čtvrtek 2. srpna 2007

36. kapitola - Trhlina v plánu

Kapitoly již prošla korekcí :)

Znovu ležel čelem k zemi. Nosní dírky mu naplnila vůně lesa. Pod tváří cítil chladnou tvrdou zem a nožička brýlí, které se mu při pádu svezly na stranu, se mu zařezávala do spánků. Celé tělo ho bolelo a v místě, kam ho zasáhla smrtící kletba, se mu vytvořila podlitina jako po zásahu pancířem. Ani se nepohnul, zůstal přesně tam, kam dopadl, s rukou ohnutou do podivného úhlu a ústy otevřenými.

Čekal, že uslyší vítězné pokřiky a jásot nad jeho smrtí, ale místo toho se dočkal spěšných kroků, šepotu a znepokojený šum.

„Můj pane… můj Pane…“

Ozvala se Bellatrix skoro, jako kdyby promlouvala k milenci. Harry se neodvažoval otevřít oči, ale místo toho nastražil všechny smysly, aby prozkoumal situaci. Jeho hůlka byla stále schovaná v hábitu a vyvíjela tlak na jeho hruď. Mírná vyboulenina v oblasti jeho žaludku mu napovídala, že i neviditelný plášť zůstává skrytý z dohledu.

„Můj Pane…“

„To by stačilo,“ řekl Voldemort.

Další kroky: několik lidí couvaly pryč z místa. Harry chtěl zoufale vědět, co se děje a proč, a tak na milimetr otevřel oči.

Voldemort se právě zvedal na nohy. Jednotliví Smrtijedi od něj pospíchali pryč a vraceli se k davu, který lemoval mýtinu. Jediná Bellatrix zůstala na místě a klečela vedle Voldemorta.
Harry znovu zavřel oči a vybavoval si, co viděl.

Smrtijedi se shlukli kolem Voldemorta, který pravděpodobně spadl na zem. Něco se muselo stát, když na Harryho seslal smrtící kletbu. Spadl Voldemort stejně jako Harry? Vypadalo to tak. Oba na chvíli upadli do bezvědomí a oba se teď probírali…

„Můj Pane, dovolte mi – “

„Nepotřebuji pomoc,“ pronesl Voldemort chladně, a přestože ho Harry neviděl, živě si představil, jak mu Bellatrix podává pomocnou ruku. „Ten kluk… je mrtvý?“

Na mýtině se rozhostilo naprosté ticho. K Harrymu se nikdo nepřibližoval, všichni na něj však upírali pohled a on se strachoval, aby se mu nezačalo cukat oční víčko.

„Ty,“ řekl Voldemort a vzápětí se ozvala rána a slabý výkřik bolesti. „Prohlédni ho. Řekni mi, jestli je mrtvý.“

Harry nevěděl, koho poslal, aby ověřil jeho smrt. Mohl pouze zůstat ležet a se srdcem až v krku očekávat, až ho začnou zkoumat. Zároveň si však uvědomil, a trochu ho to těšilo, že Voldemort se k němu nechce přiblížit, jako by očekával, že něco selhalo…

Harryho obličeje se dotkly jemnější ruce, než předpokládal. Zvedla jedno oční víčko, vklouzla pod jeho košili až na hruď a ucítila srdce. Slyšel, jak se ženě zrychlil dech a její dlouhé vlasy ho zašimraly na tváři. Moc dobře si uvědomoval, že cítí, jak mu pod žebry stále buší srdce.

„Je Draco naživu? Je na hradě?“

Šepot byl téměř neslyšitelný; její rty se pohybovaly malinký kousek od jeho ucha a její hlava byla tak nízko, že ho její vlasy skryly před pohledem ostatních.

„Ano,“ vydechl v odpověď.

Svou ruku měla položenou na jeho hrudi tak pevně, až se mu do kůže zarývaly její nehty. Pak se odtáhla a napřímila se.

„Je mrtvý!“ zvolala Narcissa Malfoyová k pozorovatelům.

A ti pokřikovali, radostně ječeli a dupali nohama. Harry skrz svá oční víčka zahlédl záplavu rudých a stříbrných světelných paprsků vystřelených do vzduchu na znamení vítězství.
Pořád na zemi předstíral smrt, když náhle pochopil. Narcissa věděla, že jediný způsob, jak se s Voldemortovým svolením dostat do Bradavic a najít syna, bylo kráčet mezi vítěznou armádou. Už ji nezajímalo, jestli Voldemort opravdu vyhrál.

„Vidíte?“ překřikoval Voldemort vřavu kolem. „Harry Potter zemřel mojí rukou a žádný živý muž mě teď nemůže ohrozit! Sledujte! Crucio!“

Harry očekával, že jeho tělo nezůstane jen tak ležet na zemi, že ho nejdříve poníží, aby tak potvrdil své vítězství. Vyletěl do vzduchu a stálo ho to všechny síly, aby zůstal ochablý, jenže bolest, kterou očekával, nepřišla.
Jednou, dvakrát, třikrát byl vyhozen do vzduchu, brýle mu odletěly a jeho hůlka mu trošku sklouzávala zpod hábitu, ale on pořád vypadal schlíple a bez života. Když naposledy dopadl na zem, mýtinou se nesly výkřiky a jízlivé posměšky.

„Teď,“ řekl Voldemort, „půjdeme do hradu a ukážeme jim, co se stalo jejich hrdinovi. Kdo ponese tělo? Ne – Počkat – “

Ozval se další výbuch smíchu a o chvíli později se kolem Harryho otřásla zem.

„Ty ho poneseš,“ nařídil Voldemort. „V tvém náručí ho bude dobře vidět, že ano? Zvedni svého malého přítele, Hagride. A brýle – nasaď mu brýle – ať ho poznají.“

Někdo mu prudce narazil brýle zpátky na obličej, do vzduchu ho však s opatrností zvedly obrovské ruce. Hagridem otřásaly silné vzlyky a jeho obrovské slzy máčely Harrymu hábit, když ho Hagrid kolébal v náručí. Harry se ani slůvkem či pohybem neodvážil Hagridovi naznačit, že ještě není vše ztraceno.

„Jdeme,“ rozkázal Voldemort a Hagrid klopýtal cestou z lesa a prodíral se skrz blízké stromy.

Harryho vlasy a hábit se zachytávaly o větve, ale on nehybně ležel s pusou otevřenou a očima zavřenýma. Mezitím co všude kolem jásali Smrtijedi a Hagrid slepě vzlykal, nikdo se ve tmě nepodíval, aby se ujistil, jestli v obnaženém krku Harryho Pottera netepe život…

Podél Smrtijedů kráčeli dva obři. Jak procházeli lesem, vylamovali stromy a dělali takový rámus, až se ptáci rozletěli do oblak a vítězoslavný jásot Smrtijedů zanikl. Vítězný průvod pochodoval směrem k otevřenému prostranství a Harry si díky větší intenzitě světla, které mu pronikalo skrz zavřená víčka, uvědomil, že les zde již není tak hustý.

„BANG!“

Hagridův neočekávaný výkřik donutil Harryho, aby otevřel oči.

„Jseš teď šťastnej, co, že ste nebojovali, ta vaše srabácká hromada kobylek? Jseš teď šťastnej, že Harry Potter je m – mrtvý…?“

Hagrid nemohl dál pokračovat a znovu propukl v pláč. Harry přemítal, kolik asi kentaurů sledovalo jejich procesí, ale neodvažoval se otevřít oči. Když kentaury míjeli, někdo ze Smrtijedů je počastoval několika urážkami. O něco později Harry vnímal čerstvý vzduch a domyslel si, že dorazili na okraj Lesa.

„Stát.“

Harry si myslel, že Hagrida donutili, aby se podrobil Voldemortovým příkazům, protože se trošku zakymácel. Na místě, kde stáli, je nyní obklopil chlad a Harry uslyšel chraplavý dech mozkomorů, kteří střežili krajní stromy.

Už na něj nebudou působit. Skutečnost, že přežil, v něm hořela jako talisman proti nim, jako kdyby otcův jelen držel stráž v jeho srdci.
Někdo prošel blízko Harryho a on věděl, že to byl Voldemort, protože o chvíli později promluvil hlasem zesíleným kouzlem tak, že se rozléhal po celých pozemcích, až Harrymu praskaly bubínky.

„Harry Potter je mrtev. Byl zabit, když se snažil utéct, aby se zachránil, a vy jste mezitím za něj pokládali životy. Přinášíme vám jeho tělo jako důkaz, že váš hrdina odešel.
Bitvu jsme vyhráli. Ztratili jste půlku vašich bojovníků. Moji Smrtijedi jsou v přesile a s vaším Chlapcem, který přežil, je konec. Už nebude žádná další válka. Každý, kdo bude pokračovat v odporu, muž, žena či dítě, bude zavražděn, stejně jako všichni členové jeho rodiny. Nyní vyjděte ven z hradu, poklekněte přede mnou a budete ušetřeni. Vaši rodiče a děti, vaši bratři a sestry budou žít, bude jim odpuštěno a vy se k nám připojíte a společně vytvoříme nový řád.“

Jak na pozemcích, tak i na hradě bylo ticho. Voldemort byl teď tak blízko, že se Harry neodvažoval znovu otevřít oči.

„Pojď,“ řekl Voldemort, vyšel dopředu a Hagrid ho nuceně následoval.

Harry nyní na malou škvírku otevřel oči. Voldemort před nimi kráčel dlouhými kroky, kolem ramen měl obtočeného velkého hada Naginiho, kterého vypustil z očarované klece. Harry však neměl možnost vytáhnout hůlku ukrytou v záhybech svého hábitu, aniž by si toho nevšiml nikdo ze Smrtijedů, kteří kolem nich pochodovali pomalu se rozednívající temnotou.

„Harry,“ vzlykal Hagrid. „Ach, Harry… Harry…“

Harry znovu pevně zavřel oči. Věděl, že se přibližují k hradu a nastražil uši, aby mezi veselými hlasy Smrtijedů a jejich těžkých kroků rozeznal jakékoli známky života.

„Stát.“

Smrtijedi se zastavili. Harry slyšel, jak se rozprostírali do řady před hlavní branou do školy. Dokonce i přes zavřená víčka viděl rudý záblesk, který na něj proudil ze Vstupní síně. Čekal. Každým okamžikem ho lidé, za které se snažil položit život, uvidí ležet zdánlivě mrtvého v Hagridově náručí.

„NE!“

Výkřik byl o to děsivější, že by si Harry nikdy ani ve snu nepředstavil, že profesorka McGonagallová je schopná vydat takový zvuk. Blízko zaslechl smích jiné ženy a bylo mu jasné, že se Bellatrix baví jejím zoufalstvím.
Znovu se úkosem podíval a v jedné vteřině viděl, jak se brána plní lidmi, kteří přežili bitvu, a přišli, aby se postavili svým přemožitelům a aby se na vlastní oči ujistili, že Harry zemřel.

Voldemort stál před ním a jedním prstem hladil Naginimu hlavu.

Znovu zavřel oči.

„Ne!“
„Ne!“

„Harry! HARRY!“

Hlasy Rona, Hermiony a Ginny byly ještě horší než McGonagallové; Harry chtěl zoufale zavolat v odpověď, přesto dál mlčky ležel, i když mu to trhalo srdce. Dav pozůstalých na Smrtijedy křičel a řval nadávky, dokud –

„TICHO!“ zaječel Voldemort, ozval se výbuch, objevil se záblesk jasného světla a všichni byli umlčeni. „Je po všem! Slož ho na zem, Hagride, k mým nohám, kam patří!“

Harry cítil, jak ho položil na trávu.

„Vidíte?“ řekl Voldemort a kráčel dopředu a dozadu vedle místa, kde Harry ležel. „Harry Potter je mrtvý! Rozumíte, vy oklamaní? Vždycky byl jenom nicka, chlapec, který se spoléhal, že ostatní se pro něj obětují!“

„Porazil tě!“ zaječel Ron, kouzlo se zrušilo a obránci Bradavic na chvíli znovu křičeli a řvali, než je umlčel ještě silnější výbuch.

„Byl zabit, když se snažil proplížit pryč ze školních pozemků,“ pokračoval Voldemort, který si liboval ve své lži, „zabit, když se snažil sám zachránit – “

Voldemort náhle přestal: Harry uslyšel šarvátku a jekot, následoval další výbuch, záblesk a bolestný výkřik. Otevřel oči na tu nejmenší skulinku. Někdo z davu se uvolnil a vrhnul se na Voldemorta. Harry spatřil, jak na zem dopadá odzbrojená postava, jejíž hůlku Voldemort odhodil a začal se smát.

„A kdopak je tohle?“ zeptal se svým měkkým hadím sykotem. „Kdo se nabídl demonstrovat ostatním, co se stane těm, kteří budou pokračovat v prohrané bitvě?“

Bellatrix se zálibně usmála.

„To je Neville Longbottom, můj Pane! Ten kluk, co dělal Carrowovým takové problémy! Syn bystrozorů, pamatujete?“

„Ach, ano, pamatuji se,“ pokýval Voldemort hlavou a pohlédl na Nevilla, který se zvedal zpátky na nohy a stojí neozbrojený a nechráněný mezi pozůstalými a Smrtijedy.

„Ale ty jsi čisté krve, že, můj statečný chlapče?“ tázal se Voldemort Nevilla, který mu stál tváří v tvář a prázdné ruce zatínal v pěst.

„A co když ano?“ odvětil Neville hlasitě.

„Máš odvahu a velkého ducha, pocházíš ze vznešeného rodu. Budeš váženým Smrtijedem. Takové potřebujeme, Neville Longbottome.“

„Radši skončím v pekle, než bych se k tobě přidal,“ řekl Neville. „Brumbálova armáda!“ zakřičel a odpověděl mu pokřik davu, který Voldemortovo kouzlo nebylo schopné utišit.

„Velice dobře,“ řekl Voldemort a Harry cítil z jeho hlasu větší nebezpečí, než z té nejsilnější kletby. „Pokud je tohle tvé rozhodnutí, Longbottome, navrátíme se k původnímu plánu. Na tvou hlavu,“ pronesl tiše, „teď.“

Harry stále pozoroval dění okolo skrz své řasy a tak teď viděl, jak Voldemort mávl hůlkou. O pár vteřin později se z jednoho rozbitého okna vynořilo něco, co vypadalo jako znetvořený pták, prolétlo to pološerem a přistálo Voldemortovi v ruce.
Zatřásl se špinavým předmětem za jeho špičatý konec a pak už jen ve vzduchu volně visel, prázdný a rozedraný Moudrý klobouk.

„V Bradavicích už nebude žádné ¨zařazování,“ řekl Voldemort. „Už nebudou žádné koleje. Všichni ponesou znak, symbol a barvy mého vznešeného předka, Salazara Zmijozela, že, Neville Longbottome?“

Namířil hůlku na Nevilla, který ztuhnul, a pak mu narazil Kloubouk na hlavu, až mu sklouznul dolů přes oči. V přihlížejícím davu se někdo hýbal, takže Smrtijedi pozvedli hůlky jako jeden muž a drželi obránce Bradavic v úzkých.

„Neville vám nyní bude demonstrovat, co se stane každému hlupákovi, který mi bude vzdorovat,“ dokončil Voldemort a jedním pohybem hůlky zapálil Moudrý klobouk.

Svítání naplnily výkřiky, Neville seděl přikován na místo a byl v plamenech. Harry už to nemohl vydržet, musel jednat –

A najednou se událo mnoho věcí zároveň.

Uslyšeli ryk ze vzdálené hranice školy, který zněl jako kdyby se stovka lidí hrnula přes nedozírné zdi, hnali se směrem k hradu a vydávali hlasité bojové výkřiky. Ve stejnou chvíli se zpoza hradu vynořil Dráp a zavřískal,

„HAGGER!“

Na jeho vřískot mu odpovědělo volání Voldemortových obrů: běželi k Drápovi jako stádo slonů, kteří způsobují zemětřesení.

Pak byly slyšet kopyta, brnkání tětiv luků, vzduchem létaly šípy a dopadaly mezi Smrtijedy, kteří vykřikli překvapením a zrušili řady. Harry vytáhl z hábitu Neviditelný plášť, přehodil ho přes sebe a vyskočil na nohy, když se Neville také pohnul.
Neville se pohotově osvobodil od kouzla Úplného spoutání, hořící klobouk z něj spadl a on z jeho hlubin vytáhl něco stříbrného, se zářivým rubínovým jílcem –

Seknutí stříbrné čepele nemohlo být slyšet mezi výkřiky blížícího se davu, údery obrů a úprkem kentaurů, ale přesto přitáhlo pohledy všech. Jediným úderem Neville usekl hlavu obrovského hada, která vyletěla vysoko do vzduchu, zářila ve světle vycházejícího ze Vstupní síně a Voldemortova ústa se otevřela v záchvatu zuřivosti, který nikdo nemohl slyšet. Hadovo tělo dopadlo na zem k jeho nohám –

Harry, který se schovával pod Neviditelným pláštěm, vyčaroval mezi Nevillem a Voldemortem Štítové kouzlo, ještě než ten druhý pozdvihl hůlku. A pak přes všechny výkřiky a řev a burácivý dusot zápasících obrů se ozval Hagridův hlas.

„HARRY!“ zakřičel Hagrid, „HARRY – KDE JE HARRY?“

Zavládl chaos.

Útočící kentaurové napadávali Smrtijedy, každý se snažil uniknout dusajícím nohám obrů a blíž a blíž burácely posily, které přišly kdo ví odkud.
Harry spatřil tvory s obrovskými křídly, jak se vznáší kolem hlav Voldemortových obrů, testrálové a hipogryf Klofan jim vyškrábali oči, zatímco Dráp je mlátil a bušil do nich.

Nyní byli kouzelníci, obránci Bradavic, stejně jako Voldemortovi Smrtijedi, donuceni se vrátit zpátky do hradu. Harry vysílal kletby a zaklínadla na každého Smrtijeda, kterého viděl a oni se hroutili, aniž by věděli, co, nebo kdo, je srazil, a jejich těla byla zašlapávána ustupujícím davem.

Harry, stále ještě schovaný pod Neviditelným pláštěm, vrazil do Vstupní síně: hledal Voldemorta a viděl ho na druhé straně místnosti, jak ze své hůlky vysílá kouzla, ustupuje do Velké síně a ječí rozkazy na své následovníky a zároveň vrhá kletby nalevo napravo.

Harry vyčaroval další štíty a Voldemortovy případné oběti, Seamus Finnigan a Hannah Aboottová, proběhli kolem něj a přidali se k boji, který se vevnitř odehrával.

Nyní přibyli další, dokonce ještě více lidí spěchalo nahoru po schodech, a Harry spatřil Charlieho Weasleyho, jak předbíhá Horace Křiklana, který měl na sobě pořád ještě své sametové pyžamo.

Zdálo se, že se vrátili v čele něčeho, co se zdálo být rodinami a přáteli snad každého Bradavického studenta, který zůstal a bojoval po boku prodavačů a obyvatel Prasinek. Ze dveří vedoucích do kuchyně, které byly za Harrym, vrazili do haly s hlasitým dusotem kopyt kentauři Bane, Ronan a Magorian.

I Bradavičtí domácí skřítci se začali hemžit kolem, řvali, mávali noži a sekáčky na maso, a v jejich čele byl Krátura s medailonem Reguluse Blacka. Jeho hlas byl slyšet i přes okolní hluk:

„Bojujte! Bojujte! Bojujte za mého pána, ochránce domácích skřítků! Bojujte proti Temnému pánu ve jménu statečného Reguluse! Bojujte!“

Bodali a sekali do nohou Smrtijedů, jejich úzké tváře byly plné zuřivosti, a kamkoli se Harry podíval, viděl Smrtijedy, kteří padali na zem pod náporem nepřátel, zasahováni kouzly a šípy z luků, bodáni do nohou skřítky, nebo se prostě jen pokoušeli o útěk, ale byli pohlceni přibíhajícími hordami.

Nebyl to však konec. Harry spěchal mezi duelisty a zmítajícími se vězni až do Velké síně.

Voldemort byl uprostřed bitvy, zasahoval a srážel všechny v dosahu. Harry nemohl bezpečně zamířit, a tak se probojovával blíže a blíže k němu. Velká síň začínala být přeplněna, jak se do ní bez ustání hrnuli další a další bojeschopní jedinci.

Harry viděl George a Lee Jordana, jak srazili k zemi Yaxleyho, viděl padnout Dolohova poraženého Kratiknotem, viděl Waldena Macknaira, jak ho Hagrid hodil přes celou místnost, přičemž narazil do kamenné zdi na druhé straně a v bezvědomí se svezl na zem.
Viděl Rona a Nevilla, kteří složili Fenrira Šedohřbeta. Aberforth omráčil Rookwooda, Arthur a Percy porazili Thickneseeho a Lucius a Narcissa Malfoyovi běhali skrz dav, ani se nepokoušeli bojovat, a volali svého syna.

Voldemort bojoval s McGonagallovou, Křiklanem a Kingsleym najednou, ve tváři měl nenávist, když kolem něho běhali a útočili a on je nemohl dorazit...

Bellatrix také ještě bojovala, několik metrů od Voldemorta, a stejně jako její mistr soupeřila se třemi protivníky najednou: Hermiona, Ginny a Lenka útočily ze všech sil, avšak boj byl vyrovnaný. Harry se přestal soustředit na svůj cíl, když spatřil Smrtící kletbu letící tak těsně kolem Ginny, že unikla smrti jen o několik centimetrů...

Změnil směr, vydal se místo k Voldemortovi k Bellatrix, avšak než stihl urazit pár kroků, byl odstrčen stranou.

„MOJI DCERU NECH BÝT, TY DĚVKO!“

Paní Weasleyová za běhu odložila svůj plášť, aby si uvolnila ruce, a Bellatrix se při pohledu na svého nového protivníka hlasitě rozesmála.

„UHNĚTE MI Z CESTY!“ zaječela paní Weasleyová na tři děvčata a rychlým mávnutím hůlky začala duel.

Harry se zděšením a obavami sledoval Molly Weasleyovou, jejíž hůlka začala s neuvěřitelnou rychlostí kmitat vzduchem, a Bellatrix Lestrangeovou, které úsměv zmrzl na rtech. Paprsky světla létaly z obou hůlek a podlaha kolem obou čarodějek byla zničena. Obě ženy se snažily zabít.

„Ne!“ křikla paní Weasleyová, když jí pár studentů přiběhlo na pomoc. „Vraťte se! Běžte zpátky! Ta je moje!“

Stovky lidí stály podél zdí a sledovaly dva boje - Voldemorta a jeho tři protivníky, Bellatrix a Molly.
Harry stál neviditelný uprostřed mezi nimi a chtěl zaútočit, ale ještě je ochraňoval, protože si nebyl jistý, jestli by nezasáhl nevinné.

„Co se stane s tvými dětmi, až tě zabiju?“ vysmívala se Bellatrix stejně šíleně jako její pán a poskakovala, když kolem ní tančily Molliny kletby. „Až bude maminka pryč jako Fredík?“

„Našich - dětí - se - už - nikdy - nedotkneš!“ zakřičela paní Weasleyová.

Bellatrix se zasmála stejně rozjařeně, jako Sirius, když spadl za závoj.

Mollyina kletba vletěla Bellatrix pod paži a trefila ji přímo do hrudníku, rovnou do srdce.

Bellatrix zmrzl úsměv na rtech, vykulila oči: na chvilku pochopila, co se stalo, a pak se svalila na zem. Od přihlížejících se ozvalo zahučení a Voldemort zařval.

Harry se cítil, jako by se dal do pohybu: viděl McGonagallovou, Kingsleyho a Křiklana vržené do vzduchu, kterak se kroutí a svíjí. Jako by Voldemortův vztek padnutím jeho posledního vybuchl jako bomba. Voldemort pozvedl hůlku a namířil ji na Molly Weasleyovou.

„Protego!“ zvolal Harry a ochranné kouzlo se rozložilo uprostřed sálu. Voldemort se rozhlédl okolo a uviděl Harryho, který si konečně sundal neviditelný plášť.

Šokovaný i radostný jekot a výkřiky typu:

„Harry!“ „On je naživu!“

ihned umlkly. Dav se bál. Když se na sebe Voldemort a Harry podívali a začali kolem sebe kroužit, nastalo absolutní ticho.

„Nechci, aby mi někdo pomáhal,“ řekl Harry nahlas a v tom tichu se jeho hlas nesl jako troubení trubky.

„Má to tak být. Mám to být já.“

Voldemort zasyčel.

„Potter to tak nemyslel,“ řekl a jeho červené oči byly doširoka otevřené. „Takhle to přece nedělá, ne? Za koho se schováš dnes, Pottere?“

„Za nikoho,“ řekl Harry jednoduše. „Nemáš žádné další viteály. Jen ty a já. Ani jeden nemůže žít, dokud je druhý stále naživu, a jeden z nás z toho vyvázne...“

„Jeden z nás?“ zašklebil se Voldemort, celé jeho tělo bylo napjaté a měl strnulý pohled jako had, který se chystá zaútočit.
„Myslíš, že to budeš ty, že? Chlapec, který zůstal náhodou naživu, protože Brumbál tahal za provázky?“

„Náhoda? Byla to náhoda, když moje matka zemřela, aby mě zachránila?“ zeptal se Harry.

Stále se pohybovali šikmo, oba dva, v dokonalém kruhu, udržujíc si navzájem od sebe stálý odstup. Harry se díval jen do Voldemortovy tváře.

„Náhoda, když jsem se rozhodl bojovat na tom hřbitově? Náhoda, když jsem se dnes neubránil, stále jsem naživu a znovu jsem se vrátil bojovat?“

„Náhody!“ zakřičel Voldemort, ale stále nezaútočil.

Sledující dav byl přimražený, jakoby zkamenělý. A zdálo se, že kromě těch dvou v sále nikdo nedýchal.

„Náhoda, šance a fakt, že ses krčil a fňukal za sukněmi lepších mužů a žen. Nechal jsi mě je zabít místo tebe!“

„Dnes v noci už nikoho nezabiješ,“ řekl Harry, když kráčeli dokola a dívali se z očí do očí - zelené do červených. „Už nikdy nebudeš schopen nikoho zabít. Ještě nechápeš? Byl jsem připraven zemřít, abys jim už neubližoval -“

„Ale neumřel jsi!“

„- chtěl jsem, a to stačí. Udělal jsem to, co má matka. Jsou před tebou chráněni. Nevšiml sis, že žádné z tvých kouzel, které jsi na ně seslal, je nesvázalo? Můžeš je mučit. Nemůžeš se jich ale dotknout. Nepoučil ses ze svých chyb, Raddle, že?“

„Troufáš si -“

„Ano, troufám, " řekl Harry. „Vím věci, které nevíš, Tome Raddle. Vím spoustu důležitých věcí, které ty ne. Chceš nějakou slyšet, než uděláš další chybu?“

Voldemort nemluvil, ale chodil v kruhu a Harry ho viděl, jak dočasně hypnotizuje pohledem. Obrátil se k němu se spokojeným výrazem ve tváři, že si Harry myslel, že už zná to tajemství...

„Je to opět láska?“ řekl Voldemort, na jeho obličeji se objevil výsměch. „Brumbálovo řešení, láska, kterou prohlašoval i před smrtí, ale láska nezabránila tomu, aby nespadl z věže a nezabilo ho to, jako starou voskovou figurínu. Láska, která mi nezabránila zabít tvoji mudlovskou matku jako švába. Pottere a nikdo tě nemá rád tolik, aby se sem dostavil a postavil se proti mně. Takže co teď mělo zastavit tvoji smrt?

„Jedna věc,“ řekl Harry a zatím co kolem sebe kroužili a zahleděni do sebe přemýšleli o posledním tajemstvím.

„Láska tě teď nezachrání,“ řekl Voldemort, “musíš teď doufat, že ovládáš více magii, než já, a že máš silnější magické zbraně.“

„Věřím v oboje,“ řekl Harry a viděl záblesk překvapení ve Voldemortově tváři, ale ten náhle zase zmizel a Voldemort se začal smát a jeho smích byl strašidelnější než jeho jekot, znělo to, jako by byl duševně chorý, jeho hlas se ozýval po celé ztichlé hale.

„Myslíš si, že ovládáš lépe magii než já?“ řekl. „Než já, než Lord Voldemort, který ovládá takovou magii, o které se Brumbálovi jen mohlo zdát?“

„Ano, snil o tom,“ řekl Harry, “ale věděl více než ty, věděl více, aby věděl, že nesmí dělat to, co ty.“

„Myslíš, že byl slabý“ zařval Voldemort, “tak slabý, aby se odvážil postavit tomu, co mělo být jeho, co mělo být moje.“

„Ne, byl chytřejší než ty,“ řekl Harry, „lepší kouzelník, lepší člověk.“

„Zasloužil jsem se o smrt Albuse Brumbála!“

„To si jenom myslíš,“ řekl Harry, „ale mýlíš se.“

Poprvé po dlouhé době koukající se postavy z obrazů zadrželi dech.

„Brumbál je mrtev!“ vyštěkl Voldemort, „ má hrob na Bradavických pozemcích, viděl jsem ho, Pottere, už se nikdy nevrátí!“

„Ano Brumbál je mrtev,“ řekl klidně Harry, „ale ty ses nepřičinil o jeho smrt. Vybral si vlastní způsob smrti, vybral si ho pár měsíců předtím, než zemřel. Všechno udělal člověk, o kterém jsi si myslel, že je tvým člověkem.“

„Co si to vymýšlíš?“ řekl Voldemort, ale stále nespouštěl svoje rudé oči z Harryho.

„Severus Snape nebyl tvým člověkem,“ řekl Harry, „pracoval pro Brumbála. Byl Brumbálův od té doby, co jsi začal pást po mé matce. Nikdy jsi si toho nevšiml, protože tomu nerozumíš. Nikdy jsi neviděl Snapova patrona, že ne, Raddle?“

Voldemort neodpověděl, ale stále kolem něho kroužil v kruhu.

„Snapův Patron je laň, stejně jako mé matky,“ řekl Harry, „stejně jako mé matky, protože ji celý život miloval, už od té doby, co byli malí. Ale mohl jsi si toho všimnout,“ řekl Harry a viděl, jak Voldemortovi zahořely nozdry, „ měl jsi to pochopit, když tě žádal, abys ušetřil její život.“

„Jen ji obdivoval, to je všechno!“ ušklíbnul se Voldemort, „ když zemřela, řekl, že je to jen další ženská, nečistá krev..“

„Samozřejmě, že ti to takhle řekl,“ pokračoval Harry, “ale byl Brumbálův špión od té doby, co jsi ji napadl, a pracoval potom pořád jen pro něho. Brumbál zemřel, až si o to Snapea požádal!“

„Na tom nezáleží!“ ječel Voldemort, který předtím pozorně poslouchal každé jeho slovo, ale nyní propuknul v bláznivý smích.
„Nezáleží na tom, jestli byl Brumbálův, nebo můj, nebo jaké nepříjemné překážky mi stavěl do cesty. Zničil jsem ho, jako jsem zničil tvoji matku, Snape opět vsadil na velkou lásku. Všechno to dává smysl, ale, Pottere, spoustu věcem ještě nerozumíš.“

„Brumbál se snažil udržet Starodávnou hůlku ode mě! Myslel si, že Snape bude pro ni dobrý pán! Ale stejně jsem ji získal, malý kluku, dosáhl jsem toho dříve, než jsi ji mohl získat ty, pochopil jsem celou pravdu dříve, než jsi ji pochopil ty. Zabil jsem před třemi hodinami Snapea a Starodávná hůlka, Bezová hůlka, Hůlka osudu je opravdu moje! Brumbálův plán vyhořel, Harry Pottere! “


„Jasně, že ano.“ řekl Harry. „Máš pravdu. Ale ještě předtím, než se mě pokusíš zabít, doporučuji ti zamyslet se nad tím, co jsi udělal . . . . Přemýšlej a zkus trochu zpytovat svědomí, Raddle . . .“

„Co to má znamenat?!“

Ze všech věcí, které mu řekl, toto zasáhlo Voldemorta nejvíc. Harry viděl, jak mu kůže kolem očí zbělala.

„Je to tvá poslední šance,“ pokračoval Harry, „to je vše, co ti zbylo. . . . viděl jsem, co se ti jinak stane. . . . bud‘ chlap . . zkus. . . zkus trochu zalitovat. . . .“

„Ty se opovažuješ --- ?“ řekl Voldemort znovu.

„Ano,“ řekl Harry, „protože Brumbálův poslední plán nebyl mířen jen na mě. Ale také na tebe Raddle.“

Voldemortova ruka se třásla na Bezové hůlce a Harry uchopil Dracovu hůlku velice pevně.

„Ta hůlka stále nefunguje, tak jak má, protože jsi zabil špatnou osobu. Severus Snape nikdy nebyl pravý vlastník té hůlky. On nikdy neporazil Brumbála.“

„On ho zabil --- „

„Neposlouchal jsi mě? Snape nikdy nepřemohl Brumbála! Brumbálova smrt byla součást jejich plánu! Brumbál měl zemřít, neporažen, poslední vlastník hůlky! Kdyby vše šlo podle plánu, tak síla hůlky by zemřela spolu s ním!“

„Ale potom, Pottere, Brumbál byl tak hodný, že mi tu hůlku dal!“ Voldemortův hlas byl plný zlomyslného potěšení. „Ukradl jsem hůlku z hrobu jejího posledního vlastníka! Ukradl jsem ji i přes přání jejího posledního pána! Síla hůlky je nyní má!“

„Ty jsi to pořád nepochopil, že ne Raddle? To, že máš hůlku v ruce, nestačí. Neznamená to, že je tvoje. Neposlouchal jsi Ollivandera? hůlka si vybírá kouzelníka . . . Bezová hůlka si vybrala nového vlastníka předtím, než Brumbál zemřel, někoho, kdo na ni od té doby ještě ani nesáhl. Nový vlastník sebral Brumbálovi hůlku proti jeho vůli, nikdy si vlastně neuvědomil, co udělal nebo, že nejnebezpečnější hůlka na světe je teď jeho . . .“

Voldemortův hrudník se zvedal a klesal, Harry cítil, že brzy zaútočí.

„Pravý vlastník Bezové hůlky je Draco Malfoy.“

Na chvilku byl ve Voldemortově tváři vidět strach, ale hned zmizel.

„Záleží na tom vůbec?“ řekl potichu. „I když budeš mít pravdu Pottere, nedělá to žádný rozdíl mezi mnou a tebou. Už nemáš hůlku z fénixe: Náš duel bude o zkušenosti . . . a až tě zabiji, dojdu si pro Draca Malfoye . . .“

„Ale na to je už pozdě,“ řekl Harry. „Propásl jsi svou šanci. Já jsem přemohl Draca již před týdny. Vzal jsem mu hůlku“

Harry zamával s hůlkou, kterou držel v ruce a cítil jak se na ni upnuly zraky všech v hale.

„Na tom vše záleží, ne?“ zašeptal Harry. „Ví hůlka v tvé ruce, že její poslední vlastník byl přemožen? Protože jestli ano . . . Já jsem nyní její pravý vlastník.“

Náhle záblesk červeného světla ozářil jejich tváře jako vycházející slunce.

Pán Zla zařval, v tu samou chvíli také Harry slyšel svůj hlas křičet, svírajíc Dracovu hůlku:

„Avada Kedavra!”

„Expelliarmus!”

Znělo to jako výbuch z kanónu, vybuchující zlaté plameny, jako by označovaly místo, kde se jejich kouzla střetly. Harry viděl Voldemortův zelený paprsek, jak se setkal s jeho vlastním kouzlem, viděl jak Bezová vyletěla vysoko do vzduchu, temná oproti vycházejícímu slunci, letící přes okouzlený strop jako hlava Naginiho, letící vzduchem ke svému novému pánovi, kterého nemohla zabít.

A Harry se spolehlivým umem chytače ji chytil do svých rukou, zatímco Voldemort byl odhozen dozadu, s rukama roztaženými. Tom Raddle dopadl na podlahu, jeho tělo bylo slabé s scvrklé, jeho bílé ruce prázdné a hadí hlava bezduchá a prázdná.

Voldemort byl mrtev, zabit vlastní kletbou, Harry tam stál se dvěma hůlkami v ruce, zírajíc na tělo svého nepřítele.

Po sekundě ticha šok té chvíle zmizel: poté se ticho kolem Harryho zlomilo, jak lidé kolem něj začali řvát.

První kdo k němu přišli, byli Ron a Hermiona, a bylyto jejich ruce, které se kolem něj ovinuly, jejich nesrozumitelné výkřiky jej ohlušovaly.

Byli tu Ginny, Neville, a Lenka, pak také všichni Weasleyové, Hagrid, Kingsley, McGonagallová, Kratiknot a Prýtová. Harry neslyšel ani slovo z toho, co křičeli, nemluvě o všech, co ho poplácávali, stovky lidí se na něj tlačily, všichni tito si chtěli sáhnout na Chlapce Který Přežil ---

Sluneční paprsky se přelily přes Bradavice a Velká síň zaplanul světlem.

Harry byl nedílnou součástí oslavy plné výkřiků radosti a štěstí. Chtěli, aby tu byl s nimi, jejich vůdce a symbol, jejich zachránce a jejich průvodce, a to, že nespal již mnoho hodin a že si přál být ve společnosti pouze několika z nich, nikoho očividně nezajímalo.

Musel hovořit s těmi, kteří si ho na pár chvil ukořistili, podat jim ruku, sledovat jejich pláč, vyslechnout jejich díky a poslouchat také novinky ze všech koutů země, které přicházely spolu s ránem.

Očarovaní kletbou Imperius po celé zemi se postupně probírali, Smrtijedi prchali pryč, jinak byli chyceni, nevinní z Azkabanu byli propouštěni a Kingsley Pastorek byl jmenován Ministrem kouzel.

Odnesli Voldemortovo tělo pryč ze sálu, pryč od těl Freda, Tonksové, Lupina, Colina Creeveyho a patnácti dalších, kteří zemřeli při souboji s ním.

McGonagallová nahradila stoly jednotlivých kolejí jedním velkým, takže odteď nebude nikdo sedět podle příslušnosti ke koleji. Všichni budou smícháni dohromady - učitelé a žáci, duchové a rodiče, kentauři a domácí skřítci.

Firenze ležel v rohu a zotavoval se... Všichni byli spolu, učitelé i žáci, duchové, rodiče, kentauři i domácí skřítkové, Dráp koukal skrz vymlácené okno a lidé mu házeli jídlo do jeho vysmáté pusy.

Po chvíli vyčerpaný Harry zjistil, že sedí na lavičce vedle Lenky.

„Být tebou, chtěla bych být v klidu někde pryč,“ řekla.

„Přesně to bych si přál,“ odpověděl jí.

„Odlákám jejich pozornost,“ řekla Lenka. „Použij svůj plášť.“

Než stačil něco říct, Lenka zařvala,

„Ooo, podívejte, Blibbering Humdinger!” ukazujíc na okno, všichni, kteří ji slyšeli, se tam podívali.

Harry přes sebe přetáhl plášť a stoupl si.

Teď mohl projít skrz sál bez nechtěné pozornosti. Uviděl Ginny dva stoly od něj; seděla s hlavou složenou na klíně své matky: Bude čas si s ní promluvit později, hodiny, dny, možná roky, které sní bude moci mluvit.
Viděl Nevilla, Nebelvírův meč ležel vedle něj. Jak kráčel mezerou mezi stoly, uviděl tři Malfoyovi, semknuté dohromady, nejistí, jestli by tu měli být, ale nikdo jim nevěnoval pozornost. Všude, kam se podíval, viděl rodiny, které byly spolu a nakonec, uviděl ty dva, které chtěl vidět nejvíc.

„To jsem já,“ zamumlal, krčíc se mezi nimi. „Půjdete se mnou?“

Oba se najednou zvedli a Ron A Hermiona společně opustili Velkou síň.
Někde v dálce slyšel Protivu, jak zpívá vítěznou písničku:


Zvládl to, dostal je, fíí Potter vyvolený,
A Voldy zplesnivěl, tak se pojďme bavit!


„On má opravdu cit pro vyjádření tragédie, že jo?“ řekl Ron otevírajíc dveře, aby mohli Harry a Hermiona projít.

Harry se chtěl zasmát, ale v tu chvíli byla radost potlačena bolestí ze ztráty Freda, Lupina a Tonksové.
Ze všeho nejvíc však cítil ohromující úlevu a touhu po spánku. Ale nejdřív dlužil vysvětlení Ronovi a Hermioně, kteří s ním vydrželi až do konce a zasloužili si vědět pravdu.

Pečlivě jim vylíčil, co viděl v Chroptící chýši a co se událo v lese, nestačili ani vyjádřiv svoje překvapení, když dorazili na místo, kam je Harry chtěl zavést, i když jim neřekl, kam je vlastně vede.

„Můžeme jít nahoru?” zeptal se chrliče střežícího vstup do ředitelovy pracovny.

„samozřejmě,”zamručel chrlič.

Vyšplhali se kolem něj jako spirálovité kamenné schody, které se pomalu posouvali jako eskalátor. Harry otevřel dveře když dojeli nahoru.
Najedou měl pocit že ten ohlušující řev znamená návrat Smrtijedů a znovu oživení Voldermota --

Ale byl to aplaus.


Byl to však potlesk. Všichni ředitelé a ředitelky Bradavic všude podél stěn mu vzdávali poctu ve stoje; mávali klobouky a v některých případech i parukami, natahovali se přes rámy sousedních obrazů, aby si mohli podat ruce; tančili na křeslech i pod křesly, v nichž byli vyobrazeni.

Dilys Derwent nestydatě vzlykal; Dexter Fortescue mával svým naslouchátkem a Phineas Nigellus volal svým vysokým ostrým hlasem:

„ Ať je známo, že Zmijozel sehrál svou roli! Jeho přínos nebude zapomenut.“

Ale Harry měl oči jen pro muže, který stál v největším portrétu přesně za křeslem ředitele. Slzy stékaly po dolů zpoza půlměsícových brýlí do jeho dlouhého stříbrného vousu a pýcha s vděčností z něj vycházející naplňovaly Harryho tím samým blahem, jako zpěv Fénixe.

Nakonec Harry pozvedl své ruce a portréty upadly do uctivého ticha, pozorujíce ho zářícíma a zvlhlýma očima a dychtivě čekali, až promluví. Avšak jeho slova, volená s obzvláštní péčí, byla určena Brumbálovi.
A přesto, že byl vyčerpaný a měl uslzené oči, musel udělat poslední laskavost, nalezl poslední radu.

„Tato věc byla skryta ve Zlatonce,“ začal. „Upustil jsem ji v lese, ale nevím přesně kde. Znovu sem ji nešel hledat. Souhlasíte?“

„Můj drahý chlapče,“ řekl Brumbál, zatímco jej jeho kolegové popleteně a zvědavě sledovali, „samozřejmě, je to moudré a odvážné rozhodnutí, ale nicméně jsem to měl od tebe očekávat.Ví ještě někdo, kde spadla?“

„Nikdo další,“ řekl Harry, a Brumbál spokojeně kýval hlavou.

„Nicméně se chystám ochránit Ignotův dárek,“ řekl Harry a osvítil Brumbála.

„Samozřejmě Harry, je navždy tvá, než ji předáš dále.“

„A pak tam byla tato.“

Harry zvedl Starodávnou hůlku a Ron s Hermionou se na ni podívali s takovou úctou, kterou ani teď, když jeho smysly byly otupené a on ospalý, neviděl rád.

„Nechci ji, “ řekl Harry.

„Cože?“ vyjekl hlasitě Ron. „Nejsi hloupej?“

„Já vím, že je mocná, “ řekl Harry unaveně, „ale byl jsem šťastnější se svou vlastní. Takže...“

Vsunul ruku do pouzdra na krku a vytáhl z něj dvě poloviny cesmínového dřeva spojených pouze nepatrným kouskem fénixova pera.

„Hermiona říkala, že se nedá opravit, že poškození bylo příliš vážné.“

Vše, co věděl, bylo, že pokud nebude fungovat tohle, tak už nic.

Položil zlomenou hůlku na ředitelovu katedru, položil na ní špičku Starodávné hůlky a pronesl:

„Reparo.“

Ve chvíli, kdy se jeho hůlka spojila, z jejího konce vyletěla sprška červených jisker. Harry věděl, že byl úspěšný. Vzal do ruky hůlku z cesmíny a fénixova pera a ucítil náhlý závan tepla ve svých prstech, jako by hůlka a ruka oslavovaly svoje znovuspojení.

„Dám Starodávnou hůlku tam,“ řekl Brumbálovi, který ho pozoroval s nevýslovným zalíbením a obdivem, odkud pochází. Může tam zůstat. Pokud zemřu přirozenou smrtí jako Ignotus, její síla bude zlomena, že? Předchozí pán nebude poražen. To bude její konec.“

Brumbál přikyvoval. Usmívali se jeden na druhého.

„Jsi si jistý?“ zeptal se Ron. V jeho hlase byla velmi slabě cítit touha, když se díval na Starodávnou hůlku.

„Myslím, že má Harry pravdu,“ řekla tiše Hermiona.

„Z té hůlky je víc škody, než užitku, “ řekl Harry. „A upřímně řečeno, “ otočil se zády k malovaným portrétům a myslel teď jenom na svoji postel s nebesy, která na něj čekala v Nebelvírské věži a na to, jestli pro něj třeba Krátura nenachystal sendvič, „potíží jsem měl v životě už dost. “

182 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Strašně moc Vám za všechno děkujú jste moc moc moc žasní :-*

Anonymní řekl(a)...

... wow ...

Anonymní řekl(a)...

Wow ...
Nemam slov!

Anonymní řekl(a)...

Supéééér

Anonymní řekl(a)...

pátek? to znamená po půlnoci? :D
jinak ještě jsem neměla tu čest vám poděkovat, tak to tu máte DĚKUJU XD jste skvělí, jste báječní, jste dokonalí...mám vás rád XD

Bendze

Anonymní řekl(a)...

Na pátek? .. tím myslíte za půl hodiny? :D ... ne dělám si srandu .. fakt vám to jde ;) .. to nový jsem ještě nečetla.. počkám si až tu bude všechno.. a pročtu si to tu hezky česky.. i když to kouzlo prvního přečtení (nebo jak to nazvat :)) to mít už nebude no .. u mě se nedá nečekat, že si to vezmu v AJ a přečtu na posezení :D :)) .. .. škoda, že už je to poslední knížka :) .. .. jo a pardon,že tu píšu co píšu, ale tak já ráda komentuju xD :D :)))

Anonymní řekl(a)...

Vy jste jak motorový myši!!!! Jste the best!!!!

Anonymní řekl(a)...

Z celého srdce Vám upřímně DĚKUJI!!!!

Anonymní řekl(a)...

héééééja- moc díkys za překlad:))))))))))

Anonymní řekl(a)...

No..nemůžu uvěřit, že je KONEC. Bylo to krásný a já moc moc děkuju všem, kdo to překládali. Na epilog se těším...ale...prostě děkuju

Anonymní řekl(a)...

DÍKY! Jste skvělí. :-)

Simi

Anonymní řekl(a)...

skvělé,děkuji

Anonymní řekl(a)...

THANK YOU !!!! byli jste sqeli

Anonymní řekl(a)...

tohle je poslední kapitola? někde sem slyšel že bude eště po 18 letech jak půjdou fakani do školy

Anonymní řekl(a)...

hej uplne super... nenechte se vykolejit temi anonymy sou to ubozi pubertaci kteri jenom zavidi... a nemohli byste ten epilog prelozit do poledne... pak tu nebudu :(

Anonymní řekl(a)...

Děkujeme za celou generaci Potterovských maniaků a potomků...prostě dokonalost sama...fakt nevim co říct...nejsem Brumbál, ale děkujeme děkujeme děkujeme...moc

Unknown řekl(a)...

profesionalni dilo ... precetl jsem jak originalni preklad tak vas a smekam pred vami. DIKY

Anonymní řekl(a)...

moc Vám všem děkuji, jste všichni moc super :-))

Anonymní řekl(a)...

Děkuji Vám, za překlad konečne teď budu moci taky pracovat a žít normálně:-)

Ještě jednou díky, Lukáš

Anonymní řekl(a)...

diki..za to co ste spravili pre vsetkych tych ludi co tieto preklady citali...
takze este epilog a koniec..koniec harryho pottera..bude to zvlastne,ze jeho pribeh sa uz skoncil...
este raz dakujem...keby som mala cakat do noveho roka tak je to strastne..asi budem toto citat dokola

Anonymní řekl(a)...

Děkuju.

Anonymní řekl(a)...

Klobouk pred vami smekam,
jste opravdu super

Anonymní řekl(a)...

Bandu takovejch šílenců jsem ještě nepotkal. Znám jen málo lidí, kteří jsou ochotni vysedávat celé hodiny u počítače a překládat pro nás ostatní. Smekám před vámi...

Unknown řekl(a)...

díky díky díky!

Anonymní řekl(a)...

Děkuju za práci kterou jste si s překladem pro nás dali.

Anonymní řekl(a)...

ty wole !! :D husty jak prase!! :DD

Anonymní řekl(a)...

je to prvni kapitola co sem si tu precetla .. i kdyz nevim ty predchozi do kterych se jiste dam tadle byla bombova ....ste fakt sqvely ze to takhle rychle a myslim ze v podstate dokonale prekladate uz se tesim na další

Anonymní řekl(a)...

díky, opravdu.

Anonymní řekl(a)...

pridavam se k dikum ... dnesni finis byl skvely - cist zaverecne kapitoly po jedne, dvou za den by bylo hrozne :)

Anonymní řekl(a)...

ste skveli!!!... netusila sem ze vam to pude tak rychle ale moc vam za to dekuji:-) (nepopiram predem ze sem nevedela jak to dopadne... ale podrobnosti mi nikdo nezdelil takze fakt moc diky...) a strasne se tesim na to po 19letech...

Eliz (nechce se mi se registrovat tak to pisu anonymne)

Anonymní řekl(a)...

Diky za vas preklad!

Anonymní řekl(a)...

moc vám všem děkuji. Jste super

Anonymní řekl(a)...

juuu lubim vaaaas... neskutocne vas luuuubim... kueeeem :*

Anonymní řekl(a)...

Diky....

Anonymní řekl(a)...

dakujem, velmi velmi dakujem za vsetku tu namahu

Anonymní řekl(a)...

moc dík, připravili jste mi pár krásných večerů...nezištně jako Harry :-)

Anonymní řekl(a)...

skoda ze je to posledni knizka ... nejak se mi nece verit ze uz se nemam na co tesit =( Jinak mockrat vam dekuju.

Anonymní řekl(a)...

Dík celému týmu, který se podílel na překladu a věřte tomu, že to není obyčejný dík, ale velký dík (ne)jednoho fanouška Harryho Pottera.

Anonymní řekl(a)...

Normálně mi ukápla slza. To je vážně síla. Moc díky Vám všem. Knížku si určitě koupím a moc se na ni těším, ale nikdy už to nebudou takové nervy jako tento týden. Moc Vám všem děkuji.

Anonymní řekl(a)...

miluju vás..... :-* ste prostě skvělý.... ještě si teda zejtra dojdu přečíst epilog... tak už dneska no, za pár hodin..paaaa

Anonymní řekl(a)...

mooooc děkuju za všechny kapitoly - byli jste naprosto úžasní

Anonymní řekl(a)...

poviem vam len jedno slovo : DAKUJEM !!!

Anonymní řekl(a)...

DĚKUJI vám =) ač mě 7. díl moc netěší číst- neboť je to poslední shledání s Bradavicemi a kouzelným světem kolem nich, ale vám moc děkuji za odvedenou práci, díky vám

Anonymní řekl(a)...

Očekával jsem mnohem lepší konec,ale i tak je to úžasný,že ste to dokázali přeložit.

Patří vám můj dík i moje uznání.

Anonymní řekl(a)...

dobrou noc Vám všem,teď i já mohu ulehnout

Nikolina řekl(a)...

Právě jsem dočetla poslední kapitolu a chci Fénix týmu vyjádřit dík - za to, že tento překlad vůbec uskutečnili a hlavně za rychlost! DÍKY VŠEM!!!

Anonymní řekl(a)...

Já vám děkuju!!! Vážně strašně moc!!!! Díky, že sem si mohla přečíst posledního Pottera tak brzo!!! Díky, že ste pro všechny lidi, kteří si jej chtěli přečíst obětovali čas a překládali!!!!!!!! Jinak... ehm :) už je pátek :D čas abyste přidali epilog :D:D:D

Anonymní řekl(a)...

slov chvály se mi nedostává, klobouk pomyslný smekám, s úsměvem Vám mávám.. S.

Anonymní řekl(a)...

ježíš to byl ale doják! jsem celá ubrečená! díky moc za skvělou práci překladatelů a zítra si to dočtu i s epilogem!!!! díky moc M.

Anonymní řekl(a)...

Tak vám hrozně moc děkuju!!!! Ste skvělý, už en malej kousíček a jsme zcela u konce.... Moc Vám Děkuju Zuzka

Galat řekl(a)...

Tímto bych chtěl poděkovat všem členům týmu fénix i všem kteří se na tomto překladu podílely všem vám patří můj dík i neskonalý obdiv. ;)

Anonymní řekl(a)...

Strašně moc děkuju těm, co to překládali pro všechny, kteří nemaj znalost ájiny tak dobrou. Ste sqělí :-*

Anonymní řekl(a)...

ty kráso tak tohle byl hustší konec nez sem čekala...největší lítost si podle mě zaslouží snape...nebo mě ho bylo moc líto...a to malí tonks a lupina...to mě zaskočilo...jinak lidi moc vám děkuju za předčasný literární příspěvek do mojí hlavy...
samrine

Anonymní řekl(a)...

ste naozaj super:-) vdaka za preklad,som vam velmi vdacnaaaa
dik:-)

Anonymní řekl(a)...

Smekám širák, klaním se hluboce a děkuji vám všem za vaše úsilí.

Pavlínka řekl(a)...

Faaaaaaaakt moooc váám děkuju...Jste výýborný..Proste nejlepčíí..Diiky diky moc...

Anonymní řekl(a)...

Dobrá práce!

Jen bych "... one of us is about to leave for good" přeložila spíše jako "jeden z nás odejde navždy" než "jeden z nás z toho vyvázne.."

:-)

Anonymní řekl(a)...

Děkuju...víc nemám slov!!

Anonymní řekl(a)...

něco mi uniklo kde se tam vzal krátura? jinak nádhera moc moc díky všem kteri objetovali svůj čas pro nás všechny a dali si tu práci...dík dííík dííík

Anonymní řekl(a)...

ste fakt husty je to bomba uz se tesim na epilog ste fakt dobry sem moc rad ze to prekladate proste bomba

Anonymní řekl(a)...

teda...ste super,diky moc...a ted du spat...dobrou vsem:)

Anonymní řekl(a)...

Odvedli jste skvělou práci, škoda, že z ní, až na uznání lidí a dobrý pocit + možná procvičení aj, nic nemáte (peníze samozřejmě myslím). Pan Medek bude dělat to co vy půl roku a... Je to škoda. Každopádně GL a díky.

Anonymní řekl(a)...

Jste prostě úžasní...to se nedá vyjádřit slovy...jste machři..díky vám

Anonymní řekl(a)...

za poslední týden jsme použili klávesu F5 nesčetněkrát :-)... celému vašemu týmu velký obdív a ještě větší díky

Anonymní řekl(a)...

Ahoj,výborná práce,myslím že se vám podařilo udržet styl předchozích knížek-a to není jen tak!

Anonymní řekl(a)...

jste nepřekonatelní,díky Vám za úžasný, plynulý a pro můj náročný literární vkus velice poutavý překlad.Díky všem tvůrcům...!

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, chci vám moc poděkovat za úžasný zážitek!!! Byli jste úžasní!!! Dík

Anonymní řekl(a)...

voldy splesnivěl juchůůůůůůůůůůů moc a moc díků vám všem ja du slavit:-):-):-):-)

Anonymní řekl(a)...

gratuluji,pratele!! jen me mrzi ze to uz je cele:'( ale díky všem,co se na tom podíleli

Unknown řekl(a)...

diky :)

Anonymní řekl(a)...

nemám slov....jediné na co se zmůžu je DÍK A ZAS DÍK....ste neuvěřitelní jak rychle ste to dokázali přeložit a dát mnoha lidem předčasný dárek k vánocům;-)))...ste machři.....jen je fakt škoda že už není co překládat!!! :-((

Anonymní řekl(a)...

ježiš já jsem u toho bulela jak malá holka. to je strašný... a ted už nic není... žádnýho dalšího dílu se nedočkám...je konec...

Anonymní řekl(a)...

Mockrat dekuju vsenm co si dali tu praci a prelozili to!
Je to naprosto uzasny!!!!

Anonymní řekl(a)...

Jste borci! chci Vám strašně moc poděkovat za ten bleskovej překlad!! Jste fakt kouzelný!! Díky mooc!! .) Šárka :))

Anonymní řekl(a)...

Děkujem!!!

Anonymní řekl(a)...

Jste skvělí kluci fakt moc dik za ten překlad a vaší rychlost. Konečně je konec a všichni můžem vklidu spát v pokoji.


CAO Büml

Anonymní řekl(a)...

mňam- a ted se jdu podívat co epilog... jste vážně sqelí, škoda že je prý překladatelství špatně placený

Anonymní řekl(a)...

Moc děkuji za probděnou noc ve skvělé společnosti :o) Jen jednu otázku mám-na překladatele i čtenáře. Nevím, možná je to mou nepozorností... ale jak se dostal Nebelvírův meč k Nevillovi, když ho v bance Harrymu ukradli? Děkuji moc a dobrou.

Anonymní řekl(a)...

Díky-díky, hltala jsem každé slovo a moc mi to pomohlo nemyslet na ty trable, co teď mám. Jste zlatíčka, ještě jednou - DÍK MOC !!!

Anonymní řekl(a)...

vim ze to slysite od kazdyho ale myslim ze si to zaslouzite takze strasne dekuju za to ze ste to zacali prekladat a prelozili ste to takhle brzo protoze do vanoc bych asi neprezila :-)

Anonymní řekl(a)...

MOC MOC MOC Vám děkuji, fakt moc díky:))))) Zdeňka.

Anonymní řekl(a)...

strašně moc vám děkuju ste úžasní!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

konec :(( ...ja nechci jeste konec...asi zacnu cist od zacatku...nemuzu byt bez tohoto pribehu... moc moc vam dekuju za preklad... nevim co bych si pocala nebyt vas, jelikoz moje anglictina je nulova a nemela bych sanci si to prelozit...ste uzasni.....

Anonymní řekl(a)...

No tedy... Na tohle se dá říct pouze... režisér této knihy má problém...

Anonymní řekl(a)...

Ufff. Jdu si utřít slzy a spát... Moc díky :-)

Anonymní řekl(a)...

vyborne! mistrovske dilo

Anonymní řekl(a)...

Jste borcíííí !

Jen něco udělejte s tou hůlkou letící přes okouzlený strop :-)))

a při tom se tam měl přes parapet nejbližšího okna objevit oslnivý paprsek okraje vycházejícího slunce.

Anonymní řekl(a)...

Jo a ještě místo "Zvládl to, dostal je, fíí Potter vyvolený," je tam spíš něco jako "My to zvládli, my ho ťafli, Potter na něj lulá, vyvolenec jeden"
S:-)

Anonymní řekl(a)...

Tyhle poslední dva potrebuji hodne korektur, je tam moc chyb proti originálu ale taky Vam dekuji.
Zdravim,

Anonymní řekl(a)...

Ďakujem

Anonymní řekl(a)...

Díky moc, už se těším na originál i oficiální překlad.

Anonymní řekl(a)...

som so SR,strasne moooc vam dakujem sa cely ten preklad,je to uzasne,ste uzasne sikovny,rychly a uzasne ochotny,strasne som tuzila uz konecne vediet ako pribeh skonci,ale je hrozne byt odsudeny na cakanie vydavatelstva a vy ste nas vyslobodili..chichi ps:nebojte sa ked zacnu predavat 7diel v preklade jednoznacne si ho kupim ako vsetky ostatne.Knizka je predsa len knizka a tu si mozem zobrat kedykolvek a kamkolvek so sebou.. ako diely vydane predtym,ktore opetovne s velkou oblubou citavam.Cely pribeh dava ovela viac ako len fantasy rozpravku,je tam vela mudrosti,ponauceni a veci,s ktore patria aj dospelym,niekedy by som povedala,ze hlavne dospely by s snej mali ucit. dakujem este raz.. Lenka 21rokov

Anonymní řekl(a)...

nieviem, či vám to niekto povedal, ale vo vete
Odnesli Voldemortovo tělo pryč ze sálu, pryč od těl Freda, Tonksové, Lupina, Colina Creeveyho a patnácti dalších...

v orgináli je fifty a nie fifteen... teda správne by am malo byť padesát...

Anonymní řekl(a)...

Pamatuji si, jak mi můj brácha, asi před 5 roky říkala, abych si přečetla knížku Harry Potter a Kámen mudrců. Přišlo mi to jako blbost! Proč bych měla číst takovou slátaninu. Nicméně sem si první díl přečetla (v tu dobu jsem neměla tušení, že to má pokračování). Uchvátilo mě to! Opravdu dobře napsané a mělo to i děj. Půjčila sem si druhý, třetí a čtvrtý díl. Hrozně se mi to líbilo a těšila sem se i na filmy (i když pokud chcete mít souvislosti, tak filmy vám nepomůžou, pač z nich je toho dost vystřiženého). Postupně přibýval pátý a šestý díl, kde už bylo skutečně dost z Voldemortovi minulosti, ale i z minulosti Harryho Pottera. Objevuje se zde spoustu nových postav a ti staří umírají.

Harry naplnil celé moje mládí a dospívání a najednou čtu poslední kapitolu – epilog – ze sedmého dílu Harry Potter a Relikvie smrti a je mi smutno. Až dočtu tuto poslední kapitolu, zavřu za sebou jednu životní etapu, která byla naplněna Harrym Potterem. Můžete si říct, že přeháním, ale bude mi, jako bych přišla o přítele. Ano, můžu si přeci kdykoli přečíst starší díly, ale už nikdy to nebude takové, jako když si vezmete úplně novou knížku a nevíte, co vás čeká... Bude tu prázdno, budu přemýšlet, jak to dopadlo a jestli to nemohlo dopadnout jinak, ale už nikdy nebude nový díl. Tím, že JKR dodala epilog, uzavřela svou knihu a tím se pojistila, že nikdo se nebude snažit o pokračování...

Bude mi smutno po všech těch postavách...nejednou jsem si pobrečela (když umřel Sirius, Brumbál a nakonec i Dobby). Je opravdu, že už to končí, ale tak to prostě je!
SEM HROZNĚ RÁDA, ŽE SE NAŠLI TACÍ, KTEŘÍ PŘEKLÁDALI, DALI SI S TÍM PRÁCI. DĚKUJI TÍMTO FÉNIX TÝMU!!! JSTE PROSTĚ NEJLEPŠÍ!!! ZEMÍÍÍK

Anonymní řekl(a)...

DĚKUJI!!strašně moooc vám děkuji že ste si dali tu námahu a pželožili to..i když sem od konce čekala vic..třeba že harry požada Ginny o ruku..a Ron Hermionu..ale i tak je to mooco klasny...škoda jen těch mrtvich...děkuji mooc paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Anonymní řekl(a)...

Děkuju moc je to fantastický...A to je oprvdu konc nebo je ještě nějaká kapitola???

Anonymní řekl(a)...

Zdravim Fenixuv team:) Tak to mate za sebou-konecne:) My to mame take za sebou - skoda:( Chci vam vsem podekovat za skvelou praci na prekladu, za rychlost a za vas cas. Byli jste absolutne uzasni, takze jeste jednou DIKY!!!

Anonymní řekl(a)...

citala som to v noci ako pribudali kapitoly a citam to znovu...dakujem za kus dobrej roboty

Anonymní řekl(a)...

Díky za kvalitní překlad a malinko bych pomohl s korekturou :

místo : Náhoda, když jsem se dnes neubránil, stále jsem naživu a znovu jsem se vrátil bojovat?

Náhoda, že jsem se dnes nebránil a přesto přežil a vrátil se bojovat?

místo : Nevšiml sis, že žádné z tvých kouzel, které jsi na ně seslal, je nesvázalo? Můžeš je mučit. Nemůžeš se jich ale dotknout.

Nevšiml sis, že žádné z kouzel, které jsi na ně seslal, jim neublížilo. Nemůžeš je mučit. Nemůžeš se jich dotknout.

místo : Voldemort nemluvil, ale chodil v kruhu a Harry ho viděl dočasně hypnotizuje pohledem, obrátil se k němu se spokojeným výrazem ve tváři, že si Harry myslel, že už zná to tajemství.

Voldemort nemluvil, ale chodil v kruhu a Harry věděl, že si ho úzkostlivě prohlíží, držen zpět strašlivou možností, že Harry možná opravdu zná konečné tajemství.

místo : „Láska tě teď nezachrání,“řekl Voldemort,“musíš teď doufat, že ovládáš více magii než já a že máš silnější magické zbraně.“

"Jestliže to není láska, co tě tentokrát zachrání," řekl Voldemort, "tak musíš věřit, že ovládáš magii lépe než já, nebo že máš zbraň mocnější než je ta má."

místo : „Než Já, než Lord Voldemort, který ovládá takovou magii, o které se Brumbálovi jen mohlo zdát?“„Ano, snil o tom,“řekl Harry,“ ale věděl více než ty, věděl více, aby věděl, že nesmí dělat to, co ty.“
„Myslíš, že byl slabý“ zařval Voldemort,“tak slabý, aby se odvážil postavit tomu, co mělo být jeho, co mělo být moje.“

"Než já, Lord Voldemort, který ovládá takovou magii, o které Brumbál nikdy ani nesnil?"
"Ale ano, snil o ní," řekl Harry, "ale věděl víc než ty, věděl dost na to, aby neudělal to co ty."
"Tím myslíš, že byl slabý!" zařval Voldemort. "Příliš slabý, aby si troufnul. Příliš slabý, aby si vzal, co mohlo být jeho, co bude moje!"

místo : Poprvé po dlouhé době koukající se postavy z obrazů zadrželi dech.

Poprvé se přihlížející dav pohnul, jak jako jeden muž všichni stojící podél zdi zalapali po dechu.

místo : Brumbál zemřel, až si o to Snapea požádal!

Brumbál už umíral, když ho Snape zabil.

Harry uchopil Dracovu hůlku velice pevně. Věděl, že brzy přijde ten moment.

místo : ,kdo na ni od té doby ještě ani nesáhl.

,kdo na ni nikdy nesáhl.

místo : „Pravý vlastník Starší hůlky je Draco Malfoy.“

„Pravý vlastník Starší hůlky byl Draco Malfoy.“

místo : Na chvilku byl ve Voldemortově tváři vidět strach, ale hned zmizel.

Ohromení se na chvíli objevilo ve Voldemortově tváři než opět zmizelo.

místo : Náhle záblesk červeného světla ozářil jejich tváře jako vycházející slunce.

V tu chvíli vnikly první červené paprsky ranního slunce do haly. Paprsky oslepily oba bojovníky v tu samou chvíli.

místo : Kingsley Pastorek byl jmenován Ministrem kouzel.

Kingsley Pastorek byl jmenován dočasným Ministrem kouzel.

místo : pryč od těl Freda, Tonksové, Lupina, Colina Creeveyho a patnácti dalších, kteří zemřeli při souboji s ním.

pryč od těl Freda, Tonksové, Lupina, Colina Creeveyho a padesáti dalších, kteří zemřeli v boji.

místo : Všichni budou smícháni dohromady - učitelé a žáci, duchové a rodiče, kentauři a domácí skřítci. Firenze ležel v rohu a zotavoval se... Všichni byli spolu, učitelé i žáci, duchové, rodiče, kentauři i domácí skřítkové, Dráp koukal skrz vymlácené okno a lidé mu házeli jídlo do jeho vysmáté pusy.

Všichni smícháni dohromady - učitelé i žáci, duchové i rodiče, kentauři i domácí skřítkové. Firenze ležel v rohu a zotavoval se, Dráp koukal skrz vymlácené okno a lidé mu házeli jídlo do jeho v úsměvu široce roztažené pusy.

místo : seděla s hlavou složenou na klíně své matky

seděla s hlavou položenou na matčině rameni

místo : Vyšplhali se kolem něj jako spirálovité kamenné schody, které se pomalu posouvali jako eskalátor. Harry otevřel dveře když dojeli nahoru. Najedou měl pocit že ten ohlušující řev znamená návrat Smrtijedů a znovu oživení Voldermota ---

Obešli ho a vystoupili na spirálovité kamenné schody, které se pomalu posouvali jako eskalátor. Když dojeli nahoru, otevřel Harry dveře. Myslánka byla stále na místě, kde ji zanechal a pak ohlušující zvuk ho donutil vykřiknout, myslel na kletby, návrat Smrtijedů a znovuzrození jejich pána.

místo : Avšak jeho slova, volená s obzvláštní péčí, byla určena Brumbálovi. A přesto, že byl vyčerpaný a měl uslzené oči, musel udělat poslední laskavost, nalezl poslední radu. „Tato věc byla skryta ve Zlatonce,“ začal. „Upustil jsem ji v lese, ale nevím přesně kde. Znovu sem ji nešel hledat. Souhlasíte?“ „Můj drahý chlapče,“ řekl Brumbál, zatímco jej jeho kolegové popleteně a zvědavě sledovali.„Udělal jsem moudré a odvážné rozhodnutí, ale nicméně jsem to měl od tebe očekávat.Ví ještě někdo, kde spadla?“ „Nikdo další,“ řekl Harry, a Brumbál spokojeně kýval hlavou. „Nicméně se chystám ochránit Ignotův dárek,“ řekl Harry a osvítil Brumbála.„ Samozřejmě Harry, je navždy tvá, než ji předáš dále.“„A pak tam byla tato.“ Harry zvedl Starodávnou hůlku a Ron s Hermionou se na ní podívali s takovou úctou, kterou ani teď, když jeho smysly byly otupené a on ospalý, neviděl rád.„Nechci ji, “ řekl Harry. „Cože?" řekl hlasitě Ron. "Nejsi hloupej? “

Svá pečlivě volená slova směřoval přímo k Brumbálovi. Vyčerpaný s vlhkýma očima věděl, co musí udělat, udělat poslední věc, požádat o poslední radu. „Ta věc, která byla skryta ve Zlatonce,“ začal. „Upustil jsem ji v lese. Nevím přesně kde, ale nehodlám ji jít znovu hledat. Souhlasíte?“
„Můj drahý chlapče, jistěže souhlasím.“ řekl Brumbál, zatímco jej jeho kolegové zmateně a se zájmem sledovali. „Moudré a odvážné rozhodnutí, ale přesně to bych od tebe očekával. Ví někdo jiný, kde spadl?“
„Nikdo další,“ řekl Harry, a Brumbál spokojeně pokýval hlavou.
„Hodlám si nechat Ignácův dárek, ačkoli,“ řekl Harry a posvítil na Brumbála.
„Ale jistě Harry, je navždy tvůj (zřejmě je zde myšlen neviditelný plášť – pozn. překl.) než se rozhodneš předat ho dál.“
„A pak je tu toto.“
„Harry zvedl Starodávnou hůlku a Ron s Hermionou se na ní dívali s takovou úctou, kterou ani teď, když jeho smysly byly otupené a ospalé, neviděl rád.
„Nechci ji,“ řekl Harry.
„Cože?" řekl hlasitě Ron. "Nejsi hloupej?“

místo : „Z té hůlky je víc škody, než užitku, “ řekl Harry. „A upřímně řečeno, “ otočil se zády k malovaným portrétům a myslel teď jenom na svou postel s nebesy, která na něj čekala v Nebelvírské věži a na to, jestli pro něj třeba Krátura nenachystal sendvič, „potíží jsem měl v životě už dost. “

„Ta hůlka přináší víc potíží, než užitku, “ řekl Harry. „A upřímně řečeno, “ otočil se zády k namalovaným portrétům a myslel teď jen na postel s nebesy, která na něj čekala v Nebelvírské věži a na to, jestli by mu tam nemohl Krátura přinést sendvič, „už jsem měl dost potíží na celý život.“

Anonymní řekl(a)...

Z celeho Srdce Vam upripne dekuji, byli to jedny z nejlepsich dnu in my life. Verim, ze vsichni jako ja prozivali pribeh, soucitili a vzivali se do naseho hrdiny, je strasna skoda ze uz to konci. Navzdy Nas Harry Pottere

Anonymní řekl(a)...

Děkuju všem, co to celou dobu překládali, na oficiální překlad bych nevydržela čekat

Anonymní řekl(a)...

Díky

Anonymní řekl(a)...

cau mam pripominku k prekladu v tehle vete "Odnesli Voldemortovo tělo pryč ze sálu, pryč od těl Freda, Tonksové, Lupina, Colina Creeveyho a patnácti dalších, kteří zemřeli při souboji s ním." je chyba, sice na ni asi moc nezalezi ale v anglickem originale je ze tam je dalsich 50 mrtvych... no tak jenom abyste to pak kdyztak opravili, dik

Anonymní řekl(a)...

nevím jestli jste tam treba neco neprelozily ale jeslit ne, tak to teda rowlingova pekne odflakla ten epilog.. nevím cekala jsem neco lepsiho ze tam proste napise co delali atd..a kni mi to proste nesedi ze tman apise jen tohle... ale pritom se tam bavili jen o par lidech. .a co ti ostanti? hlavni postavy.. timhle me docela zklamala... jinak dkeuji moooc ste uzasni ze to takhle prekladate.... obdivuji vas:)

Unknown řekl(a)...

nazdar,

tiez ma napadla ta otazka kde sa zobral mec u Nevilla, ked ho mal mat ten skriatok? skuste to niekto vysvetlit prosiiiim.

Unknown řekl(a)...

ahojte,

uz som nato prisiel ako sa dostal mec k Nevillovi:"Neville se pohotově osvobodil od kouzla Úplného spoutání, hořící klobouk z něj spadl a on z jeho hlubin vytáhl něco stříbrného, se zářivým rubínovým jílcem". On ho vytiahol z klobuka!!!

Anonymní řekl(a)...

Děkuji.

Anonymní řekl(a)...

Dokonalost...jste prostě nejlepší a moc vám děkuju=o*

Anonymní řekl(a)...

moc vám děkuji za překlad jste fakt super

Anonymní řekl(a)...

Ahoj, vcera jsem docetla original a ted si tu u vas overuju, ze jsem mu fakt rozumela (coz me neprestava prekvapovat!), moc a moc diky!!! :o)) Mam jen malou poznamku - u poctu Voldemortovych obeti (str. 596 originalu) doslo k omylu... misto patnacti jich ma byt, bohuzel :o)), padesat... Kazdopadne jeste jednou diky, jste fakt uzasni, Kristina

Anonymní řekl(a)...

konecne po rokoch cakania na koniec som rad ze sa to skoncilo :) prezil som stouto knihou veeeela casu a cakal som na koniec asi viac ako tuzobne :) dakujem ze Ste dotiahli doto dielo do konca ze ste si dali namahu to prelozit pre nas.psychoaktiv

Anonymní řekl(a)...

moc vám děkuju za překlad!vy ste prostě bestovýýýýýýýýý..prostě krásný

Anonymní řekl(a)...

nebudu to prodlužovat:Já vás lidi miluju Violet

Anonymní řekl(a)...

tady se nedá říct nic jiného než..WOW..obdivuji Vás,autory,tohoto překladu,smekám před Vámi!!ta píle se kterou ste se do toho pustili je opravdu obdivuhodná!!já vážně nemám slov!!Medek tomu nesahá ani po kotníky!!s trocho štěstí se dožiju jeho překladu =D a řeknu vám,že si ho s chutí přečtu znova,zajímalo by mě co z toho udělá...ste fakt úžasný a myslím,že Vám můžu za nás všechny mockrát poděkovat!!

Anonymní řekl(a)...

Nemám SLOV. Ste PERFEKTNÍ že ste to preložili. Mimochodom, ten dej je BOHOVÝ, Rownlingová má ale fantáziu, že?

Anonymní řekl(a)...

TÝÝÝ VOLE!

Anonymní řekl(a)...

ste perfektni vdaka moc za prelozenie.´ste naj,,, vdaka vdaka vdaka

Anonymní řekl(a)...

Děkuji vám moc za předkla to že naši překladatelé nejdou moc chytří a chtějí to vydat až po vánocích...to už víme...ale tohle tohle tajemství ste nám pomohli vidět vy!!!! děkju

Anonymní řekl(a)...

Naprosto Vám děkuju. Nemám slov. Ještě pořád jsem do celého příběhu zahloubaná.

MOCKRÁT DÍKY! :-)

Anonymní řekl(a)...

Ach jo, zase ta "bezova" hulka...
Loup

Anonymní řekl(a)...

dik

Anonymní řekl(a)...

Díky za překlad ale je tam spousta chyb...Třeba, že snape harryho matku neobdivoval ale TOUŽIL PO NÍ, a neřekl že to byla jen další ženská ale SOUHLASIL ŽE JSOU I JINÉ ŽENY, S ČISTŠÍ KRVÍ, KTERÉ JSOU HO HODNĚJŠÍ...
No ale až to projde korekturou určitě to bude super..:)

Anonymní řekl(a)...

Prosím, v originálu BANE, tím není myšleno BANG! To jméno kentaura, který se poprvé objevil snad v 1. nebo 2. díle, nejpozději v pátém.
Takto postavený Hagridův monolog naprosto postrádá smysl.

Anonymní řekl(a)...

JSTE VÁŽNĚ SUPROVÝ!!!DÍKY

Anonymní řekl(a)...

DÍKY !

Anonymní řekl(a)...

Moc vám za to děkuju!Poslední dvě kapitoly jsem u toho brečela jak malá holka,ale jsem vám strašně vděčná,že jsem si to mohla přečíst. A taky děkuji autorce a velice ji obdivuji,že dokázala vymyslet takovýhle úžasný příběh!

Anonymní řekl(a)...

wow větší kravinu jsem neviděl ale musim uznat jste dobrý že jste to přeložily.

Anonymní řekl(a)...

Nikdy sem víc nebrečela než když zabili Freda..ostala sem se tam v 0:18..Teď je 1:58 a já furt řvu..

Anonymní řekl(a)...

mno preklad rychley ale prace quapna malo platna...sic otrepane uslowi ale f tomdle case absolutne true....Jako amater sem pomahal s konkurencnim preklkadem 36. kap...necet sem vasi celou 36ku ale ten konec je fakt hruza...jinac dik za preklad byli ste proste nejrychlejshi..

Anonymní řekl(a)...

Díky moc, finále stjí za to!
Za dnešek mne v práci nepochválí... :-) Ale nešlo přestat číst...

Pokud se dostanete ke korektuře:

„Nicméně se chystám ochránit Ignotův dárek,“ řekl Harry a osvítil Brumbála.

„Samozřejmě Harry, je navždy tvá, než ji předáš dále.“

- zde má být Tvůj a ne Tvá, jde o neviditelný plášť

Anonymní řekl(a)...

AHOJ LIDI :),

nejsem blondýna a taky se říká "krátký vlasy dlouhej rozum", ale asi jsem vážně jediná, kdo ten děj nepochopil úplně na 100%... lidičky pomoc pls...:


- jedná se mi konkrétně o Hůlku osudu:

1. Z kontextu jsem pochopila, že ji má Voldík

2. Neslouží mu i přesto, že zabil Snapea - bylo to domluvený - a v tom je, jak říkal Brumbál, rozdíl

POMOC!!!

- i přesto, že jsem tu pasáž poslední kapitoly, kde Harry vysvětluje komu teď ta hůlka slouží, četla několikrát, tak jsem to asi dostatečně nepochopila:

1. Jakto, že hůlka patřila Dracovi (proto, že Brumbála odzbrojil???)

2. Pokud je má dedukce na 1. otázku správná, tak jak to, že teď hůlka slouží Harrymu??? - Harry sice přemohl Draca a vzal si jeho hůlku, když byli vězněni v sídle Malfoyů, takže mu tím pádem patří a slouží; ale patří mu přece Dracova hůlka ne Hůlka osudu...PLS POMOC, každýmu, kdo se mi to pokusí vysvětlit, tak budu moc vděčná

Lenka

Anonymní řekl(a)...

:´o( J8 chci další díl !!! Tahle hniha je uplne nejužasnější

Anonymní řekl(a)...

je skvělé že jste s překladem tak rychlí, ale prosím vás, opravte ty hrozný chyby, aspoň v týhle kapitole, místy je to opravdu hodně pomatené..nemyslím že je takový problém nakopírovat např Makovičákovi korektury na správné místo..

Anonymní řekl(a)...

A kdy tak bude ta poslední kapitola?

Anonymní řekl(a)...

Děkuji mockrát ....

Anonymní řekl(a)...

dakujem Vam vsetkym ktori ste to prekladali. Obdihodny vykon. Super praca Este raz dakujem

Anonymní řekl(a)...

toto uz bola posledna kapitola??napiste prosim

Mates79 řekl(a)...

je to super,dekuji vam moc ze jste nam umoznily si precist tuto prelozenou knihu.Martin

Anonymní řekl(a)...

tohle nemuze byt posledni kapitola nebo snad jo??napiste prosim !!!!!!!! citala sem posledny slowa z anglicke verze - po anglicky moc neumim takze ne celou knihu ale bylo tam napsany said ginny-povedala ginny.takhle tohle nemuze byt posledni kapitola!!!a jeste sem nekdo kto cet celou knihu rekla ze se v posledni kapitole preneseme o par let dopredu a harry s ginny budu manzelia a budu mat deti a taky ron a harmiona a stretnu sa na king-kross ....NAPITE PROSIM CI TO JE POSLEDNI KAPITOLA SEM Z TOHO ZOUFALA!!!

Anonymní řekl(a)...

Proboha, Elder Wand neni Bezova hulka, ale Prastara, nebo Starodavna hulka. To, ze Elder Blossom je cerny bez, neznamena, ze pridavne jmeno elder znamena bezova. Jinak celkem kvalitni preklad na to, jak rychle byl delany. Navic, pokud se nepletu, v originale nepadlo v bitve patnact (fifteen), ale padesat (fifty) lidi.

Anonymní řekl(a)...

kdybys byla všímavá tak se všimneš e je tam ještě epiloég o 19 let později

Anonymní řekl(a)...

to je skvely. jste vazne dobry a dekuju ten preklad je proste super

Anonymní řekl(a)...

Jste suproví a moc Vám za všechno děkuju. :-))))

Anonymní řekl(a)...

Byo to úžasné...tedy Vy jste úžasní!!! MOc Vám všem děkuju..... a přeju hodně dalších úspěchů:))

Anonymní řekl(a)...

Jenom poradim:))
Blibbering Humdinger je Blábolivý sekáč:))

Anonymní řekl(a)...

K Lence a jejímu dotazu ohledně Starodávné hůlky. Abych řekla pravdu, mám stejný problém, také jsem nepochopila, jak mohla Starodávná hůlka vyletět z rukou Voldemorta, když Harry vysvětlil těsně před tím, že tu pravou má on od Draca Malfoye... Četla jsem to v originále snad desetkrát a přesto jsem to nepochopila. Spoléhala jsem na to, že když si přečtu překlad, tak mi to bude jasné, že jsem si originál špatně přeložila, ale bohužel i v překladu je to stejně nesmyslné.
Prosím, pokud tomu někdo rozumíte, podetje mi vysvětlení:-)
Díky
F.

Anonymní řekl(a)...

to se jen tak necte diky :-)

Anonymní řekl(a)...

hezký, hlavně se mi líbí, že to můžu číst i teď :-) a to ani nejsem harcer :-)

MÍŠA řekl(a)...

jednoduše- DÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍK:)))

Anonymní řekl(a)...

Máte tam dost chyb, být vámi tak bych to opravil kdo se má na to dívat.

Anonymní řekl(a)...

pokud chcete pomoci s odstraněním chyb... jinak výtečná práce

Anonymní řekl(a)...

čtu to tady už 14 dní hltám každé slovo, díky...

Anonymní řekl(a)...

Chci se také připojit ke gratulantů. Krásný překlad.
Eternite

Anonymní řekl(a)...

to je konec? :( a s tou hulkou, nebylo to nahodou tak ze harry porazil malfoye kterej byl majitelem Starodavny ale nevedel o tom ale uz se to pocitalo tk ze ho porazil a ma pravo na jeho hulku,mimochodem cetli ste nekdo MF ze brumbal je gay? :D

Anonymní řekl(a)...

Mužu se zeptat je tu nejde ten epitaf?

Anonymní řekl(a)...

Preklad SVK

Anonymní řekl(a)...

Jste fakt nej lidi,hlavne ti co si dali tu praci nechat to prekladat! Ani nemuzu uverit,ze je konec celeho Harryho Pottera.Nemam slov jak bych vyjadrila radost. Diky diky moc

Anonymní řekl(a)...

Super to se vám povedlo

Anonymní řekl(a)...

Wow. Musím říct, že se vám to fakt povedlo. A myslím, že líp to všechno dopadnout nemohlo x)Takhle nějak jsem si to představovala...Prostě Rowlingová je borec, ze něco takovýho vůbec napsala, a vám patří moje díky, že to překládate. Děkuju

Anonymní řekl(a)...

MAAAAZEEEC to je super lidi diky za preklad . Ale nedokazu pochopit jak to Rowlingová udělala ze Snape dobráka a jeste co si mysli ze by nekdo byl tak blby a naplanoval si kde zemre , kdo to udela to je proste na hlavu ale diky za preklad

Anonymní řekl(a)...

mrzi me ze umrelo tolik lidi..:( nu coz..

Anonymní řekl(a)...

už 3. srpen 2007 12:53
MaKovičák napsal pár poznámek ke korektuře a je to tam stejně špatně a nesmyslně i teď :( ... proč? :((

Anonymní řekl(a)...

ste uplne super překlad byl výborný moc vám dekuju!

Anonymní řekl(a)...

S tou hulkou.. Mel ji Brumbal, toho v 6.dile odzbrojil Malfoy, hulka si vybira kouzelnika, takze si nejspis vybrala Draca no, toho premohl Harry a sup... mel hulku... jednoduchy ne?

Anonymní řekl(a)...

Takze... Fakt parada!!! Vazne moc dekuju... A muzu jenom vo neco poprosit??? Napiste nekdo Rowlingovy smsku, ze ma napsat dalsi dil... :-D Kdyz uz sem u toho takovejch let, Tak me fakt mrzi, ze uz to skoncilo a nic novyho nejspis nebude... D-: Mno, co se da delat... Mejte se

Anonymní řekl(a)...

Vím, že jste se opravdu nadřeli, že vám trvalo opravdu dlouho, než se vám podařilo knihu přeložit, ale stejně vám to vyčítám. Díky vám jsem měl tu možnost dozvědět se, jak to vlastně všechno dopadlo, ale protože jsem byl natolik hloupý a nedočkavý, přeskočil jsem celý děj, což bych nikdy v klasické knize neudělal. Mohli jste alespoň uzamknout poslední kapitolu, aby si takoví hlupáci jako já nezkazili celý zážitek...

Anonymní řekl(a)...

je to super. strašně hezky se to čte. tady sem si precetla jenom tuhle kapitolu a epilog protoze jsem byla zvedava =)ale i stejne je to super WOW!!!!

Anonymní řekl(a)...

Dekuju moc za prelozeni!

Anonymní řekl(a)...

jo to je supééééééér že je tu ten překlad!!díkec

Anonymní řekl(a)...

výborný!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymní řekl(a)...

Všechny zdravím...tyto stránky jsem našla až před pár dny a v každé volné chvilce jsem četla a četla. Raději bych počkala až na knihu, ale ta nedočkavost. :-) Bylo to silnější než já. Moc se těším až si přečtu originál překlad...věřím, že to bude super zážitek i přesto, že už vím co a jak se stane. Moc děkuji překladatelům...a nechápu ty, kteří si přečetli jen poslední kapitolu. Přišli o hodně. R.

Anonymní řekl(a)...

Ještě bych chtěla dodat k té hůlce. Je to tak jak už někdo psal. Brumbál vlastnil hůlku. Zabil ho Snape, ale odzbrojil Draco, proto oficiálně patřila hůlka dracovi a ona to věděla. Draca později odzbrojil Harry a tak se stal právoplatným majitelem hůlky. Hůlka to poznala a proto se kletba obrátila proti Voldemortovi. Toť vše. ;-) R.

Anonymní řekl(a)...

.KloBouK DoLuu...JE mi KapKe LííTo SnaPea a WůůBEc VSech CO UmřeLy...TroChu Me Mrzi Ze je To PosLedNii DiiL
Ale JiiNak BYl SmuTneeJ...
ZEsnUly:MooDy,FreD,HedVika,DooBy,CraBey,ToNksoVa,BruMbaL,LuPiiN..A buHvii KoliiK ete LiDi

Ale jiNak ....HaPPy EnD....

Anonymní řekl(a)...

četla sem i origánál a překlad je skoro stejný..:):)

Anonymní řekl(a)...

kolko to ma spolu kapitol??

Anonymní řekl(a)...

šedohřbet asi nezemřel co?:-(
škoda,a levandule brownová myslím jo že?

Anonymní řekl(a)...

Mocinky Vám děkuju, jste úžasní!!

Anonymní řekl(a)...

chybi vam tam kapitola O 18 let pozdeji

Anonymní řekl(a)...

O 19 let pozdeji,ale i tak je to VYNIKAJICI

Anonymní řekl(a)...

Super,bomba,nemám slov,fakt úpa super úžasný..

Anonymní řekl(a)...

caw lidi ja sem tento preklad cetl uz tak pred rokem a ted sem delal slohovou práci o literární postave a nechtelo se mi jit do pucovny si ji pucovat xD tak sem si to skopcil z tadyma. ted zpet k teto strance - velky dik ze tato stranka existuje a ja si to mohl precist o neco driv nez to bylo v pucovnach atd. =P ja to taky prozival a hlavne se tesil jestli harry potter premuze vloldemorta nebo nepremuze nebo jestli ho premuze nekdo jiny tak vam dekuju za to ze ste to prekladali a je to videt na teto strance

Anonymní řekl(a)...

Paráááááááda,bomba,skončilo to úpa suprově,celá knížka je napínavá,fakt bomba,hrozně mě potěšila...:-D