… ano, ráda bych viděla, jak s nimi chtějí Smrtijedi bojovat.“

„Já mohu bojovat odsud,“ rozhodl se Kratiknot, a ačkoli odtud sotva viděl ven, namířil hůlku ven z okna a začal mumlat složitá, komplexní zaklinadla. Harry uslyšel zvláštní hluk, když Kratiknot vypustil Sílu větrů na pozemky

„Pane profesore,“ řekl Harry a přišel blíže k drobnému učiteli kouzelných formulí. „Pane profesore, nerad ruším, ale je to důležité. Nemáte nějaké tušení, kde by mohl být diadém Helgy z Havraspáru?


„Protego Horribilis… Diadém Havraspáru?“ vypískl Kratiknot. „Nějaké ty vědomosti navíc nikdy neuškodí, Pottere, ale nemyslím si, že by to platilo zrovna v této situaci!“

„Myslel jsem jen… víte, kde je? Viděl jste ho někdy?“

„Jestli jsem ho viděl! Nikdo žijící ho neviděl! Je ztracen už velice dlouho, chlapče.“

Harry pocítil kombinaci zoufalého zklamání a paniky. Co potom mohl být ten viteál?

„Setkáme se s Vámi a Havraspárskými ve společenské místnosi, Filiusi!“ řekla profesorka McGonagallová a kývla na Harryho a Lenku aby ji následovali.

Právě dosáhli dveří, když zahřměl Křiklanův hlas.

„Moje slovo,“ řekl udýchaně, bledý a upocený, jeho mroží knír se pohnul. „ Co dělat! Nejsem si jistý, jestli je to moudré, Minervo. Nemůže prozradit vchod, ty víš, a kdokoliv, kdo se ho pokusil zdržovat, byl v největším bolestném ohrožení...“

„Musím očekávat tebe a Zmijozel ve Velké síni za 20 minut,“ řekla profesorka McGonagallová.
„Pokud chceš odjet se svými studenty, nebudeme tě zdržovat. Ale pokud učiníš pokus sabotovat naše vedení a pozvedneš proti nám zbraně uvnitř hradu, potom, Horacio, tě budeme muset zabít.“

„Minervo“, řekl zděšeně.

„Nadešel čas pro Zmijozel, musí se rozhodnout, jestli bude k nám loajální,“ přerušila ho profesorka McGonagallová. „Jdi a vzbuď studenty, Horacio.“

Harry nezůstal, aby se koukal na zmijozelské breptání. On a Luna stáli za profesorkou McGonagallovou, která zaujala pozici uprostřed chodby a zvedla svojí hůlku.

„Piertotum...oh, proboha, Filchi, ne nyní...“

Starý kulhající školník se právě objevil, volajíc: „Studenti jsou z postelí! Studenti jsou v chodbách!“

„To je jasný, že jsou, ukecaný idiote!“ zařvala McGonagallová. „Nyní jdi a dělej něco užitečného! Najdi Protivu!“

„P-Protivu?“ zakoktal Filch, jako kdyby to jméno nikdy neslyšel.

„Ano, Protivu, blázne, Protivu! Nestěžoval sis na něj čtvrt století? Jdi a přiveď ho sem!“

Filch si evidentně myslel, že profesorka McGonagallová se pomátla, ale kulhal pryč, nahrbil ramena a brumlal si pod vousy.

„ A nyní..Piertotum Locomator!“ zakřišela McGonagallová. A všude, po celé chodbě, sochy a brnění skočily dolů z jejich podstavců a s omračujícím rachotem se ocitly na chodbě, Harry věděl, že se tohle celé opakovalo po celém hradě.

„Bradavice jsou v ohrožení!“ zavolala profesorka McGonagallová. „Muži za hranicemi živých, chraňte nás, je to vaše povinnost k naší škole!“

Chrastící a vřeštící, horda pohybujících se soch, běžely úprkem kolem Harryho, někteří menší, někteří v nadživotní velikosti.
Byla zde taky zvířata, chřestící brnění drželi meče a pichlavé koule na řetězech.

„Nyní, Pottere,“ řekla McGonagallová, „ty a slečna Láskorádová byste se se svými přáteli měli vrátit do Velké síně...Musím vzbudit ostatní Nebelvírské.“

Ocitli se na vrcholu schodů, Harry a Lenka se otočili k ukrytému vchodu do Komnaty nejvyšší potřeby.
Když běželi, potkávali zástupy studentů, mnohé z nich měli cestovní kabáty přes pyžama, pečlivě doprovázeni dolů do síně svými učiteli a prefekty.

„To byl Potter!“

„Harry Potter!“

„Byl to on, viděl jsem ho!“

„Ale Harry se neotočil, dosáhli Komnaty nejvyšší potřeby, opřel se proti zdi, která se jim otevřela, a on a Lenka pospíchali dolů po příkrých schodech.

„Co...?“

Když viděli místnost, Harry sešel poslední schody v šoku. Bylo zde narváno, mnohem více, než když tu byli naposledy. Kingsley a Lupin se na něho koukali, byli zde také Oliver Wood, Katie Bellová, Angelina Johnsonová a Alicia Spinnetová, Bill a Fleur a pan a paní Weasleovy.

„Harry, co se stalo?“ zeptal se Lupin, přicházejíc ke schodům.

„Voldemort je na cestě, snaží se zabarikádovat školu, Snape utíká, co tady děláte? Jak víte?“

„Psali jsme zbytku Brumbálovi armády,“ vysvětloval Fred. „Nemůžeš od nikoho očekávat, že si nechá ujít takovou srandu, Harry, a B.A. dala vědět Fénixovu Řádu a celé se to takhle nabalilo.“

„Co bude první?“ volal George. „Co se bude dít?“

„Evakuují mladší děti a všichni se setkávají ve Velké síni, kvůli organizaci.

„Budeme bojovat.“

Velký řev se k němu blížil, byl tlačen ke zdi, když ho chtěl každý pozdravit, smísil se s členy Fénixova řádu, Brumbálovy armády a Harryho starého famfrpálového týmu, všichni s vytaženými hůlkami, postupovali do srdce hradu.

„Pojď, Lenko,“ zavolal Dean, když ji míjel, chytnl ji prázdnou rukou, stiskla mu ji a sledovala ho ke schodům.

Zástup se zmenšoval. Už jenom pár lidí zůstalo v Komnatě nejvyšší potřeby a Harry se k nim přidal.
Paní Weasleová se hádala s Ginny. Kolem nich stál Lupin, Fred, George, Bill a Fleur.

„Ještě nejsi plnoletá!“ křičela paní Weasleová na svou dceru a Harry se přiblížil. „Nemůžu ti to dovolit.“

„Chlapci, ano, ale ty..musíš jít domů!“

„Nepůjdu!“

Ginnyiny vlasy zavlály, když chytla matčinu paži.

„Jsem v Brumbálově armádě...“

„Mládežnický sdružení!“

„Mládežnický sdružení tu udělalo takových věcí, kterých se nikdo jiný nikdy neodvážil udělat!“ řekl Fred.

„Je jí šestnáct!“ zavolala paní Weasleová. „Není na to dostatečně stará. Na co jste vy dva mysleli, když jste ji brali s sebou...?“

Fred a George vypadali mírně zahanbeně.

„Máma má pravdu,Ginny,“ řekl Bill jemně. „Nemůžeš to dělat. Každý nezletilý musí odejít, tak je to správně.“

„Nemůžu jít domů!“ zavolala Ginny, v očích se jí zaleskly vztekem slzy. „Moje celá rodina je tady, nemůžu tu sama čekat a nevědět..a..“

Její oči se poprvé setkaly s Harrym. Podívala se na něho prosebně, ale on potřásl hlavou a ona se hořce otočila pryč.

„Dobře,“ řekla, koukala se na vchod do tunelu do Chroptící chýše. „Teď vám řeknu sbohem a potom a ...“

Ozvala se rána.

Někdo další se dral z tunelu, zakymácel se trochu a spadl. Zvedl se a sedl si na nejbližší židli, podíval se kolem a srovnal si brýle s kostěnými obroučky a řekl:

„Nejdu pozdě? Už to začalo? Právě jsem vypátral, tak já...já....“ Percy breptal do ticha.

Evidentně neočekával, že se ocitne uprostřed svojí rodiny. Rozprostřela se chvíle údivu, porušena Fleur, která se otočila k Lupinovi a s hlubokým napětím řekla.

„Takže.. jak se má Teddy?“Lupin na ni překvapeně zamrkal.

Ticho mezi Weasleovými bylo na bodu mrazu.

„Já..oh...ano...je v pořádku!“ řekl nahlas Lupin. „Ano, Tonksová je s ním, u její matky..“

Percy a ostatní Weasleovi stále na sebe chladně koukali.

„Tady mám fotku, řekl Lupin, vytáhnul fotku ze svého pláště a ukazoval ji Fleur a Harrymu, který viděl malé miminko s chomáčem zářivě tyrkysových vlasů, mávající tlustou pěstičkou do foťáku.

„Byl jsem blázen!“ zařval Percy, tak nahlas, že Lupin málem upustil fotografii. „Byl jsem idiot, byl jsem okázalý hlupák, byl jsem......“

„Ministrův mazlíček, popírající rodinu, po pomoci dychtící blbec,“ řekl Fred.

Percy polknul

„Ano, byl jsem!“

„Dobře, nemohl jsi to říct krásněji,“ řekl Fred, a vztáhnul ruce k Percymu.

Paní Weasleové propukla v pláč, běžela vpřed, odstrčila na stranu Freda a zmáčkla Percyho v dusícím obětí, když popadnul dech podíval se na svého otce.

„Je mi to líto, tati,“ řekl Percy.

Pan Weasly raději rychle mrkal, když běžel obejmout svého syna.

„Jakto, že jsi změnil názor, Percy?“ zeptal se George.

„Bylo načase odejít,“ řekl Percy, utírajíc si oči kouskem cestovního pláště pod svými brýlemi.

„Hledal jsem cestu ven, ale na ministerstvu to není tak snadné, pořád uvězňují krvezrádce. Snažil jsem se zkontaktovat Aberfortha a on mě kontaktoval 10 minut před tím, než Bradavice začnou válčit, takže tu jsem.“

„Dobře, můžeme se spolehnout na naše prefekty, kteří by nás měli vést v době, jako je tato,“ imitoval George Percyho hlas.

„Nyní jďeme ke schodům a bojujme proti Smrtijedům.!

„Takže, ty jsi teď moje švagrová?,“ řekl Percy, a potřásl si s Fleur rukou, při tom co pospíchali ke schodům s Billem, Fredem a Georgem.

„Ginny!“zaštěkala paní Weasleová.

Ginny se pokoušela z pod pláštěm zmatku dostat nepozorovatelně ke schodům také.

„Molly, a co takhle?“ řekl Lupin. „ proč by tady nemohla Ginny zůstat, věděla by, co se děje, ale nebyla by uprostřed boje?“

„Já...“

„To je dobrý nápad,“ řekl pan Weasley, „Ginny, zůstaneš v tomto pokoji, slyšíš mě?“

Ginny se to úplně nezdálo, ale pod tátovým neobvyklým upřeným pohledem přitakala. Pan a paní Weasleovi a Lupin dosáhli schodiště.

„Kde je Ron?“ zeptal se Harry.

„Říkal něco o koupelně,“ řekla Ginny, „není to dlouho, co odešel.“

„Koupelna?“ Harry přešel pokoj a otevřel dveře vedoucí do koupelny. Byla prázdná.

„Jsi si jistá, že říkal koupel...“

Ale jeho jizva zabolela a Komnata nejvyšší potřeby zmizela.

Koukal se na železná vrata, koukal se z temnoty přímo na hrad, který před ním zářil.
Nagini mu ležel okolo ramen. Byl obklopen chladem a posedlý myšlenkou na smrt.

221 komentářů:

1 – 200 z 221   Novější›   Nejnovější»
Anonymní řekl(a)...

Ahoj, jen bych chtěla říct že jste fakt super, a rychlost je taky úžasná ^^ Máte můj dík a úctu a tak dále ^^

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych jenom upozornit na docela blbou chybu. Hned v názvu kapitoly je Vyhazov "SERVERUSE" Snapea. Ale má tam být SEVERUSE

Anonymní řekl(a)...

Teda pánové a dámy (pouze předpoklad :-), jste fakt skvělí!!! Dneska jste udělali POŘÁDNÝ KUS práce, jsem nadšená...jdu tisknout a číst...hlavně prosím prosím nepolevujte, je to děsně napínavý...DÍKY DÍKY DÍKY MOC vám všem!!!

Anonymní řekl(a)...

Můj obdiv k Vám nezná mezí. Díky, díky, díky.

Anonymní řekl(a)...

Moc moc moc diky za vas preklad... ste nejlepsi:)) doufam, ze rano uz bude zbytek kapitoly:)

Anonymní řekl(a)...

No dovl! :(

Anonymní řekl(a)...

este som sem koment nedaval, ale od zaciatku si myslim, ze ste super. ja by som na to nemal jak jazykove znalosti, ani odhodlanie, po cesky citam sice trosku pomalsie, ale nevadi, diky moc a tesim sa na dalsie casti a kapitoly

braxy řekl(a)...

wow!! ste fakt úžasný!! ted sem přišla domu a vidim že tu od včerejšího poledne přibyly dohromady tak 4 kapitoly.. to fakt čumim :) VELKÉ DÍKY PRO FÉNIX TÝM :)

Anonymní řekl(a)...

ahoj jste fakt bezva jen už bych chtěla vědět jak to dopadne, hlavně díky moc za to že překládáte.

Anonymní řekl(a)...

Díky moc, jen tak dál a stejnou rychlostí:)))

Anonymní řekl(a)...

výborní!!!! jen to nej pro překladatele!!! jste super nejsuper

Anonymní řekl(a)...

děkuji zas a zas a zas, dneska ste mě více než potěšili, opravdu moc :)

Anonymní řekl(a)...

ahoj váš překlad nemá chybu... nemá cenu číst ty amaterský pokusy :) dik pa ChucuTe

Evita řekl(a)...

Ahoj a díky,vlastně moc velké díky.Ta vaše rychlost je ohromující a záviděníhodná - knihu v angličtině jsem si v prvním návalu nadšení koupila,ale stále bojuji s kpt.1-"one",ach,jo...Moc pozdravů a prosím,vydržte!Evita.

Anonymní řekl(a)...

chlapi, to je normalne muceni dive zvere, to se neda vydrzet, uz to konecne dodelejte nebo me vyhodi z prace, pac se furt flakam a hlidam nove kapitoly :D

Misulka řekl(a)...

jste fakt rychlí a super,díky

Anonymní řekl(a)...

ta korektura nejde skoro vubec poznat jenom malicky chybycky,ale myslim si ze to vubec nikomu nevadi krom par jeduncu...ste fakt super...moc dekuji

Anonymní řekl(a)...

teda smekam pred vama fenixove ;) diky ze to pro nas prekladate!

Anonymní řekl(a)...

tak, a jdeme do finále... boj o bradavice začíná!

Anonymní řekl(a)...

Jsem jedna z těch co vám ještě nepoděkovala za překlad a tak děkuji, jste vážně super !!!

Anonymní řekl(a)...

lidi ste fakt super mate muj dik... doufam ze se jeste vecer dockam dalsiho pokracovani.... diky diky..

Anonymní řekl(a)...

STE BEEEEEEST!!!!!

Anonymní řekl(a)...

super, jste rychlíci

Anonymní řekl(a)...

začínám mít pocit že to čekání mě jednou zabije,ale užívám si to takhle mnohem víc než kdybych to zhltla najednou:) a i tak se mi zdá že to překládáte neuvěřitelně rychle

Anonymní řekl(a)...

No skvely... mate muj obdiv za tu rychlost, jeste 7 kapitol a bude finis, az je mi to skoro lito

Anonymní řekl(a)...

to je fuk, že serverus, hlavně že to frčííííí

Anonymní řekl(a)...

Jste opravdu úžasný, úžasný,úžasný, úžasný.....

Anonymní řekl(a)...

Naozaj dakujem a myslim, ze za vsetkych za vas preklad, naozaj skvele...

Anonymní řekl(a)...

Super :-) som rada ze ste pridali hned viac kapitol, nevedela som sa ich dockat. Inac keby ste nevedeli, tak o vasej stranke pisali na SME - www.sme.sk, je to clanok vseobecne informujuci o tom ze HP7 prenikol na verejnost skor, ako sa objavil oficialne na nete

Anonymní řekl(a)...

Ahoj jste skvělí a prosím vás nenechte se otrávit takovýma demen.... kteří závidí ůspěch. Odvádíte užasnou práci hlavně pokračujte.Alecto

Anonymní řekl(a)...

Další, další, dalšíííííííííííííííí
pls hodně škemrám

Anonymní řekl(a)...

je to super, ale nechápu, proč to tady dáváte po částech, když na chatu jste včera tvrdil,i že už máte přeložených 31 kapitol tak proč to sem nedáte rovnou?? jinak moc dík za překlady

Anonymní řekl(a)...

je to parada ... super...dakujem...ste jednicky :))

Anonymní řekl(a)...

Je to skvělí udělali jste kus práce sice někteří lidé by semnou asi nesouhlasili ale díky moc

Anonymní řekl(a)...

chci taky pridat svy diky za to ze jste toho dneska prelozili tolik dik za to odvedli jste velkej kus prace. fakt moc diky smekam a pred vama. jste super.

Anonymní řekl(a)...

Kaslete na korekturu a hazejte to sem tak jak to prekladate......uplne slintam...doufam ze harry zabije toho spinavce!

Anonymní řekl(a)...

začíná ná se nám to rozjíždět

Anonymní řekl(a)...

Pic lidičky... Jste fakt super... Zdá se mi to nebo už se příběh blíží do FINÁLE? Pls dneska ještě aspoň dvě kapitolky, smutně koukam, packou hrabu...

Nadka řekl(a)...

Super ze ste dali na stranku hned viac kapitol, fakt je to napinave. Inac dnes sa objavil v SME clanok o HP7, v ktorom je spominana aj vasa stranka http://medialne.etrend.sk/internet/clanok.php?clanok=3495

cuca řekl(a)...

Wow.. Akoze je to fakt brutalne napinave.... :-) Je to vazne skvele.... Uz sa neviem dockat pokracovania. A vy ste fakt skvely.... Len tak dalej.... :)
Akoze, ja som tak zvedava co sa nakoniec vykube zo Snapa.... Ja stale zufalo verim, ze je dobry a ze im pomoze.... Aj ked to tak nevyzera, ale nikdy nehovor nikdy....
Akoze ale na to, ze dokonca ostava uz iba 6 a pol kapitoly sa tam toho ma este fakt dost vela stat.... Ach, som fakt STRASNE zvedava....
Len tak dalej..... Pekne prekladajte.. Dakujeme.....

Anonymní řekl(a)...

Už mi dochází barva v tiskárně:-) Díky Fénixové, velký díky za ten dnešní nášup :-) :-)

Anonymní řekl(a)...

Ahoj lidi, nnechte se odradit, možná ti co kritizujísi ze začátku zvykli na dvě až tři kapitoly denně a když to tempo začalo zpomalovat, tak se jim to nelíbilo. Ale nevadí, jste skvělí :-)

Anonymní řekl(a)...

Už vám někdo řekl, že ste úžasný??? Něco mi říká, že vám to už řekly stovky lidí (a myslím, že nepřeháním)... a vážně moc, moc děkuju..........Ještěže vás máme....

Amálka

Anonymní řekl(a)...

Děcka dík, kombinuju to s anglickým textem a protože na překlad nemám moc čas, vychází mi vaše rychlost jako ideální k té mojí :-) jste šikulky

Anonymní řekl(a)...

ouu lidickove ja vas vsechny miluju!!! to je rychlost, jen tak dal!!! je to uzasny, ale nemuzu se od toho odtrhnout, sedim prilepena porad na netu a aktualizuju a aktualizuju a cekam na dalsi kapitoli.. mislim, ze tedka a si neusnu...

Anonymní řekl(a)...

MEGA!!!!!!!!! už se těším a doufám, že Severusovi ukážou, zač je toho loket!!!

Anonymní řekl(a)...

no zacala jsem harryho cist vcera vecer a v sest rano jsem konecne docetla tech 28. kapitol.. bylo super, ze se tu za 12 hodin objevily dalsi 2... obdivuju vas a dekuji, ze jste mi umoznily precist si to takhle brzo..dík;-)

Anonymní řekl(a)...

Skvělý konečně Snape, ale chce to rychle pokračování!!!!! Doufam že tu zejtra budou už všechny, mákněte!!!!!! prosím

Anonymní řekl(a)...

Ty krabe, jste rychlí jako blesk! Díky moc, překládáte skvěle, čte se to jedním dechem. Je to teď strašně napínavý, tak fakt díky za tu rychlost.Jste super, fénixové!

Anonymní řekl(a)...

Mooooooc vám všem děkuju!!! Máte můj největší obdiv... ani nevíte, jak moc jsem ráda, že se našla parta nadšenců jako jste vy... Pořád přemýšlím, jak se vám odvděčit, ale nic mě nenapadá... :-) Snad jen kdyby jste měli někde překladatelskou kancelář, upekla bych vám ten nejlepší dort pod sluncem!!! :-):-):-) Ještě jednou moooc díky... :-)

Anonymní řekl(a)...

ste suuuuuuuuuuupeeeeeeeeeer

Anonymní řekl(a)...

Jste dokonalí!!! Pokračujte, prosím! Jasně, že máte i jiné hobby, ale představte si, kolik času na ně budete mít, až s tímhle skončíte... Takže čím dřív, tím líp! (pro všechny)

Anonymní řekl(a)...

Teda, vy máte kouzelnou hůlku, co? Já bych to takhle rychle ani neopsala v češtině, natož přeložila.
Díky, jste skvělí.

Anonymní řekl(a)...

Tech lidi co kritizujou si nevšímejte, trictvrte z nich neumi ani slovo anglicky, ste dobry ze to prekladate pro ostatni, a lidi by si meli uvedomit ze to je z vasi dobry vule, i kdyby ste ted skoncili tak nikdo nemuze rict ani slovo (ale to se doufam nestane) Diky moc ze to prekladate, a co se tyce rychlosti tak je to taky super, chtel bych videt nekoho jinyho jak sedi x hodim a preklada knizku pro ostatni a vubec nic z toho nema

Anonymní řekl(a)...

Jste úplně úžasní, hrozně vám děkuji, že překládáte a už se nemohu dočkat dalších kapitol.

Anonymní řekl(a)...

To je prostě nářez! Já toho Severuse Snapa tak nenávidím!! :)

Anonymní řekl(a)...

ahojky,chci vám hrozně moc poděkovat za ten překlad,jste vážně supr...:o))...jen bych byla možná ještě víc ráda kdyby když sem dáváte někdy večer část kapitoli jestli byste u ní nemohli vždycky uvíst jestli bude další část ještě ten večer a nebo až ráno...:)))...aby jsme do 3 v noci nemuseli trnout u počítače úplně na nic...:o)))...bylo by to vážně moc fajn...ale jinak jste vážně naprosto skvělí díky moc...:)))

Anonymní řekl(a)...

jinak ste odvedli uuuužasnou práci za dnešek. Tleskej me lidem co to tady překládají

Anonymní řekl(a)...

Vyborne, velka pochvala, dofam ze harry vystrci hulku zpod plaste a zahrmi AVADA KEDAVRA

Anonymní řekl(a)...

Ste fakt super...a vážně nechápu jak sem o vás píšou ňácí anonymové něco zlýho...ste prostě best...páč se asi zbláznim napětim..a to kdybyste to něpřekládali tak sem už dávno v Bohnicích...takže vám patří mé tisíceré díky...

Anonymní řekl(a)...

dik ze to prekladate je to bombovi a pokracujte doufam ze jeste dneska dokoncite kapitolu

Anonymní řekl(a)...

Super. Děkuji. Už se těším na další kapitoly.

Anonymní řekl(a)...

Já to říkal jse supr a díííííííík co pro nás mudli děláte.

Anonymní řekl(a)...

ahoj, kdy bude dokonceni teto kapitoli? jeste dnes?

Anonymní řekl(a)...

Ste super, ďakujeme. Nenechajte sa znechutiť. Držím palce a už sa ťeším na ďalšie kapitoly.

PS: Chcel som sa spýtať či ak bude nejaký pomyselný nástupca HP budete ho tiež prekladať?

Anonymní řekl(a)...

Jako nechci nic říkat,ale každý,kdo je aspoň trochu inteligentní pochopí o co jde (serveruse-severuse).A ti co ještě tak hnusně pohrdají takovou "blbou chybou" ať to radši nečtou...
Pochybuju,že ty bys tohle dokázal(a) ..

Jinak jste vážně úplně suproví Fenixové!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Som Slovenka a citam vase preklady... musim Vam zlozit ozaj obrovsku poklonu.... Ste super... moc moc diky:-*

Anonymní řekl(a)...

nojo,zacina to naberat grady..a fakt moc dik za preklad :-)

Anonymní řekl(a)...

Klaním se vám. Takhle nezištně něco překládat... klobouk dolů... Ste super!

Anonymní řekl(a)...

Bože můj to sou nervy jak prase. Teď se ale ukáže co je Snape doopravdy zač. Vždycky sem mu věřil, ale tuším, že mu nadobro odzvonilo :)

Anonymní řekl(a)...

jááj mazééééc !!! mockrát děkuju. jen tak dál, nebýt vás, sem na třetí stránce v angličtině :DDD

Anonymní řekl(a)...

ste supeeeeeeer

Anonymní řekl(a)...

děkuji za dárek k narozeninám, z rozličných důvodů je trávím sama a přeložená část předčila všechna má očekávání - skvěle jsem se při četbě bavila a velmi neskromně bych brala ještě kousek a ještě kousek .... :o))

Anonymní řekl(a)...

Ahojky chtela bych se zeptat zda-li dneska bude jeste nejaka čas nebo kapitola díky za odpoved

Anonymní řekl(a)...

tedy klobouk dolů, takova kvalita a rychlost si zaslouží jedině pochvalu a díky.

Anonymní řekl(a)...

No ne, už jsem pomalu myslel že začínáte lenivět a vy sem během jednoho dne přidáte skoro 3 kapitoly :-))

Jste fakt hrozně dobří a cením si toho, co děláte pro ostatní lidi. A to zadarmo, což v této době dokáže jen málokdo.

Anonymní řekl(a)...

fakt moc děkuji jste super...to jsem nečekala vím že jste rychlí ale tohle....klobouk dolů....chyby písma mi nevadí mě doe o děj...:)

Anonymní řekl(a)...

Vy jste fakt úžasní!! obdivuju vás!!! a ti co vás pomlouvají jsou nejspíš nějaký matláci který chtěj bejt ve středu dění!! neberte je vážně!!! jsou to debilové!!! a jen tak dál!!!!! je neuvěřitelný jak rychle sem dodáváte kapitoli!!!!

Ell řekl(a)...

Díky díky moc ale prosím vás, překládejte to Luna jako Lenka! Je tam věta něco něco lenčiným a pak hned že volali Lunu! Nejde poznat kdo to je díky moc

Anonymní řekl(a)...

Tak to teda smekám;) mrte dobre

Anonymní řekl(a)...

Super... jestli to půjde takhle rychle i dál, tak to budeme mít celý do konce týdne... díky vám všem :-)

To anonymní:

Když už nechcete vystupovat se jménem tak alespoň neurážejte nikoho z překladatelů. nechápu proč...

Anonymní řekl(a)...

ono je to dycky useknutý v tak napínavý části .. :D

Anonymní řekl(a)...

Ahojky, moc bych vás chtěla pochválit a zároven i moc poděkovat, za váš překlad a snahu. Jsem vámmoc vděčná a určite nejsem sama, za to co pro nás děláte. Myslim že je to opradu velký kus práce, který je za tu krátkou dobu odveden navýsost dobře. Tech co jen kritizují si nevšímenjte a vnímejte především tu podporu. Ješte jednou moc děkuju

Anonymní řekl(a)...

no páni,úplně mě mrazí v zádech...velká bitva začínááááá...škoda,že v pátek dopoledne odjíždím až do středy takže si musim počkat na konec!!!áááááááááááááááááá to nepřežiju 8-)

Anonymní řekl(a)...

ste naozaj skvelii, dakujem velmi pekne za preklad - povodne som mala v plane citat DH v anglictine, ale vdaka vam to ide teda ovela rychlejsie.. diiki diiki, len tak dalej

Anonymní řekl(a)...

Moc vám děkuji, přišla jsem z práce, zapnu počítač a tady tolik nového!!!! Je to úžasné potom celém dni :-). Ale stejně Severuse miluju :-)))))))).

Anonymní řekl(a)...

Nevím, kdo na vás házel špínu, ale podle mě si zasloužíte nejvyšší respekt, už za to, že to celýž překládáte a ještě víc pak za to, že ste s překladem nejdál co se dá vygooglovat.

Anonymní řekl(a)...

Díky za vytrvalost, za to, že to nevzdáváte, a musím říct, že by mě celkově zajímalo, jestli o sobě nemůžete uvést několik obecných informací, třeba kolik vás to překládá, kde jste se naučili tak dobře anglicky, kolik je vám roků atp. Ještě jednou díky!

Anonymní řekl(a)...

Výborné!Jen bych se chtěla zeptat kdy bude další část či kapitola?Dík předem...UIK

Anonymní řekl(a)...

ahoj nevim proč si někdo stěžuje na to že je tam nějaká chyba vždyt je to poslední díl a nezáleží na chybách ale na obsahu díky že překládáte

Anonymní řekl(a)...

Sakra to je napínavý, paradní rychlost dneska

Anonymní řekl(a)...

ahoj nevim proč si někdo stěžuje na to že je tam nějaká chyba vždyt je to poslední díl a nezáleží na chybách ale na obsahu díky že překládáte

Anonymní řekl(a)...

Fakt hustý, Vaše tempo... jste draci :) díky moc, je to bomba to číst takhle na pokračování :) je to jak komix

Anonymní řekl(a)...

kurva td nebudu moc usnout. moc dekuju. ste supr

Anonymní řekl(a)...

teda na to ze jste si dneska dali slofika tak vam to vecer jde docela rychle

Anonymní řekl(a)...

řeknu vám že to děláte dneska k večeru strašně rychle...kolem 16:00 byl u 28.kapitoly napsáno žekapitola bude dokončena večer..přijdu večer a je tu 28,29 celá a pulka 30.kapitoly...sem málem chyt infarkt jak sem se lekl kolik toho tu je :-D

Anonymní řekl(a)...

ahoj fenixove, chtela bych vám moc podekovat za tu drinu kterou pro nas ostatni neangličtináře děláte, jste super a tech ubožáků co sem píší o tom že jste pomalí si vubec nevsimejte, protoze oni dokáží jen kritizovat a blbe kecat ale sami nic nedokážou. Držím vám palce a hodne sil do poslednich kapitolek Jste super!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, lidičky opravdu vás obdivuju že to překládáte, udělali jste mi velkou radost, teprve dnes jsem na vaše stránky narazila, tak si je pomalu a jistě tisknu, číst to budu až to bude komplet, ale dík, aspoň nemusim tak dlouho čekat než vyjde v knihkupectví, ale stejně si ji pak koupim!!! Zajímalo by mě kolik kapitol má sedmička???

Anonymní řekl(a)...

Jsem anonymní, ale na nikoho špínu neházím :-) Jsem tak o kapitolu napřed a pak si to u vás kontroluji, protože zas tak moc anglicky neumím a občas nějaká přídavná jména nezvládám. Jste dobří :-)

Anonymní řekl(a)...

Díky :-)))) Jste dobří. Zvlášť se mi líbí to trefné zakončení první kapitoly "máte nějaké námitky?" :-))) tady se jich zas určitě pár najde....

Anonymní řekl(a)...

Pánové, jste naprosto skvělí, remcalů si nevšímejte, jsme přece v Čechách a to je naše národní vlastnost :-) Váš překlad je nádhera, vždycky se těším na večer. Díky.H.

Anonymní řekl(a)...

Můj milovaný človíčku,co si dáváš tu práci s překladem....moc, moc, moc a moc dík, jseš nebo jste naprosto nejlepší....jenom malá otázečka...kolik to má kapitol??

Anonymní řekl(a)...

No juuuu to skončilo napínavě...Už aby bylo pokračování ;o)

Anonymní řekl(a)...

1) Ste absolutně hustý jak rychle překládáte

2) Hustá 1. část...Asi ta nejlepší

Anonymní řekl(a)...

Je to fajn, velmi oceňuju Vaše překladatelství, jen mé češtinářské oko trochu píchlo,"pocity Minervy McGonagallové se vlili do něj samotného." - patří tam pocity se vlily....Ale to je jediný....Už přestávám mentorovat....Jen tak dál.....

Anonymní řekl(a)...

Ahojček, velmi dakujem za vas preklad a kazdy den sa tesim na citanie. Ste moji HRDINOVIA.

Anonymní řekl(a)...

Ten Harry je už pomalu lepší než Chuck Norris!!!

Anonymní řekl(a)...

Zacina ve mne takova sklicenost.. za 6 kapitol bude konec knihy.. co bude dal? to bohuzel nevim.. a tesim se az si to od vas prectu.. dik moc

Anonymní řekl(a)...

Ten Harry je pomalu lepší než Chuck Norris!!!!

Anonymní řekl(a)...

Jste SUPER, doufám, že se dožiji rána, jsem úplně hotová z toho, co se děje a jestli Severus pomůže, jestli je ten diadém na hlavě sochy...

Díky

Anonymní řekl(a)...

tyyyyy vadooo mockrat vam dekuju ... =)

Anonymní řekl(a)...

WOOOW O_O
Jen do něj do hnusáka! Hezky nějakej fight :D už se těším na další...tedy, popravdě, mít v ruce komplet knihu v češtině, tak čtu dnem i nocí a snad ani nejim..takhle se aspoň mohu vysprchovat a najíst v mezičasech :)).

Anonymní řekl(a)...

Ste fakt super, jde vam to jako po masle, jen takovej malej dotaz, neslo by do zahlavi umistit zase informaci o tom, kdy by mela byt dalsi cast? Jestli ejste dnes, nebo spis az zitra dopoledne? Myslim, ze vcera nebo predevcirem to tak bylo. Ale hlavne fakt moc DIKY

Anonymní řekl(a)...

Jste opravdu skvělí. Je jen málo lidí, kteří udělají pro druhé něco zadarmo, proto vám chci moooooc poděkovat.

Anonymní řekl(a)...

For Eli3:
Zlatíčko, on/a jen upozorňoval/a, že tam mají chybu, aby si ji mohli opravit, to nebylo myšleno zle..

Anonymní řekl(a)...

jste husty !!!!!!!!myslite ze dokoncite tuhle kapitolu jeste dneska bylo by to super

Anonymní řekl(a)...

Nech je to preseknute hocikde, vzdy to bude uz v tejto faze knihy napinave, takze nelamentujte

Anonymní řekl(a)...

Jste naprosto úúúúúúžasní!!!!!! Díky moc, tolik čtiva najednou, jsem v euforii:-)))

Anonymní řekl(a)...

heeej uz to zacina!!! pani, jdu si to precist v aj!!! A vubec nevim jak jako chtej najit ten diadem, to zas bude nejaka pitome stastna nahoda.. a cim ty vitealy znici?!?!
A nekde je tam misto Lenka Luna, ale tak o je deatil.. jste skveli!!!!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, je mi už přes 40, mám 15 letou dceru, když jsem byla nemocná četla mi předchozí díly, líbilo se mi to sdílení a ta pospolitost a taky ta možnost hned si o přečteném popovídat. Je strašně fajn, co pro nás jazykové nedouky děláte, že tak skvěle a rychle překládáte, dáváte nám svůj čas,no prostě "klobouk dolů". Zasloužili byste nejmíň řád.
Jestli přece jen můžu, překvapuje mě jak málo chyb vidím ve vašem rychlopřekladu a naopak mě znepokojuje JAK MNOHO chyb udělají mnozí většinou anonymní, co vás chválí, ale také i velice rychle opravují a kritizují - viz vtipný Serverus - (vznikl asi od podvědomého slova server). Sám si jistě mohl(a) svůj příspěvek pěkně rozmyslet a nenasekat hrubky, ale tady je vidět, že někteří ani zdaleka neovládají svoji mateřštinu. Je to smutný fakt.
Vám jen nakonec znovu moc a moc děkuji a už se celá nedočkavá těším na pokračování a finále.
Lucie

Anonymní řekl(a)...

Fakt super čakam na dalšie Ste super

Anonymní řekl(a)...

Ahojte!predpokladam ze nemate vy uzasny autory si cas precitat vsetky komentare ale aj tak vam straaasne moc dakujem za preklad.Jednoducho uzasne

Anonymní řekl(a)...

Ahojky lidi ste super mocinky hodní že to překládáte :-* Vím že je na vás toho moc ale nebylo by dneska prosím aspon dokončeníčko 30. kapitolky já to tady hltám a každou chvíly kontrloluju jestli něco nepřibylo ale lidi DÍKYDÍKY DÍKY DÍKY DÍKY DÍKY DÍKY

Anonymní řekl(a)...

vy ste fakt pomali jak sneci.Lini jako prasata

Anonymní řekl(a)...

Panebože..jste naprosto ten nejdokonalejší Fénixův řád co znám:-D...Fakt děkuju na sto tisíckrát....sem napnutá jak kšandy, ale přesto se mi chce říct, ať zpomalíte, ať to nemáme tak rychle za sebou :-))) Né to byl vtip samozřetelně, takže ještě jednou děkuju.

Anonymní řekl(a)...

Vy budizknicemu

Anonymní řekl(a)...

hele ty anonymni blbe kdyz ses tak chytrej tak to preloz sam

Anonymní řekl(a)...

wooow...dost dobre:)

Anonymní řekl(a)...

fakt supa moc dik en tak dal

šíša řekl(a)...

Tomu říkám panečku rychlost!
Díky díky díky a ještě škemry škemry pokračujte i přes noc, 24 hodin deně 7 dní v týdnu:)

Anonymní řekl(a)...

pochvala...

Anonymní řekl(a)...

pauliho komentář...

když čet jsem toho první knihu,
v kapitole o košťatech učící,
řek jsem si to nemá pihu,
toť filmovej trhák zářící...

Pak za čas proběhlo to tiskem
že warneři se chystaj filmovat,
kdo nad knihou ohrnoval pyskem,
najednou se začal do knihoven stahovat...

sic home alone podpis dva díly mají
třetí dal filmu ten správný ráz,
teď už nikomu se další neutají
když sleduji je, běhá po mně mráz...

knihy přečtené mám jedním dechem,
postupně a mnohokrát
občas potýkám se s pechem,
když nemám už nově co ze ságy studovat...

skládat mozaiku rozvíjení děje,
vracet se do knih minulých,
by člověk ověřil kam vše spěje
nečíst tento překlad byl by hřích...

Možná mne čeká trpký konec,
možná jen lehké zklamání,
snad není v knize žádný konec,
snad bude mít i pokračování...

tak jak Duna, Star Wars, nebo středozem,
malí budou velcí činy,
není možno hledět úkosem
na to jak poradí si s množstvím špíny...

kdyby nebylo Vašeho překladu,
možná bych se donutil
naučit angličtině a jejímu výkladu,
byť bych se u toho pěkně zapotil...

takže vlastně činíte mi škodu,
však nebojte se, rád Vás mám,
díky překladu se dostanu dřív k bodu,
v němž mnohem víc z mozaiky znám...

víc děkovati nehodlám za překlady,
byť slouží mi to k duhu,
od jiných máte už z děkování poklady,
nechci být patolízalova druhu.

poslouchám si nightwish a píši tu řádky,
snad zabiju tím trochu času
a zaplaším v hlavě zmatky
jak dopadne další kapitola ... k ďasu...

pauli.kecal
(paul29@centrum.cz)

Anonymní řekl(a)...

Fakt super...nemôžem sa dočkať pokračovania. Začína to byť napínavé =) McGonagallová nemá chybu,pekne skonfiškovala tých dvoch Smrtijedov.

Anonymní řekl(a)...

ste opravdu bezvadní, alestejně by ste na začátek kapitoly mohli napsat jestli něco ještě dneska bude. díky moc za překlad, ste super

Anonymní řekl(a)...

Ahoj..ste fakt úžasní..nestačím se divit s jakou rychlostí překládáte..Mockrát děkujem!! Předem díky za další kapitoly! Aspoň zkuste dokončit tu kapitolku..ať si můžu jít v klidu lehnout. díky

Anonymní řekl(a)...

Chlapi, chtel bych vam vazne podekovat za to co delate ;-). Kazdy vecer ctu vase preklady v mobilu. Je to perfektne napsane, rychle prelozene proste perfekt. Patri vam moje ucta a pozehnani do dalsich prekladu, jen tak dal ;-). Prod

Anonymní řekl(a)...

nebudu psát jak jste skvělí a rychlí, protože to každej ví:) díky že to překládáte těm co neovládaj tolik angličtinu:-*

Anonymní řekl(a)...

jste super a patří vám velký dík za to co pro nás děláte.

Anonymní řekl(a)...

Domnívám se, že komu jde o češtinářskou kvalitku překladů, může si přece počkat na Vánoce na Medka. Já oceňuji to, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Dík.

Anonymní řekl(a)...

AAAAAAAAAAAAAAAAAA pro tak riskujete ze budete zavrazdeni kdyz zverejnujete nedokonceny kapitoli JA MAM KVULI TOMU ABSTAK


ALe dekuji vam zato ze ste ochotni obetovat svuj cas

s uctou Onslaught

Anonymní řekl(a)...

No pecka!! až skoro nemůžu věřit ..jste super . .fakt díky . . vím,že to slyšíte(no spíš vidíte napsané) všude,ale je to tak!!Bude super až to bude celé . .držím palečky jen tak dál=)

Anonymní řekl(a)...

tak Snape toho má hodně, ale NÍZKÝ hlas rozhodně ne!!!

Anonymní řekl(a)...

kuci ste fakt skveli de vam to krasne, ale vsude na webu se rozmahaj preklady od jinejch lidi nedosahuje to vasi urovne, ale cist se to da mno treba by se siklo sem nahazet ty kapitoly bez korekce a pak to postupne opravovat prece chcete byt 1. od koho si to lidi prectou :D (i bez korekce je vas preklad lepsi nez ty co sou vsude mozne pohazeny)

Anonymní řekl(a)...

Díky díky moc:) je to fakt super ale proboha kolik to má ještě kapitol? I šestka měla jen třicet:oD

Anonymní řekl(a)...

Tedy, mily Fenixi, jste absolutne uzasni, myslim, ze pracujete ctyriadvacet hodin denne, diky moc, diky.

Anonymní řekl(a)...

teda.. bozicku ja to do konce nevydrzim. @fenix tym: myslim ze vas tu ted miluje vic lidi nez si predstavujete v nejdivocejsich snech :)

Anonymní řekl(a)...

Jste fakt supeeer, jsem moc moc vděčná!!! Miluju Harryho Pottera (nejvíc 7)!!! A prosím nemohli byste někam napsat, kolik má HP 7 celkem kapitol?? Díky moc!

Anonymní řekl(a)...

Diky moc za vsechnu vasi praci, je to strasne napinavy, a to cekani... Ale nebyt vas cekali bysme mnohem dele, takze diky... Zbyva uz jen 6 kapitol... :) :) Thank you very much!

Anonymní řekl(a)...

Na začátku chci podotknout, že vám moc fandim a děkuji za skvělou práci. Jenže sorry, tohle fakt musim říct, vim, že to bude znít drze a nevděčně a bůhví co ještě, ale: mákněte na těch posledních šesti kapitolách nebo to fakt nepřežiju a vim, že nebudu jediná. Tak kašlete na korekturu a na ty hnidopichy. Budu se modlit aby vám to šlo od ruky.

Anonymní řekl(a)...

stihnete dokoncit jeste dnes tuto kapitolu?

Anonymní řekl(a)...

No tak to cumiiiiiiiiiiiiim :D sem tu den nebyla a tri kapitoli jako :o) mam nejvetsi radost proste moc:) diky, diky ste fakt sokolíci :o) jn tak dáááál :-* TeZ

Anonymní řekl(a)...

Když jsem přišla myslela jsem že bude maximálně dokončená kapitola se zrcátkem a přidaná část další ale tímhle jste mě fakt mile překvapili a dneska asi fakt neusnu protože je to akt napínavé a taky vám děkuju že překládáte a nejradši bych těm anonymům kteří vám nadávají šlápla na krk protože jste naprosto skvělí a oni vám jen závidí a proto na vás hází špínu ,ale to vy jistě víte ;-D

Anonymní řekl(a)...

opravdu dík, jste skvělí :-)

Anonymní řekl(a)...

Jste velice dobří. Obdivuji Vaši rychlost, elán a ochotu překládat pro ostatní.Velice Vám všem děkuji a myslím že lidi co si neváží Vaší práce by jste měli ignorovat, protože stejně sedí nalepení u monitor a čekají na další kapitoly.Přeji Vám dost síly na dokončení celého překladu a ještě jednou moc děkuji. Dee

Anonymní řekl(a)...

cuzec lidi...je super ze to takhle nekod preklada...i kdyz stejen vim ze si knihu pak koupim a porovnam chyby...nic proti vam ani nahodou ..sem vam vdecna ze to prekladata...jen tak dal:-*:)

Anonymní řekl(a)...

DĚKUJI ZA ÚŽASNÝ ZÁŽITEK. JSEM DRUHÝ DEN NONSTOP PŘILEPENÁ NA OBRAZOVCE A NEMŮŽU SE DOČKAT KONCE. MYSLÍM, ŽE TO ZVLÁDÁTE SKVĚLE A VAŠE PŘEKLADY JSOU BÁJEČNÉ! MNOHO ZDARU

Anonymní řekl(a)...

jste skvělí :)))) díky moc!!!

Anonymní řekl(a)...

Díky, díky, díky moc! Jste moc šikovní - všechna čest a chvála Vám! Těch blbečků, co mají nějaký námitky si nevšímejte - nechápu, proč si to nepřekládají samotní, když jsou tak úžasňákoví;-) Prostě ještě jednou mnohokrát děkuji!:-*

Anonymní řekl(a)...

bude pls pls dneska jeste konec kap nemuzu se dockat asi nepudu do prace jen abych si to mohl cist

Anonymní řekl(a)...

Veľľľľkéééé DDDííííKKKY za preklad máte môj obdiv

Anonymní řekl(a)...

Supr, dik za preklad!! mimochodem, kolik kapitol ma ta knizka dohromady?

Anonymní řekl(a)...

Musím celému týmu také poděkovat a také souhlasím s tím, že korektury jsou (v těchto hektických chvílích :)) zbytečné a že je stejně většina lidí neocení tak dobře, jako další přeloženou kapitolu :)! Mj. pro ty, co nevědí, tak kniha má 36 kapitol + epilog... Tímto tedy děkuji za Váš vynaložený čas a za vaší chuť přeložit všem ostatním HP dřív než se to dozvědí odjinud :)!

Anonymní řekl(a)...

chtěl sem se zeptat má cenu čekat dneska na konec 30 kapitoly nebo můžu jít spát, neboj te se není to otázka kdy bude příští kapitole jen se ptám jestli můžiu jít spát

Anonymní řekl(a)...

Lidi zlatí, jste skvělí!!!!!!!! Moc moc moc díky, že to pro nás děláte. Vážíme si toho! Renata
PS: Sakra, to je napínavý...

Anonymní řekl(a)...

diky,ked clovek hlada tak najde-best of server HP7. Nech vam to vydrzi!!!

Anonymní řekl(a)...

Vážení přátelé, pokouší se o mne infarkt. Su fakt zvědavá jak budu teď spát.

Anonymní řekl(a)...

skoda,ze jeste neni hotova....tak jsem se do ni zazrala...stejne jako do vsech predchozich...dekuju a doufam,ze vam to pujde porad stejne dobre a rychle.... Very.BDM@seznam.cz

Anonymní řekl(a)...

JSte úžasní že překládáte a že to pro nás děláte, ale nechtěli byste si dát tak na den dva oraz:-)Protože VY to děláte pro nás a nenechte se od každýho komandot, aby to bylo co nejrychlejc, vždyť my musíme býti rádí že to děláte.A taky že sme rádi že to děláte. A tak lidi oceňujte, ale nekomandujte je do toho. Už se těším na další kapitolu. Dík

Anonymní řekl(a)...

ahoj ste uplne mega rychli len tak dalej, umieram od zvedavosti:-)

Anonymní řekl(a)...

nechápu jak to můžete takhle rychle překládat...já teda angličtinu umím suprově ( ne že bych se chtěl chválit :D )anglickou verzi sice nemam ale dost pochybuju že bych si za den přeložil 3 kapitoly co jste tady frkli vy good job a jen tak dál :)

Anonymní řekl(a)...

Fénixovu týmu - přátelé nenechte se otrávit !!!!!!!!!!!!!!!
Jste fakt dobrý,díky!!!!!!
Kubík

Anonymní řekl(a)...

Ja uz mam cele prectene v aj -nemohla jsem to vydrzet.. presto se sem rada vracim!! odvadite skvelou praci

Anonymní řekl(a)...

I LOVE SNAPE BEFORE IT WAS COOL 8-) AND THE 33. CHAPTER RULEZZZ!!! už se těším na její překlad:)

Anonymní řekl(a)...

Hej lidi jste skwely ani nestacim cist!:-*

Anonymní řekl(a)...

jej mam 99. komentar a ten preklad je skvely

Anonymní řekl(a)...

Ty jo,ja uz bych chtela vedet konec,uz jen chvili a bude to cele..moc se teism na pokracovani.fandim vam..:)

zlatonka řekl(a)...

FENIX TYM 4EVER!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

no tak chtěl bych vám říct, že jste fakt blázni(myslím to v dobrém),anglicky umím, byl sem v anglii asi tak rok, ale určitě by se mi to nechtělo překládat a ještě v takovém tempu, říkám fakt blázni, ale fandím vám jak cyp, hoši dodělejte to tak do tří dnů a budete frajeři s velkým F, a serte na ty co vám to kritizujou, stejně to tu čtou a dívají se tu tak desetkrát za hodinu, akorát mají plnou hubu keců, fakt jste dost dobří, ale občas se vyspěte, bo jak člověk nespí, tak potom i nejí a začíná hubnout, to byla jen rada, zdar a dík

Anonymní řekl(a)...

Jééé, honem s tim pokračovánim, já už jenom hypnotizuju monitor a mačkám furt Refresh =DDD

Anonymní řekl(a)...

tak,lidi,anketa-ukaze se ze je Snape proti Voldikovi nebo zustane se Smrtijedama...???

Anonymní řekl(a)...

jste NAPROSTO UZASNI!!!!! at si rika kdo chce co chce, jste! Ale udelali jste ze mne zavislaka, uz ted se trepu na pokracovani =o) tak se pilne snazte =o) dekuji

Anonymní řekl(a)...

Je to moje prvni cesky preklad HP ktery ctu a asi take posledni...ne protoze by se mi snad nelibil ale protoze ve Statech knizky cesky nevychazi. Samozrejme delate perfekti praci a nenechte se znechuti nejakymi remcali. Ti se v Cechach najdou vzdy a vsude.
Jednu pripominku bych mozna mel ohledne prekladu jmen. Mam ale zato ze to uz jste asi davno a davno prodiskutovali zda jmena prekladat ci nikoli. Pro me zkratka Brumbal bude navzdy Dumbeldore and Bradavice Hogwarts...dela mi nekdy problemy pri cteni ceskeho textu si uvedomit kdo je kdo podle ceskeho jmena...
Jinak samozrejme je to skvela tymova prace...obcas kdyz na neco takoveho jako je vas preklad narazim tak jsem pysny ze jsem Cech i kdyz v Cechach uz neziju.

Anonymní řekl(a)...

Ne, ne, ne já to prostě nedám,jak to mám vydržet když je to tak napínavé? Musím začít vyzvídat od bráchy, ten už to má dávno přečtené!!!!

Anonymní řekl(a)...

My anonymové, kteří vás jednou chválíme a pak házíme špínu, zase očekáváme, že se začnete chovat aspoň trochu rozumně a přestanete zveřejňovat jen a pouze příspěvky typu "jéé, to je upa zupa krásný! Mocinky díky," ale trochu té objektivní kritiky a případně i negativních ohlasů taky zveřejníte. Působí to divně, když tak nekvalitní (a to mi odpusťte, ale troufám si tvrdit, že tohle dokážu odborně posoudit) překlad nese jen ty nejpozitivnější ohlasy a žádnou kritiku. Působí to nejenom nepřirozeně, ale také to vrhá na vás jako na lidi špatné světlo. Neočekávám, že byste měli tolik odvahy tenhle komentář zveřejnit (přestože není ani spoilerový, spoamový ani sprostý), ale aspoň se nad sebou zamyslete. A mimochodem, aby to nebylo jen na vás, komentující by se měli zamyslet také, protože posílat kritizátory do oněch míst v případě, že se vzácně objeví, taky není zrovna adekvátní reakce.

Anonymní řekl(a)...

Super, bezva práce. Jde vás vůbec nechválit? ;-))) S tímhle vaším tempem by jsme mohli mít přečtenej konec knihy do konce týdne. Tak držím palce a díky.

Anonymní řekl(a)...

Hurá! Jedem na další :D

Anonymní řekl(a)...

ahoj.jste úžasní a už se nemůžu dočkat,až přeložíte zbytek knihy... je to jako droga

Anonymní řekl(a)...

No, tak to je nářez!!!!Doufám, že Snape dostane pořádně přes držku:D Lidičky, já vám fandím....vím, že u toho překladu trávíte hodně času, ale honem prosíííííííímmmmmmm......děkuju vám moc moc....Jste fakt dobří!!!! Monča

Anonymní řekl(a)...

Spíte někdy? :o) Díky za další překlad, je to paráda!

Anonymní řekl(a)...

jak mám teď jít spát??????

Anonymní řekl(a)...

Ahoj,

blbove byli a budou.... DIKY za neuveritelnou rychlost i kvalitu prekladu, ma AJ na tohle nestaci, jsem na Vas zavisla a to jsem davno plnoleta :o)

cuca řekl(a)...

Parádna kapitola...
A Ron? Kde je Ron? Hádam sa mi nič nestalo????
Ach, už to začína bzť naozaj vážne....
Takže Harry musí najist ten posledný horcrux (viteal).... Potom uz len Naginy a samotny Voldy.... Cakala som, ze sa posledna bitka udeje v Rokforte (Bradavicich).... A STRASNE ma stve, ze kvoli par IDIOTOM som sa nechtiac dozvedela, kto zomrie.... :(
Ach, no jednoducho uz chcem vediet ako to cele dopadne....
Uz aby bolo pokracovanie.. INAK PEKNE VAM DAKUJEM..... Ste SUPER!!!! :)

Anonymní řekl(a)...

K anonymnímu komentáři z 23:41 : Je vidět, že tady fakt někomu hrabe - nejde přece o to, jak super kvalitní je překlad - je jasné, že pan Medek to vyšperkuje na vyšší úroveň, ale jde o to vyprávět ten příběh česky a tak rychle, jak to jen jde, abychom my, kteří anglicky moc neumíme, nemuseli čekat, až se Albatros vzpamatuje... A jestli se ti to nelíbí, tak jdi jinam a neotravuj. Přečti si to v originále, když jsi takový borec!

Pavluk řekl(a)...

za to co robite by ste mali dostat nobelovu cenu.po tom co ste nas tu nechavali cakat strasne dlho na nove kapitoly, sa vam to teraz rozbehlo extremne rychlo.dakujem moc. PS: na rowlingovej mieste dam iny nazov tejto kapitole..:D

Anonymní řekl(a)...

Super ... další část :-)

Anonymní řekl(a)...

No, protože je angličtina má druhá mateřština tak bych řekl, že překlad je trošičku nekvalitní, ALE to nemění nic na skutečnost, že fandím lidem kteří ho vytváří... Chtěl bych vidět ty kritiky, kteří se tady najdou jak něco takového překládají... Good luck...

Anonymní řekl(a)...

Zdárek, 7. knihu již mám přečtenou v AJ, a musím říct že co se týká kvality překladu tak odvadíte važne skvělou práci(podle mého skromného nazoru:)) Ale rad bych doporučil, zmenit název u kapitoly- Ztracené zrcatko na - Chybějíci zrcatko..(Missing)
Jinak přeji hodne uspechu v překládání dalších kapitol. Držte se dobré práce
S pozdravem Alexej

Anonymní řekl(a)...

Měli byste tu někde napsat, že čtení na této stránce je vysoce nakažlivé. Další noc co nespím a čekám=) ale moc vám děkuji, je to strašně napínavé, jen tak nějak doufám, že až si v prosinci koupím HP 7 originál- přeloženou,že tam bude něco jiného a ne tolik vražd a temna (br)

Anonymní řekl(a)...

Chtěl bych se autorů překladu zastat, nikdo nikoho nenutí překlad číst, je sice pěkné že se snažíte o jisté vyvážení poměru kladných a záporných příspěvků ale všeho moc škodí naprosto mi uniká pointa toho proč tak tvrdě kritizovat Fenix tým. Já jakož to jeden ze slabeji jazykově nadaných jsem s překladem spokojený a
a vděčný za to že si někdo dal tu práci... Ono pokud nejste hodně dobrý angličtinář tak přečíst si celoho pottera není zrovna jednoduché.. diky Fenix týme za odvedenou práci

Anonymní řekl(a)...

ADEKVÁTNÍ???MÁM POCIT, ŽE POKUD SE TI TO ZDÁ ŠPATNĚ PŘELOŽENÉ, NEMÁŠ TU CO DĚLAT!!!!!PROČ JE TVŮJ KOMENTÁŘ POD PRÁVĚ NOVOU KAPITOLOU??NEBYLO BY ROZUMNÉ NEKAZIT SI SVŮJ VYTŘÍBENÝ VKUS A PŘEKLAD TEDY NEČÍST??FÉNIX TÝM BY TO JISTĚ ZVLÁDL PŘLOŽIT LÉPE ALE NE V ŠIBENIČNÍM TERMÍNU KTERÝ DODRŽUJÍ, RÁDA BYCH NAVŠTÍVILA TVŮJ BLOG A TVÉ SKVĚLÉ PŘEKLADY A DOUFÁM, ŽE TY KOMENTÁŘE S KRITIKOU UVEŘEJŇUJEŠ...

«Nejstarší ‹Starší   1 – 200 z 221   Novější› Nejnovější»