neděle 22. července 2007

21. kapitola - Příběh tří bratrů

Harry se otočil a podíval se na Rona a Hermionu. Vypadalo to, že žádný z nich Xenophiliovi neporozuměl.

„Reklivie Smrti?“

„Ano,“ řekl Xenophilius.

„Vy jste o nich neslyšeli? Vlastně bych neměl být překvapený. Věří tomu jen opravdu velmi málo kouzelníků. Vzpomeňte si na toho mladíka z vaší svatby,“ pokývl k Ronovi, „který mě napadl, jen proto, že jsem si jen tak pro legraci udělal symbol, který je známý u temné magie! Taková neznalost. Na relikviích není nic temného – tedy, alespoň ne v tom nejhlubším smyslu. Používají se prostě k tomu, aby dodaly majitelům moc, která jim nějak pomůže.“

Hodil si pár kostek cukru do Gurdyrootova extraktu a upil.

„Omlouvám se,“ řekl Harry, „ještě tomu vážně moc nerozumím.“

Aby dostál zdvořilosti, zavdal si také jeden lok z poháru, ale okamžitě ztuhl – extrakt byl tak odporný, jako kdyby pil nějakého rozemletého strašáka, dochuceného Bertíkovými fazolkami tisíckrát jinak.

„Jsem rád, že hledáte Relikvie Smrti,“ Xenophilius zamlaskal rty a zjevně tak oceňoval Gurdyrootův extrakt.

„Ale co to ty Relikvie smrti vůbec jsou?“ optala se Hermiona.

„Předpokládám, že znáte příběh tří bratrů…“

„Ne,“ odvětil Harry, ale Ron spolu s Hermionou vyhrkl „Ano!“

Xenophilius vážně pokýval hlavou.

„Tak tedy… pane Pottere, celý příběh tří bratrů začíná…moment, někde tu mám kopii…“

Začal se rozhlížet po místnosti, po štosech pergamenů i po knihách, ale Hermiona ho zadržela.

„Počkejte, pane Láskoráde, já tu mám taky jeden výtisk,“ prohlásila a vytáhla ze své malé obroubené tašky Příběhy Barda Beedla.

„Originál?“ zeptal se poněkud ostře Xenophilius a když mu přikývla, řekl jí: „Tak fajn, přečtěte ji nahlas. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak něčemu porozumět.“

„Er…no dobře,“ odpověděla nervózně Hermiona.

Otevřela knížku a Harry si všiml symbolu, který se přesunul na vršek stránky. Hermiona si odkašlala a začala číst.

„Žili byli jednou tři bratři, kteří za soumraku cestovali po jedné silnici plné zákrutů -“

„Mamka nám vždycky říkala, že to bylo o půlnoci,“ prohlásil Ron a protáhnul si ruce nad hlavou.

Hermiona po něm střelila nasupený pohled.

„Omlouvám se, ale myslel jsem, že pokud by byla půlnoc, bylo by to strašidelnější,“ řekl Ron.

„No jasně, my vážně potřebujeme mít ještě větší obavu bát se o naše životy,“ vyhrkl Harry, než se stihl zarazit.

Nezdálo se, že by Xenophilius dával pozor, prostě zíral na oblohu z okna ven.

„Pokračuj, Hermiono.“

„Jednou přišli bratři k řece, která však byla příliš hluboká, aby se dala přebrodit a také moc dravá k tomu, aby se dala přeplavat. Ať tak či tak, bratři ovládali magické umění a tak zamávali jednoduše svými hůlkami a vykouzlili přes zrádnou vodu most. Byli asi v půlce cesty, když jim zablokovala cestu postava s kápí. A v tom na ně smrt promluvila -“

„Promiňte,“ prohodil Harry, „ale promluvila na ně Smrt?!“

„To je jen pohádka, Harry.“

„Ahá, omlouvám se. Pokračuj.“

„…A v tom na ně Smrt promluvila. Zlobila se, že byla ochuzena o tři nové oběti, poutníci se většinou snažili řeku přeplavat. Ale mazaná Smrt se nevzdávala. Začala blahopřát bratrům za to, že se jim kouzlo tak povedlo a prohlásila, že když se jí tak chytře vyhnuli, dá každému nějakou odměnu.

A tak nejstarší bratr, který měl bojovnou povahu, žádal o hůlku, která by byla nejsilnější na světě: hůlka musí vždy majiteli vyhrát souboj, vždyť je to hůlka hodná kouzelníka, který vyhrál nad Smrtí!

A tak Smrt přešla ke břehu řeky, vytvarovala hůlku z větve, která tam předtím visela a dala ji nejstaršímu bratrovi.

Pak přišel na řadu druhý muž a protože byl domýšlivý, rozhodl se, že by chtěl nad Smrtí vyhrát ještě jednou a proto požádal o něco, co by odvrátilo smrt.

A tak Smrt zvedla z hluboké řeky kámen, který dala druhému bratru a řekla mu, že kámen má nyní sílu, aby vrátil život nějakému mrtvému.

A potom se Smrt zeptala, co by si přál nejmladší z bratrů.

Nejmladší z bratrů byl nejskromnější a také nejmoudřejší a Smrti nevěřil. A tak požádal o něco, co by mu umožnilo procházet životem a s čím by se mohl stát před Smrtí neviditelným.

A tak mu Smrt, ač velmi nerada, předala neviditelný plášť.“


„On dostal od Smrti neviditelný plášť?“ přerušil ji opět Harry.

„No, tak se mohl tajně připlížit k lidem,“ řekl Ron. „Občas na ně, když se nudil, zamával rukama a zaječel, anebo…ups…promiň, Hermiono.“

„Pak Smrt poodstoupila stranou a nechala tři bratry, aby mohli pokračovat ve své cestě.

Mluvili spolu o podivném dobrodružství, které zažili a obdivovali dary, které dostali od Smrti. A protože měl každý z bratrů svůj vlastní cíl, rozhodli se, že se rozdělí.

První bratr byl na cestě déle než týden a dorazil do vzdálené vesničky, ve kterém vyhledal kouzelníka, se kterým měl kdysi spor a dali se na souboj.
Samozřejmě, protože měl nejsilnější hůlku na světě, souboj vyhrál. Opustil svého nepřítele, který nyní ležel na podlaze a vydal se k hostinci, ve kterém se začal vychloubat, jakou že to má vlastně hůlku, že ji dostal od samotné Smrti a že ho dělá nepřemožitelného.

Ještě té noci se jiný kouzelník doplazil k nejstaršímu bratrovi, který ležel na posteli omámený vínem, vzal mu jeho hůlku a pro jistotu rozřízl nejstaršímu bratrovi hrdlo. A tak si Smrt vzala prvního bratra.

Mezitím druhý z bratrů cestoval do domu, kde žil. Vytáhl kámen, který měl moc k tomu, aby vzkřísil mrtvé a třikrát jím otočil v ruce. K jeho nesmírnému úžasu a potěšení se před ním najednou objevila postava dívky, kterou doufal, že si vezme. Bohužel zemřela předčasně. Nyní mu však připadala smutná a chladná, jako by ji od něj dělil nějaký neviditelný závoj. A přestože se vrátila do smrtelného světa, nenáležela do něj a trpěla tím.

Nakonec to druhý bratr nevydržel a, hnaný šílenstvím a beznadějnou touhou se k ní připojit, se zabil. A tak si Smrt dostala i druhého bratra.

A přestože Smrt hledala třetího bratra mnoho let, nikde ho nemohla nalézt.

Nalezla ho teprve ve chvíli, když dosáhl opravdu velkého věku a odložil svůj neviditelný plášť, který předal svému synovi. Uvítal se s ní jako dávný přítel a byl rád, že mu pomohla, aby opustil tento svět.“


Hermiona zavřela knihu.

Chvíli potom si Xenophilius uvědomil, že přestala číst; odtrhl oči od okna a řekl: „Vidíte, tady to máte.“

„Ehm – co?“ optala se zmateně Hermiona.

„Co? Nu, objevily se tu Relikvie Smrti,“ odpověděl Xenophilius.

Zvedl se od svého přeplněného stolu a škubnutím vytáhl kus pergamenu, který ležel mezi dvěma velkými knihami.

„Staré hůlky,“ poznamenal a jel prstem po pergamenu dále. „Životodárný kámen,“ poznamenal a zakroužil kolem dvou slov prstem. „A neviditelný plášť,“ dokončil, přičemž prsty dotáhl trojúhelník, v němž předtím znázornil kruh.

Hermionu tento symbol zaujal.

„Dohromady dávají,“ pokračoval, „ Relikvie Smrti.“

„Ale v příběhu se o žádných Relikviích Smrti nic neříká,“ ozvala se Hermiona.

„Ovšem že ne,“ odpověděl upjatě Xenophilus. „Je to jen příběh pro děti, který je má jen pobavit a nemá jim poskytovat nějaké informace. Pár z nás, kteří se o to zajímáme, dokážeme poznat, že tento prastarý příběh odkazuje vlastně na tři objekty, relikvie, které, pokud budou spojeny, učiní vlastníka pánem Smrti.“

Na chvíli zavládlo ticho a Xenophilius opět pohlédl do okna. Slunce už postoupilo nízko nad obzor.

„Lenka by už brzy měla mít bublinatku hotovou,“ řekl potichu.

„Když říkáte ‚pán Smrti‘,“ozval se Ron…

„Myslím tím, že dokáže ovládnout Smrt,“ prohlásil Xenophilius a zamával rukama.
„Dobyvatel. Přemožitel, můžeš to nazvat v podstatě jakkoli si vybereš.

„Ale…vy si opravdu…myslíte…“ začala Hermiona opatrně a Harry jí pozoroval, jak se snažila vyvarovat skepticismu v hlase, „…vy věříte, že ty věci – ty relikvie – opravdu existují?“

Xenophilius pozvedl obočí.

„Ale samozřejmě!“

„Ale,“ nedala se Hermiona a Harry cítil, že se přestává ovládat, „pane Láskoráde, jak tomu můžete věřit -“

„Lenka mi o vás pověděla téměř všechno, mladá dámo,“ řekl Xenophilius. „Umíte sice myslet logicky, nejste neinteligentní, ale jste dost nevěřícná. Omezujete se. Uzavíráte svojí mysl.“

„Možná by sis mohla zkusit půjčit klobouk, Hermiono,“ řekl Ron a pokývl k legračním pokrývkám hlav, které tam visely. Jeho hlas se otřásal smíchem.

„Pane Láskoráde,“ začala opět Hermiona, „všichni víme, že věci jako neviditělný plášť existují a někde se ukrývají. Jsou sice vzácné, ale existují. Jenomže -“

„Jenomže? Jenomže vám možná uniklo, že třetí relikvie je neviditelný plášť, slečno Grangerová! Chci říci, že to není obyčejný cestovní plášť, opatřený zastíracím kouzlem, anebo nějakými jinými podobnými kouzly. Pláště bývají utkány z chlupů Polovida, které onoho tvora sice z počátku dokážou ukrýt, ale s postupem času přestávají působit. Mluvíme opravdu o plášti, který dokáže svého nositele naprosto zneviditelnit, vydrží věčně a stále poskytuje utajení, bez ohledu na kouzla, která na něj dopadají. Kolikpak plášťů, jako je ten, který popisuji, jste už někdy viděla, slečno Grangerová?“

Hermiona otevřela ústa, aby mu odpověděla, ale potom je opět zavřela a pohlédla na něj zmateněji, než kdy předtím.

Harry s Ronem se na ni pokradmu podívali a Harry poznal, že všichni myslí na to stejné. Plášť podobný tomu, který Xenophilius právě popsal, je právě teď s nimi v mísnosti.

„Přesně,“ ozval se Xenophilius, jako kdyby všechny odzbrojil svým promyšleným argumentem. „Žádný z vás takovou věc nikdy neviděl. Pokud ho někdo má, musí být nesmírně bohatý, nemyslíte?“ Vyhlédl opět z okna.

Obloha nyní dostávala slabě růžovou barvu.

„No, dobrá,“ řekla Hermiona celá nesvá. „Řekněme, že plášť existoval… ale co ten kámen, pane Láskoráde? Ten, který nazýváte Životodárný kámen?“

„Co je s ním?“

„No, jak může být skutečný?“

„Nemůžeme dokázat, že není,“ odvětil Xenophilius. Hermiona vypadala pobouřeně.

„Ale to je, promiňte, to je opravdu k smíchu! Nemůžeme dokázat, že neexistuje? To jako chcete říct, že si mám sehnat všechny oblázky na světě a začít je zkoumat? Myslím, to byste potom mohl tvrdit naprosto o všem, pro co neexistuje žádný podklad, jen vaše víra…“

„Ano, to bych mohl,“ řekl Xenophilius. „Jsem rád, že jste konečně pootevřela svoji mysl.“

„Stará hůlka,“ pronesl Harry honem, než Hermiona stačila něco namítnout, „také si myslíte, že existuje?“

„No jistě! V tomto případě máme i důkazy!“ řekl Xenophilius. „Stará hůlka je relikvií nejsnadněji vystopovatelnou, protože cestuje z ruky do ruky.“

„A kde tedy je?“ optal se Harry.

„Kde je? No, museli bychom zjistit, kdo byl její předchozí majitel,“ odvětil Xenophilius.

„Asi jste už slyšeli o způsobu, kterým k ní Egbert Egregious přišel, když zabil Emerica Evila? Nebo o tom, jak Godelot zemřel ve svém vlastním sklepě rukou svého syna, Herewarda, který si od něj tu hůlku prostě vzal? Či o tom, jak strašlivý Loxias vzal hůlku Baraabasovi Dverillovi, kterého zabil? Krvavá cesta staré hůlky postupuje napříč stránkami kouzelnické historie.“

Harry pohlédl zběžně na Hermionu. Na Xenophiliuse se sice mračila, ale neodporovala mu.

„Tak kde si tedy myslíte, že se právě teď ta stará hůlka nalézá?“ zeptal se Ron.

„Jó, kdo ví…“ odpověděl Xenophilius, zíraje z okna ven. „Kdo ví, kde se skrývá stará hůlka… Zmínka se ztrácí u Acruse a Livia. Kdo nám může říct, který z nich porazil Loxiase a který mu vzal hůlku? A kdo potom porazil je? Ne, tohle nám historie nezodpoví.“ Odmlčel se.

Hermiona se opatrně zeptala: „Pane Láskoráde, má Peverellova rodina něco s dočiněním Relikvií Smrti?“

Xenophilius se zatvářil překvapeně a Harrymu něco sepnulo v hlavě, ale nemohl si uvědomit, co to bylo… Peverellovi… to jméno už někdy předtím slyšel.

„Vy jste na to přišla, mladá dámo!“ vykřikl Xenophilius, který se narovnal ve své židli a zíral na Hermionu. „Myslím, že jste nám přinesla nové informace při našem pátrání po relikviích. Mnozí z nás věří, že Peverell má dokonce všechny - všechny relikvie!“

„Kdo je Peverell?“ otázal se Ron.

„Jméno bylo napsané na jednom znaku u jednoho hrobu v Godricově Dole,“ řekla Hermiona, která pozorovala Xenophiliuse.

„Ignotus Peverell.“ „Skvěle!“ řekl Xenophilius a vztyčil ukazováček, „ten symbol na hrobě je nezvratným důkazem Relikvií Smrti!“

„Proooč?“ protáhl Ron.

„Proč? Protože tři bratři z příběhu se ve skutečnosti jmenovali Anticoch, Cadmus a – Ignotus! To oni byli prvními majiteli relikvií!“

Pohlédl letmo do okna, vyskočil na nohy a zamířil k točitým schodům.
„Počkejte chvilku, jdu se podívat, jak to vypadá s večeří,“ řekl, když scházel po schodech dolů. „Každý chce vždycky ochutnat náš recept – polévku se sladkovodní bublinatkou.“

„Zřejmě půjde o ukázku z oddělení léčících jedy u Sv. Munga,“ vyhrkl Ron.

Harry počkal, než uslyšel, jak Xenophilius vkročil do kuchyně a potom promluvil.

„Co si o tom myslíš?“ zeptal se Hermiony.

„Panebože, Harry,“ odpověděla unaveně, „to byla jen hromada nesmyslů. To ten znak určitě neznamená. To je jen nějaká podivná náhoda. Prostě jen ztráta času.“

„Doufám, že si uvědomujete, že toto je muž, který nám přinesl ukázat domnělého muchlorohého chropotala,“ ozval se Ron.

„Vy jste tomu vyprávění o bratrech nevěřili?“

„Harry, toto je jen jedna z těch pohádek, která slouží k tomu, aby děti poučila, ne? Říká jim, aby si nekoledovaly o nesnáze, zbytečně nebojovaly a nepokoušely se změnit svůj životní osud. Prostě aby byli při zemi a hleděli si svého, potom bude všechno v pořádku.

„Nechcete si o tom promluvit?“ ozval se Ron.

„Možná nám to pomůže odhalit, proč staré hůlky často provází neštěstí.“

„O čem to sakra mluvíš?“

„Jde jen o jednu z těch pověr, ne? Jako že se v květnu narozené čarodějky provdají za mudly. Jinak by je postihlo těsně před půlnocí nového měsíce neštěstí – jejich hůlky přestanou fungovat. Určitě jste o tom už taky slyšeli. Mamka mi to vykládala dost často.“

„Harryho i mě vychovali mudlové,“ připomněla mu Hermiona. „Nám vykládali jiné pohádky.“

Hluboce si povzdechla, když se jí do nosu vedrala ostrá vůně vanoucí zespodu z kuchyně. Jediná dobrá věc, kterou způsobilo její podráždění na Xenophiliuse, byla ta, že se zřejmě přestala zlobit na Rona.

„Ale asi máš bohužel pravdu,“ řekla mu. „Je to jen pohádka. Příběh o morálce a o darech, které by si každý, kdo by měl možnost, vybral. O -“
Jakou náhodou na sebe všichni tři navázali: Hermiona pronesla „- o plášti,“ Ron řekl „o hůlce,“ a Harry dokončil „a o kameni.“

Podívali se po sobě, zpola překvapeně a zpola pobaveně.

„Myslel jsem, že řekneš o plášti‘,“ prohodil Ron směrem k Hermioně, „ale zase, nepotřebuješ být neviditelná, když máš hůlku. Neporazitelnou hůlku, Hermiono.“

„No, tak neviditelný plášť už máme…“ ozval se Harry, „…a, pokud jste si nevšimli, dost nám pomáhá,“ dokončila Hermiona. „Zatímco hůlka by přitahovala jen samé problémy -“

„Jen, kdybychom se o ní někomu zmínili,“ mínil Ron. „Jenom blbec by zvedl hůlku nad hlavu a začal tančit, mávat jí nad hlavou a prozpěvovat ´mám nepřekonatelnou touhu s tebou zááápasit, jestli jsi dost tvrdýýý´. Pokud bychom drželi jazyk za zuby -“

„Jo, ale jak můžeme držet jazyk za zuby?“ řekla Hermiona a skepticky si ho prohlédla. „Víte, že jediný pravdivý odstavec byl, když se mluvilo o neobyčejně silných hůlkách, které vydrží po stovky let.“

„Oni fakt existují?“ zeptal se Harry.

Hermiona nasadila hněvivý výraz, který byl pro Harryho důvěrně známý a Ron se pro sebe ušklíbl.

„Osudy hůlek, známých jako Smrtící hůlka nebo také Osudová hůlka, byly spojovány během staletí s různými jmény; obvykle jej držel nějaký temný kouzelník, který se jí vychloubal. Profesor Binns se už o nich zmínil, ale – ne, všechno to jsou jen nesmysly. Hůlka je jen tak silná, jako její majitel. A tak se pár kouzelníků začalo honosit, že jejich hůlky jsou silnější, než hůlky těch ostatních.“

„Ale jak víš,“ řekl Harry, „že ty hůlky – ta Smrtící hůlka a ta Osudová hůlka nejsou totožné a že prochází prostě dalšími a dalšímu majiteli?

„No fakt, co když se ze Staré hůlky stala Smrtící hůlka?“ pronesl Ron. Harry se zasmál – jeho podivná příhoda, na kterou si právě vzpomněl, mu připadla legrační.

Jeho hůlka, jak si pořád připomínal, byla vyrobena z cesmínu, nebyla nijak stará, vyrobena Ollivanderem; ať se oné noci událo cokoliv, Voldemort ho pořád přes oblohu doprovázel, tak jak by jeho hůlka, když se rozbila, mohla být neporazitelná?

„A…proč ty by sis vzal kámen, Harry?“ optal se ho Ron.

„No, možná, že bych pak mohl oživit lidi…lidi jako… Siriuse… Pošuka… Brumbála a…mé rodiče…“ Ron, ani Hermiona se ani nepousmáli.

„Ale, podle Barda Breedla by se asi nechtěli vrátit…,“ řekl opět Harry a přemýšlel o příběhu, který před chvílí slyšel. „Nemyslím si, že tam je více příběhů o tomto kameni, že?“ zeptal se Hermiony.

„Ne,“ odpověděla smutně.

„Nemyslím si, že by někdo, kromě pana Láskoráda, této pohádce věřil. Beedle sám tu myšlenku převzal od Kamene mudrců, který ale dává tu moc, že vás dělá nesmrtelným a sám smrt neodvrací.“

Vůně z kuchyně se linula stále silněji – vonělo to, jako kdyby si někdo připálil spodky. Harry se zajímal, jak by mohl provést, aby se nemusel jídla dotknout a přitom aby nezranil Xenopiliusovi city.

„Ale co plášť?“ pronesl Ron pomalu. „Neuvědomujete si, že má možná pravdu? Nikdy jsem se ani nepozastavil nad tím, když jsem použil Harryho plášť. Je opravdu dobrý. Nikdy jsem neslyšel o podobném, který by měl stejné vlastnosti, jako Harryho. Je to pravda… nikdy jsme pod ním nebyli spatřeni -“

„Samozřejmě, že ne, vždyť jsme byli pod ním a byli jsme neviditelní, Rone!“

„Předtím mě to ještě nikdy nenapadlo, ale slyšel jsem o kouzlech, která, když pláště zestárnou, je dokážou odhalit, anebo je dokážou pomocí kouzla protrhat; Harryho plášť vlastnil jeho táta, takže nový úplně nebyl, ale... je... je naprosto dokonalý!“

„Ano, jasně, ale ten kámen, Rone… „

Začali se šeptem dohadovat a Harry, který se začal potloukat po místnosti, je poslouchal jen z poloviny.
Došel až k točivému schodišti, pohlédl nepřítomně nahoru do dalšího patra a najednou se zarazil. Ze stropu, z místnosti o poschodí výše, na něj shlížela jeho vlastní tvář. Po prvním zazmatkování si uvědomil, že nejde o žádné zrcadlo, ale o malbu. Zvědavě začal stoupat po schodech nahoru.

„Harry, co to děláš? Nemyslím si, že by ses tu měl potloukat, když tu nikdo není!“

Ale Harry byl už v dalším patře. Lenka ozdobila strop své ložnice pěti, skvěle namalovanými obličeji – Harrym, Ronem, Hermionou, Ginny a Nevillem. Nebyly pohyblivé jako namalované obrazy v Bradavicích, ale přesto se v nich skrývalo nějaké kouzlo. Harry si pomyslel, že vypadají, jako kdyby dýchaly.

Kolem obličejů byly obtočeny zlaté řetězy, které je propojovali, ale po chvilce zírání si Harry uvědomil, že to byla vlastně slova, tisíce stejných slov, psány ve zlatém inkoustu: přátelé…přátelé…přátelé…

Harry k Lence náhle pocítil velkou sympatii. Rozhlédl se po místnosti. Vedle její postele byla pověšena velká fotografie malé Lenky a ženy, která jí byla velmi podobná. Obě se objímaly. Lenka na obrázku byla oblečená tak, jak ji Harry v životě neviděl. Nádherná.

Fotka byla zaprášená. Harrymu to připadalo zvláštní. Rozhlédl se opět kolem sebe. Něco nebylo v pořádku. Bleděmodrý koberec byl rovněž pokrytý silným prachem, šatník měl pootevřené dveře a nebyly v něm žádné šaty. Postel byla studená, nevypadala nikterak přátelsky, jako by v ní nikdo už nespal několik týdnů. A přes okno, za kterým se už rýsovaly červánky, se táhla jedna velká pavučina.

„Co se stalo?“ zeptala se Hermiona Harryho, když sešel po schodech dolů. Dříve, než mohl odpovědět, se vyšplhal po schodech z kuchyně Xenophilius a v rukou držel podnos s mísami.

„Pane Láskoráde,“ začal Harry, „kde je Lenka?“
„Promiňte?“
„Kde jde Lenka?“ Xenophilius se zastavil na posledním schodě.

„Já - - já jsem vám to už přece říkal. Je dole u Botionského mostu a loví bublinatky.
„A proč jste tedy donesl podnos prostřený jen pro čtyři lidi?“

Xenophilius se pokusil něco říct, ale žádný zvuk z něj nevyšel. Jediný zvuk, který nyní slyšeli, byl zvuk tiskařského lisu a nepatrné chrastění podnosu, jak se Xenophiliovi třásly ruce.

„Myslím si, že tu Lenka nebyla už několik týdnů,“ řekl Harry, „její šaty jsou pryč a postel vypadala, jak by v ní už strašně dlouho nespala. Kde je? A proč pořád něco vyhlížíte z okna?“

Xenophilius upustil podnos. Misky se rozbily a Harry, Ron i Hermiona vytáhli hůlky. Xenophilius ustrnul, když vkládal ruku do kapsy.
Najednou začal tiskařský lis tisknout hromadu Jinotajů, které začaly dopadat na podlahu a vklouzávaly v pod ubrus. Najednou lis utichl. Hermiona se sehnula a zvedla jeden z výtisků, přičemž měla svojí hůlku namířenou na pana Láskoráda.

„Harry, podívej se!“

Kráčel k němu tak rychle, jak mu jen nepořádek na podlaze dovoloval. Na přední stránce Jinotaje, který držel v ruce, byl jeho vlastní obraz se slovy „Nepřítel číslo jedna“ a pod ním byl nadpis, který říkal, že na hledaného je vypsaná odměna.

„Jinotaj z jiného úhlu, co?“ optal se Harry chladně, zatímco horečně přemýšlel. „Když jste šel do zahrady, pane Láskoráde… poslal jste sovu na ministerstvo?“

Xenophilius si navlhčil rty.

„Oni mi vzali mojí Lenku,“ zašeptal. „Kvůli tomu, co jsem psal. Vzali mi Lenku a vůbec nevím, kam se poděla…co s ní udělali… Ale…slíbili mi, že mi ji předají, když jim - - když jim - -“

„- -když jim vydáte Harryho?“ dokončila za něj Hermiona.

„Bez komentáře,“ řekl okamžitě Ron.
„Uhněte z cesty, odcházíme.“

Xenophilius vypadal příšerně, jako sto let starý a jeho rty se semkly do děsivé přímky.

„Budou tu každou chvíli. Musím zachránit Lenku. Nesmím jí ztratit. Nemůžeš odejít.“

Rozpřáhl ruce před schodištěm a Harry najednou dostal vizi. Vizi jeho matky, která to samé udělala před jeho postýlkou.

„Nechceme vás zranit,“ pronesl Harry. „Ustupte, pane Láskoráde.“
„HARRY!“ zaječela Hermiona.

Kolem okna proletěla košťata. Všichni tři se po nich ohlédli, ale Xenophilius vytáhl svou hůlku.
Harry si uvědomil svou chybu právě včas; okamžitě uhnul z cesty a vystrčil z nebezpečí i Rona a Hermionu.

Xenophiliusovo omračující kouzlo prolétlo místností a udeřilo do protějšího rohu.
Došlo k obrovskému výbuchu. Po místnosti se ozvala obrovská rána. Smršť dřeva, papíru a sutin létala po místnosti a doprovázel ji neproniknutelný mrak bílého, silného prachu.

Harry prolétl vzduchem a pak se rozplácl na podlaze. Neviděl, jak na něj prší trosky, dopadající mu na ruce a hlavu. Ale slyšel Hermionin výkřik, Ronův řev a plno kovových dunění.

Xenophiliusovi síla podlomila nohy, spadl zpátky dolů po točitém schodišti.
Harry byl způli těla ponořený v sutinách a pokusil se z nich vymanit. Sotva přes prach dýchal nebo viděl.

Spadla polovina stropu a Harry viděl, skrze díru ve stropě, Lenčin lustr. Busta Roweny z Havraspáru ležela na boku jen s jednou polovinou tváře v hromadě roztrhaného papíru, které také proletoval vzuchem.

Také velká část tiskařského lisu ležela převrácená a blokovala tak cestu ke schodišti do kuchyně. Blízko něj se pohnula další bílá postava – Hermiona byla pokryta vrstvou prachu a vypadala jako socha a právě si přitiskla prst ke rtům. Dole někdo rozrazil dveře.

„Neříkal jsem ti, že není potřeba nijak spěchat, Traversi?“ ozval se drsný hlas.
„Neříkal jsem vám snad, že tento budižkničemu připravuje nějakou další rebelii?“

Ozvala se rána a Xenophilius bolestivě vykřikl.

„Na...na...nahoře...Potter!“

„Já jsem vám řekl již minulý týden, Láskoráde, nešli jsme sem pro nic jiného, než pro stoprocentní informace. Pamatujete si na minulý týden? Chtěl jste vyměnit vaši dceru za nějakou stupidní čelenku… A týden před tím…“ ozvala se opět rána a zakňourání, „…vážně si myslíte, že bychom vám ji vrátili za nějaký důkaz, že existuje nějaký muchlo -“ zazněla další rána, „- rohý -“ opakovala se další rána, „chropotal?“

„Ne—ne—prosím vás!“ vzlykal Xenophilius. „Potter je tady, vážně!“

„A teď jste si prostě řekl, že nás zavoláte a vyhodíte nás do vzduchu!“ zařval Smrtijed a začali se ozývat salvy ran a skřeky trpícího Xenophiliuse.

„Toto místo vypadá, že se rozpadá, Selwyne,“ řekl druhý, chladný hlas, který se rozezněl ozvěnou, mířící směrem nahoru přes rozbité schodiště.

„Schody jsou úplně zablokované. Nezkusíme to vyčistit? Možná se pak dostaneme dál.“

„I jindy to tu vypadá, jako smetiště“ řekl kouzelník, který byl oslovován jako Selwyn.

„Ještě nikdy ve svém životě jste Pottera neviděl, co? Byl to jen nápad, jak nás sem nalákat a zabít nás, co? A to si sakra myslíte, že takto tu svojí holku dostanete?“

„Přísahám… přísahám…Potter je nahoře!“
„Homenum revelio,“ pronesl hlas na úpatí schodů.

Harry slyšel, jak Hermiona zalapala po dechu a měl divný pocit, jako by se vynořilo něco z těla.

„Někdo tam nahoře je, Selwyne,“ pronesl druhý muž ostře.
„Je to Potter, říkám vám, že je to Potter!“ vzlykal Xenophilius. „Prosím…prosím…vraťe mě Lenku, vraťte mi ji…“

„Dostanete svoji holčičku, Láskoráde,“ řekla Selwyn, „jen co vyjdete ty schody a přinesete sem Harryho Pottera. Ale jestli je to jen spiknutí, podlý trik, jestli tam nahoře máte nějaké komplice, kteří na nás čekají, aby nás přepadli, uvidíme, jestli pro vás ušetříme aspoň kousek vaší dcery, abyste jí mohl pohřbít.“

Xenophilius propadl v obavy a zoufalství. Všude byl nepořádek. Xenophilius se pokoušel projít troskami na schodech.

„Pojďme,“ zašeptal Harry, „musíme odtud zmizet.“

Uvědomil si, že Xenophilius dělá na schodech hluk a že nebude nápadné, když se teď ze sutin vyprostí. Ron byl pod sutinami pohřbený nejhlouběji. Hermiona s Harry přelezli, jak jen nejtišeji mohli, přes všechny trosky až k místu, kde ležel, pokoušejíce se odtlačit těžký prádelník ze svých nohou.
Zatímco se bouchání a škrábání, které Xenophilius vydával, blížilo blíž a blíž, Hermioně se podařilo vysvobodit Rona pomocí nadnášejícího se kouzla.

„Fajn,“ vydechla Hermiona.

Rozbitý tiskařský lis, blokující schody, ze začal otřásat. Xenophilius už stál jen pár stop od nich.
„Věříš mi, Harry?“ optala se. Harry přikýval. „Dobře,“ zašeptala Hermiona, „tak mi tedy podej neviditelný plášť. Rone, obleč si ho.“

„Já? Ale… Harry - -“
„Prosím, Rone! Harry, dej mi ruku, Rone, chytni mě za rameno.“

Harry se jí chytl levou rukou. Ron zmizel pod pláštěm. Tiskařský lis se začal opět třást.
Xenophilius se ho pokoušel nadzvednout nadnášejícím kouzlem.
Harry nechápal, na co Hermiona čeká.

„Pevně se držte,“ zašeptala. „Držte se… každou chvilku totiž…“

Xenophiliusova tvář se, bílá jako křída, objevila za kusem vrcholku kredence.
„Obliviate!“ zakřičela Hermiona a hůlkou nejdříve ukázala na Xenophiliusovu tvář a potom i na podlahu pod ním.

„Deprimo!“

Na podlaze, kterou právě vyhodila do vzduchu, se objevila díra. Všichni vylétli do vzduchu. Harry stále svíral její ruku ze všech sil, zezdola se ozval výkřik; pozoroval dvě postavy, jak prchají před hromadou padajících sutin a nábytku z propadlého stropu. Hermiona se ve vzduchu zkroutila a hlasitý praskot z rozpadajícího se domu zněl Harrymu uších, ještě když jej táhla do temnoty.

277 komentářů:

1 – 200 z 277   Novější›   Nejnovější»
Netris řekl(a)...

A už je další:-DTomu říkam fofr:-)

Therri řekl(a)...

wooow...prvni koment...je to suupr, pokracujte hezky dal, jde vam to :D

Anonymní řekl(a)...

hmm..tak dik teda zaujimave..rychlo na dalsiu kapitolu^^...

Anonymní řekl(a)...

Jůůůůůůůůů. Jste úplně super. Je to jako droga =o) Doufám, že bude pokračování, co nejdřív ó)

Anonymní řekl(a)...

dy ja se nestacim divit :-)te

Anonymní řekl(a)...

SUPER UZ JE TO TADY ...;) DIKY MOOC

Anonymní řekl(a)...

Ty jo, teď tan překlad nabral rychlost světla. Moc dík

Anonymní řekl(a)...

dííky moc...:o))..je vazne supr ze to pro nas prekladate...:o))..jen bych se chtela zeptat jestli bude dalsi cast jeste dneska..?..nechci na vas vubec tlacit ale byla bych moc moc rada kdyby byla...:o)))

Anonymní řekl(a)...

to bolo rychle

Anonymní řekl(a)...

super aspon cast novej kapitoly!!!!

Anonymní řekl(a)...

Super. Možná že mám první komentář!! Mimochodem¨, jsete fakt skvělí.

:-) řekl(a)...

skvělí, jen tak dál

Anonymní řekl(a)...

diiiiiiiiik

Dexter řekl(a)...

hurá

Anonymní řekl(a)...

Super,je to dobrý a moc Vám všem děkuju za to co děláte,kdybych měla čekat na originál tak to nepřežiju,ještě jednou děkuju.

LOla LoLA řekl(a)...

super!!
jste rychli!!!!
uz je vic jak pulka knizky prelozena!!
jste supééééééééééééééér

Anonymní řekl(a)...

hura mam 1 komentař a chci říct že si vás vážímže to překládáte pro ostatní jen tak dál
Podo

Anonymní řekl(a)...

¨goood!!!!! jen tak dal... parada.Kapr

Destro řekl(a)...

super! stihli ste to clk rychle :-)

Anonymní řekl(a)...

:) super jen tak dál

Micky řekl(a)...

Výborně. Děkuji moc. Už se těším na další část.

Anonymní řekl(a)...

thx za dalsi preklad ale preco pre boha to takto kuskujete :(:(:(

Anonymní řekl(a)...

diky, diky, diky!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

thx...

tereza řekl(a)...

bezva...už se těšim na pokračování........huhuhu

Anonymní řekl(a)...

Ste boží! dočtu 20 a je 1. část 21.! Super!!

Anonymní řekl(a)...

Bezva,už se nemůžu dočkat zbytku kapitoly,kdy bude?

Anonymní řekl(a)...

Skvělé, konečně se děj pohnul:)

Anonymní řekl(a)...

teda vy to tam dneska sázíte...to je BOMBA :-))))) inhibice

Anonymní řekl(a)...

Hej vy jste fakt magori:) rychlejs prekladate nez ja ctu:)

Anonymní řekl(a)...

to uz je cely??

Anonymní řekl(a)...

kujii, ale nenapinejte me a hodne pokracko:)

Shatou řekl(a)...

šupa no ... tady cítím další super děj .. oproti těm kapitolám kde se jenom přemistovali .. nářez

Anonymní řekl(a)...

Parada... som prvy!

Anonymní řekl(a)...

Díky moc Fénixtýme, odvádíte špičkovou práci. A vybodněte se na ty co vás drbou, protože za tak krátkou dobu jste udělali komplet 20 kapitol.Congratulation!

Anonymní řekl(a)...

dneska to frčí, SUPER!!!!!!!!!!!:))

Anonymní řekl(a)...

ahojik Fénixův řáde:)nebylo by tam ještě pár řádečků navíc? pls

Anonymní řekl(a)...

wow to je navykovy....potrebuju dalsi davku 8)))

Anonymní řekl(a)...

Už se nemůžu dočkat další zprávy. Jen tak dál.

Anonymní řekl(a)...

jupíí

Anonymní řekl(a)...

Fayn, super :) len tak ďalej :)

Anonymní řekl(a)...

...a tu hůlku hledá Voldík u gragoroviče =))

Anonymní řekl(a)...

Výborně jen tak dále, ale chtělo by to dodat ten chybějící zbytek

Anonymní řekl(a)...

Děkuju :)

Anonymní řekl(a)...

jee,mam 1. komentar, takova pocta... je to super

Changey řekl(a)...

Jen tak dal =)))

Anonymní řekl(a)...

Děkuju za skvělý překlad

Anonymní řekl(a)...

prosím další....

enEmy řekl(a)...

super :)

enEmy řekl(a)...

parada sem zvedav co se stoho vymane :)

Anonymní řekl(a)...

Já vás normalně miluju jen tak dal:)je to vazne suepr

Vendys řekl(a)...

Sakryš jsem naptunej jak struna na kytaře před dlouho očekávaným sólem.

enEmy řekl(a)...

parada sem zvedav co se stoho vymane :)

Atewi řekl(a)...

To je napínavý!!:D

Anonymní řekl(a)...

parad sem zvedam co see stoho vyvine :)

Anonymní řekl(a)...

Super, ale proč zas konec v nejlepším?

Anonymní řekl(a)...

No suuuper už se těším na pokračování!!!!Hmmm chtěla bych se zeptata kolik má clkem kniha kapitol?? Dííík

Anonymní řekl(a)...

ooooouuu zbožňuju Harryho = )

Anonymní řekl(a)...

Díky!!!

Anonymní řekl(a)...

Skvělé.....

Anonymní řekl(a)...

To mě zajímá za jak dlouho bude další část...vždyť já ase tu nemůžu dočkat pokračování lidi :)

Coby řekl(a)...

Kdy že tu bude přibližně zbytek?

Gilnar řekl(a)...

waw, zajímavé, first comment

Anonymní řekl(a)...

Super. Kdy bude další část???

masta řekl(a)...

parada uvidime jak to bude dal :)

Kara řekl(a)...

to Fénix team

Ahoj, zajímalo by mě, už máte knížku přečtenou, nebo se děj dozvídáte teprve překladem???

enEmy řekl(a)...

parada :)

Anonymní řekl(a)...

ked bude druha cast???? =(

Anonymní řekl(a)...

kedy bude druha cast? =(

Anonymní řekl(a)...

:) to jsem zvědavá, jak to bude dál, mockrát děkuji, co bych si počala, nebýt této stránky

Anonymní řekl(a)...

nice, dobra prace. se tesim na dalsi cast

Anonymní řekl(a)...

SUPER

Anonymní řekl(a)...

Jupííí....zas další kousek...díky mockrát :)

Anonymní řekl(a)...

dakujeme pekne za preklady =) ale mne by tiez viac vyhovovalo, keby ste to pridavali po celych kapitolach..ale aj tak dakujeeem..ste super =)

Anonymní řekl(a)...

OK, děláte skvělou práci a češtinu ničíte jen velmi málo, děkuji.

Anonymní řekl(a)...

wow mam prvni komentar...je super ze to pro nas prekladate...moc diky za vsechny

Anonymní řekl(a)...

ooo tom jsem zvedavej jaka budou este 2 přání uz aby to bolo

Misulka řekl(a)...

už se těším na pokráčko,je to napínavé :O))

Anonymní řekl(a)...

aaa,prvy komentar,inac dik za preklad,je supeeeeeeeeeeeeeer

Leryn řekl(a)...

Jste supr! A jste rychlí......Jen tak dál..Ďekuji!

Anonymní řekl(a)...

je to super kolik to ma vubec dilu

Anonymní řekl(a)...

dobra prace,jen tak dal

Anonymní řekl(a)...

nemam rada tohle psani na pokracovani, dejte to sem cely, takhle je to blbe nakouskovany

Anonymní řekl(a)...

super

Anonymní řekl(a)...

super...už se těším na druhou část...teda fakt i hodiny už se zdajdlouhé....kolik má vlastně tahle kniha kapitol?

Anonymní řekl(a)...

DOBŘE WY....JEN TAK DÁL:-)

Veru řekl(a)...

uuu Harry bude mít novou hůlku :-))

Anonymní řekl(a)...

chtělo by to za to co tady děláte vytesat nějaký oslavný pomník, děkujeme

Arri řekl(a)...

jó, první koment

Anonymní řekl(a)...

Lidi já vás miluju!! takrychle,rychle dál. Vim, že tak rychle to nejde,ale ten absťák mě nutí mlít strašný kraviny!:D

Anonymní řekl(a)...

prvni ? :)

Lumedea řekl(a)...

ježíš, to bylo fakt dobrý... jen tak dál a všem z FT děkuji za skvělý překlady

Rasťo Boris řekl(a)...

Super preklad, velmi putave citanie... pls dalsiu kapitou!!! Inak nezaspim!!!

egarim řekl(a)...

Zdravim Fenix team:) nekde jste zminovali, ze jedina odmena za vasi praci jsou nase diky, takze jeste jednou - dekuji moc za to, co pro nas delate. Jestli nekdo z vaseho teamu ma chvili cas, at si precte znovu a opravi 20 kapitolu. Je videt, ze byla psana trochu ve spechu, zvlast na zacatku, kdyz se bavi Ron s Harrym o Tabu - vymenili jste kdo komu co rika - alespon mam ten pocit. Plus par hrubek v koncovkach. Protoze preklad je bajecny a tohohle je skoda. Takze jeste jednou diky:)
P.S. a na vsechny "chvataly" jeden recept - uvedomte si, ze oficialni preklad bude v roce 2008, tak klidek:))

Giny řekl(a)...

jste úplně skvělí, ale nešlo by to rychleji, vždycky sem hrozně napnutá, co se stane dál a taky sem ráda, že se k nim Ron vrátil díky za všechno co pro nás neangličtináře děláte

Anonymní řekl(a)...

Parada fakt dikec za překlad.Je to supr.Už aby byli další kapitoli:))

Anonymní řekl(a)...

zajíímavy uz chcu dalsííí cast ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Resident řekl(a)...

no ja uz sem to precet cely,mno ,máte se na co těšit,od zhruba 26 kapitoly to začne bejt MAZEC,jj,silnej příběh!

Anonymní řekl(a)...

to je teda dlouhá kapitola:D tak spěchejte, ať si to přečtu ;)

Anonymní řekl(a)...

SKvělý, kdy bude další část?

duffioso řekl(a)...

super,lidicky,jsem moc rad,ze to delate
JKR tu knizku mela udelat aspon dvakrat silnejsi,ne,ze bych vam pral tu makacku,ale za chvilku bude konec a co potom? Cist to zase od zacatku?Nerikam,ze to neudelam,vsechny predesle dily jsem cetl uz dvakrat,nektere i trikrat :-)))
jen smele pokracujte,obcas si to ctu v originale,ale ta anglictina tady pouzita je opravdu tvrdej orisek a tak se ani nedivim,ze to nejde zrovna bleskovou rychlosti

Anonymní řekl(a)...

Jste zlatíčka! Jsem na vašich stránkách závislá! Díky, díky moc! Je super že si můžu svůj překlad originálu porovnat a tak pořádně obsahu kapitol porozumět! Mějte se krásně, a jen tak zdařile dál, pa Klarrias

Anonymní řekl(a)...

tý jo.. napínavé, výborné, super překlad a děkujuuuuuuu

Anonymní řekl(a)...

super dalsi kapitola.....uz se tesim na dalsi.... jen tak dal...

Anonymní řekl(a)...

pekny a husty:))

Anonymní řekl(a)...

naozaj dobry preklad, vazne sem prekvapena rychlosti prekladatelu!!! ste naozaj moc uzasny!!!!

Anonymní řekl(a)...

Zajímavé

Anonymní řekl(a)...

super už aby tady byla druhá část

RAN řekl(a)...

Vyborne len tak dalej:)

Anonymní řekl(a)...

super,kdy bude dalsi pokracovani ?

Anonymní řekl(a)...

hmmm

Anonymní řekl(a)...

senza, už aby byly další části, a víte so si myslím o Haryho hůlce co mu dal Ron?
Myslím si že v dalších kapitolech se Harymu, Ronovi a Hermioně podaří nalétz všechny relikvie smrti a Hary získá nejmocnější hůlu s kterou pak zabije ....

Netris řekl(a)...

Panebože takže pro ty co nečtou newsky a přesto se ptaj tak odpovídam kniha má 36. kapitol+epilog,nemá cenu psát kdy bude další kapitola(část)-už to psali asi dvakrát a hlavně uvěomte si konečně že je moderování komentářů takže nepiště že máte 1. komentář prtž ho (téměř jistě) nemáte-vypadáto dcl trapně když 15 lidí napíše mam první komentář a nemá ho ani jeden:-)Toť vše:-)

Anonymní řekl(a)...

nemuze ten mec nebelvira fungovat jako hulka ?

Marťa řekl(a)...

rychle ryclhe honem další!!:-)

Anonymní řekl(a)...

HARRY JE FAKT NEJ!!!!
děkuju, děkuju, děkuju. s harrym jsem vyrůstala. když jsem byla malá, dala bych cokoliv, aby mi přišel dopis, že mám nastoupit do školy čar a kouzel:) (a co si budem povídat, ještě dneska mě to občas napadá.....:)))

Swobi řekl(a)...

jasne jak facka ne?? HP najde tu hulku a zklati s ni Voldouška..

Anonymní řekl(a)...

Díky.Doufám že tady bude pokračování co nejdřív. To nás napínáte schválně?: )

eragon řekl(a)...

jen tak dal, jste super..nemuzu se dockat pokracovani..jsem uplne zavisly

Frostbane řekl(a)...

Pls dalsiu kapitolu.... cool preklad, velmi putavy

jck11 řekl(a)...

já vím že už jste to četli milionkrát ale jste fakt super!!!
Nejsem žádne závislák ale tahle kniha mě opravdu dostává.
a ještě něco vždycky když 1.část nějaké kapitoly skončí v tom nejlepším jsem sice naštvaná ale když o tom později přemýšlím zvyšuje mi to a věřím že i hodně dalším požitek z knihy.
takže si nevšímejte těch co vám to vyčítají (oni to tak určitě nemyslí) a jen tak ve všem dál.
jste prostě super

Anonymní řekl(a)...

je to skoro neuveritelne akou rychlostou tu pribudaju kapitoly..ci uz slovenske ale hlavne tie ceske..klobuk dole fenixov tim,len tak dalej :)

Anonymní řekl(a)...

Chudák "Tomášek"wy biste ho wraždili:).Přitom je tak MILEJ;)KDY BUDE DALší čáST?

Gema řekl(a)...

no jenom aby tu hulku nenasel voldik, uz po ni prece patra :] Podle me ji ma brumluv bratr, kterej jeste zije a kterej ji vzal Gregorovicovi :]

Ceana řekl(a)...

Gregorovič! Ta stará hůlka bude určitě to, co Pán Zla hledá u Gregoroviče, co mu Brumbálův bratr ukradl! Tedy, aspoň je to má domněnka...

Anonymní řekl(a)...

vzdyt neviditelny plast ma harry ne? a stara hulka to je urcite ta co dostal od rona a ten kamen bude asi kamen mudrcu tak si to aspon myslim

Anonymní řekl(a)...

brumbaluv bratr vzdyt ho uradl ten blondak a je grindewal

Lane řekl(a)...

No, takže tohle není žádný spoiler, jen moje doměnka.
Když se tady psalo o tom, že Harryho jizva je jeden z viteálů, připadalo mi to jako blbost, ale teď, když se dozvídáme, co jsou to relikvie smrti, tak je to vlastně úplně logické, protože se tady objevilo i to, že Harry umře ale pak vstane z mrtvých a bude žít dál. Teď by to bylo úplně jasný! Když totiž schromáždí ty tři předměty (plášť - už má, hůlku a kámen) může vyhrát nad smrtí. To je přece jak by mohl vstát z mrtvých. Takže se teď přikláním k názoru že Harry je vlastně viteál a že když jednou zemře, tak ho nebude muset zabít Neville a Harry pak zase vstane z mrtvých ááá je to.

Anonymní řekl(a)...

Hej lidi je to super. A kdy bude zbytek??

Anonymní řekl(a)...

toto asi este neni konec ci je??

Anonymní řekl(a)...

Smekám, ste super banda...valíte jak fretky, vřelé díky

Brici řekl(a)...

To sem jediná, kdo pozorně čte? Hůlku Gregoričovi nevzal Albus ani jeho bratr, ale Grindewald!

Anonymní řekl(a)...

Pán Zla hledal u Gregoroviče kámen který vrátí život...

Talker řekl(a)...

Tohle je můj názor:
1)Plášť má harry
2)Hůlku taky-sama kouzlí :)
3)oživující kámen by mohl být kámen mudrců?takže musí vyrobit...ten od flaminga je zničenej ne?? :)

tohle je jen spekulace

Ondřej řekl(a)...

Přijde mi, že tu jen opakujete ty samé věty a přitom, řekl bych, jsou komentáře k něčemu jinému, k čemu, dle mého názoru patří i diskuze o kapitole (nyní první části)

Tak jsem chtěl taky něco přidat.

Hned, jak mluvili o neviditelném plášti, přišel mi na mysl ten Harryho (komu také ne ;) )

Dál, když mluvili o hůlce, nemůže to být teď ta nová, co má Harry? Je stará a Ron ji vybojoval (třeba při omráčení majitele zabil- omylem)

No nic, snad se někdo zapojí do diskuze ;)

Anonymní řekl(a)...

řekl bych, že tady z nás závisláků musíte mít asi docela srandu:))))

Anonymní řekl(a)...

Tak co lidi už je ta kapitola komplet. PLS ODP.

Anonymní řekl(a)...

nechci rejpat, ale: "Harry s Ronem se na ni pokradmu podívali a Harry poznal, že všichni myslí na to stejné. Všichni si pokoušeli představit plášť, který Xenophilius popsal, před sebou." myslím, že je dost důležitý v tomhle momentě přeložit správně, tak, jak je v knize: ...myslí na to samé.. Plášť, který Xenophilius právě popsal, je v tento moment s nimi v místnosti...

Anonymní řekl(a)...

myslím, že Ariana je naživu a ta laň byl její patron...

Anonymní řekl(a)...

Uz je to pekne trapna jak se porad vyptavate ,,kdy bude dalsi kapitola''nevidite,ze delaji co muzou.Si to zkuste sami kdyz jste tak chytri!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj všem....nejdřív ze všeho chci poděkovat Teamu za to co pro nás horlivé čtenáře dělá.......tahle kapitola je vážně zajímavá a já osobně si myslím, že leccos vysvětluje.

Harry má přece neviditelný plášť. A nemohl by být tím kamenem Kámen mudrců zmiňovaný již v 1. díle? A v neposlední řadě, hůlka...proč by jinak Voldemort mučil Olivandra....ten očividně nevěděl, kde se nachází, jsou to jen mé dohady, ale myslím, že se dočkáme konečně nějakého vysvětlení....a hlavně doufám, že to tomu troubovi dojde:-) měl by se urychleně vrátit do Dolu a Hermiona by měla Brumbálovu knihu začít brát vážně....pohádky no hahaha....Brumbál by jí přece nic nepotřebného neodkázal, teď jsem jen napnutá, co ta Harryho zlatonka

Ještě jednou díky, už se nemohu dočkat pokračování, hltám a hltám, nejím, nespím....skoro nejdu ani na záchod, je to jako magnet:-) Jen tak dál, díky moc

Anonymní řekl(a)...

Je divné, že Lenka nedorazila hned domů...Vždyť by to bylo přirozené, poté, co jí otec řekl o Harryho návštěvě.
Připadá mi to opravdu zvláštní - celkově jsem zvědavá, jak tato návštěva dopadne...

L.

Anonymní řekl(a)...

mám depresi:(

Anonymní řekl(a)...

Uz je to trapne ja se porad ptate,,kdy bude dalsi kapitola?''Nevidite,ze ti chudaci delaji co muzou,aby to vse stihli a vy se vyptavate jak male deti.Tak si to zkuste sami,kdyz jste tak chytri!!!!
ps:moc dekuji,ze to vubec delate.....

Anonymní řekl(a)...

je blbost, aby byl Harry viteal!! kdy by ho Voldemort asi tak udelal, no??

Anonymní řekl(a)...

S tim nemuzu uz vic souhlasit.Jinak Skvela prace ten preklad... cetl jsem par radku anglicky knizky a to je strasne tezka anglictina takze smekam klubouk.

Anonymní řekl(a)...

koho myslite ze byl ten Patron v podobe stribrne lane?

btw:doufam ze uz tam bude neco s Tonksovou xD

Anonymní řekl(a)...

Už se těším na další část a nemužu se dočkat na konec teto knihy

horse riders řekl(a)...

zlatonka ma co docineni se samotnym koncem knihy, ale nechci spoilovat, takze vic neprozradim :) leda tak ze, jak psali v mnoha novinach, bude harry "vyvlecen ze samych sparu smrti" ... a co zlatonka? snad vam to dojde, tem co to chce dojit :)

Veracity řekl(a)...

děkuji Fénixově týmu moc za tento překlad..
podle mě Harryho plášť není oním pláštěm, protože Moody přece pod něj mohl vidět; pod tam ten vzácný plášť by nemohl vidět nikdo..

Anonymní řekl(a)...

prosim rychle ja su napnutej jak střevo,už to začíná bejt napínavý:
přirovnám to k řece v jednu chvíli je to klidnej potok ale pak začnou peřeje a po ních vodopád...........

Anonymní řekl(a)...

OMG lidi ctete to poradne,hulka co dostal od ROna patrila nejakemu zbojnikovi a vedeli by ze je to ona,a ta hulka ktera sama kouzli je znicena,bzla to stara harrzho hulka ne nejaka nova....ten plast by sedel a myslim,ze zlatoonka ma co do cineni s tim kamenem....

Anonymní řekl(a)...

Jo, jen si považte co odvedli práce, je až s podivem že se tak snažej - to fakt obdivuju, jen se podivejte co stihli přeložit během posledních pár dní, mně by to trvalo určitě aspoň měsíc, tak si važte toho, že sou tak pilní a obětaví

Anonymní řekl(a)...

kdybyste vy piče radši překládali cesky a ne slovensky protože slovaci tam maj jen 3. kapitoly a my 21 takže stejně čtou českej překlad tudíž je slovenskej překlad zbytečnej a kdyby ste místo opravování radši překládali dál, bylo by to užitečnější. je to zbytečný opravovat věty kdyz uz to má většina lidí stejně přečtený BTW jinak je dobře že to děláte

Anonymní řekl(a)...

jenom se chci přidat k místním superlativům, to co děláte je skvělí a hlavně, ste užasně rychlí. máte fakt moje velké díky

Anonymní řekl(a)...

Děkuji strašně moc za překlad! Jen otázku, je ta 21. kapitola takhle celá? A zda bude 22. kapitola ještě dnes nebo ne? Já snad kvůli tomu nevytáhnu paty z domu jak se těšim! :D

Luccy92 řekl(a)...

moc moc vám děkuji za to že to překládáte ste fakt super, ale řeknu vám nic ve zlím, moc se těšim až vyjde kniha v češtině:)

Tom44zKA řekl(a)...

Fakt díky za to co děláte ;)
Btw.: Poslal by mi prosím někdo anglický originál na Tom44zKA@seznam.cz ? Diky moc

Anonymní řekl(a)...

WWWWWOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWWWW good překlady honem s další kapitolou

Anonymní řekl(a)...

To s tou Lenkou je zajímavej postřeh... Volda nescháněl u Gregoroviče hůlku... bylo to něco jinýho, protože mu odpovídal: ...„Nemám ho, už ho nemám! Ukradli mi ho před mnoha lety!“... proto po něm nemohl chtít tu hůlku, spíš ten kámen. papappapa

hyenacz řekl(a)...

cznjn , jste fakt dobrý . životodárný kámen? není to kámen mudrců ?hodně možností... flanel ho mohl někde ukrást nebo zdědit , jinak by si mohl vyrobit novej .

fleur řekl(a)...

Tímhle bych chtěla apelovat na členy Fénix teamu - a sice - z této kapitoly vyplývá, že byste měli pozměnit název knihy... Mám na mysli velké S u slova smrt - neboť relikvie Smrti znamenají v podstatě ty artefakty, které Smrt (jako osoba) vydala kouzelnickým bratrům... Co vy na to?

Anonymní řekl(a)...

No můj názor je takový

Harry má plášť

Získá hůlku ( ať už přímo od Voldemorta nakonci knihy nebo jinak)

A ta zlatonka se má otevřít na konci...co když do ní brumbál vložil kámen Mudrců?
Jestli ho nezničili nebo alespoň ne uplně, tak musel čekat že ho Harry bude potřebovat.

Byl tu spolier ohledně Harryho obživnutí. Myslím že zlatonka se otevře na konci - až bude umírat - a kámen v ní mu pomůže obživnout a porazit Voldemorta.

Toť můj názor. Sailen

Anonymní řekl(a)...

super že to překládte!!! jen tak dál...:-)

Anonymní řekl(a)...

začíná to býti skutečně zajímavé! ;-) Jsem jako malé dítě, které se nemůže dočkat pokračování... tenhle pocit jsem už dlouho nezažila!
Tak jako každý, i já se už nemůžu dočkat pokračování.... takže přeji týmu hodně štěstí a rychlost v překladu!! :-)

Anonymní řekl(a)...

Chci reaagovat na prispevek kousek nahore. Myslim ze zlatonka bude mit neco spolecneho s vyrobcem zlatonek v dole. Co myslite?

Netris řekl(a)...

Nvm proč ale přijde mi že Rowlingová se nechává až moc ispirovat Pánem Prstenů(honba za zníčením prstenu-honba za zníčením viteálů), nacistickou třetí říši(Voldemortova říše)a Šifrou mistra Leonarda(honba za svatým grálem-honba za svatýma Relikviema smrti)

Anonymní řekl(a)...

Diky moc za překlad :)
Btw.: Poslal by mi prosím někdo originální verzi v angličtině na Tom44zKA@seznam.cz ? Diky moc...

Anonymní řekl(a)...

je docela dost blbý, když někteří z vás pořád rejpou na téma rychlost překladu, pravopis a podobně. myslím že i FT mají právo na oddech a nejakej ten soukromej život a nemůžou jen celý dny a noci sedět nad HP. někteř zvás by si to měli konečně uvědomit..

Alyssa

Anonymní řekl(a)...

Hele tak mě napadlo, co vlastně dělal Brumbál celých 5 let v Bradavicích.6. rok pátral po viteálech, to je jasný.Ale co dělal předtím.To seděl celou dobu zavřenej v é své pracovně a šťáral se v uchu?

Anonymní řekl(a)...

zdravím celej Fénix team:)...moc moc moc a moc děkuju za to co děláte, ste vážně skvělý, že nemučíte nás neangličtináře tím, že bysme museli čekat až na oficiální vyání:D...i když to čekání je teda taky hrozný...nešlo by to trošičku rychleji?:) tím teda na vás nechci tlačit, ale mám absťák:D...ale ještě jednou moc děkuju...ste vážně úplně skvělý:)

Anonymní řekl(a)...

podle me ... harry ma nev.plast i hulku (prinesl ji ron (hermiona zjistila, ze je z trnky)) a ziv.kamen je kamen mudrcu (brumbal v 1.dile rek, ze kamen byl znicen ale vzorek nechali (takze bych rek, ze je v harryho zlatonce)) ;-)

Anonymní řekl(a)...

btw kamen mudrcov je zniceny!!!!ale zaujimave je to teda dost...pls mozem poprosit tych co uz RAZ podakovali nech furt nedakuju??..oni vedia ze robia dobru vec..a ze vela ludi im dakuje...toto ma sluzit na to nech si pokecame o tom co sa stalo a co sa stane..atd

Anonymní řekl(a)...

m ted je 19.35h a myslim ze konec kapitoly se dockame tak v 23h jako to bylo vcera

Anonymní řekl(a)...

Ne, hůlku nemá harry a urcite ji zatim nema ani voldemort... podle me ji mel brumbal, protoze maji jak neviditelny plast tak meli kamen mudrcu, ktery se snazil take ziskat... co kdyz je V. chtel aby z nich udelal vitealy?Nebo jeste hur, co kdyz nektere z veci jsou vitealy a V je podstrcil co nejblize k Brumbalovi aby byli chraneny?

ivik.bublik řekl(a)...

dalšíííííí nebo umřu zvědavostííí

Anonymní řekl(a)...

jste fakt suproví prosím prosím překládejte dál je to fakt bomba

Anonymní řekl(a)...

kámen mudrců? to je zajímavé, ale dávalo by to smysl :)) ale zničili ho ne? aspon to brumbál říkal, ale také to mohla být kamufláž pro ostatní aby se ho už nikdo nepokusil najít :)) tato kapitola toho hodně vysvětluje to je fakt!!

Anonymní řekl(a)...

jste fakt hrozní! A kdy už bude další kapitola? A netrvá vám to něják moc dlouho? Víte kolik to má stránek? Zkuste si to přeložit sami,když se vám to nelíbí! :@

Daniel řekl(a)...

Pokial viem, tak Elder Wand nie je stare hulky, ci ako ste to prelozili, ale hulka z ciernej bazy - cerneho bezu, alebo tak(kedze elder je cerny bez v tomto vyzname - a v knihe sa aj pise, ze bola z neho vytvorena)

Anonymní řekl(a)...

podle mě je to ta hůlka kterou Ron přinesl Harrymu

Anonymní řekl(a)...

abych to uvedl na pravou miru....tak kamen mudrcu dava nesmrtelnost a neozivuje mrtvy, a pamatujete na ten kamen, co byl vsazen do prstenu, ktery nosil brumbal, a ktery byl i VOLDYHO vitealem????no a ten co mu ten prsten patril, tedy Ganut rikal, ze ho maji v rodina cela staleti....a ze je tam vyrezanej erb PEVERRELU....no takze ten RESURECTION stone(ozivovaci kamen)je v tom prstenu....

Gothmog řekl(a)...

To Lane: Pokud si prectes znovu tu cast kdy Hermiona cetla pohadku, co se stalo s tou, kterou ozivil, tak pochybuju ze se da nazyvat happy endem kdyz Harry prezije, ale jako zombie, ikdyz by to bylo celekm funny :)

Anonymní řekl(a)...

já se přidám k teoriím o reliviích smrti:

1. Neviditelný plášť - myslím si (tak jako spousta z vás), že je to ten Harryho, proč by ho jinak měl Brumbál???
2. Prastará (stará) hůlka - podle mě je to ta Brumbálova co se mu připádu z věže někam stratila...a teď ji možná má Snape...
3.Kápen - podle mě je to kámen musdrců

A všechny ty tři relikvie měl podle mě Albus Brumbál k dispozici, nevím proč, ale měl je...Kámen měl když se znal s Flamelem, plášť když si ho u něj nechal James (jen Albus věděl pravý důvod proč) a hůlku,tu prostě měl.
Takhle si myslím, že by to mohlo být, ale ráda si počkám až to SUPR FENIXTÝM přeloží.

Anonymní řekl(a)...

lidi víte kdo vykouzlil tu lań v lese? esi nechcete vědět jak bude skoro vypadat konec knížky tak dál nečtěte!!!!!!!!


byl to Snape ,ale aby dovedl Harryho k meči(aby mu pomohl,protože je oddaný Brumbálovy a snažil se pomáhat Harrymu),takže na konci to bude zajímavé

Anonymní řekl(a)...

Podle mě je 1) plášť ten Harryho
2) kouzelný kámen - kámen mudrců a
3) tu hůlku hledá Voldemort aby mohl porazit Harryho (nedokázal ho porazit, když mu hůlka sama kouzlila, tak si myslel, že se tou novou problém vyřeší) a neví, že o ni Harry přišel.

Co myslíte vy?

Anonymní řekl(a)...

Lidičky z Fénix týmu moc vám děkuju za tento úžasný překlad nemůžu ani spát jenom pořád na vás myslím. Není už další kapitola (část) jste fakt super úžasní a nemůžu se dočkat pokračování díky moc

Anonymní řekl(a)...

Tahle kapitola je fakt napínavá, ale nezdá se vám to s tím neviditelným pláštěm divný?
Takových pláš´tů má přece řád plno a všechny mají takovou funkci, nikdy nebylo zmiňovaný že ten Harryho by byl vyjímečný... Ten kámen bude nejspíš kámen Mudrců ne? Ale Nicolas Flamel ho přece vymyslel dýl ne?
Zlatonka se podle mě otevře v Godricově dole, Rowlingová jednou psala kde je konec je teprve začátek a zlatonka se otevře na konci ne? A nebyla v Godricově dole ukována první zlatonka? Co když ten konec a začátek je tam? Podle mě se tam Harry ještě podívá a určitě by to v tý knížce nebylo jinak zmiňovaný, JKR nikdy nenechává žádný poznámky jenom náhodně...

Toť můj názor když jste ho chtěli slyšet... :)

Jinak jste fakt super že to překládáte a jen tak dál doufám že vás to nepřestane bavit, protože jinak by bylo to čekání na originál příšerný.. :)

Anonymní řekl(a)...

Ja teda nevim, nejsem moc dobra ajinarka, ale podle toho co jsem cetla, tak ta hulku ma brumbal, nebo aspon je brumbala, a voldemort ji ukradne a "zabije" s ni brumbala, ale ono se to nejak nepovede....

Daniel řekl(a)...

Este mi napadlo, vo vasej verzii je „Pane Láskoráde,“ začala opět Hermiona, „všichni víme, že takové věci existují a někde se ukrývají. Jsou sice vzácné, ale existují. Jenomže -“, pricom v originali je, "vsichni vime, ze veci, jako plaste neviditelnosti existuji ..." co trochu meni vyznam.

Mivka řekl(a)...

Ahoj... v prvé řadě děkuji za překlad, moc mi to pomáhá, ačkoliv zároveň čtu anglickou verzi...

Chybky v překladu sice nevadí, ale pro oko jsou nelibé... nabídla bych se jako korektor, s čímž už mám malou zkušenost, ale bohužel budu momentálně další měsíc dost pendlovat, takže byste o mě asi nestáli.

Jenom jednu věc jsem chtěla podotknout- proto píšu tenhle koment: Elder Wand, pravděpodobně nemůže znamenat Elder ve smyslu starší. V knize sám Harry říká "My wand is from (nějaký anglický strom, pro pořádek třeba) oak, not from elder." Tudíž to pravděpodobně nebude hůlka vysekaná ze stařešiny...
Elder je anglické pojmenování pro černý bez. Ačkoliv chápu, že se vám nebude chtít spravovat to u každého slova, tak by to možná nebylo od věci, protože v určitých úsecích textu se potom člověk těžko chytí... Bezová hůlka navíc nezní o moc hůř než Starší hůlka.

Anonymní řekl(a)...

už nevím co mám dělat a jak se zabavit abych na to nemyslela, asi začnu číst HP a relikvie smrti odznova:)

Anonymní řekl(a)...

AaAaA to je strašný,to už je dvacátá kapitola!!za chvíli bude konec!konec celýho Harryho Pottera.....:(
Btw díky moc za to co děláte:)
×JuDiTt×

Anonymní řekl(a)...

muzu se jan zeptat, kolik tech kapitol je celkem??? normálne jich je kolem 16. Ted 21 a furt to nekonci. ne ze by mi to vadilo, mam rada dlouhy knizky. :)))

gemmy řekl(a)...

super, překládáte hrozně rychle :-) ale na to ze sme v 21. kapitole a musej jeste znicit(poikud dobre pocitam...) 3 vitealy tak tedka to bude dost akcni :-)

Anonymní řekl(a)...

hokoooooooooooot

Anonymní řekl(a)...

great!

Anonymní řekl(a)...

Pokud je Harryho jizva Viteál, jak potom celý příběh skončí?
Smrtí Harryho a smrtí Vol...?
nebo jen smrtí Vol.. a Harry vstane z mrtvých?
je tu moc otázek, které nejsou zatím vysvětlené, ale i tak by mě zajímalo od někho jestli Harry zemře nebo ne?
Slyšel sem že ne, ale nevím...

Anonymní řekl(a)...

Jop jop týme de vám to sqele už se nemužu dočkat dalších kapitol jen tak dal. GL@HF

Anonymní řekl(a)...

jsem přišel na tu relikvie smrti ten plášt to už víte ten má Harry a ta hůlka tu měl taky Harry dokud ji nezlomil neprohrál s ní ani jeden souboj a proto když na něj voldemort útočil tak sama hůlka odvrátila kledbu .... co myslíte ???
a kámen mudrců nemůže bejt kámen kterej obživuje protože ten chlap ho používal tak že si zněj dělal lektvary myslim nebo že když ho zničily tak umřel a ten kámen má vrátit život ...ne ..?

«Nejstarší ‹Starší   1 – 200 z 277   Novější› Nejnovější»